Sunteți pe pagina 1din 3

A

s c h i m b u l d e m ă r f u r i
m o n e t a
c o n s e r v a t
p r o b l e m e
m o n e d a d i v i z i o n a r ă
a u r

c o n f e c ț i o n a t e d i n m e t a l
i n s t r u m e n t s o c i a l
b a n i i s l a v o n i
b a n c ă d e e m i s i u n e
h î r t i e
s c h i m b u l
s i m p l u n u m ă r a t e
m i j l o c d e c i r c u l a ț i e
a u t o r i t ă ț i l e s t a t a l e
f l o t a n t e
n o b i l e
P a u l S a m u e l s o n
a l f a b e t u l
m ă r f u r i
B
Întrebări:

1. Prin ce sunt reglate datoriile de către populație?


2. De la ce cuvînt latinesc a provenit denumirea de modedă?
3. Conform criteriilor generale, moneda apare ca un activ care poate fi deținut, schimbat,
împrumutat și ....................... ?
4. La ce poate duce de cele mai multe ori utilizarea termenilor de “bani” și “monedă” ?
5. În prezent cum sunt numite monedele făcute din aluminiu, oțel, alamă și nichel?
6. Definește piesa din metal la care se referă noțiunea de monedă?
7. Ce categorie de instrument de schimb desemna moneda o perioadă multă de timp?
8. Ce reprezintă banii ca noțiune generală potrivit dicționarelor?
9. De la ce piese monetare bătute provine cuvîntul „ban” în limba română?
10. Cum afost numită banca centrală în secolul al XIX-lea ce răspundea de emisiunea
bancnotelor?
11. Ce fel de monedă se emite pentru finanțarea cheltuielilor statului și acoperirea deficitului
bugetar?
12. Care a fost punctul de plecare a aparițiilor banilor?
13. La ce fel de monede s-a trecut, de la mărfurile-monedă care trebuiau de fiecare dată
cîntărite?
14. Ca ce servește moneda?
15. De către cine sunt emise monedele de hîrtie?
16. La ce fel de cursuri au trecut banii în 1976, după demonetizarea aurului?
17. Ce fal de metale sunt considerate aurul și argintul?
18. Ce profesor laureat al premiului Nobel pentru economie a afirmat că banii sunt “sîngele
care irigă sistemul economic” ?
19. Cu ce invenție este comparată deobicei creația banilor de către societate?
20. Care este prima fază conform funcției de mijlocitor al schimbului?
A