Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa 2

Informatia privind creditele la Regulamentul cu privire la dezvaluirea


a BC "Moldova-Agroindbank" S.A. de catre bancile din Republica Moldova
a informatiei aferente activitatilor lor
la situatia 31.01.2019

Nr. creditelor
Rata medie a dobanzii aferenta soldurilor creditelor **,
acordate in perioada Portofoliul de credite, mii lei, sold la sfirsitul
%, la sfirsitul
lunii gestionare
Ramura creditului
lunii gestionare lunii precedente celei anului precedent celui lunii gestionare lunii precedente celei anului precedent celui
in valuta acordate acordate acordate acordate acordate acordate
in MDL acordate acordate acordate acordate acordate acordate
straina in valuta in valuta in valuta in valuta in valuta in valuta
in MDL in MDL in MDL in MDL in MDL in MDL
straina * straina * straina * straina * straina * striana *
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Credite acordate agriculturii 14 0 585,119 183,257 580,628 223,216 580,628 223,216 9.29 4.44 9.38 4.42 9.38 4.42
Credite acordate industriei alimentare 5 4 700,345 1,136,908 655,723 1,191,636 655,723 1,191,636 8.66 4.58 8.68 4.75 8.68 4.75
Credite acordate in domeniul constructiilor 3 0 123,390 196,147 125,285 196,458 125,285 196,458 7.17 5.00 7.25 5.00 7.25 5.00
Credite acordate de consum**** 1,124 0 1,962,998 0 1,953,644 0 1,953,644 0 9.30 0.00 9.40 0.00 9.40 0.00
Credite acordate industriei energetice 1 2 239,778 254,096 257,235 257,537 257,235 257,537 15.55 4.72 15.09 4.73 15.09 4.73
Credite acordate bancilor 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Creditele overnight si overdraft acordate bancilor 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Credite acordate institutiilor finantate de la bugetul de stat 0 0 5,026 0 5,026 0 5,026 0 9.50 0.00 9.50 0.00 9.50 0.00
Credite acordate Casei Nationale de Asigurari Sociale/Companiei
Nationale de Asigurari in Medicina 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Credite acordate Guvernului 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Credite acordate unitatilor administrativ teritoriale/institutiilor
subordonate unitatilor administrativ teritoriale 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Credite acordate industriei productive 3 4 90,893 652,141 90,476 664,103 90,476 664,103 9.73 5.33 9.79 5.32 9.79 5.32
Credite acordate comertului 7 4 1,065,133 2,087,502 1,004,570 2,183,078 1,004,570 2,183,078 8.45 4.53 7.87 4.56 7.87 4.56
Credite acordate mediului financiar nebancar 0 1 18,595 233,655 16,075 228,890 16,075 228,890 9.36 4.67 9.48 4.62 9.48 4.62
Credite acordate pentru procurarea/construirea imobilului **** 147 0 1,418,312 0 1,363,560 0 1,363,560 0 7.81 0.00 7.97 0.00 7.97 0.00
Credite acordate organizatiilor necomerciale 0 0 294 326 1,546 651 1,546 651 11.10 5.75 10.32 5.75 10.32 5.75
Credite acordate persoanelor fizice care practica activitate 24 0 215,728 4,653 217,187 4,701 217,187 4,701 8.76 6.36 8.86 6.18 8.86 6.18
Credite acordate in domeniul transportului, telecomunicatiilor si
dezvoltarii retelei 1 2 525,259 182,342 497,302 182,304 497,302 182,304 8.45 4.26 9.37 4.14 9.37 4.14
Credite acordate in domeniul prestarii serviciilor 0 0 34,460 16,426 35,515 17,407 35,515 17,407 9.18 4.52 9.23 4.55 9.23 4.55
Alte credite acordate *** 7,355 1,115 333,154 132,917 341,221 134,043 341,221 134,043 9.99 3.47 10.08 3.52 10.08 3.52

Nota: Informatia este dezvaluita, conform cerintelor expuse in Regulamentul cu privire la dezvaluirea de catre bancile din R.Moldova a informatiei aferente activitatilor lor.
Repartizarea creditelor se va efectua conform pct.15 din anexa nr.12 din Instructiunea privind modul de intocmire si prezentare de catre banci a rapoartelor in scopuri prudentiale.
* sumele creditelor in valuta straina se recalculeaza la cursul oficial al leului moldovenesc valabil la data gestionara.
** se calculeaza conform pct.4 din Instructiunea privind raportarea ratelor dobanzilor aplicate de bancile din R.Moldova.
*** creditele acordate persoanelor fizice cu exceptia persoanelor fizice care practica activitate, sunt clasificate la "Alte credite acordate", conform caracteristicilor grupei de conturi 1490, 1510 si altele, care nu au fost reflectate
in celelalte tipuri de credit.
**** credite acordate persoanelor fizice care nu practica activitate de intreprinzator.

Semnatura:
Presedintele Comitetului de Conducere al bancii ______________________________ S.Cebotari

Executorul si numarul telefonului O.Tăbîrţa 0-22-30-32-85

Data perfectarii 19.02.2019