Sunteți pe pagina 1din 2

FIȘĂ DE LUCRU

I) Completați ultima coloană a tabelului cu litera A, dacă enunțurile sunt


adevărate sau cu litera F, dacă sunt false:
Nr. ENUNȚ A/F
Crt
.
1. Un firewall este un sistem care separă o rețea protejată de una neprotejată, acesta
din urmă fiind, în majoritatea cazurilor Internet-ul.
2. Firewall-urile implementează reguli care descriu modul de filtrare atât a
pachetelor de date recepționate, cât și a celor trimise de calculator.
3. Pentru ca un firewall să fie eficient, el trebuie să fie așezat în punctul de
conexiune dintre rețeaua internă și Internet.
4. Un firewall nu oferă posibilitatea concentrării securității într-o singură locație.

5. Existența unui firewall exclude necesitatea implementării de măsuri de securitate


pe calculatoarele din cadrul rețelei interne.
6. Un router poate fi un firewall la nivel de pachete de date, deoarece acesta
filtrează toate informațiile ce trec în ambele sensuri.
7. Firewall-urile la nivel de aplicație nu reduc performanța conexiunii, programele
server și client nu trebuie să implementeze algoritmi speciali pentru a comunica.
8. Avantajul firewalull-ului la nivel de pachete de date este transparența acestuia,
adică utilizatorii nu sesizează existența sa.

II) Scrieți semnificația următorilor termeni:


1) atac.....................................................................................................................................
2)
cracker................................................................................................................................
3) hacker.................................................................................................................................
4) pachet.................................................................................................................................
5) vulnerabilitate....................................................................................................................
6) buffer.................................................................................................................................
7) autorizare...........................................................................................................................
8) integritate...........................................................................................................................
9) spargere..............................................................................................................................
10)
padding.............................................................................................................................