Sunteți pe pagina 1din 23

Tema 2

Calculul măsurilor unor unghiuri

1. Înălțimile unui triunghi ascuțitunghic se intersectează în punctul H. Se știe că AB = CH . Găsiți măsura


unghiului ACB .

2. Bisectoarea unghiului A a paralelogramului ABCD intersecteză latura


BC în punctul M iar bisectoarea unghiului AMC trece prin punctul D. Să
se găsească unghiurile paralelogramului dacă se știe că m ( MDC ) = 450 .

3. Se consideră pătratul ABCD și punctele E și F pe laturile DC, respectiv BC, astfel


încât m ( EAF ) = 450. Dacă m ( AFB ) = 700 , care este măsura unghiului AEF ?

4. Fie ABC un triunghi isoscel cu AB = AC si m ( BAC ) = 200. Construim


punctele F  ( AB ) si E  ( AC ) astfel incat m ( ABE ) = 200 si m ( ACF ) = 300.
Determinati m ( BEF ) .

5. Se consideră dreptunghiul ABCD ( AB  BC ) și punctele


M , N  ( BC ) astfel încât AB = BM = MN = NC. Care este suma
măsurilor unghiurilor BMA, BNA și BCA ?
6. Un punct P este ales în interiorul pătratului ABCD, astfel încât
m ( PCB ) = m ( PBC ) = 150. Să se arate că triunghiul APD este echilateral.

7. Fie triunghiul isoscel ABC cu m ( A ) = 200 si AB = AC. Se


considera M  AC astfel incat m ( ABM ) = 200 si N  AB astfel incat m ( ACN ) = 100.
Determinati m ( AMN ) .

8. În triunghiul ABC cu
m ( CAB ) = m ( CBA ) = 800 , punctul M
aparține laturii  BC  astfel încât CM = AB. Găsiți m ( AMB ) .

9. Fie ABC un triunghi isoscel cu AB = AC și


m ( BAC ) = 200. Se consideră CM ⊥ AB ,
M  AB și N  AC astfel încât 2CN = BC.
Determinați m ( AMN ) .

10. Fie triunghiul isoscel ABC, AB = AC și


m ( ABC ) = 800. Punctul M este în interiorul
triunghiului astfel încât m ( MAC ) = 100 , m ( MCA ) = 300. Să se
calculeze m ( BMC ) .
11. În triunghiul ABC cu AB = AC si m ( A ) = 200 , fie D pe latura AC astfel încât
AD = BC. Să se arate că m ( ABD ) = 100.

12. Se consideră triunghiul isoscel ABC având


AB = AC și m ( A ) = 200. Fie D  ( AB )
astfel încât AD = BC , iar E de aceeași parte a
lui AB ca și C astfel încât DE BC și
m ( DBE ) = 500 . Arătați că triunghiul EAC
este echilateral.

13. În triunghiul isoscel ABC cu AB = AC și m ( A ) = 200 fie E  ( AC astfel încât


m ( ABE ) = 300 și F  ( AB ) astfel încât EF = FC. Demonstrați că triunghiul EFC este
echilateral.

14. Pe latura ( AB ) a triunghiului isoscel ABC ( AB = AC , m ( A ) = 200 ) se ia un punct D


astfel încât AD = BC. În exteriorul triunghiului ABC se construiește triunghiul echilateral
ADE. Să se arate că ( CD este bisectoarea unghiului ACE.

15. Punctul M este situat in interiorul triunghiului isoscel ABC ( AB = AC , m ( BAC ) = 800 ) , astfel incat
m ( MBC ) = 300 si m ( MCB ) = 100 . Sa se afle m ( AMC ) .

16. În triunghiul isoscel ABC cu AB = AC si m ( A ) = 200 fie ( BD bisectoarea unghiului ABC și ( BE


bisectoarea unghiului ABD. ( D, E  ( AC ) ) . Dacă F este un punct pe ( AB ) astfel încât FE = ED să se afle
măsura unghiului AFE. Câte soluții are problema?
Tema 2

Calculul măsurilor unor unghiuri

1. Înălțimile unui triunghi ascuțitunghic se intersectează în punctul H. Se știe că AB = CH . Găsiți măsura


unghiului ACB .

2. Bisectoarea unghiului A a paralelogramului ABCD intersecteză latura


BC în punctul M iar bisectoarea unghiului AMC trece prin punctul D. Să
se găsească unghiurile paralelogramului dacă se știe că m ( MDC ) = 450 .

3. Se consideră pătratul ABCD și punctele E și F pe laturile DC, respectiv BC, astfel


încât m ( EAF ) = 450. Dacă m ( AFB ) = 700 , care este măsura unghiului AEF ?

4. Fie ABC un triunghi isoscel cu AB = AC si m ( BAC ) = 200. Construim


punctele F ( AB ) si E ( AC ) astfel incat m ( ABE ) = 200 si m ( ACF ) = 300.
Determinati m ( BEF ) .

5. Se consideră dreptunghiul ABCD ( AB BC ) și punctele


M,N ( BC ) astfel încât AB = BM = MN = NC. Care este suma
măsurilor unghiurilor BMA, BNA și BCA ?
6. Un punct P este ales în interiorul pătratului ABCD, astfel încât
m ( PCB ) = m ( PBC ) = 150. Să se arate că triunghiul APD este echilateral.

7. Fie triunghiul isoscel ABC cu m ( A ) = 200 si AB = AC. Se


considera M AC astfel incat m ( ABM ) = 200 si N AB astfel incat m ( ACN ) = 100.
Determinati m ( AMN ) .

8. În triunghiul ABC cu
m ( CAB ) = m ( CBA ) = 800 , punctul M
aparține laturii BC astfel încât CM = AB. Găsiți m ( AMB ) .

9. Fie ABC un triunghi isoscel cu AB = AC și


m ( BAC ) = 200. Se consideră CM ⊥ AB ,
M AB și N AC astfel încât 2CN = BC.
Determinați m ( AMN ) .

10. Fie triunghiul isoscel ABC, AB = AC și


m ( ABC ) = 800. Punctul M este în interiorul
triunghiului astfel încât m ( MAC ) = 100 , m ( MCA ) = 300. Să se
calculeze m ( BMC ) .
11. În triunghiul ABC cu AB = AC si m ( A ) = 200 , fie D pe latura AC astfel încât
AD = BC. Să se arate că m ( ABD ) = 100.

12. Se consideră triunghiul isoscel ABC având


AB = AC și m ( A ) = 200. Fie D ( AB )
astfel încât AD = BC , iar E de aceeași parte a
lui AB ca și C astfel încât DE BC și
m ( DBE ) = 500 . Arătați că triunghiul EAC
este echilateral.

13. În triunghiul isoscel ABC cu AB = AC și m ( A ) = 200 fie E ( AC astfel încât


m ( ABE ) = 300 și F ( AB ) astfel încât EF = FC. Demonstrați că triunghiul EFC este
echilateral.

14. Pe latura ( AB ) a triunghiului isoscel ABC ( AB = AC , m ( A ) = 200 ) se ia un punct D


astfel încât AD = BC. În exteriorul triunghiului ABC se construiește triunghiul echilateral
ADE. Să se arate că ( CD este bisectoarea unghiului ACE.

15. Punctul M este situat in interiorul triunghiului isoscel ABC ( AB = AC , m ( BAC ) = 800 ) , astfel incat
m ( MBC ) = 300 si m ( MCB ) = 100 . Sa se afle m ( AMC ) .

16. În triunghiul isoscel ABC cu AB = AC si m ( A ) = 200 fie ( BD bisectoarea unghiului ABC și ( BE


bisectoarea unghiului ABD. ( D, E ( AC ) ) . Dacă F este un punct pe ( AB ) astfel încât FE = ED să se afle
măsura unghiului AFE. Câte soluții are problema?
Tema 2-Numere naturale
Scrierea numerelor naturale în baza zece. Teorema împărțirii cu rest

1. Scrierea numerelor naturale în baza 10:


an an −1...a1a0 = an ⋅10n + an −1 ⋅10n −1 +  + a1 ⋅10 + a0
ab =a ⋅10 + b
abc = a ⋅102 + b ⋅10 + c = a ⋅100 + b ⋅10 + c
abcd = a ⋅103 + b ⋅102 + c ⋅10 + d = a ⋅1000 + b ⋅100 + c ⋅10 + d

2. Teorema împărțirii cu rest :


Oricare ar fi numerele naturale a și b , cu b ≠ 0 , există numerele naturale q și
r , unic determinate, astfel încât : a = b ⋅ q + r și r < b.

Probleme propuse:
1. Calculați :
( )(
a) abcabc + abc00 : 3 ⋅ abc ) ( ) ( )
b) abcd − cd : ab − bcd − d : bc .
2. Arătați că numărul abcd + bcda + cdab + dabc se împarte exact la 11.

3. Calculați :
a) 2222444466668888 : 2222 b) 777
7 : 777
7 .
12 cifre 6 cifre

4. Să se determine numărul abc , știind că abbc − abb − ab − a =


1779.

5. Fie numărul natural = n 111 + 22 2 +  + 88 8 + 99 9 , fiecare număr de forma
aa  a conţinând câte 2015 cifre de a . Determinaţi câte cifre de 9 conţine numărul n .

6. Determinați numerele naturale de forma ab , știind că: 4 + 5 + 6 +  + ab = 5 ⋅ ab − 1.

7. Dacă după un număr natural se adaugă cifra 0 și din numărul astfel obținut se scade numărul
inițial, atunci se obține diferența 17964. Care este numărul inițial ?

8. Determinați numerele naturale de trei cifre pentru care, suprimând cifra zecilor, obținem un
număr de 13 ori mai mic.

9. Un bunic are doi nepoți. Vârsta sa se exprimă printr-un număr de 2 cifre, fiecare cifră
exprimând vârsta unui nepot, astfel că vârsta bunicului este de 7 ori mai mare decât suma
vârstelor celor doi nepoți. Determinați vârsta fiecăruia, dacă peste 7 ani, suma vârstelor celor
trei este de 93 de ani.
10. Determinați toate numerele naturale de două cifre ab , cu a < b , care sunt egale cu suma
numerelor naturale cel puțin egale cu a și cel mult egale cu b.

11. În adunarea aaa + bbb + ccc = baac , literele diferite înseamnă cifre diferite. Să se
determine valoarea fiecărei litere.

12. Arătaţi că dacă numărul natural n = abc + bca + cab se împarte exact la 20, atunci
numărul n are trei cifre identice.

13. Determinați numărul natural abc care împărțit la 5 să dea câtul bc și restul a.

14. Împărțind numărul natural abc la bc obținem câtul 4 și restul a. Arătați că b = c.

15. Aflați numărul natural abcde care împărțit la cde dă câtul ab + 1 și restul ab + 72 .

16. Determinați numerele naturale de patru cifre, care împărțite la suma cifrelor lor dau câtul
90 și restul 9.

17. Determinați numărul natural abcde , în baza 10, știind că împărțindu-l la bcde obținem
câtul a + 1 și restul 10 ⋅ a + 10 .

18. Prin împărțirea numerelor abc , bca , cab la același număr natural obținem câturile
bc, ca , ab și resturile a, b și, respectiv c . Aflați împărțitorul.

19. Restul împărțirii numărului abc la 5 este 1, iar restul împărțirii aceluiași număr la 4 este 2.
a) Aflați ultima cifră a numărului abc . b) Studiați paritatea cifrei b .

20. Determinați numerele naturale abcd , știind că sunt divizibile cu 9 și împărțindu-le la abc
obținem câtul a + 2 și restul a + 1.

21. Determinați cel mai mare număr natural abcd care împărțit la aad dă câtul 8 și restul
abd .

= abc + 2009.
22. Determinați cifrele a, b, c, d știind că abcd

23. Aflaţi numerele naturale de forma abc care împărţite la bc dau câtul 4 şi restul bc − 8.

S-ar putea să vă placă și