Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa 2

Informatia privind creditele la Regulamentul cu privire la dezvaluirea


a BC "Moldova-Agroindbank" S.A. de catre bancile din Republica Moldova
a informatiei aferente activitatilor lor
la situatia 31.01.2020

Nr. creditelor
Rata medie a dobanzii aferenta soldurilor creditelor **,
acordate in perioada Portofoliul de credite, mii lei, sold la sfirsitul
%, la sfirsitul
lunii gestionare
Ramura creditului
lunii gestionare lunii precedente celei anului precedent celui lunii gestionare lunii precedente celei anului precedent celui
in valuta acordate acordate acordate acordate acordate acordate
in MDL acordate acordate acordate acordate acordate acordate
straina in valuta in valuta in valuta in valuta in valuta in valuta
in MDL in MDL in MDL in MDL in MDL in MDL
straina * straina * straina * straina * straina * striana *
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Credite acordate agriculturii 57 0 736,753 280,156 725,093 294,996 580,628 223,216 8.82 4.96 8.79 4.99 9.38 4.42
Credite acordate industriei alimentare 1 0 800,011 1,106,180 826,621 1,149,488 655,723 1,191,636 7.48 4.46 7.51 4.25 8.68 4.75
Credite acordate in domeniul constructiilor 5 1 105,302 252,730 102,563 250,165 125,285 196,458 6.08 4.80 6.47 4.77 7.25 5.00
Credite acordate de consum**** 1,653 0 2,332,597 6,696 2,343,379 6,693 1,953,644 0 8.77 4.15 8.96 4.15 9.40 0.00
Credite acordate industriei energetice 1 1 177,467 346,199 205,172 322,821 257,235 257,537 17.83 4.48 16.57 4.48 15.09 4.73
Credite acordate bancilor 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Creditele overnight si overdraft acordate bancilor 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Credite acordate institutiilor finantate de la bugetul de stat 0 0 0 0 0 0 5,026 0 0.00 0.00 0.00 0.00 9.50 0.00
Credite acordate Casei Nationale de Asigurari Sociale/Companiei
Nationale de Asigurari in Medicina 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Credite acordate Guvernului 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Credite acordate unitatilor administrativ teritoriale/institutiilor
subordonate unitatilor administrativ teritoriale 0 0 3,626 0 3,626 0 0 0 9.50 0.00 9.50 0.00 0.00 0.00
Credite acordate industriei productive 21 0 91,786 646,399 99,592 655,567 90,476 664,103 9.11 5.03 9.00 5.12 9.79 5.32
Credite acordate comertului 93 8 1,243,781 2,228,804 1,203,280 2,220,439 1,004,570 2,183,078 6.96 4.65 6.89 4.73 7.87 4.56
Credite acordate mediului financiar nebancar 0 1 21,283 228,749 22,038 225,676 16,075 228,890 9.08 4.57 9.07 4.57 9.48 4.62
Credite acordate pentru procurarea/construirea imobilului **** 40 0 2,012,088 0 2,020,303 0 1,363,560 0 7.61 0.00 7.31 0.00 7.97 0.00
Credite acordate organizatiilor necomerciale 0 0 84,273 0 95,145 0 1,546 651 8.06 0.00 8.05 0.00 10.32 5.75
Credite acordate persoanelor fizice care practica activitate 76 0 275,521 5,629 264,597 5,925 217,187 4,701 8.78 5.11 8.51 5.19 8.86 6.18
Credite acordate in domeniul transportului, telecomunicatiilor si
dezvoltarii retelei 10 0 475,980 213,833 458,463 216,586 497,302 182,304 7.48 5.33 7.44 5.35 9.37 4.14
Credite acordate in domeniul prestarii serviciilor 1 0 42,142 38,926 45,009 39,104 35,515 17,407 8.56 4.96 8.60 4.85 9.23 4.55
Alte credite acordate *** 11,727 1,590 344,358 120,800 328,154 120,825 341,221 134,043 10.58 2.67 10.43 2.69 10.08 3.52

Nota: Informatia este dezvaluita, conform cerintelor expuse in Regulamentul cu privire la dezvaluirea de catre bancile din R.Moldova a informatiei aferente activitatilor lor.
Repartizarea creditelor se va efectua conform pct.15 din anexa nr.12 din Instructiunea privind modul de intocmire si prezentare de catre banci a rapoartelor in scopuri prudentiale.
* sumele creditelor in valuta straina se recalculeaza la cursul oficial al leului moldovenesc valabil la data gestionara.
** se calculeaza conform pct.4 din Instructiunea privind raportarea ratelor dobanzilor aplicate de bancile din R.Moldova.
*** creditele acordate persoanelor fizice cu exceptia persoanelor fizice care practica activitate, sunt clasificate la "Alte credite acordate", conform caracteristicilor grupei de conturi 1490, 1510 si altele, care nu au fost reflectate
in celelalte tipuri de credit.
**** credite acordate persoanelor fizice care nu practica activitate de intreprinzator.

Semnatura:
Presedintele Comitetului de Conducere al bancii S.Cebotari

Executorul si numarul telefonului O.Tăbîrţa 0-22-30-32-85

Data perfectarii 20.02.2020