Sunteți pe pagina 1din 1

Informatia privind depozitele

a BC "Moldova-Agroindbank" S.A.

la situatia 31.01.2019

Rata medie a dobanzii aferenta soldurilor depozitelor ***, % la


Portofoliul de depozite, mii lei, sold la sfirsitul
sfirsitul
Tipul de depozit lunii gestionare lunii precedente celei gestionare anului precedent celui gestionar lunii gestionare lunii precedente celei anului precedent celui
acceptate in acceptate in acceptate acceptate acceptate
acceptate in acceptate in acceptate in acceptate acceptate acceptate
valuta straina acceptate in MDL valuta straina in valuta in valuta in valuta
MDL MDL valuta straina ** in MDL in MDL in MDL
** ** straina straina straina
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Depozite la vedere fara dobanda:
depozitele persoanelor fizice 350,908 1,204,121 366,335 1,194,527 366,335 1,194,527 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
depozitele persoanelor juridice*, dintre care: 2,182,602 1,631,762 2,229,366 1,569,668 2,229,366 1,569,668 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- depozitele bancilor 11,971 3,287 2,387 2,658 2,387 2,658 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Depozite la vedere cu dobanda:
depozitele persoanelor fizice 1,471,060 19,092 1,425,556 18,270 1,425,556 18,270 0.95 2.00 0.92 2.00 0.92 2.00
depozitele persoanelor juridice*, dintre care: 159,947 60,925 279,114 74,711 279,114 74,711 1.00 0.46 1.18 0.42 1.18 0.42
- depozitele bancilor 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Depozite la termen fara dobanda:
depozitele persoanelor fizice 374 227,000 373 236,270 373 236,270 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
depozitele persoanelor juridice*, dintre care: 15,988 5,759 20,524 27,400 20,524 27,400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- depozitele bancilor 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Depozite la termen cu dobanda:
depozitele persoanelor fizice 5,373,299 4,903,822 5,305,791 4,833,716 5,305,791 4,833,716 4.62 0.90 4.61 0.91 4.61 0.91
depozitele persoanelor juridice*, dintre care: 639,475 412,338 706,201 370,139 706,201 370,139 4.50 1.88 4.28 1.85 4.28 1.85
- depozitele bancilor 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total depozite:
depozitele persoanelor fizice 7,195,641 6,354,035 7,098,055 6,282,783 7,098,055 6,282,783 3.64 0.70 3.63 0.71 3.63 0.71
depozitele persoanelor juridice*, dintre care: 2,998,012 2,110,784 3,235,205 2,041,918 3,235,205 2,041,918 1.01 0.38 1.04 0.35 1.04 0.35
- depozitele bancilor 11,971 3,287 2,387 2,658 2,387 2,658 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Nota: Informatia este dezvaluita, conform cerintelor expuse in Regulamentul cu privire la dezvaluirea de catre bancile din R.Moldova a informatiei aferente activitatilor lor.
*La aceasta categorie se includ de asemenea depozitele bugetului Republicii Moldova si ale bugetelor locale, ale bancilor, institutiilor financiare nebancare si ale altor persoane fizice care practica activitate de intreprinzator s
** sumele depozitelor in valuta straina se recalculeaza la cursul oficial al leului moldovenesc valabil la data gestionara.
*** se calculeaza conform pct. 4 din Instructiunea privind raportarea ratelor dobanzilor aplicate de bancile din R.Moldova.

Semnaturile:
Presedintele Comitetului de Conducere al bancii ______________________________

Executorul si numarul telefonului O. Tabirta 022 30-32-85


Data perfectarii 19.02.2019

373.61136 0