Sunteți pe pagina 1din 18

INSPECȚIE CURENTĂ II PENTRU OBȚINEREA GRADULUI DIDACTIC I

PROF.ÎNV.PREȘCOLAR Traicu Steluța


DATA: 12.02.2021

NIVELUL/GRUPA: Nivel I – Grupa mijlocie Delfinii isteți

TEMĂ ANUALĂ DE STUDIU: „Cum este, a fost și va fi aici pe pământ?”

TEMA PROIECTULUI: „Viețuitoarele Pământului”

TEMA SĂPTĂMÂNII: ,, Animale din ograda bunicii”

TEMA ACTIVITĂȚII: „Ferma animăluțelor vesele”

ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂȚII INTEGRATE (ADP+ALA1+DLC+DOS+ALA2)

- ADP: Întâlnirea de dimineață-“Animalul preferat de la fermă este ….”.

Rutine - „Cum îngrijim animalele?” – deprinderea de a avea grijă de animale

Tranziții - „Trenulețul animaluțelor” - joc cu text și cânt. „Bat din palme” – joc cu text si cânt

- ALA1 - Știință: ,, Așează animalul domestic la hrana lui,, /,,Găsește drumul animalului domestic”

- Bibliotecă: ,,Bucăți de puzzle în făină-am căutat și animalul domestic l-am format”/,,Urme de animăluțe în făină”

- Joc de rol: ,, De-a doctorul veterinar” ;

- Construcții: ,, Gardul fermei de animale


-ADE: DLC -,,Cine a zis miau”- de Vladimir Suteev, povestirea educatoarei-Șorțul povestitor

DOS – Activitate practică – „Cățelul, pisica ” – confecționare măști cu materiale din natură

 ALA2: - Joc distractiv ,,Mulgem vacuța”

Joc de mișcare Țăranul e pe câmp

SCOPUL ACTIVITĂȚII-: - dezvoltarea capacităţii de cunoaştere și înţelegere a mediului înconjurător, stimularea curiozităţii pentru investigarea
acestuia , formarea şi consolidarea unor abilităţi practice specifice nivelului de dezvoltare motrică;

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII

 Conduita senzorio-motorie, pentru orientarea mișcării,

 Activare şi manifestare a potentialului creativ

 Finalizarea sarcinilor şi a actiunilor ( persistenta în activitaţi)

 Caracteristici structurale și funcționale ale lumii înconjurătoare.

 Ascultarea activă a mesajului pentru înțelegerea și receptarea lui (comunicare receptivă)


 Motricitate grosierica si moticitate fina in contexte de viata familiare
COMPORTAMENTE VIZATE:

 Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei;


 Utilizează simțurile (văzul, auzul, simțul tactil) în interacțiunea cu mediul apropiat.

 Manifestă creativitate în activitaţi diverse

 Realizează sarcinile de lucru cu consecvență.

 Integrează ajutorul primit, pentru realizarea sarcinilor de lucru la care întâmplină dificultăți.

 Participă la activitățile de grup și la activitățile de joc în calitate de auditor


 Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în conversații și povestiri creative;
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

 O1- Să identifice hrana corespunzătoare a fiecărui animal domestic așezând animalul corespunzător pe roată.

 O2- Să asambleze puzzle-ul cu animalul domestic după ce a descoperit bucățile corespunzătoare în făină.

 O3-Să realizeze gardul fermei din bețișoare de lemn așezate în plan vertical pe suportul unei bucăți de polistiren.
 O4- Să interpreteze rolul de doctor veterinar îngrijind animăluțele bolnave.
 O5-Să demonstreze înțelegerea mesajului unui text ca urmare a expunerii acestuia;

 O6: Sǎ identifice personajele din poveste care nu trăiesc la fermă;

 O7: Sǎ lipească elementele din natură pe suprafața măștii de cățel sau pisică, fără a depăși conturul măștii,

 O8: Să utilizeze corect materialele şi instrumentele puse la dispoziţie;

 O9: Să imite mulsul văcuței prin apăsarea degetului mare în interiorul pumnului colectând laptele în recipient.
 O10: Să execute diferite mişcări, în funcţie de regulile jocului.

Strategii didactice

 Metode și procedee: Povestirea, Demonstrația, Conversația, Explicația, jocul, Exercițiul practic, Turul galeriei, șorțul povestitor

 Material didactic - fermier , cutie surpriză, șortul, personaje din fetru, ecusoane animale, piese de puzzle,jetoane cu animale domestice, tăvițe cu
făină, grâu, porumb, semințe de floarea soarelui, roata cu hrana fiecărui animal domestic, cârlige cu animale domestice, fișe cu labirint, trusă doctor,
halat doctor, bonete doctor, mască protecție, plasturi, animale domestice de pluș, animale domestice de plastic, cuburi de lemn, cuburi de plastic,
support de polistiren, bețisoare colorate, măști de oiță/ cățel/ pisică,aracet, pensule, lipici solid, semințe și boabe de grâu, fasole, porumb,
dovleac,recompense. , bețișoare de urechi, Laptop, Tablă magnetică, Iphone, suport de polistiren, siluete, văcuța din carton duplex, mănușa umplută
cu lapte, recipient de colectat.

 FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe grupe.

 DURATA: o zi

 BIBLIOGRAFIE:

 Curriculum pentru educație timpurie (aprobat prin OMEN nr.4694/02.08.2019) ;


 Suport pentru explicitarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu care operează curriculum pentru educație timpurie;
 Metode de învăţare , I.Cerghit, ed a III a- EDP Bucureşti 1997;
 Repere fundamentale în învățarea și dezvoltarea timpurie a copilului de la naștere la 7 ani;
 Scrisoare metodică pentru anul școlar 2019 - 2020;
 Ziua bună începe la „Întâlnirea de dimineață”, S. M. Cioflică, C. Marta, G.Berbeceanu, E. Ilie, Editura Tehno Art, Petroșani, 2016
 Revista învățământului preșcolar și primar 1-2 / 2011 Editura Arlequin

SCENARIUL ZILEI

În vederea bunei desfășurări a activităților de învățare au loc: aranjarea mobilierului și pregătirea materialelor necesare
activităţii și asigurarea unei atmosfere de lucru adecvate.

Activitatea zilei începe cu Întâlnirea de dimineață, preșcolarii se vor așeza pe scăunele în timp ce rostesc versurile ,,Dimineața a sosit /

Noi la grădiniță am venit / Pe bulină ne așezăm / Și frumos ne salutăm". Fiecare copil are la gât câte un jeton cu un animal domestic cunoscut. Copiii
intră în sala de grupă și se așează în semicerc pentru a putea stabili fiecare un contact vizual cu toți membrii grupei.

Pentru salut, se folosește „tehnica comunicării rotative”: pornind de la educatoare către copilul din dreapta, folosindu-se denumirea animalului de pe
jeton (ex. „Bună dimineața, pisicuță!”).

Prezența se va realiza la panou, fiecare copil punându-și poza pe tabla Dalton.

Completarea calendarului naturii se face împreună cu preșcolarii, purtându-se o discuție referitoare la aspectul
vremii, la modul în care ne îmbrăcăm în acest anotimp.
,,Calendarul e-ncântat
Că va fi iar completat
Cu zăpadă, vânt sau ploaie
Daca soarele n-apare!”
Noutatea zilei . În sala de grupă își fac apariția Pufy și Sheila, care sunt triști pentru că nu cunosc prietenii de la
fermă. Ei aduc și o scrisoare prin care îi roagă pe copii să îi ajute să le învețe numele animăluțelor de la fermă pentru a nu
mai face glume pe seama lor.

Activitatea de grup

Are loc o scurtă conversație despre tema săptămânii și despre faptul că astăzi copiii vor pleca să descopere animalele de la ferma.

Copiii sunt întrebați dacă ei au acasă un animăluț și cum îl îngrijesc.

Urmează un joc numit GHICEȘTE CINE SUNT ce se va desfășura astfel: fiecare copil imită glasul animalului de pe ecusonul din piept prin onomatopee.

Tranziție :,, Cățelușii s-au trezit,, - joc de mișcare

Copiii se aşazǎ în semicerc, pe pernuțe, pentru a participa la activitatea din cadrul Domeniului experienţial Limbǎ şi Comunicare. În cadrul acestei

activitǎţi, copiii vor asculta o poveste transmisǎ printr-un șorț povestitor, în care expunerea se face prin prezentarea pe rând a elementelor şi a personajelor

din poveste, în ordine cronologicǎ. Cățelușii Pufy și Sheila îi invită pe copiii să deschidă ,, cufărul călător,, pe care l-au adus cu ei pentru a găsi ce se

află în acesta. Copiii împreună cu educatoarea sunt nerăbdători să asculte cu atenție povestea, și așa vor putea să îi învețe numele animalelor de la fermă.

Educatoarea transmite copiilor „Cine a zis miau?” prin intermediul șorțului povestitor şi începe expunerea poveştii, clar, concis şi expresiv prin prezentarea,

pe rând, a personajelor pe șorțul povestitor. Se va reda conținutul poveștii cât mai expresiv, folosind mimica și gestica corespunzătoare. Pentru ca activitatea
să fie distractivă copiii sunt antrenaţi să imite anumite sunete / mişcări ale animalelor întâlnite în poveste. După pauza psihologică îi voi întreba pe copii dacă

le-a plăcut povestea și le adresez câteva întrebări: ,,Cum s-a numit povestea?ˮ, ,,Care este personajul principal al poveștii?ˮ, ,,De cine le-a plăcut?ˮ, ,,,Ce
animăluțe a întâlnit cățelul?ˮ, ,, a aflat cățelul cine a spus miau?ˮ , ,, care sunt animăluțele domestice din poveste?ˮ.

Fixarea cunoștintelor, va continua și la centre.

Copiii vor ieși din sala de grupă pe tranziția: ,, Rândul iute îl formăm/ Și distanța o păstrăm/ Înspre baie ne-ndreptăm/ Mâinile să le spălăm.ˮ

Înainte de a porni pe centre, copiii primesc ecusoane colorate,ei se vor așeza la centrul unde regăsesc culoarea, Fiecare copil va trebui să se așeze la

masa de lucru pe tranziția : ,, Ferma animalelor." Li se prezintă copiilor centrele de interes, materialele și sarcinile de lucru scrise pe ferma de pe

masă.

ALA 1

 Bibliotecă: ,,Bucăți de puzzle în făină-am căutat și animalul domestic l-am format”. Copiii vor căuta bucățile de puzzle în tăvița cu
făină/ orez/ grâu/porumb. După ce le găsesc, pun tăvița la mijlocul mesei și vor descoperi imaginea animalului pe care îl vor forma prin
îmbinarea pieselor de puzzle. copilul spune tot ce își amintește despre acel animal.
 Construcții: ,, Gardul fermei” Preșcolarii vor construi din materialele puse la dispoziție gardul fermei. Se lipesc între ele bețișoarele
folosind plastilina, se aseaza pe o bucata de polistiren. se poate decora folosind iarbă artificială și paie. Se așează animale domestice din
plastic în interiorul gardului fermei pentru a fi adăpostite.
 Joc de rol – „De-a doctorul veterinar” - copiii vor interpreta rolul de doctori veterinari și vor îngriji animaluțele rănite. Cel care va fi
doctor va avea halat, mânuși,mască de protecție, trusă de doctor.
 Știință: Potrivire jetoane - ,, Așează animalul domestic la hrana lui” La acest centru, preşcolarii vor completa ,,Roata animalelor” agățând
cleștele cu animalul domestic în dreptul hranei pe care acesta o consumă. Apoi vor realiza un labirint ajutând animalul să ajungă la hrană.

În timp ce copiii lucrează la centre, educatoarea supraveghează buna desfăşurare a activităţii, oferind explicaţii şi ajutor copiilor pentru a putea rezolva
sarcinile. După rezolvarea sarcinilor, educatoarea face aprecieri asupra modului de desfăşurare a activităţilor alese.

Se reamintește copiilor comportamentul așteptat (regulamentul) în cadrul acestor activități: vorbim în șoaptă pentru a nu deranja pe alți copii, colaborăm

și apreciem munca celorlalți colegi, terminăm activitățile propuse.

După ce sarcinile vor fi rezolvate se va face analiza produselor activității și se va aprecia implicarea copiilor și maniera de lucru a acestora. Lucrările vor

fi expuse și după ce se va încheia Turul Galeriei, copiii vor reveni la locul inițial. Tranzițiile care realizează trecerea la activitățile pe domeniile experiențiale

vor fi : ,,Mâinile ni le spălăm”

ADE

Cățelușii au fost foarte încântați de activitățile desfășurate și pentru că acum îi cunosc pe prietenii lor de la fermă le propun copiilor că în continuare

să pregătescă o măscuță cu animăluțul domestic pe care să o folosească la sfârșit când vor veni și vor dansa la fermă . În continuare, copiii vor

desfășura activitatea în cadrul ADE: Domeniul Om și Societate, activitatea „ Măști de Cățel/pisică ”. Aceștia primesc un șablon, o mască, pe care

trebuie să lipeasca semințe de grâu, dovleac,porumb,orez,floarea sorelui, mălai,sare. Astfel, măscuțele vor fi realizate prin intermediul artei tranziente.
Se va intui materialul didactic: se identifică materialele puse la dispozitia copiilor:măști de pisică/cățel, lipici, paletă, semințe de grâu,
dovleac,porumb,orez,floarea sorelui, mălai,sare, lână. Se prezintă o măscuță model și se explică și demonstrează modul de lucru. Înainte de
începerea lucrului se vor realiza exerciții de încălzire a mușchilor mici ai mâinilor. Se trece la Executarea temei de către copii : Se urează
spor la lucru, iar în timp ce copiii lucrează, educatoarea îi supraveghează și le oferă explicații suplimentare celor ce întampină dificultăți.
După terminarea activității se vor observa produsele realizate, se va aprecia modul de lucru, se va pune accent pe autoevaluarea copiilor.
Se asigură un fond muzical plăcut pe toată durata activităţii.
Preșcolarii vor ieși din sala de grupă cântând cântecelul ,, Dacă vesel se trăiește”.

Tranziţie: ,,Tic-tac, tic-tac, este ora de jucat”

Cățelușii sunt foarte fericiți pentru că i-ați ajutat și vă propune un joc, care sigur o să vă placă(ALA 2: Activități liber alese – activități
recreative și de relaxare). Jocul se numește Țăranul e pe camp. Copiii își vor lua măscuța și se vor strânge la fermă unde vor cânta și vor dansa
pe melodia cântecului.

Se va desfășura jocul imitativ „Mulsul văcuței”,copiii vor fi așezați în semicerc pe scăunele, în fața fermei va fi așezată pe un scaun o
văcuță,avândo mănușă cu lapte, la degete va fi un orificiu prin care va curge lapte dacă ei vor presa cu degetul mare în interiorul pumnului. Ei
vor fi așezați pe un scăunel lână văcuță, precum fermierul. Trebuie să colecteze cât mai mult lapte.

Vom utiliza metoda activ-participativă „Răspunde, aruncă, interoghează”, copiii împărtăşindu-şi impresii didespre activitatea desfășurată.
Utilizând metoda „Răspunde, aruncă, interoghează”, educatoarea răspunde ce i-a plăcut din activitatea desfășurată, aruncă mingea către un copil și îl
interoghează, întrebândul ce i-a placut cel mai mult din activitatea desfășurată. Se continua până îşi vor spune părerea despre activitatea desfăşurată
toți copiii.

Cățelușii le vor da copiilor recompense .


ANEXE

1.PUZZLE ANIMALE DOMESTICE


2. LABIRINTURI

S-ar putea să vă placă și