Sunteți pe pagina 1din 3

G.P.N.

OSOI,COMARNA

Ed.Lazar Iulia-Loredana

Planificarea activităţilor extracurriculare


An şcolar 2019-2020
Grupa mica "Buburuze"

"Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi, această lume nu va mai exista
când ei vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să îi învăţăm să
se adapteze."
Maria Montessori - "Descoperirea copilului"

Fără a nega importanţa educaţiei de tip curricular, devine tot mai evident faptul că
educaţia extracurriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi
locul bine stabilit în formarea personalităţii ccopiilor.
În grădiniţa contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte
copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele
formării personalităţii preşcolarilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe
copii sub aspect psiho-intelectual, fizic şi socio-afectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială.
Complexitatea finalităţilor educaţionale impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele
extracurriculare, iar parteneriatul educaţional, ca set de intervenţie complementară, apare ca o
necesitate.
Activităţile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare,
la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a
timpului lor liber.
Activităţile extracurriculare organizate de grădiniţă au conţinut cultural, artistic, spiritual,
ştiinţific, tehnico-aplicativ, sportiv sau simple activităţi de joc sau de participare la viaţa şi
activitatea comunităţii locale.
Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu
însufleţire şi dăruire, la stfel de activităţi.
Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi soluţii variate.
Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul
copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase.
1. Septembrie "Gradinita, mea - Jocuri in aer liber Curtea Educatoarele
2019 iubita" gradinitei Părinţii
Preşcolarii
2. "Poftiti la teatru" - Teatru de papusi Gradinita Educatoarele
Părinţii
Octombrie Preşcolarii
2019 “Carnavalul - Promenada costumelor de Grădiniţă Educatoarele
Toamnei" toamna Părinţii
Preşcolarii

3. "Ne place - Înscrierea şi participarea


Noiembrie competiţia!" copiilor la diferite Educatoarele
2019 concursuri avizate MECT Grădiniţă Preşcolarii
sau aflate în calendarul
activităţilor educative.
4. "Timtimy “ - Concurs international de Educatoarele
activitati integrate Grădiniţă Părinţii
Decembrie Preşcolarii
2019 "Christmas is magic!" - program artistic - moment Grădiniţă Educatoarele
magic de Crăciun Părinţii
Preşcolarii
5. Ianuarie "Săniuţa veselă" - jocuri în aer liber - prin Curtea Educatoarele
2020 zăpadă (dacă vremea este grădiniţei Preşcolarii
corespunzătoare)
"Poftiti la teatru" -Teatru de papusi. Educatoarele
Grădiniţă Părinţii
Preşcolarii
6. Februarie "Eu sunt mic dar ştiu - concurs de testare a Grădiniţă Educatoarele
2020 multe!" cunoştinţelor dobândite cu Preşcolarii
diplome şi recompense
7. Martie "Martie în - Festival de Ziua Mamei Gradinita Educatoarele
2020 sărbătoare" Preşcolarii
8. ,,Ziua internaţională a -Vizionarea unui Grădiniţă Educatoarele
păsărilor" documentar despre păsări Părinţii
Preşcolarii
"! – Intalnire cu - Convorbire cu medicul Grădiniţa Educatoarele
Aprilie doctorul" Părinţii
2020 Preşcolarii
9. Mai 2020 ,, Scoala altfel’’ - Activitati extrascolare la Grădiniţă Educatoarele
propunerea parintilor Preşcolarii
10. "Curcubeul copiilor" - jocuri şi activităţi Loc de Educatoarele
distractive cu ocazia Zilei joacă - Părinţii
de 1 iunie Preşcolarii
Iunie 2020 "A venit vacanţa mare - serbare de sfârşit de an Grădiniţă Educatoarele
..." şcolar Părinţii
Preşcolarii

BIBLIOGRAFIE:

 Mihaela Păişi Lăzărescu, Liliana Ezechil, Laborator preşcolar - ghid metodologic -


ediţia a V a revizuită, V&INTEGRAL, Bucureşti 2015;
 Elinor Schulman Kolumbus, Didactică preşcolară, traducere Magdalena Dumitrana,
Ediţia a III a, V&INTEGRAL, Bucureşti 2008;
 Silvia Borţeanu, Viorica Preda, Anca-Camelia Vodiţă, Metoda proiectelor la vârstele
timpurii - ediţia a doua revizuită, Editura Miniped, Bucureşti-2016;
 tim-tim-timmy.ro
 didactic.ro
 http://www.preschoolrainbow.org

Director,
Prof. Enia Madalina

S-ar putea să vă placă și