Sunteți pe pagina 1din 3

Activitate 3.1.

Dezbatere online (240 min)

Reflectați și documentați-vă asupra următoarelor teme de dezbatere:

 Ce rol are disciplina DP în formarea viitorului adult? Viziunea, misiunea disciplinei.


 Care considerați că sunt metodele/ tehnicile eficiente în abordarea acestei discipline? Descrieți experiențe din practica
personală.
 Cum pot fi infuzate aceste abordări didactice și la celelalte discipline din învățământul primar? De exemplu, cum se
poate face dezvoltare personală la o oră de matematică? (nu doar invers)

Activitate 3.1. Dezbatere online 

     Ca disciplină de studiu, Dezvoltarea personală include activități și experiențe care au scopul să susțină elevii
în procesul de autocunoaștere, relaționare corectă cu familia, colegii și mediul din care fac parte, să dezvolte
abilitățile de comunicare eficientă și managementul eficient al emoțiilor, să îmbunătățească starea de
conștientizare a propriului potențial, să dezvolte talentele și abilitățile personale, orientate spre îmbunătățirea
calității vieții. Un plus al disciplinei este dat de contribuția acesteia la dezvoltarea emoțională, socială și pentru
carieră a elevilor, în timp ce valorificarea experiențelor acestora fundamentează autenticitatea învățării.

            Dezvoltarea personală a şcolarului mic vizează dezvoltarea fizică generală, dezvoltarea cognitivă,
dezvoltarea limbajului, dezvoltarea psihosocială, perspective asupra cărora curricula şcolară concentrează
influenţe complexe, menite să le formeze copiilor capacităţi şi strategii de învăţare. Programa disciplinei
Dezvoltare personală este elaborată ca model de proiectare curriculară centrat pe competenţe care contribuie la
dezvoltarea elevului prin procese educaţionale ce mută accentul de pe latura informativă pe cea formativă,
acoperindu-se astfel nevoile psihologice şi sociale ale elevului şi asigurându-i-se cadrul optim pentru starea sa de
bine, pentru diminuarea şi prevenirea dificultăţilor de adaptare specifice vârstei.

            Accentul în orele de Dezvoltare personală este dat de spontaneitatea şi creativitatea răspunsurilor elevilor
la sarcinile propuse. Analizele succesive, momentele de autoevaluare şi de reflecţie oferă copiilor cadrul necesar
pentru interiorizarea conceptele tematice, pentru dezvoltarea încrederii în sine, pentru conturarea perspectivei
pozitive asupra resurselor personale, astfel încât să facă faţă provocărilor şcolare sau celor din viaţa de zi cu zi. O
atenţie deosebită este acordată explorării intereselor şi exersării abilităţilor de învăţare, identificării experienţelor
anterioare şi cunoaşterii aşteptărilor elevilor cu privire la activităţile care urmează a fi derulate.

            Disciplina este predată, în general, de cadrul didactic de la clasă, care poate colabora cu psihologul sau
consilierul școlar, pentru alegerea celor mai adecvate modalități de lucru cu copiii. Se recomandă și implicarea
părinților. Aceștia pot intra în clasă pentru a viziona sau participa la serbările, expozițiile, concursurile,
carnavalurile elevilor.

            Strategiile didactice recomandate pentru orele de Dezvoltare personală sunt cele activ-participative.
Metodele activ-participative specifice acestei discipline sunt:

o   jocul de rol

o   brainstormingul

o   exercițiul creator

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
o   discuții de grup

o   dramatizarea

o   dezbaterea

            Foarte eficiente sunt și tehnicile gândirii critice: turul galeriei, cubul, ciorchinele, jurnalul cu dublă
intrare, pălăriile gânditoare, explozia stelară.

            Misiunea disciplinei Dezvoltare personală este aceea de a asigura o educație de calitate prin descoperirea
înclinațiilor, talentelor și aptitudinilor educabililior, promovarea unui comportament decent, tolerant în vederea
integrării în societate. Pot fi derulate activități practice împreună cu părinții, discuții cu aceștia despre locul de
muncă, vizite la locul de muncă al părinților n cadrul zilelor din săptămâna Școala altfel.

                Viziunea disciplinei Dezvoltare personală urmărește crearea unui climat educațional de calitate,
incluziv, stimulativ pentru dezvoltarea individuală a fiecărui beneficiar al sistemului educațional astfel încât să
dea sens încrederii și aspirațiilor sale.

            Dezvoltare personală prin activități matematice:

•         elevii primesc fișe cu orarul și trebuie să spună de la ce oră până la ce oră au CLR, MEM, AVAP, MM,
DP, etc.

•         completează calendarul pe o săptămână cu activitățile desfășurate în timpul liber

completează un tabel cu activități de igienă a corpului, a camerei, în clasă

   Exemplu:

Dezvoltare personală

Subiectul lecției: Caracteristicile unui bun prieten

Captarea atenției - cântecelul 

https://youtu.be/lUrWSelu2wM
§  Turul  galeriei ( Desen- “Obiectul preferat al prietenului meu”)

*Examinați lucrările realizate de colegii voștri, scrieți comentariile  și observațiile  pe posterele acestora.

§  Exercițiul creator: “Povestea mea” – Creați o poveste în imagini cu titlul “Prietena mea”/ “Prietenul meu”.

§  Joc de rol : Realizați  un joc de rol cu titlul “ Ziua de naștere “ în care să folosiți  gesturi, mimică , mișcări  și
diferite obiecte necesare sărbătoririi zilei de naștere cu prietenii

§  Cubul:    Vizionează  un episod de desene animate “Tom și Jerry” . Analizează apoi relația dintre cei doi,
răspunzând la întrebările de pe fețele cubului.

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
https://youtu.be/AGBjI0x9VbM
Descrie cele două personaje. 

* Analizează  comportamentul  lui Tom. 

* Compară    comportamentul  celor doi:  Tom și Jerry.   

* Argumentează   ce schimbări ar trebui să aibă loc în comportamentul celor doi pentru a avea o relație de 
prietenie.  

* Asociază  comportamentul celor doi cu al altor personaje din desene animate sau din poveștile  citite de tine.  

* Aplică: Imaginează-ți  o întâmplare în care cei doi se comportă ca doi prieteni adevărați.

 https://youtu.be/TyRRj1burpM

 Dezvoltare personală la o oră de matematică:

-          Elevii  pot crea filele unui calendar al clasei, cu evenimente din viaţa personală, care au importanţă
pentru ei. 

-          aplicarea unor reguli de igienă personală 

-          exprimarea opiniei personale

https://youtu.be/6-Nace5FFZ0

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

S-ar putea să vă placă și