Sunteți pe pagina 1din 2

ELEV:_______________

Fişă de lucru recapitulativă

I) Încercuiți răspunsul corect:


1. Seleniul este material:
a) electroizolant
b) semiconductor
c) conductor
d) nu este material electrotehnic
2. Este material semiconductor:
a) Germaniu
b) Nichel
c) Cupru
d) Aluminiu
3. Unitatea de măsură pentru conductivitatea electrică este:
a) Ω.cm
b) 1/Ω.m
c) Ω.m
d) Ω.mm
4. Materialul cu cea mai înaltă temperatură de topire este:
a) Fier
b) Wolfram
c) Argint
d) Aur
5. Este aliaj al aluminiului:
a) Fontă
b) Oțel
c) Alpaca
d) Silumin
6. Este aliaj al Mn:
a) Tombac
b) alama
c) manganina
d) Kanthal
7. Fontele se obțin din aliajul:
a) Fier și Carbon
b) Aluminiu și Magneziu
c) Fier și Zinc
d) Aluminiu și Cupru
II) Răspundeți la următoarele întrebări:

1) Care este formula de calcul a conductivității electrice?


..................................................................................................................
2) Care este unitatea de măsură a conductivității termice?
..................................................................................................................
3) Cum definiți luciul metalic al metalelor?
..................................................................................................................
4) Care este relația de dependență dintre temperaturile t și T?
..................................................................................................................
5) Care sunt submultiplii Ω.m ?
..................................................................................................................
6) În ce se măsoară densitatea ?
..................................................................................................................

III) Completați tabelul cu valorile care lipsesc:

Densitatea d=m/V Masa m Volumul V

500 g 0,25 mm3

5,55 Kg/m3 0,01 cm3

7,5 Kg/m3 2,5 Kg

IV)Transformați densitățile din coloana 1 a tabelului de la punctul III)


în submultiplii unității de măsură din Sistemul Internațional:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………