Sunteți pe pagina 1din 8

ANEXA 2

Cu pălăria albă pe cap, se face o analiză


obiectivă a faptelor, a
situaţiilor!

Gândire obiectivă care se bazează pe informaţii.

Prezintă lucrurile aşa cum


sunt, fără nicio părere/
interpretare critică sau
emoţie

POVESTITORUL
1. Prezintă date despre viaţa şi opera lui Ion Creangă.

2. Prezintă ideile principale ale fragmentului studiat (din volumul


“Amintiri din copilărie”).

Gândiţi !
Lucraţi în perechi !

Comunicaţi!

1
Când gândim cu pălăria albastră,
încercăm să oferim o privire de ansamblu
asupra faptelor!

Definirea clară a problemei,

extragerea
concluziei.

MODERATORUL

1. Din dialogul dintre părinţii lui Nică se desprind câteva


învăţături/principii morale care par rezultatul înţelepciunii
populare. Care sunt acestea?.

2. Care crezi cǎ a fost scopul acestei lecţii?

Gândiţi !
Lucraţi în perechi !

Comunicaţi!

2
Cu pălăria verde pe cap, nu există limite
în calea gândurilor!

Gândirea creativă se bazează


pe generarea de idei noi,
identificarea de alternative

GÂNDITORUL

Imagineazǎ-ţi alte două moduri în care s-ar fi putut termina


acţiunea acestui fragment.

Gândiţi !
Lucraţi în perechi !

Comunicaţi !

3
Cu pălăria galbenă pe cap, gândim
pozitiv şi vedem numai
avantajele
situaţiei!
Gândirea pozitivă se bazează pe evidenţierea
avantajelor/oportunităţilor
şi a posibilităţilor
de concretizare a ideilor.

CREATORUL

1.Încercaţi să justificaţi comportamentul personajului principal.prin


raportare la cadrul natural, universul uman şi obiceiurile
caracteristice satului. Transformaţi-l pe Nică într-un personaj pozitiv.

2.Dacă ai fi avocatul lui Nică, ce argumente ai aduce în faţa părinţilor


săi?

Gândiţi !
Lucraţi în perechi !

4
Comunicaţi!

Cu pălăria neagră pe cap, se face o


evaluare critică a
faptelor!

Gândirea negativă se bazează pe evidenţierea


greşelilor, a punctelor slabe şi a riscurilor.

E o pălărie pesimistă.

CRITICUL

1.Dacă ai fi avocatul părinţilor, care ar fi argumentele pe care le-ai


aduce în privinţa hotărârii luate?

2. Ce nu ţi-a plăcut sau ce fapte dezaprobi ? Care este personajul


care a greşit mai mult?

Gândiţi !
Lucraţi în perechi !

5
Comunicaţi!

Când gândim cu pălăria roşie, nu


trebuie să dăm nicio
justificare!

Gândire afectivă care se bazează pe emoţii,


sentimente, intuiţie.

PSIHOLOGUL

1. Descrierea satului natal- tablou plin de armonie bogată , de un


farmec aparte – conţine un pronunţat lirism, exprimat la nivel
stilistic, printr-o serie de figuri de stil. Precizaţi care sunt acestea şi
care sunt sentimentele şi starea sufletească a lui Nică în faţa
perspectivei de a părăsi locurile îndrăgite.
-enumeraţii:
-epitete:
-comparaţii:
-personificări:
-inversiuni:
-forme pronominale de pers. I, care semnifică prezenţa eului liric:

2.Ce v-a plǎcut cel mai mult din aceastǎ operǎ ? De ce ?

6
Gândiţi !
Lucraţi în perechi !

Comunicaţi!

ANEXA 3

Realizaţi un CVINTET pentru caracterizarea personajului preferat din operă.

PRIMUL VERS: …………………….(subiectul)


AL DOILEA VERS: două adjective ……………………………..
AL TREILEA VERS : trei verbe………………………………….
AL PATRULEA VERS : patru cuvinte…………………………..
AL CINCILEA VERS :un cuvânt – sinteză ………………………

ANEXA 3

Realizaţi un CVINTET pentru caracterizarea personajului preferat din operă.

PRIMUL VERS: …………………….(subiectul)


AL DOILEA VERS: două adjective ……………………………..
AL TREILEA VERS : trei verbe………………………………….
AL PATRULEA VERS : patru cuvinte…………………………..
AL CINCILEA VERS :un cuvânt – sinteză ………………………

7
8