Sunteți pe pagina 1din 1

Exerciții și probleme

Rezolvă pe caietul de matematică

1. Găsește numerele cu 6 mai mari decât: 8, 7, 9, 0


2. Găsește numerele cu 8 mai mici decât: 20, 14, 15
3. Suma a două numere este 15. Unul dintre numere este 9. Care
este celălalt număr?
4. Din ce număr trebuie scăzut 8 astfel încât rezultatul să fie 10?
5. Într-o cutie sunt 8 creioane, iar în alta sunt cu 2 mai multe.
Câte creioane sunt în total?
6. Într-o clasă sunt 29 de elevi. Dacă 9 sunt fete, câți băieți sunt
în acea clasă?
7. Află diferența numerelor13 și 3, 28 și 20, 13 și 10
8. Cu cât este 2 mai mic decât 12?
9. Cu cât este mai mare 19 decât 10?
10. Ce număr scazi din 17 pentru a obține 10?
11. Florina avea 18 mărgele. Ea a pierdut 10 din ele. Câte
mărgele mai are Florina?
12. În scorbura unei veverițe erau 19 alune. Ea a mâncat într-o
săptămână 10 alune. Câte alune mai are veverița?