Sunteți pe pagina 1din 1

Evaluare- Romantismul

Citește cu atenție textul de mai jos, apoi scrie răspunsul la cerințe:

Lumea toată-i trecătoare,


Oamenii se trec şi mor
Ca şi miile de unde,
Ca un suflet le pătrunde,
Treierând necontenit
Sânul mării infinit.
Numai poetul,
Ca păsări ce zboară
Deasupra valurilor,
Trece peste nemărginirea timpurilui:
În ramurile gândului,
În sfintele lunci,
Unde păsări ca el
Se-ntrec în cântări.
(Numai poetul, Mihai Eminescu)

1. Scrie câte un sinonim pentru următoarele cuvinte: se trec, infinit.


2. Extrage două mărci lexico- gramaticale ale eului liric.
3. Extrage o imagine artistică din text.
4. Scrie două teme/ motive literare prezente în text.
5. Explică semnificația a două figuri de stil din text.
6. Evidențiază două trăsături romantice prezente în text.