Sunteți pe pagina 1din 1

ACADEMIA NAVALĂ „MIRCEA CEL BĂTRÂN”

Facultatea de __________________________________

Domnule Decan,

Subsemnatul/a __________________________________ student(a) al Facultăţii


de ___________________________________________________, programul de studii
_______________________________________________________________, anul de
studii _____, rog aprobați efectuarea activităților didactice în sistem online.
Situația specială pentru care solicit acest lucru este _______________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Pentru justificarea situației menționate anterior, anexez la cerere următoarele
documente _____________________________________________________________
Vă mulţumesc anticipat.

Data
________________________
Semnătura
______________________

Cererea se transmite împreună cu anexele prin email la secretariat.fim@anmb.ro (pentru studenții Facultații
de Inginerie Marină) sau secretariat.fnmn@anmb.ro (pentru studenții Facultații de Navigație și Management
Naval).

S-ar putea să vă placă și