Sunteți pe pagina 1din 7

CHIRULLI ANDREA IMPRESA INDIVIDUALE

PTE- ARMATURI OTEL BETON PENTRU Actualizare (Rev.): 2 - Pagina: 1 / 7


CONSTRUCTII -

Cod. procedura: PTE-21

Nr. inregistrare:

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE

- ARMATURI OTEL BETON PENTRU CONSTRUCTII-

Elaborat Verificat Aprobat


Resp. CQ sef santier Manager de proiect

ing.
CHIRULLI ANDREA IMPRESA INDIVIDUALE

PTE- ARMATURI OTEL BETON PENTRU Actualizare (Rev.): 2 - Pagina: 2 / 7


CONSTRUCTII -

CUPRINS

1. GENERALITATI

1.1 SCOP
1.2 DOMENIUL DE APLICARE
1.3 DOCUMENTE DE REFERINTA
1.4 DEFINITII

2. RESPONSABILITATI

3. DESCRIEREA PROCEDUR11 TEHNICE DE EXECUTIE


3.1. PREVEDERI GENERALE
3.2. DEPOZITAREA OTELULUI BETON
3.3. FASONAREA
3.4. MONTAREA ARMATURILOR
3.5. TOLERANTE ADMISIBILE

4. RECEPTIA LUCRARII
4.1 RECEPTIA PRELIMINARA LA TERMINAREA LUCRARII
4.2 RECEPTIA FINALA
CHIRULLI ANDREA IMPRESA INDIVIDUALE

PTE- ARMATURI OTEL BETON PENTRU Actualizare (Rev.): 2 - Pagina: 3 / 7


CONSTRUCTII -
1. GENERALITATI

1.1 SCOP

Procedura are ca scop precizarea responsabilitatilor si a tuturor actiunilor implicate in fasonarea si


montarea armaturilor in structurile de beton armat.

1.2.DOMENIUL DE APLICARE

Procedura se aplica la proiectarea, procurarea , fasonarea si montarea armaturilor utilizate la


structurile de beton armat pentru orice structura si beton precomprimat pentru poduri.
PREZENTA PROCEDURA SE VA ADAPTA PREZENTULUI OBIECTIV DE INVESTITIE

1.3.DOCUMENTE DE REFERINTA

• Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii.


• Manualul Sistemului de Management al Calitatii
• Normativ C56/1985 - Normativ pentru verificarea calităţii la recepţia lucrărilor de construcţii
şi instalaţii aferente.
• Normativ NE 012/2007 - Cod de practică pentru executarea lucrărilor de beton, beton armat
şi beton precomprimat.
• STAS 438-1,12,3,/2012-Produse de otel pentru armarea betonului-
• STAS 6482/2,3,4-80-Sarma de otel si produse din sarma pentru beton.

• Caiete de sarcini

1.4.DEFINITII

- PT – procedura tehnica
- P.V. - proces verbal
- R.N.C. - raport de neconformitate
- D.S. - dispozitie de santier
- PQ - planul calitatii
- RTE - responsabil tehnic cu executia
- DS – dispozitie de santier
- DDE – detaliu de executie
CHIRULLI ANDREA IMPRESA INDIVIDUALE

PTE- ARMATURI OTEL BETON PENTRU Actualizare (Rev.): 2 - Pagina: 4 / 7


CONSTRUCTII -
2 .RESPONSABILITATI

A. Manager de proiect
a. Numele sefului de santier si asigura resursele necesare pentru aplicarea procedurii tehnice de
executie.
b. Numele responsabilului tehnic cu executia atestat pentru lucrare.
c. Asigura remedierea defectelor calitative aparute din vina organizatiei atat in perioada de
executie cat si in perioada de garantie prevazuta in contract.
d.Dispune oprirea lucrarilor ori de cate ori constata abateri de la cerintele de calitate, stabileste
tratarea neconformitatilor si aplicarea actiunilor corective.
e. Solicita investitorului efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor de terasamente numai
pentru lucrarile care corespund cerintelor de calitate si pentru care s-au efectuat toate inspectiile si
incercarile prevazute.

B. Seful de santier
a. Asigura respectarea prevederilor prezentei proceduri tehnice de executie la realizarea lucrarilor.
b. Raspunde de respectarea proiectului si a detaliilor de executie.
c. Raspunde de efecutarea inspectiilor si incercarilor prevazute in programul de control al calitatii.
d. Raspunde de intocmirea in timpul executarii lucrarilor de terasamente a inregistrarilor de
calitate prevazute in programul calitatii, verificari si incercari.
e. Raspunde de tratarea neconformitatilor, a defectelor si neconcordantelor aparute in fazele de
executie, numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului.
f. Supune la receptie numai lucrari care corspund cerintelor de calitate si pentru care a predat
investitorului documentele necesare intocmirii cartiii tehnice a constructiei.
g. Asigura aducerea la indeplinire la termenele stabilite a masurilor dispuse prin actele de control
sau prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii.
h. Raspunde de initierea si aplicarea actiunilor corective si preventive necesare pentru eliminarea
cauzelor neconformitatilor constatate la executia lucrarilor, ca urmare a auditurilor interne, a
controlului calitatii lucrarilor sau a inspectiilor si incercarilor.

C. Controlorul de calitate
a. Asigura ca nu este permisa continuarea executiei lucrarilor la care s-au constatat abateri de la
roiect si reglementari tehnice si s-au utilizat produse care nu sunt conforme cu conditiile
specificate, verifica si asigura ca neconformitatile constatate sa fie tratate si remediate conform
procedurilor.
b. Elaboreaza programul de control a calitatii, verificari si incercari.
c. Efectueaza controlul calitatii la lucrari, avand drept obiectiv monitorizarea proceselor
respective si eliminarea cauzelor de functionare nesatisfacatoare.
d. Neconformitatile pe care le constata cu ocazia controalelor le inscrie in rapoarte de
neconformitate cu propuneri de actiuni corective si preventive si totodata stabileste impreuna cu
seful punctului de lucru masurile necesare pentru remedierea deficientelor constatate, pe care le
inscrie intr-o nota de control.
e. Verifica colectarea, indexarea , indosarierea,arhivarea, pastrarea si eliminarea inregistrarilor
calitatii.In acest sens controleaza intocmirea documentatiei privind executia lucrarilor conform
prevederilor ” Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora ”
(capitolul B din cartea tehnica a constructiei)
CHIRULLI ANDREA IMPRESA INDIVIDUALE

PTE- ARMATURI OTEL BETON PENTRU Actualizare (Rev.): 2 - Pagina: 5 / 7


CONSTRUCTII -

D. Responsabilul tehnic cu executia atestat


a. Asigura ca executia lucrarilor sa se desfasoare conform prevederilor proiectului si a planului
calitatii si ca in acest fel sunt in curs de satisfacere conditiile specificate referitoare la calitate.
b. Solicita oprirea executiei lucrarilor in cazul in care s-au produs defecte grave de calitate si
permite reluarea lucrarilor numai dupa remedierea acestora pe baza solutiilor stabilite de proiectant
cu acordul investitorului.
c. Admite executia lucrarilor de betonare numai pe baza proiectelor si a detaliilor de executie
verificate de specialisti verificatori de proiecte atestati.
d. Supravegheaza calitatea lucrarilor prin monitorari si verificari continue ale stadiului
executiei efectuand urmatoarele verificari :
-verifica si avizeaza proiectele tehnologice de executie, procedurile tehnice de
executie si proiectele de organizare a executiei lucrarilor;
-verifica lucrarile si avizeaza documentele si inregistrarile calitatii intocmite pe
parcursul realizarii acestora.
-intocmeste si tine la zi registru de evidenta a lucrarilor pe care le coordoneaza
tehnic si de care raspunde.
e. Pune la dispozitia organelor de control toate documentele solicitate.
f. Asigura ca identificarea stadiului inspectiilor si incercarilor sa fie mentinuta asa cum s-a
definit in planul calitatii/si sau in proceduriledocumentate pe tot parcursul executiei in scopul
supunerii la receptie numai a constructiilor la care sunt efectuate inpectiile si incercarile cerute.

3. DESCRIEREA PROCEDURII TEHNICE DE EXECUTIE

3.1.PREVEDERI GENERALE

Tipurile de otel beton utilizate curent in elementele de beton armat si domeniile de aplicare sint:
- OB 37 pentru armaturi de rezistenta sau constructive;
- STNB si STPB pentru armaturi de rezistenta (numai sub forma de planse sau carcase
sudate) sau constructive;
- PC 52 pentru armaturi de rezistenta la elementele cu betoane de clasa cel putin Bc 15;
- PC 60 pentru armaturi de rezistenta la elementele cu betoane de clasa cel putin Bc 20
sau alte tipuri prevazute in proiectul de executie.

3.2. DEPOZITAREA OTELULUI BETON

Depozitarea otelului beton atit la depozitul central, la atelierul de fasonare cit si la locul de punere
in opera, se va face separat pe tipuri si diametre, in spatii amenajate si dotate corespunzator, astfel incit
sa se asigure:
- evitarea conditiilor care favorizeaza corodarea otelului;
- evitarea murdaririi acestora cu pamint sau alte materiale;
- asigurarea posibilitatilor de identificare usoara a fiecarui sortiment si diametru.
CHIRULLI ANDREA IMPRESA INDIVIDUALE

PTE- ARMATURI OTEL BETON PENTRU Actualizare (Rev.): 2 - Pagina: 6 / 7


CONSTRUCTII -
3.3.FASONAREA ARMATURILOR

Fasonarea barelor, confectionarea si montarea carcaselor de armatura se va face in conformitate


cu prevederile proiectului.
Armaturile care se fasoneaza trebuie sa fie curate si drepte; in acest scop se vor indeparta:
- eventualele impuritati de pe suprafata barelor;
- rugina, prin frecare cu perii de sirma, nu numai in zonele in care barele urmeaza a fi innadite
prin sudura.
Dupa indepartarea ruginei, reducerea dimensiunilor sectiunii barei nu trebuie sa depaseasca
abaterile limita la diametru prevazute in normativul NE-12/2007
Otelul beton livrat in colaci sau bare indoite trebuie sa fie indepartat inainte de taiere si fasonare,
fara a se deteriora profilul.
La intinderea cu troliul, alungirea maxima nu va depasi 1 mm/m.
Barele taiate si fasonate vor fi depozitate in pachete etichetate, in asa fel incit sa se evite
confundarea lor si sa se asigure pastrarea formei si a starii de curatenie pina in momentul montarii.
Taierea barelor de otel beton se face cu ghilotina sau cu flexul.
Taierea si indoirea barelor va fi facuta pe platforme de fasonare, folosind masini si dispozitive
functie de lungimea si diametrul barelor.
Indoirea barelor se executa cu o miscare lenta, fara socuri.
La masina de indoit cu doua viteze nu se admite curbarea barelor cu profil periodic la viteza mare a
masinii.
Se interzice fasonarea armaturilor la temperaturi sub -100C. Barele cu profil periodic cu diametrul
mai mare de 25 mm se vor fasona la cald.

3.4. MONTAREA ARMATURILOR

Montarea armaturilor poate sa inceapa numai dupa:


- receptionarea calitativa a cofrajelor;
- acceptarea de catre proiectant a fisei tehnologice de betonare in cazul elementelor sau
partilor de structura al caror volum depaseste 100 mc si este necesar sa fie prevazute rosturi de
betonare.
La montarea armaturilor se vor adopta masuri pentru asigurarea bunei desfasurari a turnarii si
compactarii betonului prin:
- crearea, la intervale de maxim 3 m, a unor spatii libere intre armaturile de la partea superioara care sa
cel putin un distantier la fiecare ml de grinda sau stilp;
- cel putin un distantier intre rindurile de armaturi la fiecare 2 ml de grinda in zona cu armatura
pe 2 sau mai multe rinduri.
Distantierii pot fi din mortar de ciment, in forma de prisme prevazute cu cite o sirma pentru a fi
legate de armaturi, sau confectionati din masa plastica. Este interzisa folosirea ca distantieri a
cupoanelor de otel beton pentru a asigura stratul de acoperire cu beton.
CHIRULLI ANDREA IMPRESA INDIVIDUALE

PTE- ARMATURI OTEL BETON PENTRU Actualizare (Rev.): 2 - Pagina: 7 / 7


CONSTRUCTII -
Pentru mentinerea in pozitie a armaturilor de la partea superioara a placilor, se vor folosi capre din
otel beton sprijinite pe armatura inferioara sau pe distantieri si dispuse intre ele la distanta de maximum
50 cm (4 buc/mp) in zonele de consola.
In cazul placilor cu grosime mai mare de 40 cm si al armaturilor cu diametrul mai mare de 14 mm se
admite depasirea distantelor specificate la pct.6.4.5 dar astfel incit sa se asigure pastrarea pozitiei
armaturii. In aceste situatii caprele pot fi inlocuite cu bare sudate de armatura inferioara si cea
superioara.
Praznurile si piesele metalice inglobate vor fi fixate prin puncte de sudura sau legaturi cu sirma
de armatura elementului, sau vor fi fixate de cofraj astfel incit sa se asigure mentinerea pozitiei lor in tot
timpul turnarii betonului.

3.5. TOLERANTE DE EXECUTIE

Abaterile limita admise la fasonarea si montarea armaturilor sint cele prevazute in anexa din
normativul NE-12/2007
Daca prin proiect se prevad abateri mai mici, se vor respecta acestea.

4. RECEPTIA LUCRARII
4.1. Receptia preliminara, la terminarea lucrarilor
Receptia preliminara se face la terminarea lucrarilor, pentru intreaga lucrare, conform
Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat cu HGR
273/94 si modificat si completat cu HG 940/2006 si HG 1303/2007.

4.3. Receptia finala


La receptia finala a lucrarii se va consemna modul in care s-au comportat ARMATURILEr
si daca acestea au fost intretinute corespunzator in perioada de garantie a intregii lucrari, in
conditiile respectarii prevederilor Regulamentului aprobat cu HGR 273/94 si modificarile si
completarile aprobate cu HG 940/2006 si HG 1303/2007.

S-ar putea să vă placă și