Sunteți pe pagina 1din 13

Genul epic cuprinde

totalitatea operelor literare,


populare și culte, în proză
sau în versuri, în care
gândurile, ideile și

Genul Epic
sentimentele autorului sunt
exprimate în mod indirect,
prin intermediul acțiunii și
al personajelor antrenate în
derularea evenimentelor
plasate într-un anumit timp
și spațiu. Genului epic îi
corespunde, ca mod de
expunere predominant,
narațiunea.
Speciile Genului Epic Popular
1. Balada
2. Basmul
3. Legenda
4. Snoava.
Specii ale În versuri: În proză:

Genului Epic 1. Balada 1. Schița

Cult: 2. Poemul 2.Nuvela


3. Epopeia 3. Povestirea
4. Legenda 4. Basmul
5. Fabula 5. Romanul
6. Memorii/ Jurnal
SCHIȚA este creația
Avem ca și epică în proză care
exemplu
„Vizită” de Ion prezintă o singură
Luca Caragiale
întâmplare, cu
personaje puține.
NUVELA este creația epică în proză
în care se prezintă o întâmplare cu
personaje surprinse în evoluția lor.

Ca exemplu avem „Moara cu noroc”


de Ioan Slavici
ROMANUL este creația
epică în proză de mare
întindere, cu un conflict
închegat și personaje
ce evoluează, având o
acțiune desfășurată, de
regula, pe mai multe
planuri.
.BASMUL=creația epică în proză ce
prezintă o întâmplare fantastică,
bazată pe o înfruntare între forțele
binelui și ale răului, cu
participarea unor eroi înzestrați cu
puteri supranaturale
POVESTIREA=creația epică în
proză ce prezintă o întâmplare
(reală sau fantastică) la care
povestitorul este, de obicei,
participant sau martor.
BALADA este creația epică în
versuri care relatează o acțiune
eroică, o întâmplare însemnată la
care participă personaje
excepționale, hiperbolizate,
realizate prin antiteză, iar
narațiunea se împletește cu
elemente lirice și dramatice
POEMUL este creația
Avem ca exemplu
epică de mare
„ Luceafărul ” de
Mihai Eminescu
întindere, cuprinzând
întâmplări deosebite și
eroi reprezentativi.
EPOPEEA=creația
epică în versuri de
mare întindere, cu
întâmplări din viața
unui popor și eroi
reprezentativi, alături
de care participă forțe
supranaturale.
Epopeea lui Ghilgames
FABULA este creația epică în
versuri sau în proză, cu
caracter alegoric, cuprinzând
o întâmplare din care se
poate desprinde o învățătură
numită morală.
LEGENDA este creația epică
în versuri sau în proză, prin
Exemplu este
„Dragoș-Vodă”
care se dă explicația apariției
unui fenomen istoric,
geografic, nașterii unui popor
sau erou etc.