Sunteți pe pagina 1din 6

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL OSOI,COMARNA,IASI

ACTIVITATE INTEGRATĂ PE O ZI
„Poveste de toamnă”
PROF.ÎNV. PREȘCOLAR - LAZĂR IULIA LOREDANA
INSPECTIE CURENTĂ 1 – GRAD II

ASPECTE GENERALE
Data : 22.10.2020
Nivel I : Grupa mijlocie
Tema anuală : ,,Când, cum şi de ce se întâmplă ?’’
Tema proiectului tematic: ,,Toamnă harnică’’
Tema saptămânii : ,,Comoara din cămară’’
Tema activitatii integrate: ,, Poveste de toamnă’’
Activități pe domenii experiențiale:
DLC: ,,Mărul buclucaș’’ de V. Suteev(povestirea educatoarei)
DOS: ,,Ariciul’’( lipire)
Tipul de activitate: Comunicare, însușire de noi cunoștințe
Forma de realizare : Activitate integrată de o zi

ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂȚII INTEGRATE

I. ADP-Activități de dezvoltare personală


Întâlnirea de dimineață :
-,, Bună dimineața, dragi copii!’’
Salutul: -,,Bună dimineaţa, Zână Toamna, eu sunt...ardei, castravete,etc’’
*Prezența
*Completarea calendarului naturii
Rutine: ,,Despre prietenie...’’( deprinderea de a fi solidar cu ceilalți la
nevoie)
Tranziții: ,,Gândul bun’’, ,,Bate vântul frunzele’’(cântec)
Comportamente urmărite:
-să relaționeze verbal cu colegii;
-să se exprime corect lexical și gramatical;
-să recunoască global și contextual (ajutându-se de imagini) cuvinte sau
simboluri din calendarul naturii, din catalog (prezent/absent) ;
-să identifice mesajul zilei din discuțiile și situațiile prezentate.

II. ALA 1- Activități liber alese


JOC DE MASĂ - INSIRARE

Tema: „Brățara Zânei Toamna”


Obiective operaţionale:
O1- Să participe activ la exerciţiile de stimulare a muşchilor mici ai mâinii;

O2- Să lucreze individual

O3- Să folosească corect materialele de lucru

BIBLIOTECĂ

Tema: „Codița mărului”

Obiective operaționale:
O4- Să realizeze prin exercitiu grafic codița merelor ;
O5- Să-şi dezvolte spiritul de ordine;

O6- Să lucreze ordonat;

ARTĂ

Tema: „Fructe și legume de toamnă”

Obiective operaționale:
O7- Să coloreze fructe si legume specifice anotimpului toamna ;
O8- Să respecte conturul fructelor si legumelor

Voi supraveghea activitatea desfășurată la fiecare sector și voi da indicațiile


necesare. Voi face aprecieri asupra întregii activități din centrele de interes, a
modului de participare la activitate a copiilor și asupra comportamentului acestora.
III. ADE-Activității pe domenii experiențiale
1. Domeniul Limbă și Comunicare:
,,Mărul buclucaș’’de V.Suteev (povestirea educatoarei)
Scopul activității: Formarea deprinderii de a asculta cu atenție textul lecturii,
îmbogățirea vocabularului cu expresii și cuvinte noi.
Obiective operationale
O1- Să asculte cu atenţie conţinutul poveştii;
O2- Să reţină numele personajelor întâlnite în poveste;
O3- Să interacţioneze cu personajul – surpriză al activităţii;
O4- Să formuleze răspunsuri cu privire la personajele din poveste;
O5- Să identifice personajele din povestea „ Mărul buclucaş”;
O6- Să aranjeze in ordine animalele aşa cum apar in poveste;
O7- Să reproducă onomatopeele animalelor- personaje din poveste pe baza
experienţelor anterioare.

Strategii didactice
Metode si procedee: conversaţia, povestirea, explicaţia, jocul, problematizarea,
surpriza, demonstraţia, conversaţia euristică, descoperirea , exerciţiul
Mijloace didactice: , siluete reprezentând personajele din poveste, recompense,
personaj- surpriză „ ursuleţul de pluş”, coşuleţ cu mere;
Forma de organizare: frontal, individual

2.Domeniul Om și Societate: Ariciul (asamblare,lipire)


Scopul activității:
-Dezvoltarea simțului estetic al copiilor.
-Formarea și consolidarea tehnicilor specifice activivitatilor practice.
Obiective operaționale:
O1- să denumească materialele folosite la realizarea lucrărilor;
O2- să lipească elemente din natura(frunze) pe suprafaţa dată;
O3- să lucreze îngrijit manifestând interes pentru temă.
Strategia didactică:
Metode și procedee: conversaţia, explicaţia, observația, demonstraţia, exerciţiul.
Mijloace de învățământ : Carton colorat, arici ,frunze uscate,lipici.
Forme de organizare: frontală, individuală
IV. ALA 2- Activități și jocuri recreative: „Scăunelul buclucaş”
„Găseşte mărul!”
DURATA :1 zi

BIBLIOGRAFIE :
*MINISTERUL EDUCATIEI ,CERCETARII SI TINERETULUI ,,Curriculum
pentru educatie timpurie (nastere -6\7 ani) ,Bucuresti ,2019
*Silvia Breben,Mihaela Fulga ,,Metode interactive de grup’’,Editura Arives,2002
*Maria Bizduna ,Alexandra Neagu ,Texte pentru educatia limbajului la
prescolar’’,Bucuresti 1999
*Revista ,,Invatamant prescolar 1-2,3-4’’ 2009
*Antonovici, Ş., Neatu, P., Jocuri şi activităţi alese, Editura Aramis, Bucureşti,
2008

*Antonovici, Ş., Jocuri – exerciţiu pentru activităţi alese, Editura


Aramis,Bucureşti, 2009

*Cristea, C., Cristea, I., Farcaș, G., Dima, L., Proiecte didactice, Iași, Editura Sf.
Mina, 2007
*Ghid de bune practici pentru educaţia timpurie a copiilor între 3-6/7 ani :
*„Metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii”, Editura Sitech,
Craiova, 2011.
*Metoda proiectelor la vârstele timpurii :
*MECT.2008,,Curriculum pentru înv.preşcolar(3-6/7ani),Bucureşti 
*Palade, M., Şcheul, D., Hai la joac-afară!, Editura George Tofan, Suceava, 2006.
*Revista învăţământul prescolar ;
*Soriteu, E., Diaconescu, M., Popa, M., Filipescu, E., Voiculescu, V., Abilităţi
practice în grădiniţă, Editura Tibarg, 2006

SCENARIUL ZILEI
Copiii vor fi invitaţi în sala de grupă unde are loc Întâlnirea de dimineaţă.
Educatoarea va întâmpina copiii grupei cu următorul salut :
,,Dimineaţa a sosit
Toţi copiii au venit
În semicerc să ne așezăm
Cu toții să ne salutăm!”
La uşa bate cineva, își face apariția Zâna Toamna(păpușă).
Educatoarea o ține pe Zână în mână, dar fiind foarte curioși ce-o fi cu ea
pornește jocul şi se prezintă :
,,-Bună dimineața, Zână pe mine mă cheama Iulia, şi-mi pare bine să te
cunosc, astăzi vreau să mă transformi în morcov ! ”
Păpușa-Zână ii va saluta pe toti copiii iar ei se vor prezenta pe rând :
,,-Bună dimineaţa, Zână, pe mine mă cheamă Ioana şi-mi pare bine să te
văd ! ”Astăzi vreau sa fiu un gogosar!..etc.
După ce toţi copiii se saluta , educatoarea le spune copiilor :
,,După ce ne-am salutat
La colegi să ne uităm
Sa găsim absenții azi!
Se va consemna prezenţa şi în catalogul grupei.

Calendarul naturii. Se va completa calendarul naturii prin indicarea


aspectelor potrivite astfel încât să se stabilească anotimpul în care suntem, starea
vremii, aspecte caracteristice anotimpului.
Noutatea zilei: Astăzi avem musafiri în sala de grupă. Musafirii doresc să
afle ce vom învăța și cum ne vom juca pe parcursul zilei.
Doamnele se numesc: D-na metodistă- Gheorghieș Diana
D-na director- Enia Mădălina
Educatoarea le aminteşte copiilor că în clasă avem drept musafir și pe Zâna
Toamna care a adus o scrisoare.
Voi citi scrisoarea unde sunt precizate câteva informații despre fructe si
legume de toamna. Apoi, urmează tranzițiile: ,,Gândul bun’’, ,,Bate vantul
frunzele’’(cântec). Educatoarea va invita copiii să viziteze centrele ,,Artă’’ şi ,,Joc de
masa’’si ,,Biblioteca’’ Copiii vor intui materialele distribuite pe măsuțe, li se explică
sarcinile de lucru din fiecare centru, li se va demonstra modul de lucru, apoi vor
alege unde se vor juca.
După ce sarcinile de la sectoare vor fi îndeplinite, copiii împreună cu
educatoarea vor trece pe la centre pentru a vedea și aprecia rezultatele activității.
Tranziție: ,,Un, doi, un, doi
La toaletă, mergem noi’’
Prima activitate pe domenii experiențiale (ADE) este –“ Mărul
buclucaș” și aparține Domeniului Limbă și Comunicare(DLC).
Tranziția se va face prin intonarea jocului „Dacă vreau”
A doua activitate a domeniului experiențial este “Ariciul” din cadrul
Domeniului Om și Societate(DOS).
În cadrul activitatilor liber -alese (ALA II) jocul : ,, Scaunelul
buclucas”. ,,Gaseste marul!”
La sfârșitul zilei voi face aprecieri generale și individuale ,
referitoare la gradul de implicare al copiilor în activități, precum și la
comportamentul avut pe parcursul desfășurării acestora.
În finalul activității, copiii vor primi stimulente drept răsplată pentru
hărnicia de care au dat dovadă.
Mesajul zilei: ,,Să ne respectam colegii şi să ne ajutam mereu!”

S-ar putea să vă placă și