Sunteți pe pagina 1din 14

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII

MOLDOVA
IP CENTRUL DE EXCELENȚĂ ÎN ECONOMIE ȘI FINANȚE

CATEDRA  FINANŢE

Studiu individual la obiectul Marketing în Asigurări


Tema:”Analiza mediului de Marketing”

                                                              Autor:
                                                                                              elev gr. FA 1606 G,

                                                                      Cristian ROȘCA

                                                        ____________________

Conducător ştiinţific:
Angela COLȚA
                     ____________________

Chişinău, 2020

1
CUPRINS
INTRODUCERE.....................................................................................................3
CAPITOLUL I- Analiza macromediului firmei....................................................4
1.1 Mediul demografic..................................................................................4
1.2. Mediul Natural.......................................................................................5
1.3. Mediul economic.....................................................................................5
1.4. Mediul tehnologic...................................................................................5
1.5. Mediul cultural.......................................................................................6
1.6. Mediul politic..........................................................................................6
1.7. Mediul institutional (legislativ).............................................................7
CAPITOLUL II- Micromediul intern de marketing al firmei............................8
CAPITOLUL III- Micromediul extern de marketing al firmei..........................9
3.1. Analiza furnizorilor de forta de munca................................................9
3.2. Furnizorii de materii prime.................................................................10
3.3. Concurentii firmei................................................................................10
CAPITOLUL IV-Studiu de caz.Analiza mediului de marketing a unei
companii de asigurari............................................................................................11
CONCLUZIE.........................................................................................................13
BIBLIOGRAFIE...................................................................................................14

2
INTRODUCERE
In desfasurarea activitatii sale intreprinderea insasi se constituie in purtator de nevoi, pentru
satisfacerea carora apeleaza la resurse materiale, financiare si umane. Totodata, ea este furnizoare
de produse/servicii pentru satisfacerea nevoilor unor agenti economici. In ambele cazuri,
intreprinderea vine in contact cu agenti de mediu care se plaseaza in imediata apropiere, iar
actiunile lor se resfrang direct asupra activitatii sale.
Orice firma, ca sistem evolutionist deschis, actioneaza in desfasurarea activitatii sale
concomitent pe doua piete: piata intrarilor si piata iesirilor. Pe piata intrarilor, firma apare in
calitate de cumparator si stabileste legaturi, in special cu furnizorii de marfuri, de forta de munca
si prestatorii de servicii. Pe piata iesirilor, firma are calitatea de vanzator si isi valorifica deci
produsele/serviciile realizate, stabilind legaturi in principal cu clientii.
Firma  cand elaboreaza planurile de marketing, conducerea acestui compartiment ar
trebui sa tina seama si de interesele celorlalte grupuri din cadrul firmei cum ar fi: conducerea
superioara, compartimentele financiar, cercetare-dezvoltare, aprovizionare, productie si
contabilitate. Toate aceste grupuri intre care exista o relatie directa, formeaza mediul intern al
firmei. Se poate observa ca toate aceste compartimente influenteaza planurile si actiunile de
marketing, precum si capacitatea sa de satisfacere efectiva si profitabila a nevoilor
consumatorilor (Ph. Kotler, G. Amstrong, V. Wong, 1998).
Obiective:
 Analiza macromediului firmei
Analiza micromediul intern de marketing al firmei
Analiza micromediul extern de marketing al firmei
Elaborarea unui studiu de caz

Scopul Studiu:Analiza mediului de marketing si factorii care il influenteaza.

3
CAPITOLUL I- Analiza macromediului firmei

1.1 Mediul demografic

Mediul demografic este reprezentat de populatie si structurile sale, persoanele ce fac


parte din zona de activitate a firmei.

O serie de modificari semnificative în datele demografice (accentuarea procesului de


îmbătrânire a populaţiei, proliferarea familiei netradiţionale, scăderea natalităţii) se reflectă într-
un mod semnificativ asupra comportamentului de cumpărare al populaţiei, asupra dimensiunilor
şi structurii cererii. Aceste atribute sunt utilizate de întreprindere în determinarea dimensiunilor
pieţei potenţiale, în elaborarea de estimări privind evoluţia cererii de produse si srevicii, în
stabilirea celui mai potrivit mix pentru piaţa respectivă. Atributele demografice pot furniza indicii
clare asupra structurii gamei de produse, asupra preţurilor pe care consumatorii sunt dispuşi să le
platească pentru aceste produse, asupra modalităţilor optime de distribuire a lor şi a celor mai
potrivite actiuni promotionale.

Printre aspectele sale mai importante care se impun a fi cunoscute si analizate trebuie sa
se afle structura pe sexe a populatiei ce face parte din piata firmei, atat sub aspectul volumului cat
si al dinamici si evolutiei in timp.

Pe ansamblul economiei se constata o uşoară scădere a populaţiei, datorită scăderii


natalităţii, a căsătoriilor la vârste mai înaintate şi tendinţei generale de a pune pe prim plan
cariera, dar şi datorită factorilor ce ţin de stilul de viaţă şi atitudinea faţă de viaţa personală.

Un alt aspect legat de analiza factorilor demografici face referire la rata natalităţii şi a
mortalităţii, elemente ce concură la stabilirea sporului natural al populaţiei.

Stilul de viata al populatiei careia i se adreseaza firma joaca un rol important in


delimitarea profitului consumatorului,fiind identificate trei categorii:

1.Stilul de viata orientat spre trecut: supra nivelului tarii ( 19 % ) si traditionalistii


pasivi( 21 % ). Persoanele care au acest stil de viata apartinand generatiei varstnice care
intampina dificultati de adoptare la schimbarile curente,si care au venituri mici.

4
2.Stilul de viata orientat spre prezent: atemporalii (12 % ), familistii-traditionalisti (7 % ),
familistii sofisticati (10 % ). Acest stil de viata include persoanele concentrate asupra
prezentului,incearca rezolvarea problemelor immediate, personae care au facut fata schimbarilor
pana acum dar stilul lor de viata s-a depreciat oarecum in ultimii ani.

3.Stilul de viata orientat spre viitor: aspiranti (10 % ), imitatorii (9 % ) ambitiosii (12 % ),
include persoanele care privesc schimbarea ca si o oportunitate de evolutie personala pe plan
social.

1.2. Mediul Natural

Activitatile economice sunt legate direct si influentate de mediul natural.


Legatura economie-mediu natural se manifesta direct in masura in care resursele naturale
intervin ca input-uri in procesele de productie controlate de agentii economici.

Mediul natural detine, deci, un rol din ce în ce mai important în perioada actuală în
proiectarea şi desfăşurarea activităţilor economice. Condiţiile naturale determină modul de
localizare, de distribuţie în spaţiu a activităţilor unităţii economice, influenţând în mod nemijlocit
obiectivul activităţii. Şi în cadrul mediului natural se înregistrează o serie de tendinţe, puse în
evidenţă prin criza materiilor prime, creşterea costului energiei şi implicaţiile legate de influenţa
reliefului, a climei.

1.3. Mediul economic

Evolutia vietii economice se regaseste in puterea de cumparare a consumatorilor si modul


de cheltuire a veniturilor.

Intre factorii care influenteaza puterea de cumparare se numara: rata inflatiei,evolutia


preturilor, modelele de consum ale populatiei, rata somajului, exportul si importul de bunuri.

1.4. Mediul tehnologic

Mediul tehnologic este o expresie si o consecinta a activitatilor de cercetare stiintifica si


dezvoltare tehnologica.Cuprinzand ansamblul elementelor cu caracter tehnic si tehnologic, cu
impact asupra firmei, aceasta categorie de factori isi pune amprenta asupra gradului de inzestrare
tehnologica, pe ritmul modernizarii produselor si tehnologiilor si pe procesul de inovare.

5
In ceea ce priveste gradul de dezvoltare al tehnologiei, un element fundamental il
constituie modul de alocare al resurselor pentru achizitionarea bunurilor corporale.

Observam o crestere importanta a alocarii fondurilor in domeniul comertului cu


amanuntul si cu ridicata atat datorita cresterii numarului de organizatii, cat si ca efect a cresterii
concurentei.

Totodata investitii importante s-au realizat si in domeniul protectiei mediului inconjurator


prin promovarea produselor ecologice, dar si in vederea protejarii si eliminarii rezultatelor
poluarii.

1.5. Mediul cultural

Mediul cultural este format din institutiile si factorii care influenteaza salariile de baza,
modul de percepere, preferintele si comportamentul membrilor societatii.

Mediul cultural contribuie la exprimarea exigenţei unei anumite pieţe, condiţionând atât
felul produselor şi maniera distribuirii lor, cât şi conţinutul şi forma comunicaţiilor firmei cu
piaţa, ale mesajelor transmise.

Inpactul mediului cultural asupra activităţii firmei este condiţionat de o serie de


caracteristici: valorile culturale fundamentale rezistă în timp, fiecare cultură este compusă din
culturi secundare, valorile culturale secundare se transformă în timp.

Principalele valori culturale ale unei societatii se regasesc in conceptiile oamenilor despre
ei insusi si despre ceilalti semeni ai lor, precum si in conceptia acestora despre organizatii,
societate, natura si univers.

Multor valori culturale primare le corespund valorii culturale secundare. Acestea au un


caracter evoluat si exprima fenomene si procese noi cu un puternic impact asupra actiunilor
firmelor. Printre acestea putem enumera declinul familiei reflectat de acestea, numarul
divorturilor, declinul gradului de ocupare al femeilor, nonconformism in imbracaminte, purtare,
distractii.

6
1.6. Mediul politic

Deciziile de marketing sunt puternic influentate de evolutiile din cadrul mediului


politic.Cunoasterea componentelor acestui mediu au o importanta determinant in luarea deciziei
de a patrunde pe o piata straina.

1.7. Mediul institutional (legislativ)

Mediul legislativ cuprinde ansamblul normelor juridice si a actelor normative care


reglementeaza desfasurarea activitatilor comerciale ale inteprinderilor.

Mediul juridic institutional nu cuprinde doar legislatia comerciala interna ci si


reglementarile stabilite de organisme internationale abilitate. Ba mai mult, sistemul juridic difera
semnificativ de la o tara la alta.

Cele mai importante domenii ale dreptului unei tari sunt: dreptul comertului exterior,
dreptul comercial, dreptul concurentei, impozitarii si dreptul muncii.

7
CAPITOLUL II- Micromediul intern de marketing al firmei

Micromediul intern de Marketing cuprinde acele elemente (factori) care influenteaza in


mod direct capacitatea firmei de a utiliza propriul sau potential stiintific,material,financiar,uman
si pe care firma poate sa le domine. Cele mai importante componente ale mediului interior de
marketing sunt:

1. Renumele si prestigiul ei.

Renumele,traditia si prestigiul unei firme presupune existenta unei provizii puternice pe piata
tinta, utilizarea unei sau a unor marci notorii crearea unei imagini pozitive, in special in randul
consumatorilor efectivi.

2. Integrarea functiei de Marketing

Un rol decisiv in afirmarea orientarii de Marketing a unei inteprinderi o are atitudinea conducerii
superioare fata de importanta ce trebuie acordata functiei de marketing in raport cu celelalte
functii.

3. Conceptia sau modul de gandire care orienteaza activitatea de marketing.

Conceptia care orienteaza activitatea de marketing poate fi diferita, regasindu-se in orientarea


catre productie, catre tehnologie, catre produs, vanzari, piata, catre piata si social. Prin urmare si
impactul marketingului in prisma relatiei intreprindere-mediu poate fi diferit.

8
CAPITOLUL III- Micromediul extern de marketing al firmei

3.1. Analiza furnizorilor de forta de munca

Marketingul firmei are ca deziderat major crearea unui sistem superior de furnizare a valorii catre
client, cumparatorii produselor vandute , preferand nu numai produsele ca atare, ci si alte aspecte
care tin de un inalt standard de servire al clientului bazat pe calitate, servicii, curatenie si valoare.

. Putem vorbi asadar, despre un personal specializat si educat in vederea asigurarii


bunastarii si satisfactiilor clientului, firma conducandu-se dupa premisa “clientul nostru,stapanul
nostru”.

Totodata se pune un foarte mare accent pe motivarea salariatilor, o motivare pozitiva,


pornind de la cateva principii:

 personalul reprezinta esentialul


favorizare si maximum de autonomie pentru spiritul de actiune si inovare
existenta unei filosofii specifice (cultura organizationala)
coexistenta supletei si a rigorii
insistenta pe ceea “ce trebuie facut”.
Potrivit acestor principii, reiese ca inteprinderea asociaza competitivitatea ei cu
motivatia lucratorilor, considerand ca poate fi competitiva atata timp cat majoritatea personalului
sau este atrasa de obiectivele propuse.

Pentru a realiza o antrenare eficienta, consider ca este necesar ca procesul motivarii sa


intruneasca urmatoarele conditii:

 sa fie complex (sa imbine stimulentele materiale cu cele morale)


sa tina seama de caracteristicile fiecarei persoane sau loc de munca
sa fie gradual (sa satisfaca succesiv necesitatile personalului in functie de rezultatele obtinute)
sa asigure un mediu ambiental propice desfasurarii activitatilor corespunzatoare.

3.2. Furnizorii de materii prime

9
Furnizorii de materii prime se compun din intreprinderile care prin oferta lor asigura conditiile
necesare desfasurarii activitatii. Resursele necesare desfasurarii unei activitati de catre firma sunt,
in general, materiile prime, materialele, marfurile, energia, diferite componente, echipamentele
tehnice, informatiile, forta de munca si banii.

Asigurarea resurselor necesare desfasurarii activităţii de comerţ a firmei depinde de


relaţiile de vânzare - cumpărare cu furnizorii de mărfuri. Aceştia reprezintă veriga centrală a
întregii afaceri a firmei, iar de modul în care se asigură termenele şi condiţiile de livrare depinde
întregul circuit intern al mărfurilor în cadrul magazinului.

Relatiile cu furnizorii pot fi întrerupte în cazul în care firma decide că aceştia deţin o
influenţă prea mare în stabilirea şi negocierea condiţiilor de plată şi livrare. Colaborarea cu
furnizorii de produse se bazează în principal pe avantajul reciproc al părţilor, însă în cazul în care
firma impune preţuri şi cantităţi care nu corespund cu cele ale firmei, aceasta sistează comenzile
şi întrerupe activitatea cu furnizorul.

3.3. Concurentii firmei


Mediul inconjurator competitional defineste vecinatatea imediata a companiei, fiind constituit din
acele elemente - indivizi, grupuri, alte organizatii care o influenteza direct si asupra carora poate
exercita o influenta semnificativa.

Raporturile de concurenta sunt influentate in principal de numarul si marimea firmelor


care controleaza oferta unui anumit produs sau serviciu.Din acest punct de scadere pot fi distruse
4 tipuri de structuri competive de piata monopol,oligopol,concurenta monopolistica si concurenta
perfecta.

CAPITOLUL IV-Studiu de caz.Analiza mediului de marketing a unei


companii de asigurari.

10
Oferta
Programele de asigurari de viata se adreseaza tuturor segmentelor de piata:

 Pachetul Protector
Asigurare de deces
la termen
viager
Asigurare de viata mixta
Asigurare de supravietuire
Pachetul Junior in variantele:
 Junior Gaudeamus – renta de studii pentru copii
Junior Natrimonial – dota de casatorie pentru tineri
Riscurile acoperite: supravietuire, deces
Piata.
Surprinderea diferentierilor pe care le prezinta marketingul serviciilor nu este posibila
fara evidentierea particularitatilor care sunt intalnite in cadrul pietei firmei prestatoare. Aceste
particularitati vizeaza urmatoarele aspecte:
 adoptarea strategiei de piata;
continutul pietei
dimensiunile pietei;
relatiile firmei cu piata.
Populatia
Este un factor negative din cauza ca o mare parte din tineret pleaca din tara si ramin mai
mult batrinii.

Analiza macromediului firmei


Mediul demografic
Persoanele care fac parte din zona noastra de activitate sunt oricare persoana ,indiferent
de virsta,insa cel mai bun client este tineretul si asta este o problema din cauza ca ei pleaca peste
hotare
Mediul Natural
Gradul de accesibilitate este mare din cauza ca firma se afla in centru pe Stefan cel Mare
203/6.Clima este relativ moderata cu o vara calda si iarna geroasa.
Mediul economic
Factorii care influenteazaputerea de cumparare sunt:
Rata inflatiei-a constetuit o crestere 1,45%,anul trecut fiind 5,4% iar anul prezent 6,85%
Numarul de someri-In chisinau numarul de someri este circa 13,7 mii de oameni

Mediul tehnologic

11
Tehnologiile firmei se afla la cel mai inalt nivel si specialistii nostri mereu urmaresc
modificarile mediului tehnologic si cum ele pot servi nevoilor firmei
Mediul cultural
In firma la noi se prefera mai mult individualismul care poate sa promoveze firma,insa
totul la limita,ca sa nu incurce lucrului principal al firmei
Mediul politic
Tipul de guvernare in Moldova este Parlamentar,sitemul de partide este
multipartid,stabilitatea politica este rea pentru ca se poate schimba totul brusc.
Mediul institutional (legislativ)
Activitatea de asigurare se supune legislatiei si mai concret legei 407 din anul 2006

Micromediul intern de marketing al firmei

Renumele si prestigiul ei.

Firma este una tinara si nu are un nume vestit pe piata insa toti clientii nostrii au ramas
incintati de serviciile noastre calitative ,aceasta poate si sa ne faca un nume vestit pe piata de
asigurari

Integrarea functiei de Marketing

Functia de marketing este una imporatanta insa ea nu este pusa mai sus de altele si nu are
niste privilegii deosebite de alte functii

Conceptia sau modul de gandire care orienteaza activitatea de marketing

Activitatea noastra de marketin este orientata spre piata si client,noi dorim sa indeplinim
toate cerintele clientului folosind metodele si tehnologiile cele mai noi si evident dorim sa
maximizam profitul

CONCLUZIE

12
Schimbarile mediului de marketing al unei firme pot fi favorabile sau nefavorabile
activitatii sale pe piata, pot crea oportunitati de a face noi afaceri cu clientii existenti si de a atrage
altii, sau, dimpotriva, pot diminua capacitatea firmei de a-si satisface clientii.

Se observă faptul că, clientul şi consumatorul ocupă un loc foarte important printre
obiectivele şi deciziile ce urmează a fi luate, firma asigurând servicii şi asistenţă de specialitate
prin intermediul personalului.

BIBLIOGRAFIE
I
LEGE nr. 407-XVI din 21.12.2006 cu privire la asigurări
III
Lefter C., Bratucu G., Chit I, Balasescu M. – MARKETING – vol.1,

Munteanu V. – Bazele Marketingului – Editura Graphics, Iasi, 1993

13
IV

www.tridenttranstex.ro

www.insse.ro

https://ru.scribd.com/doc/31399312/#logout

14

S-ar putea să vă placă și