Sunteți pe pagina 1din 12

Facultatea de Economie și Administrarea

Afacerilor

Studiu de caz
MEDLIFE

Student: Atodiresei Andreea


Profesor coordonator: Nucu Anca-Elena

Cuprins
Prezentarea generală a entitații 3

1
Analiza financiară a întreprinderii 7
Analiza bilanțului financiar și a conturilor de profit și pierdere 8
Analiza cost-beneficiu 10
Concluzii.............................................................................................................11

2
1.Prezentarea generală a entității
A. Denumirea, sediul, forma juridică, capitalul social și modul de constituire
Denumire entitate: S.C. MED LIFE S.A.

Sediul : România, București, strada Calea Griviței, nr. 365.

Forma juridică:

 Persoană juridică română


 Societate pe acțiuni

Cod Unic de Înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 8422035

Numărul și data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J40/3709/1996

Capitalul social subscris și vărsat: 5.536.271 lei

 Valoare nominală, 0,25 lei/acțiune


 Număr de acțiuni 22.145.084

Structura acționariatului la 28 iunie 2017 :

 Marcu Mihail - 4.119.320 acțiuni - 18,6015%, în valoare de 1.029.830 lei;


 Cristescu Mihaela Gabriela - 3.110.115 acțiuni - 14,0443%, în valoare de
777.528,75 lei;
 Marcu Nicolae - 2.913.800 acțiuni - 13,1578%, in valoare de 728.450 lei;
 Alți acționari (persoane fizice și juridice) – 12.001.847 acțiuni – 54,1964%, în
valoare de 3.000.461,75 lei.

Acțiunile emise de societate sunt nominative, ordinare, emise în formă dematerializată prin
înscriere în registrul acționarilor, au valoare nominală egală și conferă
drepturi egale proprietarilor lor.

Fiecare acțiune emisă de societate, achitată și deținută de un acționar


(altul decât societatea) conferă un drept de vot în adunările generale
ale acționarilor. Societatea poate emite acțiuni preferențiale fără drept
de vot.

3
Deținerea uneia sau mai multor acțiuni emise de societate echivalează cu aderarea
respectivului deținător la prevederile Actului Constitutiv.

B. Scurt istoric
În 2007 MedLife inaugurează cel mai modern spital privat din
România - Life Memorial Hospital; se extinde în țară prin
centrele medicale partenere și pregătește lansarea mai multor
hyperclinici.

În 2010, compania intra pe un nou segment de business, cel al farmaciilor, deschizând 6


unități noi sub brandul PharmaLife.

Anul 2011 aduce cele mai multe investiții. Compania inaugurează 5 spitale noi, mono si
pluridisciplinare, deschide noi clinici și farmacii, contractând și un credit sindicalizat de 40 de
milioane de la IFC și Erste.

La 23 ani de la lansare, MedLife își desfășoară activitatea în 20 de Hyperclinici, 33


laboratoare proprii, 10 spitale în București și în țară, 10 farmacii, 4 maternități, 9 centre de
stomatologie, peste 50 de clinici.

C. Obiect de activitate
Domeniul de activitate al societății este reprezentat de activitățile de asistență medicală
ambulatorie și stomatologică (Cod CAEN 862), iar obiectul principal constă în activități de
asistenta medicala specializată (Cod CAEN 8622). Societatea poate desfășura următoarele
activități secundare:

Cod CAEN 8610 – activități de asistentă spitalicească

Cod CAEN 8621 – activități de asistentă medicala generală

Cod CAEN 8623 – activități de asistentă stomatologică

Cod CAEN 8690 – alte activități referitoare la sănătatea umană

Cod CAEN 8710 – activități ale centrelor de îngrijire medicală

Cod CAEN 8720 – activități ale centrelor de recuperare psihică și dezintoxicare, exclusiv
spitale

Cod CAEN 8730 – activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor aflate în incapacitate de
a se îngriji singure

4
Cod CAEN 7211 – cercetare și dezvoltare în biotehnologie

Cod CAEN 7219 – cercetare și dezvoltare în alte științe naturale și inginerie

Cod CAEN 7220 – cercetare si dezvoltare in stiinte sociale si umaniste.

D. Strategia de piață
Strategia Med Life SA se axează pe menținerea poziției de lider. Societatea încearcă să își
extindă portofoliul de unități și servicii, asigurând o acoperire națională profitabila pentru a
răspunde nevoilor clienților existenți și noi ai Grupului. Societatea urmărește oportunități de
captare a noilor venituri suplimentare și de realizare a unor sinergii în cadrul rețelelor și
serviciilor sale curente. Societatea anticipează că va atinge acest obiectiv prin creștere
organică și prin achiziția unor furnizori mai mici de servicii medicale de piață. Totodată,
societatea își menține angajamentul de a asigura clienților tratamente medicale sigure și de
calitate, asigurând un echilibru între riscurile și oportunitățile medicale și obiectivele
comerciale ale Grupului.

În anul 2018 Societatea Med Life a efectuat achiziții de noi clinici private, după cum
urmează:

In octombrie 2017, Med Life a anuntat achizitionarea intregului pachet de actiuni al diviziei
de servicii medicale Polisano SRL, unul dintre cei mai mari operatori medicali privati din
Romania. Infiintat in anii 1990, Polisano este primul grup complet integrat in domeniul
medical din Romania. Acesta include o serie de patru clinici si doua laboratoare proprii situate
in Bucuresti si Sibiu, un spital privat – Spitalul European Polisano din Sibiu – recunoscut ca
fiind unul dintre cele mai moderne si mai performante unitati spitalicesti din Romania, un
centru de fertilizare in vitro si cea mai mare maternitate privata din Transilvania. Tranzactia a
fosta finalizata pe 4 aprilie 2018 odata cu indeplinirea conditiilor suspensive.

In martie 2018 Med Life a anuntat achizitionarea pachetului majoritar, in proportie de 80%,
din Solomed Clinic, grup de clinici de servici medicale prezente pe piata din Pitesti, Costesti
si Curtea de Arges. Grupul Solomed a fost infiintat in anul 1997 si este unul dintre cei mai
importanti operatori locali din regiune. Grupul are in componenta cinci clinici – trei in Pitesti,
celelalte doua in Costesti si Curtea de Arges – si un laborator (Pitesti), oferind pacientilor o
gama larga de investigatii si consultatii multidisciplinare pentru o gama de peste 15
specialitati medicale si servicii de laborator, la investigatii CT, ecografii, servicii de
recuperare medicala si mici interventii cu laser. Toate unitatile medicale sunt dotate cu

5
echipamente medicale performante si au la dispozitie o echipa medicala cu peste 90 de
specialisti. Tranzactia a fost finalizata pe 14 mai 2018 odata cu indeplinirea conditiilor
suspensive.

In februarie 2018 Med Life a anuntat achizitionarea pachetului majoritar, in proportie de 90%,
al companiei Ghencea Medical Center din Bucuresti. Furnizorul de servicii medicale are in
componenta doua clinici, in Bucuresti si Magurele, si un laborator, fiind operate de 135 de
angajati, cadre medicale si angajati de suport, oferind pacientilor o gama diversificata de
investigatii pentru zonele de laborator si imagistica, tratament specializat in recuperarea
medicala si medicina alternativa. Tranzactia a fost finalizata pe 24 mai 2018 odata cu
indeplinirea conditiilor suspensive.

Med Life a achizitionat in proportie de 100% platforma medicala SfatulMedicului.ro, cel mai
mare hub de informatii medicale din Romania. Infiintat in urma cu 15 ani, sfatulmedicului.ro
este in topul site-urilor dedicate segmentului de sanatate din Romania. Platforma inregistreaza
o medie lunara de 3,2 milioane de utilizatori unici, respectiv peste 12 milioane de afisari.
Aditional serviciului de informare, utilizatorii acceseaza pe aceasta platforma serviciul de
autoevaluare medicala si interpretarea online a analizelor. Ca urmare a acestei tranzactii,
Sfatulmedicului.ro va pastra echipa care a derulat proiectul in toti acesti ani, iar pentru a
pastra independenta si impartialitatea fata de piata, managementul va fi integral independent
de Med Life si de actualii administratori. Tranzactia a fost finalizata in 14 august 2018 odata
cu indeplinirea conditiilor suspensive.

Med Life a preluat integral Centrul Transilvania Imagistica Oradea, furnizor de servicii
medicale de diagnostic, imagistica si radiologie, unul dintre cei mai importanti jucatori din
nord-vestul tarii pe acest segment. Centrul este dotat cu aparatura medicala de inalta
performanta, iar investigatiile sunt realizate de catre o echipa de specialisti.

6
2.Analiza poziției financiare a
întreprinderii
Pentru a putea analiza care este poziția financiară a întreprinderii Medlife am
transformat bilanțul contabil în bilanț financiar, iar rezultatul este prezentat în tabelul de mai
jos.

După cum se poate vedea și din tabel lichiditățile sunt mai mici decât exgibilitățile la fiecare
final de an. Capitalurile proprii sunt mai mici decât datoriile pe termen scurt, mediu sau lung, iar asta
înseamnă că firma trebuie să aibă o cifră de afaceri mare pentru a acoperi datoriile și pentru a obține
profit. Datoriile din 2017 sunt mai mari cu 333.986.864 decât capitalurile proprii, în 2018 cu
396.751.579, iar în 2019 cu 622.734.494. Capitalurile proprii cresc foarte puțin de la an la an, iar
datoriile cresc extrem de mult, de aceea pasivele sunt mai mari decât activele.

7
3.Analiza bilanțului financiar și a
contului de profit și pierdere
Pentru a analiza bilanțul financiar și contul de profit și pierdere am realizat acest

tabel :

După cum se poate observa și din tabel în 2017 nu există deloc profit de aceea rata de
acoperire a dobânzilor este de doar 1%, rata investițiilor , rata profitului și rata rentabilității
financiare este 0. În 2018 avem un profit brut de 6.083.531, iar după plata impozitelor
rămânem cu un profit net de 4.110.438, rata de acoperire a dobânzilor este de 1,54, rata de
rotație a stocurilor este de 64,26, rata profitului este de 0,979, rata de rentabilitate financiară
de 2,7,iar rentabilitatea investițiilor este de 0,833. În 2019 firma are un profit brut de
7.484.381,iar după plata taxelor rămâne cu un profit net de 5.573.007, rata de acoperire a
dobânzilor este de 1,80, rotațiile stocurilor sunt de 66,23, durata medie de încasare a clienților
este de 124,93 de zile, rata de utilizare a activelor fixe este de 2,24, rata profitului este de
1,22, rentabilitatea investițiilor este de 0,81, iar rata rentabilității financiare este de 3,38. Se
poate observa că cifra de afaceri a crescut cu 76.500.321 în 2019 față de 2017 și cu

8
36.314.414 în 2019 față de 2018, vânzările zilnice au crescut și ele cu 209.589,925 în 2019
față de 2017 și cu 99.491,55 în 2019 față de anul anterior.

În concluzie firma a evoluat din 2017 unde nu a avut deloc profit ci o pierdere de
2.520.022, iar în 2019 a avut un profit net de 5.573.007 și cifra de afaceri crește față de
perioada inițială, toți ceilalți indici cresc în 2019 față de anul 2017.

Pentru a analiza soldurile intermediare de gestiune am realizat următorul tabel:

După cum se
poate observa și din tabel marja comercială a crescut semnificativ în anul 2019 față de anul
2017, la fel și producția exercițiului a crescut foarte mult din 2017 în 2018. Valoarea adăugată
a crescut cu 72.896.862 în 2019 față de 2017 și cu 43.800.556 în 2019 față de anul trecut.
Excedentul brut din exploatare a crescut în 2018 cu 13.759.626 față de 2017 iar în 2019 a
crescut cu 27.001.546 față de 2018.Rezultatul din exploatare a crescut în 2019 cu 52.824.502

9
față de 2018 și cu 87.707.605 față de 2017. Rezultatul brut al exercițiului este egal cu
rezultatul curent pentru că firma nu a re nici venituri și nici cheltuieli extraordinare iar
rezultatul a crescut în 2019 față de 2018 cu 52.574.775, iar în 2019 față de 2017 a crescut cu
88.294.952. După ce am scăzut din rezultatul brut impozitul am obținut rezultatul net, adică
profitul cu care firmă rămâne și pe care îl poate reinvesti sau îl poate împărți acționarilor,
acesta a crescut cu 87.860.601 în 2019 față de 2017 și cu 53.308.383 în 2019 față de anul
anterior.

În concluzie putem spune că firma a evoluat din 2017 până în 2019 destul de mult și a
ajuns să obțină un profit mult mai mare decât în anii precedenți.

4. Analiza cost-beneficiu

Pentru a realiza această analiză am decis să achiziționez un utilaj medical pentru


Medlife. Utilajul este un aparat care se folosește în special la copii sau la persoane care nu pot
vorbi sau înțelege. Acesta este un aparat care detectează unde este durerea și de ce este
provocată aceasta, apare pe un ecran zona cu roșu zona de durere și explică de unde provine
aceasta. Acest utilaj ar economisi atât efortul medicilor de a afla ceea ce îi doare pe acești
pacenți care nu pot comunica cu el, dar ar economisi și resurse materiale care se foloseau
pentru investigații.

Pentru a calcula dacă este profitabilă această achiziției am realizat următoarele tabele:

În primul tabel am calculat beneficiile pe care utilajul le aduce în primii 3 ani și rata de
actualitate fiind cea minimă de 10%. Pentru a fi admis proiectul de achiziție a utilajului

10
valoarea actualizată netă trebuie să fie mai mare de 0, dacă este mai mică atunci proiectul nu
va fi acceptat. Prețul utilajului este de 131.700 lei, iar rata de actualitate de 10%, după ce
calculăm valoarea actualizată netă care este egală cu 16.722,24 care este mai mare decât 0
ceea ce înseamnă că proiectul se va accepta și vom realiza investiția.

În cel de al doilea tabel am realizat analiza de sensibilitate pentru a vedea la ce rată de


actualizare proiectul se respinge. După ce am recalculat VAN și am obținut – 6.584,4 cu o
rată de actualizare de 20%, ceea ce înseamnă că rata maximă de actualizare poate fi de 18%
pentru a se accepta proiectul.

În concluzie investiția este una rentabilă și profitabilă, proiectul va fi acceptat


cu o rată de actualizare de maxim 18%, iar beneficiile sunt în creștere de la un an la altul.

11
Concluzii
În urma analizei efectuate putem concluziona că Medlife a crescut din punct de
vedere financiar din 2017 în 2019 destul de mult. În concluzie firma a evoluat din 2017 unde
nu a avut deloc profit ci o pierdere de 2.520.022, iar în 2019 a avut un profit net de 5.573.007
și cifra de afaceri crește față de perioada inițială, toți ceilalți indici cresc în 2019 față de anul
2017. În concluzie investiția este una rentabilă și profitabilă, proiectul va fi acceptat cu o rată
de actualizare de maxim 18%, iar beneficiile sunt în creștere de la un an la altul.

12