Sunteți pe pagina 1din 4

r a ta d o b â n z i i

c u r s u l d e s ch i m b
d i r e c t e
i n d i r e c t e
c a l i t a t i v
a u s t e r i t a t e
s t r a t e g i a m o n e t a r ă
c a n t i t a t i v e
d i r e c t o r a t

U n g a r i a
e x p a n s i u n e
i n e c h i t a b i l
t a x e l e
c o n t i g e n t a r e
o p e n - m a r k e t
i m p o z i t e
h e t e r o d o x ă
f i s c a l ă
c o m b i n a t ă
c a p i t a l u r i
c h e l t u i e l i p u b l i c e

o
-
Un concept sau un agregat reprezentativ unui ansamblu de comportamente asupra căruia autoritatea
monetară central estimează că poate avea influență și asupra căruia ,,apasă când dorește să atingă un
obiectiv final?

Obiectivele intermediare sunt de 3 tipuri :

1) …? 2)…? 8)…?

Instrumentele principale ale politicii fiscale sunt:

13)…?

16)…?

21)…?

3. Politica monetar-creditară se realizează prin intermediul acestor instrumente care sunt măsuri vizînd
nemijlocit consumatorii de crediteși destinatarii finali ai monedei?

4. Politica monetar-creditară se realizeaza prin interemediul acestor instrumente care sunt utilizate în relațiile
cu băncile comerciale și alți operatori financiari și nu vizează direct agenții economici nefinanciari ?

5. Acest pilon presupune calculul unor indicatori financiari, monetary și bancari cu privire la evoluția piețelor
financiare a vitezei de circulație și rotație pentru diferite forme de monede ?

6. Este un tip de politică monetar-creditară îndreptată spre limitarea investițiilor, încetinirea ritmului de
creștere a volumului masei monetare?

7.Un ansamblu de criterii și de proceduri utilizate de Banca Centrală pentru a adopta, implimenta și comunica
deciziile de politică monetară care vizează asigurarea și menținerea stabilității prețurilor?

9. Cum se numește conducerea executivă a Bancii Centrale Europene?

10. Ce țară a încercat să țintească inflația și în același timp să apere un culoar pronunțat al cursului de schimn
însă fără a reuși?

11. Este un tip de politică monetară îndreptată spre stimularea volumului operațiunilor de creditare,
reducerea ratelor dobânzii, marirea volumului masei monetare?

12. Ce fel de sistem fiscal generează o stare de rezistență din partea contribuabililor care se materializează
prin amplificarea fenomenului de sustragere de la plata obligațiunilor fiscal?

14. Fixarea unui plafon de creștere a volumului creditului într-o perioadă dată se numește?

15.Această politică se caracterizează prin intervenția băncii centrale pe piața monetară, zisă piață liberă sau
deschisă?

17.Cum se numește strategia utilizată în prezent de către Banca Centrală Europeană?

18.Această politică reprezintă ansamblul măsurilor inițiate și implementate de govern, prin intermediul
bugetului public?

19.Cum se mai numește strategia heterodoxă?


20. Creșterea ratei de bază a dobânzii și al nivelului general de dobânzi atrage în țară …?