Sunteți pe pagina 1din 1

Informatia privind depozitele Anexa 3

a BC "Moldova-Agroindbank" S.A. la Regulamentul cu privire la dezvaluirea


de catre bancile din Republica Moldova
la situatia 31.01.2018 a informatiei aferente activitatilor lor

Rata medie a dobanzii aferenta soldurilor depozitelor ***, % la


Portofoliul de depozite, mii lei, sold la sfirsitul
sfirsitul

Tipul de depozit lunii precedente celei anului precedent celui


lunii gestionare lunii precedente celei gestionare anului precedent celui gestionar lunii gestionare
gestionare gestionar
acceptate in acceptate in acceptate acceptate acceptate
acceptate in acceptate in acceptate in acceptate acceptate acceptate
valuta straina acceptate in MDL valuta straina in valuta in valuta in valuta
MDL MDL valuta straina ** in MDL in MDL in MDL
** ** straina straina straina
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Depozite la vedere fara dobanda:
depozitele persoanelor fizice 281,470 856,677 324,461 893,780 324,461 893,780 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
depozitele persoanelor juridice*, dintre care: 1,786,338 1,391,024 1,929,805 1,411,788 1,929,805 1,411,788 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- depozitele bancilor 18,041 2,582 44,771 2,476 44,771 2,476 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Depozite la vedere cu dobanda:
depozitele persoanelor fizice 1,042,391 14,606 1,100,947 15,042 1,100,947 15,042 2.20 2.00 2.05 2.00 2.05 2.00
depozitele persoanelor juridice*, dintre care: 446,041 78,981 399,224 40,543 399,224 40,543 1.46 0.53 1.05 0.54 1.05 0.54
- depozitele bancilor 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Depozite la termen fara dobanda:
depozitele persoanelor fizice 539 456 526 187 526 187 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
depozitele persoanelor juridice*, dintre care: 10,562 19,169 16,404 31,796 16,404 31,796 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- depozitele bancilor 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Depozite la termen cu dobanda:
depozitele persoanelor fizice 5,226,803 5,152,083 5,109,405 5,077,916 5,109,405 5,077,916 5.48 1.08 5.44 1.08 5.44 1.08
depozitele persoanelor juridice*, dintre care: 1,355,344 742,731 501,520 729,674 501,520 729,674 4.83 1.63 5.48 1.65 5.48 1.65
- depozitele bancilor 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total depozite:
depozitele persoanelor fizice 6,551,203 6,023,822 6,535,339 5,986,925 6,535,339 5,986,925 4.72 0.93 4.60 0.92 4.60 0.92
depozitele persoanelor juridice*, dintre care: 3,598,285 2,231,905 2,846,953 2,213,801 2,846,953 2,213,801 2.00 0.56 1.11 0.55 1.11 0.55
- depozitele bancilor 18,041 2,582 44,771 2,476 44,771 2,476 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00