Sunteți pe pagina 1din 22

TESTE CU GRILĂ «PATOLOGIILE CHIRURGICALE ALE INTESTINULUI GROS»

Total – 110 teste, dintre care: CS – 44(40%) teste şi CM – 56(60%) teste.


Autor: conf.universitar, Catedra de Chirurgie №2 USMF «N.Testemiţanu», Dr.TOADER
TIMIŞ

CS
1. Care este metoda diagnostică de elecţie în cazul unui pacient cu hemoragie digestivă
inferioară persistentă şi abundentă cu colonoscopie normală:
   A. Tomografia computerizată
   B. Rezonanţa magnetică nucleară
   C. Arteriografia celio-mezenterică
   D. Examinarea cu videocapsulă endoscopică
   E. Laparoscopia diagnostică
Răspuns: C

CS
2. Care din următoarele afirmaţii, referitor la hemoragia digestivă inferioară (HDI), este
adevărată:
   A. Cea mai frecventă cauză a HDI este neoplasmul de colon
   B. În 90% din cazuri sursa HDI este localizată în intestinul subţire
   C. În 10% din cazuri sursa HDI este localizată în colon
   D. Tratamentul anticoagulant reprezintă cauza principală de HDI
   E. Hemoragiile diverticulare reprezintă sursa freceventă de HDI
Răspuns: E

CS
3. Care este cauza cea mai frecventă de hemoragie digestivă inferioară:
   A. angiodisplaziile
   B. diverticulii colonici
   C. colitele 
   D. cancerele de colon
   E. tumorile benigne ale colonului
Răspuns: B

CS
4. Care din următoarele nu reprezintă cauză a hemoragiei digestive inferioare, legate de
intestinul subţire:
   A. Tumorile
   B. Angiodisplaziile
   C. Ulceraţiile legate de boala Crohn
   D. Diverticulul Meckel
   E. Ulceraţiile Dieulafoy
Răspuns: E

CS
5. Cu ce rol se realizează colonoscopia în hemoragiile digestive inferioare:
   A. cu rol diagnostic şi prognostic
   B. doar cu rol diagnostic
   C. cu rol diagnostic, prognostic şi terapeutic
   D. cu rol diagnostic şi eventual terapeutic
   E. cu rol terapeutic
Răspuns: D
CM
6. Cauzele dominante ale hemoragiilor digestive inferioare sunt:
   A. angiodislaziile
   B. diverticulii Meckel
   C. tumorile sîngerînde
   D. diverticulozele colonice
   E. colitele grave
Răspuns: AD
CM
7. Care din următoarele afirmaţii, referitor la hemoragiile diverticulare, sunt juste:
   A. sunt independete de consumul de antiinflamatoare nesteroide (AINS)
   B. sunt favorizate de complicaţiile inflamatorii ale unei diverticuloze
   C. reprezintă cauza cea mai frecvetă de hemoragie digestive inferioară
   D. oprirea sîngerării necesită, de cele mai multe ori, o intervenţie endoscopică
   E. cel mai adesea, reprezintă un diagostic prezumtiv
Răspuns: CE
CM
8. Care sunt cauzele hemoragiilor digestive inferioare, legate de intestinul subţire:
   A. ulceraţiile cauzate de administrarea AINS
   B. ulceraţiile în boala Crohn
   C. polipozele 
   D. infecţiile 
   E. tumorile
Răspuns: ABE

CM
9. Care din următoarele medicamente pot favoriza producerea unei hemoragii digestive
inferioare la pacienţii cu cancer de colon:
   A. Antiagregantele plachetare
   B. Prokineticele
   C. Anticoagulantele
   D. Antidiareicele
   E. Hipolipemiantele
Răspuns: AC

CM
10. Care dintre următoarele atitudini de conduită terapeutică şi diagnostică sunt adecvate
în cazurile de hemoragie digestivă inferioară cu colonoscopie normală:
   A. Administrarea inhibitorilor pompei protonice (IPP) pe injectomat
   B. Videocapsula endoscopică
   C. Administrarea intravenoasă de Octeotridă
   D. Arteriografia celio-mezenterică
   E. Embolizarea endocasculară sub ghidare radiologică
Răspuns: BDE

CM
11. Care din următoarele măsuri de reanimare sunt aplicate in cadrul hemoragiei digestive
inferioare:
   A. Oxigenoterapia
   B. Administrarea inhibitorilor pompei protonice (IPP)
   C. Transfuzia de plazmă congelată şi concentrat eritrocitar
   D. Montarea unei căi venoase periferice
   E. Umplerea patului vascular
Răspuns: ACE

CM
12. Care din următoarele afirmaţii caracterizează angiodisplazia colonului:
   A. Se manifestă prin rectoragii repetate, puţin abundente
   B. Este o anomalie vasculară
   C. Este favorizată de consumul de antiinflamatoarele nesteroidiene (AINS)
   D. Sediul ─ colonul
   E. Sediul ─ intestinul subțire
Răspuns: BDE

CM
13. Care sunt afirmaţiile adevărate despre colonoscopie:
   A. Se efectuează fără pregătirea prealabilă a colonului
   B. Se efectuează sub anestezie generală
   C. Se poate efectua şi în urgenţă
   D. Se efectuează în scop diagnostic
   E. Nu are rol terapeutic
Răspuns: BCD
CM
14. Care sunt afirmaţiile adevărate despre hemoragia din cancerul de colon:
   A. Asociază frecvent cu diaree
   B. Rectoragiile sunt repetate, puţin abundente
   C. Tratamentul antiagregant favorizează hemoragia digestivă inferioară
   D. Este cea mai frecventă cauză de hemoragii digestive inferioare
   E. Se manifestă deseori printr-o hemoragie acută
Răspuns: BC

CM
15. Care sunt măsurile de reanimare în hemoragia digestivă inferioară gravă:
   A. Monitorizare cardiacă, tensională şi a saturaţiei
   B. Administrare intravenoasă de Octreotidă
   C. Administrare intravenoasă empirică a inhibitorilor pompei protonice (IPP) în doze crescute
   D. Umplere vasculară sau transfuzie
   E. Oxigenoterapie
Răspuns: ADE
CS
16. Care medicament favorizează apariţia hemoragiilor diverticulare din colon:
   A. Aspirina
   B. Omeprazolul
   C. Enalaprilul
   D. Furosemidul
   E. Metoclopramidul
Răspuns: A

CS
17. Ce semn clinic este caracteristic la inspecţia bolnavului cu volvulus de sigmoid:
   A. Abdomen uşor destins, cu echimoză periombilicală (semnul Cullen)
   B. Steluţe vasculare
   C. Icter sclero-tegumentar
   D. Meteorism asimetric
   E. Abdomen plat, imobil cu respiraţia
Răspuns: D
CS
18. Ce imagine radiologică este patognomonică pentru ocluziile intestinale:
   A. Pneumoperitoneul subdiafragmatic
   B. Pleurezia bazală dreaptă
   C. Multiplele imagini de calculi radio-opaci
   D. Nivelele hidro-aerice
   E. Nu există o imagine radiologică patognomonică pentru ocluziile intestinale
Răspuns: D

CS
19. Care simptom sau semn clinic nu face parte din tabloul clinic al ocluziei intestinale
joase:
   A. Oprirea precoce a tranzitului pentru materii şi gaze
   B. Vărsături tardive şi de aspect fecaloid
   C. Lipsa meteorismului
   D. Durere abdominală
   E. Distensia abdominală
Răspuns: C

CS
20. Care este termenul pentru restabilire a continuităţii tubului digestiv după o intervenţie
Hartmann pentru volvulus de sigmoid:
   A. 1 lună
   B. 2-3 luni
   C. 1 săptămînă
   D. 1 an
   E. 6 săptămîni
Răspuns: B

CS
21. Care din următorii factori favorizează apariţia volvulusului cecului:
   A. vîrsta peste 70 ani
   B. absenţa acolării posterioare a cecului
   C. diarea
   D. constipaţia
   E. obezitatea
Răspuns: B
CM
22. Care din următoarele măsuri se vor realiza în mod obligator la toţi pacienţii cu ocluzii
intestinale:
   A. să fie spitalizaţi în urgenţă
   B. să fie supuşi unei endoscopii exploratorii
   C. să fie trataţi cu analgezice
   D. să fie supuşi unei chirurgii exploratorii (laparoscopie s-au laparotomie diagnostică)
   E. să fie reechilibraşi hidro-electrolitic
Răspuns: ACE

CM
23. Ce infoirmaţii din cadrul anamnezei pot stabili etiologia unui sindrom ocluziv:
   A. Antecedentele chirurgicale (eventuale operaţii anterioare)
   B. Medicaţia anterioară
   C. Semnele de impregnare neoplazică
   D. Antecedentele personale fiziologice
   E. Anamneza nu are un rol important în stabilirea etiologiei, doar investigaţiile paraclinice
singure
pot stabili etiologia sindromului ocluziv
Răspuns: ABC

CM
24. Care din următoarele semne şi simptome sunt caracteristice pentru sindromul ocluziv:
   A. Durerea abdominală
   B. Meteorismul abdominal
   C. Hematemeza
   D. Vărsăturile
   E. Oprirea tranzitului pentru materii şi gaze
Răspuns: ABDE

CM
25. Care din următoarele patologii pot determina ocluzie intestinală prin mecanism de
obstrucţie:
   A. Tumorile intestinale
   B. Polipii
   C. Ileusul biliar
   D. Volvulus sigmoidian
   E. Ileusul postoperator
Răspuns: ABC

CM
26. Prin ce metode poate fi reprezentat tratamentul volvulusului de sigmoid:
   A. Reducerea volvulusului cu o sondă Faucher +/- colonoscopie
   B. Sigmoidectomie cu anastomoză colo-rectală
   C. Rezecţia colonului volvulat urmat de colostomie (intervenţia Hartmann)
   D. Doar tratament medical
   E. Nu este nevoie de vre-un tratament – sigmoidul se devolvulează spontan
Răspuns: ABC

CM
27. Care sunt semnele de severitate ale unei ocluzii intestinale:
   A. deshidratarea
   B. socul
   C. febra, sepsisul sever
   D. apărarea abdominală/durerea severă
   E. vărsăturile
Răspuns: ABCD

CM
28. Care sunt factorii de risc pentru volvulusul de colon sigmoid:
   A. vîrsta >70 ani
   B. vîrsta > 60 ani
   C. constipaţia
   D. diareea
   E. megadolicosigmoidul
Răspuns: ACE

CM
29. Prin care semne clinice se recunoaşte volvulusul de colon sigmoid:
   A. meteorism voluminos asimetric
   B. niveluri colice în «U» inversat pe radiografia abdominală simplă, CT abdominal
   C. meteorism voluminos difuz
   D. nivel hidro-aeric colic la nivelul hipocondrului stîng
   E. absenţa aspectului obiţnuit granitat al cecului
Răspuns: AB

CM
30. Care sunt cauzele ocluziei de colon prin mecanizm de obstrucţie:
   A. cancerul de colom
   B. diverticuloza cu formarea unei pseudotumori abdominale
   C. fecalomul
   D. corp strain
   E. boala Crohn
Răspuns: ABCD

CM
31. Care sunt cauzele ocluziei de colon prin mecanizm de strangulare:
   A. brida
   B. volvulusul de cec
   C. volvulusul de sigmoid
   D. hernia strangulată
   E. diverticulul Meckel
Răspuns: BCD

CM
32. Ce tulburări homeostatice pot fi depistate în toate ocluziile intestinale:
   A. alcaloza metabolică
   B. acidoza metabolică
   C. hipotensiunea
   D. hipovolemia
   E. secernarea lichidelor în al treilea sector
Răspuns: ADE

CS
33. Care este cel mai frecvent semn clinic de debut al colitei ulceroase nespecifice:
A. scaderea ponderală
B. diareea sanghinolentă
C. durerile abdominale
D. costipaţia
E. leziunile dermatologice
Răspuns: B

CS
34. Care este grupa principală de medicamente, acceptat în tratamentul colitei ulceroase
nespecifice, capabilă să realizeze remisia episoadelor acute:
A. Derivaţi de Sulfsalazină
B. Corticosteroizii
C. Antibioticele cu spectru larg
D. Imunodepresoarele
E. Interferonul beta
Răspuns: B

CS
35. Care este investigaţia paraclinica cea mai fidelă în diagnosticarea colitei ulceroase
nespecifice:
A. Ecografia abdominală
B. Irigografia baritată
C. Tranzitul baritat gastrointestinal
D. Rectosigmoidoscopia endoscopică
E. Examenele copro-parazitologice şi coproculturile
Răspuns: D

CS
36. Care este cea mai frecventă manifestare clinică a colitei ulceroase nespecifice:
A. Diareea
B. Durerea abdominală
C. Rectoragia
D. Scăderea ponderală
E. Tenesmele rectale
Răspuns: A

CS
37. Care din următoarele complicaţii ale colitei ulceroase nespecifice nu necesită tratament
chirurgical:
A. megacolonul toxic
B. colita fulminantă ce nu răspunde la terapia cortizonică
C. ocluzia prin stricturi colonice
D. suspiciunea unui cancer colonic
E. pseudopilipii colonici
Răspuns: E

CS
38. Care semn clinic domină tabloul clinic în cancerul colonului drept:
A. anemia
B. durerile cu caracter surd
C. constipaţia
D. diareea
E. prezenţa unei tumori palpabile
Răspuns: A

CS
39. Care este cea mai frecventă formă de manifestare a cancerului de colon stîng:
A. Durerea colicativă
B. Rectoragia
C. Tulburările de tranzit intestinal
D. Tromboflebita migrantă
E. Icterul
Răspuns: C
CS
40. Care este modul cel mai obiţnuit de extindere (metastazare) a cancerului de colon:
A. calea hematogenă
B. calea retrogradă
C. calea intraluminală
D. calea limfatică
E. calea perineurală
Răspuns: D

CS
41. Cum se defineşte cancerul sincron, dezvoltat la nivelul colonului:
A. tumoare dezvoltată la nivelul colonului într-un interval de timp >6 luni de la intervenţia
chirurgicală primară
B. tumoare cu dezvoltare independentă, diagnosticată pe parcursul a 6 luni de la intervenţia
chirurgicală primară
C. metastază la nivelul colonului, cu punct de plecare din altă tumoare malignă a colonului
D. stadiu evolutiv al unei tumori maligne a colonului
E. recidivă tumorală, localizată la nivelul tranşei anastomotice
Răspuns: B

CS
42. Care este obiectivul tratamentului chirurgical cu intenţie de radicalitate în cancerul de
colon:
A. exereza largă a tumorii primare şi a segmentului colic purtător
B. exereza tumorii primare în limite de siguranţă oncologică, a teritoriului limfatic loco-regional
şi a determinărilor secundare la distanţă
C. restabilirea continuităţii tubului digestiv
D. prezervarea unei porţiuni cît mai mare de colon
E. rezolvarea complicaţiei bolii neoplazice
Răspuns: B

CM
43. Cu care dintre următoarele patologii trebuie diferențiată colita ulceroasă nespecifică:
A. hemoroizii hemoragici
B. alte leziuni inflamatorii benigne ale intestinului subțire
C. colitele virale
D. neoplaziile colonice
E. prolapsul ano-rectal
Răspuns: CD

CM
44. Care sunt criteriile de bază în diagnosticul diferenţial dintre colita ulceroasă nespecifică
şi boala Crohn:
A. ecografia abdominală
B. examenul copro-parazitologic şi coprocultura
C. examenul radiologic baritat
D. tomografia computerizată
E. examenul colonoscopic
Răspuns: CE

CM
45. În care din următoarele situaţii clinice, cauzate de colita ulceroasă nespecifică, este
indicată intervenţia chirurgicală de urgenţă după indicaţii operatorii absolute:
A. În perioadele de remisiune ale bolii
B. În rectoragiile massive, rezistente la terapia medicală
C. În megacolonul toxic cu semne de perforaţie
D. În ocluzia intestinală, determinată de stenoze colice
E. Cînd se descoperă un cancer de colon asociat
Răspuns: BCDE

CM
46. De care parametri depinde simptomatologia clinică a cancerului de colon:
A. localizarea tumorii
B. diseminarea limfatică peritumorală
C. diseminarea în structurile peretelui intestinal
D. mărimea tumorii
E. sclerolipomatoza peritumorală
Răspuns: AD

CM
47. Care sunt caracteristicile clinice ale cancerului de colon stîng:
A. de obicei, tumorile sunt stenozante, astfel că manifestările clinice sunt dominate de tulburările
de transit intestinal
B. constipaţia cu evoluţie de scurtă durată, progresivă, poate fi întreruptă de debacluri diareice
C. materiile fecale pot conţine striuri de sînge sau mucus
D. anemia este foarte frecventă datorită hemoragiilor repetate de la nivelul tumorii
E. reacţia inflamatorie peritumorală este mai rară decît în localizările pe colonul drept
Răspuns: ABCE

CM
48. Care sunt componentele terapiei adjuvante a cancerului de colon:
A. hormonoterapia
B. radioterapia
C. imunoterapia
D. chimioterapia
E. psihoterapia
Răspuns: BCD

CM
49. Ce tipuri de intervenţii chirurgicale se pot practica în tumorile ocluzive ale colonului
drept:
A. cecostomia
B. ileostomia
C. hemicolectomia dreaptă cu ileotransverzoanastomoză
D. jejunostomia
E. ileosigmoanastomoza de ocolire
Răspuns: ABC

CM
50. Ce tipuri de intervenţii chirurgicale, în funcţie de posibilităţile de pregătire locală şi de
starea generală a bolnavului, sunt recomandate în ocluziile tumorale ale colonului
stîng:
A. colectomie segmentară tip Hartmann
B. trasversostomie de degajare
C. colectomie subtotală
D. colostomie de degajare mai sus de tumoră
E. pregătirea preoperatorie a colonului cu rezecţie oncologică şi anastomoză într-un timp
Răspuns: ACD

CM
51. Care sunt obiectivele majore in chirurgia cancerului de colon:
A. excizia largă a tumorii
B. păstrarea în tranzit a rectosigmoidului
C. evitarea colostomiilor
D. rezolvarea complicaţiilor
E. evacuarea intraoperatorie a conţinutului colic
Răspuns: AD

CS
52. Care din următoarele este caracteristica principală a colitei ulceroase nespecifice:
   A. boală transmurală
   B. este agravată de tutun
   C. afectează rectul şi colonul
   D. serologia ASCA + la 2/3 din pacienţi
   E. serologie ANCA + la 1/3 din pacienţi
Răspuns: C

CS
53. Care este semnul endoscopic tipic pentru o colită ulceroasă nespecifică:
   A. leziuni contiue şi omogene
   B. limită superioară difuză
   C. afectarea inconstată a ileonului
   D. posibile fistule şi stenoze
   E. fără ulceraţii 
Răspuns: A

CS
54. Care din următoarele descrieri caracterizează colita ulceroasă nespecifică:
   A. Boală inflamatorie transmurală
   B. Afectează constant rectul
   C. Afectează constant ileonul terminal
   D. Leziunile sunt discontinue
   E. Stenoze şi fistule cu organelle cavitare abdominale
Răspuns: B

CS
55. Care este leziunea histopatologică caracteristică pentru boala Crohn:
   A. Infiltratul limfocitar
   B. Infiltratul cu PMN (celule polimorfonucleare)
   C. Necroza cazeoasă
   D. Granulomul epiteloid şi gigantocelular, fără necroză cazeoasă
   E. Fibroza intestinală
Răspuns: D

CS
56. Care semn clinic domină simptomatologia bolii Crohn:
   A. Rectoragii abundente
   B. Scaune diareice cu glere şi sânge la majoritatea pacienţilor
   C. Diaree acută
   D. Prurit anal
   E. Diaree cronică cu evoluţie progresivă, asociată cu dureri abdominale
Răspuns: E

CS
57. Care dintre următoarele aspecte pledează pentru colita ulceroasă nespecifică în
diagnosticul diferenţial cu boala Crohn:
   A. Leziuni mucoase discontinue cu limită superioara imprecisă
   B. Prezenţa de stenoze
   C. Prezenţa de fistule
   D. Leziuni continue omogene, fără interval de mucoasă sănătoasa
   E. Ileon terminal cu mucoasa granulară şi ulceraţii
Răspuns: D

CS
58. Care afirmaţie despre colita ulceroasă nespecifică este adevărată:
   A. boală inflamatorie transmurală
   B. pANCA pozitivi la 1/3 din pacienţi
   C. examenul histopatologic este elementul cheie pentru diagnostic
   D. fumatul reprezintă un factor de risc
   E. 20-30% din pacienâii afectaţi vor fi operaţi la un moment dat
Răspuns: E

CS
59. Care semn clinice sau de laborator nu este inclus în criteriile Truelove & Witts de
apreciere a gravităţii colitei ulceroase nespecifice:
   A. VSH peste 30 mm/oră
   B. Hemoglobina ≤ 10,5 g/dl
   C. Frecvenţă cardiacă ≥ 90/min
   D. Temperatură vesperală mai mică de 36.6ºC
   E. Peste 6 evacuări cu sânge (hematokezie) în 24 de ore
Răspuns: D

CS
60. Care din următoarele complicaţii nu este caracteristică pentru colita ulceroasă
nespecifică:
   A. Cancerul colorectal
   B. Tromboza venoasă profundă
   C. Abcesele
   D. Perforaţia
   E. Megacolonul toxic
Răspuns: C

CS
61. Care din următoarele descrieri endoscopice nu aparţine colitei ulceroase
nespecifice:
   A. Ileonul este neafectat
   B. Fără fistule
   C. Fără stenoze
   D. Aspect eritematos a mucoasei cu ulceraţii <2 cm
   E. Leziuni ulcerate aftoide
Răspuns: E

CS
62. Care din următoarele afecţiuni nu reprezintă manifestare extradigestivă, asociată cu
bolile inflamatorii cronice intestinale (BICI):
   A. uveita
   B. aftoza bucală
   C. artrita 
   D. eritemul nodos
   E. miozita
Răspuns: E

CS
63. Care din manifestările extradigestive, asociate cu bolile inflamatorii cronice intestinale
(BICI), evoluează independent de puseele de activitate:
   A. uveita
   B. aftoza bucală
   C. artrita
   D. eritemul nodos
   E. pelvispondilita reumatismală
Răspuns: E

CS
64. Care din următoarele manifestări endoscopice constituie un criteriu de gravitate în
colita nespecifică acută gravă:
   A. ulceraţiile delebrante
   B. ulceraţiile superficiale
   C. ulceraţiile restrânse
   D. prezenţa fistulelor
   E. prezenţa stenozei
Răspuns: A

CS
65. Care din următoarele afirmaţii caracterizează colita ulceroasă nespecifică:
   A. Este o boală inflamatorie transmurală
   B. Este o boală inflamatorie non-transmurală
   C. Poate afecta în ansamblu întreg tubul digestiv
   D. Afectează mai frecvent intestinul subţire
   E. Simptomatologia nu depinde de sediul leziunii
Răspuns: B

CM
66. Care din următoarele afecţiuni sunt complicaţii ale bolii Crohn cu o evoluţie
îndelungată:
   A. Denutriţia
   B. Cancerul colorectal
   C. Tromboza venoasă profundă
   D. Amiloidoza
   E. Perforaţia colonului
Răspuns: ABD

CM
67. Care dintre manifestările extradigestive, asociate cu bolile inflamatorii cronice
intestinale (BICI), evoluează în paralel cu puseele de activitate:
   A. Uveita
   B. Aftoza genitală
   C. Eritemul nodos
   D. Pelvispondilita reumatismală
   E. Colangita sclerozantă primitivă
Răspuns: AC

CM
68. Care sunt criteriile de bază în diganosticul formelor acute grave de colită ulceroasă
nespecifică:
   A. Numărul de evacuări/24 ore: > 6, cu sînge
   B. Hemoglobina peste 120 g/l
   C. Temperatură vesperală <37,5⁰C
   D. Frecvenţă cardiacă < 90/min
   E. Ulceraţii extinse, cu dezlipire şi punţi mucoase
Răspuns: AE

CM
69. Care afirmaţii despre bolile inflamatorii cornice intestinale (BICI) sunt adevarate:
   A. tutunul este factor de risc pentru colita ulceroasă nespecifică
   B. aprox. 10% dintre subiecţi au antecedente familiale de BICI
   C. factorii de mediu nu sunt implica şi în fiziopatologie
   D. subiecţii au predispoziţie genetică
   E. flora comensală şi sistemul imunitar intestinal sunt implicate în fiziopatologie
Răspuns: BDE

CM
70. Care sunt cele mai frecvente localizări ale bolii Crohn pe tractul digestiv:
   A. Esofagul
   B. Duodenul distal
   C. Ileonul terminal
   D. Colonul
   E. Anusul
Răspuns: CDE

CM
71. Care din următoarele criterii clinico-biologice fac parte din sistemul Truelove & Witts
de
apreciere a gravităţii colitei ulceroase nespecifice:
   A. temperatura vesperală ≥ 37.5ºC
   B. ASCA pozitiv la 2/3 pacienţi
   C. frecvenţa cardiacă ≥ 90 bătăi/min
   D. creştere moderată a bilirubinei neconjugate
   E. hemoglobina ≤105 g/l
Răspuns: ACE

CM
72. Care din următoarele sunt criterii endoscopice de gravitate a colitei ulceroase
nespecifice acute grave:
   A. ulceraţiile extinse, cu dezlipire şi punşi mucoase 
   B. colita acută gravă, rezistentă la tratamentul medical
   C. ulceraţiile profunde
   D. tromboza venoasă profundă 
   E. ulceraţiile delabrante, dezgolind musculara
Răspuns: ACE

CM
73. Care din următoarele vor fi incluse în setul de investigaâii, la o suspiciune de boală
inflamatorie cornică intestinală (BICI):
   A. Hemoleucograma
   B. Ionograma
   C. Glucoza
   D. Creatinina
   E. Albumina
Răspuns: ABDE

CM
74. Care din următoarele afirmaţii, raportate la boala Crohn, sunt adevarate:
   A. Evoluează în pusee
   B. Este o boală cronică
   C. Este o boală subacută
   D. Poate deveni în evoluţie stenozantă sau fistulizantă
   E. Recidiva postoperatorie este rară
Răspuns: ABD

CM
75. Care sunt indicaţiile pentru tratament chirurgical în colita ulceroasă nespecifică:
   A. Rezistenţa la tratamentul medical
   B. Intervale lungi de timp între pusee
   C. Cancerul colorectal
   D. Displazia de grad înalt
   E. Colita acută gravă, rezistentă la tratament medical
Răspuns: ACDE

CM
76. Care afirmaţii, referitor la complicaţiile bolii Crohn, sunt adevărate:
   A. Colita acută gravă apare mai frecvent decât în colita ulceroasă nespecifică
   B. Tromboza venoasă profundă este o complicaţie acută
   C. Amiloidoza este o complicaţie subacută
   D. Denutriţia este o complicaţie pe termen lung
   E. Recidiva postoperatorie este rară
Răspuns: BD

CM
77. Care din următoarele sunt complicaţii ale bolii Crohn:
   A. Şocul prin hemoragie masivă
   B. Stenoza tubului digestiv
   C. Tromboza venoasă profundă
   D. Amiloidoza
   E. Cancerul colorectal
Răspuns: BCDE

CM
78. Care din următoarele constatări colonoscopice sunt descriptive pentru boala Crohn:
   A. Afectează şi ileonul
   B. Leziuni continui, fără intervale de mucoasă sănătoasă între leziuni
   C. Leziuni discontinui şi heterogene
   D. Leziuni ulcerate aftoide
   E. Niciodată fistulă sau stenoză
Răspuns: ACD

CM
79. Care sunt indicaţiile pentru coloproctectomie totală în colita ulceroasă nespecifică:
   A. Cancerul sau displazia de grad înalt
   B. Colita acută gravă, rezistentă la tratament medical
   C. Forma rapid progresivă
   D. Vechimea mai mare de 20 de ani
   E. Rezistenţa la tratament medical
Răspuns: ABE

CM
80. Care din următoarele sunt criterii histologice de diagnostic a colitei ulceroase
nespecifice:
   A. Nu există semne specifice
   B. Necroză cazeoasă
   C. Infiltrat cu PMN (celule polimorfonucleare) a mucoasei
   D. Semne de inflamaţie cronică
   E. Granulom epiteloid şi gigantocelular
Răspuns: ACD

CM
81. Care dintre următoarele complicații pot fi întîlnite atît în boala Crohn, cît și în colita
ulceroasă nespecifică:
   A. denutriția
   B. tromboza venelor profunde
   C: cancerul colorectal
   D: colita acută gravă
   E: perforația
Răspuns: ABCD

CS
82. Lungimea colonului constituie:
A. 50 cm
B. 80 cm
C. 150 cm
D. 200 cm
E.  300 cm
Răspuns: C

CS
83. Sursa arterială pentru colonul drept este:
A. artera mezenterică inferioară
B. artera mezenterică superioară
C. artera renală dreaptă
D. artera ileacă externă dreaptă
E. artera ileacă internă dreaptă
Răspuns: B

CS
84. Inervația simpatică a colonului drept provine din:
A. plexul hipogastric
B. plexul mezenteric superior
C. nervii vagi
D. simpaticul lombar
E. nici una din cele de mai sus
Răspuns: B

CM
85. Care din următorii sunt factori de risc pentru cancerul de colon:
A. polipoza rectocolonică familială
B. bolile colonice inflamatorii
C. diverticuloza colonică
D. colecistectomia
E. ureterosigmoidostomia
Răspuns: ABDE

CM
86. Care sunt căile posibile de diseminare a cancerului de colon:
A. invazia de vecinătate
B. diseminarea limfatică
C. diseminarea hematogenă
D. diseminarea lumenală
E. diseminarea aerogenă
Răspuns: ABCD

CM
87. Care din următoarele explorari paraclinice sunt utilizate în diagnosticul cancerului de
colon:
A. anuscopia
B. irigografia
C. tranzitul baritat
D. colonoscopia
E. rezonanța magnetică nucleară
Răspuns: BD

CM
88. Care din următoarele explorări paraclinice sunt utilizate pentru determinarea stadiului
evolutiv al unui neoplazm de colon:
A. ecografia abdominală
B. tomografia computerizată
C. rezonanța magnetică nucleară
D. ECG
E. radiografia pulmonară
Răspuns: ABCE

CM
89. Care din următoarele sunt complicații frecvente ale cancerului de colon:
A. ocluzia
B. sindromul de malabsorbție
C. perforația
D. hemoragia
E. septicemia
Răspuns: ABCD

CM
90. Care din următoarele metode sunt folosite în tratamentul cancerului de colon:
A. intervenție chirurgicală
B. radioterapia
C. chimioterapia
D. imunoterapia
E. imunosupresia
Răspuns: ABCD

CM
91. Care din următoarele sunt obiective majore ale intervenției chirurgicale în cancerul de
colon:
A. îndepărtarea leziunii
B. refacerea tranzitului colic
C. tratamentul complicațiilor (stenoză, perforații)
D. evaluarea leziunilor hepatice
E. conservarea unei porțiuni cît mai mari de colon
Răspuns: AC

CM
92. Care din următoarele metode chirurgicale de tratament a cancerului de colon au fost
introduse în ultimii ani:
A. disecția și îndepartărea ganglionilor limfatici
B. suturile mecanice
C. circulația extracorporeală
D. rezecțiile laparoscopice
E. endoscopia intraoperatorie
Răspuns: BD

CM
93. Care din următoarele antibiotice sunt utilizate pentru pregătirea preoperatorie a
colonului:
A. cefalosporinele
B. gentamicina
C. metronidazol
D. ampicilina
E. cloramfenicolul
Răspuns: AC

CM
94. Care din următoarele principii stau la baza intervenției radicale pentru cancerul de
colon drept:
A. se rezecă colonul drept în întregime (hemicolectomie dreaptă)
B. refacerea tranzitului se efectuează prin ileotranzverzostomie
C. concomitent se rezecă pediculii vasculoși și limfoganglionii regionali
D. refacerea tranzitului se efectuează, de obicei, într-un al doilea timp
E. ablația ganglionilor limfatici de la originea arterei mezenterice superioare este obligatorie
Răspuns: ABC

CM
95. Care din următoarele medicamente sunt utilizate în imunoterapia bolnavilor cu
neoplasm de colon:
A. levamisolul
B. 5-fluoruracilul
C. BCG (vaccinul antituberculos)
D. corynebacterium parvum
E. TNF (tumor nechrosis factor)
Răspuns: ACD

CM
96. Care din următoarele semne clinice fac parte din tabloul clinic obișnuit al unui cancer
de colon drept:
A. anemia
B. febra
C. semne de ocluzie intestinală
D. tumora palpabilă
E. sindrom de malabsorbție
Răspuns: ABD

CS
97. În care din următoarele patologii poate să evolueze o dilatație toxică acută a colonului:
A.  diverticuloza colonului
B.  polipoza familială difuză
C.  rectocolita ulceroasă nespecifică
D.  colita ischemică
E.  colita spastică
Răspuns: C
CS
98. Care din complicațiile enumerate mai jos nu-i caracteristică pentru colita
ulceroasă  nespecifică:
A.  fistulele intestinale interne
B.  perforația colonului
C.  hemoragia intestinală
D. malignizarea
E.  dilatarea toxică a colonului
Răspuns: A

CS
99. Care din următoarele grupe de medicamente nu sunt efective în tratamentul
conservativ al rectocolitei ulceroase nespecifice:
A.  preparatele din grupa Salazopirinei
B.  hormonii steroizi
C.  preparatele antidiareice
D.  nutriția parenterală
E.  antibioticele
Răspuns: E

CS
100. Care din următoarele complicații este rar întîlnită în maladia Crohn:
A.  hemoragia intestinală
B.  fistulele intestinale interne
C.  plastroanele intraperitoneale
D.  stricturile intestinului
E.  polipoza colonului
Răspuns: E

CS
101. În care maladie pot fi depistate schimbări ale mucoasei colonului sub forma
"pietrelor de pavaj":
A.  colita ulceroasă nespecifică
B.  polipoza adenomatoasă familială
C.  maladia Crohn
D.  colita ischemică
E.  boala Hirshprung
Răspuns: C

CM
102. Care sunt simptomele caracteristice pentru polipoza adenomatoasă familială (PAF):
A. hemoragia intestinală
B. eliminarea mucusului cu masele fecale
C. anemia
D. hipoproteinemia
E. achilia gastrică
Răspuns: ABCD

CS
103. Care din afirmațiile enumerate mai jos, referitoare la tumorile viloase colice, este
exactă:
A. sunt pediculate
B. se localizează frecvent la nivelul cecului
C. se pot transforma în adenocarcinom
D. se depistează la copii
E. au capacitate mică de malignizare
Răspuns: C

CM
104. Care sunt caracteristicile principale ale polipozei adenomatoase familiale difuze:
A. transmitere autozomal-dominanta
B. malignizarea constanta
C. necesitatea colectomiei totale
D. necesitatea supravegherii rectale atente dupa colectomie
E. malignizarea este rara
Răspuns: ABC

CM
105. Care din constatările enumerate mai jos corespund sindromului Peutz-Jeghers:
A. este forma clinică cea mai frecventă de tumori maligne ce interesează intestinul subţire
B. se poate manifesta prin accidente ocluzive
C. malignizarea este foarte frecventă
D. se însoţeşte de lentiginoză periorificială
E. tumorile sunt desmoide
Răspuns: BD

CM
106. Care din următoarele sunt complicații ale polipozei rectocolonice:
A. anemia secundară
B. denutriţia
C. ocluzia intestinală prin invaginare
D. malignizarea
E. perforaţia intestinului
Răspuns: ABCD

CM
107. Care sunt intervenţiile chirurgicale mai raspîndite în tratamentul polipozei
rectocolonice:
A. polipectomia endoscopică
B. rectocolectomia totală cu ileostomie
C. colectomia subtotală cu anastomoză ileorectală
D. colotomia cu extirparea zonelor polipoase
E. anusul contra naturii
Răspuns: ABCD

CM
108. Care sunt complicaţiile posibile ale diverticulozei sigmoidiene:
A. hemoragia
B. perforaţia
C. fistulizarea în vezica urinară
D. abcesul pericolic
E. invaginația
Răspuns: ABCD

CM
109. Care din următoarele sunt semne radiologice, evidențiate la irigografia în dublu
contrast, corespund diverticulozei colonului:
A. dispariţia haustraţiilor colonului stîng cu spiculare fină a sigmoidului
B. obstrucţia completă a lumenului
C. colon cu aspect " teanc de farfurii"
D. colon cu aspect "pantalon de golf"
E. colon cu aspect "pietre de pavaj"
Răspuns: AC
CM
110. În care din următoarele cazuri, determinate de diverticuloza colonului, este indicată
colectomia:
A. apariţia fistulelor
B. hemoragia digestivă inferioară profuză repetată
C. perforaţia
D. prezența durerilor colicative periodice în abdomen
E. diverticulită necomplicată
Răspuns: ABC

1C; 2E; 3B; 4E; 5D ;6AD ;7CE; 8ABC; 9AC; 10BDE; 11ACE; 12BDE; 13BCD; 14BC;
15ADE; 16A; 17D; 18D; 19C; 20B; 21B; 22ACE; 23ABC; 24ABDE; 25ABC; 26ABC ;
27ABCE; 28ACE; 29AB; 30ABCE; 31BCD; 32ADE; 33B; 34B; 35D; 36A; 37;38;39;40; 41;
42;43;44;45;46; 47;48;49;50;

S-ar putea să vă placă și