Sunteți pe pagina 1din 3

Damian Alexandra (cas.

Tanasă)
PIPP ID, anul 3, sem. 1, grupa 2

TEME LA ISTORIE SI DIDACTICA PREDARII ISTORIEI

TEMA 1: Studiaţi, pe www.edu.ro, programele şcolare ale disciplinelor din aria curriculară ”Om și
societate” şi identificaţi două elemente de conţinut care se regăsesc la istorie și la cel puțin alte două
discipline.
Rezolvare:
Elemente de continut:
1. Temele ,,Comunitatea locală și națională” (Istorie), ,,De la orizontul local la țară” (Geografie),
,,Locuri de apartenență” (Educație civică) și domeniul ,,Mari sărbători creștine” (Religie) pot fi
abordate integrat.
2. Tema ,,Figuri legendare de voievozi, domnitori și conducători locali în opere literare și istorice”
(Istorie) se poate corela cu temele ,,Raporturile noastre cu ceilalți oameni” și ,,Valori, norme și
comportamente moral-civice” (Educație civică) și cu tema ,,Viața creștinului împreună cu semenii”
(Religie).

TEMA 2: Pornind de la exemplul de derivare a competențelor din suportul de curs, stabiliți


competențele derivate (operaționale) pentru alte două competențe specifice, la două teme,
la alegere, din programa școlară de istorie pentru clasa a IV-a.
Rezolvare:
1. Tema ,,Comunitatea locală și națională”:
Competența specifica: ,,Localizarea în spațiu a evenimentelor istorice ”
Obiective operationale: (la sfârșitul lectiei copiii vor fi capabili)
-să localizeze pe harta fizica a Romaniei locul unde se afla comunitatea minoritar maghiara;
-să numeasca orașul din Romania cu cei mai mulți locuitori maghiari;
-să descrie principalele activități ale unei minoritati la alegere;
-să răspundă la întrebări pe baza textului citit.

2. Tema ,,Locuri istorice din comunitate”:


Competenta specifica: ,,Identificarea de surse istorice utilizând o varietate de instrumente, inclusiv
tehnologiile de informare și comunicare”:
Obiective operationale: (la sfârșitul lectiei copiii vor fi capabili)
- să descrie preocupările oamenilor din zona natala;
- să identifice pe harta locală un loc istoric;
- să comenteze imaginile prezentate folosind termeni adecvati;
- să indice o clădire istorica aflata în apropierea zonei în care locuiește.

TEMA 3: Raportându-vă la conținuturile și competențele din programa de istorie pentru


clasa a IV-a daţi exemplu de o lecţie la care se poate aplica jocul de rol. Descrieţi pe scurt
modul cum va fi integrat jocul de rol în scenariul didactic.
Rezolvare:
Pentru o lecție de consolidare a cunostintelor la istorie , cu tema ,,Stefan cel
Mare” se preteaza foarte bine a se integra jocul de rol. Este foarte important să se facă o
pregătire temeinică a ,,actorilor” în prealabil pentru ca acest lucru sa devină o reusita într-
adevăr. După părerea mea, aș ilustra în acest moment o ,,mini” lupta a lui Stefan cel Mare
cu turcii, în care aș evidentiia capacitatile acestuia de conducător mai ales prin diferența
numarului mare de ostasi ai turcilor cu cel mic al moldovenilor. Eu aș atribui fiecarui elev
câte 1 rol, astfel ca fiecare sa știe foarte bine de dinainte ce are de făcut.
În aceasta lecție aș începe mai întâi cu citirea unui text care ilustreaza una din
bataliile pe care le-a purtat Stefan cel Mare, iar apoi aș face trecerea la jocul de rol pentru
ca elevii să-și consolideze informațiile într-un mod personal, astfel ca ei jucând câte un rol
vor înțelege mult mai bine faptele și evenimentele petrecute cu mulți ani în urma. Fiind
puși în aceasta situație ei nu vor reproduce mecanic ceea ce au aș fi predat, ci își vor
construi opinii, puncte de vedere prin prisma a ceea ce au simțit atunci când au jucat acel
rol, exprimand judecati de valoare cu privire la ceea ce cred ei personal ca au dus la acele
evenimente istorice.

TEMA 4: Analizați manualele digitale de istorie pentru clasa a IV-a, existente pe


www.edu.ro, și prezentați, în aproximativ o jumătate de pagină elementele de noutate pe
care le aduc acestea în predarea-învăţarea istoriei la învăţământul primar.
Rezolvare:
Suntem în secolul vitezei, trebuie sa fim în pas cu tot ce este nou, doar ca exista
anumite situații în care nu putem ignora trecutul cu tot ceea ce înseamnă el. Aici este vorba
despre predarea istoriei, a trecutului strămoșilor noștri, doar ca trebuie sa o face într-un
mod modern, care sa ii facă pe copii sa își doreasca sa participe la orele de istorie, și sa își
doreasca sa descopere mai multe lucruri interesante despre moștenirea noastră culturala
ca popor.
Manualele folosite astăzi în școli contin elemente de noutate ce vin în sprijinul
copilului de a descoperi diverse informații prin mai multe moduri. Având în vedere situația
actuala a pandemiei cu care se confrunta întreaga planeta, trebuie sa precizez în primul
rând ca aceste manuale în acest moment sunt exclusiv digitale, ceea ce automat le
imbogateste cu elemente de noutate. Un prim element de noutate al acestor manuale îl
constituie interactivitatea: acele jocuri, imagini , filmulete de care sunt pline aceste
manuale digitale, astfel dacă apesi un click vei avea automat ocazia să faci un test rapid pe
carte, și poți vedea pe loc dacă ai bifat răspunsul corect sau mai de învățat. Este binevenit
un astfel de manual în conditiile în care copiii sunt pasionati de tehnologie în general, iar
aceste tertipuri atasate ii va atrage cu siguranța și le va starni dorința de a învața pentru a
răspunde cât mai corect la fiecare cerinta de tip interactiv și numai.
Un alt lucru care mi sa părut foarte bine gândit, și care constituie un element de
noutate este integrarea în lecții (se găsesc aproximativ pe fiecare pagina a manualului) a
diferitelor metode activ -participative în care invatarea este centrata pe copil, prin
descoperire personala: jocul de rol, proiecte, studii de caz etc., și cel mai important este ca
se dau indicatii în acest sens despre desfasurarea acestora.
Manualul de istorie folosit în prezent este imbogatit cu foarte multe imagini luate
din zilele noastre și puse în corelatie cu cele din trecut, evidentiind diferențele dintre trecut
și prezent . Acestea îl ajuta pe copil sa își dea seama de schimbarile majore petrecute odată
cu trecerea timpului.
Schimbarile prin care trece societatea noastră ne afecteaza, dar ceea ce este mai
important este felul în care facem fata acestor schimbari. Aceste manuale au fost gândite în
așa fel încât sa substituie mai ales prezenta cadrului didactic la orele de istorie care se
defasoara în sistem exclusiv online și sa le starneasca dorința de a descoperi lucruri noi la
fiecare lecție.

TEMA 5: Enumeraţi trei avantaje şi trei dezavantaje ale utilizării metodelor


complementare în evaluarea rezultatelor elevilor din învățământul primar la istorie.
Rezolvare:
Avantajele utilizarii metodelor complementare în evaluarea rezultatelor elevilor din
invatamantul primar la istorie sunt:
1. Ii dă copilului ocazia sa arate ceea ce știe în diferite contexte și în intervale mai mari de
timp.
2. Pun în valoare abilitățile practice și aplicative ale elevului.
3. Sarcinile de lucru sunt individualizate, stimulandu-se astfel creativitatea și originalitatea
fiecarui copil în parte.
Dezavantajele utilizarii metodelor complementare în evaluarea rezultatelor elevilor din
invatamantul primar la istorie sunt:
1. Nu exista repere fixe de evaluare ale acestora.
2. Timpul mare consumat pentru corectarea lor.
3. Resursele materiale și temporale folosite în exces la aceste tipuri de evaluari.

S-ar putea să vă placă și