Sunteți pe pagina 1din 1

ACADEMIA NAVALĂ „MIRCEA CEL BĂTRÂN”

Facultatea de _______________________________

Domnule Decan,

Subsemnatul __________________________________________________, student al


Facultăţii de ___________________________, programul de studii _______________,
grupa _________, anul ___________, vă rog să aprobaţi recunoaşterea stagiului de
practică, pe baza pregătirii de specialitate efectuate în perioada ___________________,
la armatorul/agentul economic menţionat, conform documentelor anexate.

Data
________________________

Semnătura
______________________