Sunteți pe pagina 1din 1

S.C.

________________
Sediul:_____________________________
Cod fiscal _____________________

ACT ADIŢIONAL NR. _________/_______________


la contractul individual de muncă nr. _____/______________

Încheiat între:

Angajatorul _______________________________, C.U.I. ___________________, cu sediul


în localitatea ______________, str._____________________,, reprezentat legal de
_________________

şi

Salariata ____________________, domiciliată în Iaşi, str. _____________ nr.


__________, , judeţul Iasi, CNP____________________,

In temeiul art. 17(5) coroborat cu art. 41(1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii,
republicata, partile hotarasc:

Începând cu data ______________ se suspendă contractul individual de muncă al


salariatei _________________ conform art. 51, lit. _____ din Legea nr. 53/2003 –
Codul muncii.

Angajator, Salariat,

S-ar putea să vă placă și