Sunteți pe pagina 1din 4

DOMENIUL: CONSTRUCŢII, INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE

CALIFICAREA: LUCRĂTOR INSTALATOR ÎN CONSTRUCŢII


MODULUL: PLANURI DE CONSTRUCŢII
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: COTAREA
NUMELE ELEVULUI............................................................
CLASA...........................DATA............................
Competenţe specifice evaluate
25 – 1.1 = citeşte şi utilizează documente simple
25-- 12 = realizează cotarea
25 – 1.3 = utilizează limbajul specific de specialitate

TEST EVALUARE
Varianta A

1. Precizează elementele cotării. 0,5p

2. Liniile folosite la cotare sunt: a. continue subţiri, b. continue groase, c. continue medii 0,5p
3. Realizează cotarea pentru următoarele figuri geometrice: 5p

4. Realizează singur o figură geometrică şi coteaz-o. 3p

Se acordă un punct din oficiu.

CTR.prof.Georgeta Olaru
DOMENIUL: CONSTRUCŢII, INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE
CALIFICAREA: LUCRĂTOR INSTALATOR ÎN CONSTRUCŢII
MODULUL: PLANURI DE CONSTRUCŢII
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: COTAREA
NUMELE ELEVULUI............................................................
CLASA...........................DATA............................

Competenţe specifice evaluate


25 – 1.1 = citeşte şi utilizează documente simple
25-- 12 = realizează cotarea
25 – 1.3 = utilizează limbajul specific de specialitate

TEST EVALUARE
Varianta B

1. Precizează elementele cotării. 0,5p

2. Liniile folosite la cotare sunt: a. continue subţiri, b. continue groase, c. continue medii 0,5p
3. Realizează cotarea pentru următoarele figuri geometrice: 5p

4. Realizează singur o figură geometrică şi coteaz-o. 3p

Se acordă un punct din oficiu.


CTR.prof.Georgeta Olaru
DOMENIUL: CONSTRUCŢII, INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE
CALIFICAREA: LUCRĂTOR INSTALATOR ÎN CONSTRUCŢII
MODULUL: PLANURI DE CONSTRUCŢII
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: COTAREA
NUMELE ELEVULUI............................................................
CLASA...........................DATA............................
Competenţe specifice evaluate
25 – 1.1 = citeşte şi utilizează documente simple
25-- 12 = realizează cotarea
25 – 1.3 = utilizează limbajul specific de specialitate

TEST EVALUARE
Varianta C

1. Precizează elementele cotării. 0,5p

2. Liniile folosite la cotare sunt: a. continue subţiri, b. continue groase, c. continue medii 0,5p
3. Realizează cotarea pentru următoarele figuri: 4p

4. Realizează singur o figură geometrică şi coteaz-o. 4p

Se acordă un punct din oficiu.


CTR.prof.Georgeta Olaru
DOMENIUL: CONSTRUCŢII, INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE
CALIFICAREA: LUCRĂTOR INSTALATOR ÎN CONSTRUCŢII
MODULUL: PLANURI DE CONSTRUCŢII
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: COTAREA
NUMELE ELEVULUI............................................................
CLASA...........................DATA............................
Competenţe specifice evaluate
25 – 1.1 = citeşte şi utilizează documente simple
25-- 12 = realizează cotarea
25 – 1.3 = utilizează limbajul specific de specialitate

TEST EVALUARE
Varianta D

1. Precizează elementele cotării. 0,5p

2. Liniile folosite la cotare sunt: a. continue subţiri, b. continue groase, c. continue medii 0,5p
3. Realizează cotarea pentru următoarele figuri geometrice: 4p

4. Realizează singur o figură geometrică şi coteaz-o. 4p

Se acordă un punct din oficiu.

CTR.prof.Georgeta Olaru