Sunteți pe pagina 1din 2

Localitatea s.

Sărata Galbenă, rnul Hâncești

Instituția ______________________________

RAPORT
despre dezvoltarea fizică, socio-emoțională, cognitivă, a limbajului și comunicării,
precum și a dezvoltării capacităților și atitudinilor de învățare
___________________________
Numele, prenumele copilului

Raionul Hâncești

Data și locul nașterii


___________________

Anul de studii 2018-2019

Numele și prenumele părinților/ tutorelui

Mama:___________

Tatăl: _________________

Reprezentantul legal:_________________
Aprecieri

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Recomandări:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Cadrele didactice:

____________________________
(nume, prenume, semnătură)

Data întocmirii raportului

Directorul instituției: ___________________________


(nume, prenume, semnătura, ștampila instituției)