Sunteți pe pagina 1din 2

Rubeola este o boală infecţioasă virală contagioasă, caracterizată clinic prin

examencaracteristic, adenopatie generalizată, afectarea moderată a stării generale şi imunitatead
urabilă, benigmă, pentru copii şi periculoasă pentru gravide prin 
r i s c   t e r a t o g e n elevant. Noţiunea de boală infecţioasă se înţelege prin totalitatea fenomene
lor rezultatedininteracţiunea agenţilor patogeni infecţioşi şi organismul uman.Cunoştinţele asupra
bolilor infecţioase, au progresat foarte mult în ultima jumătate de secol.Seria descoperirilor ştiinţificeîn
domeniul microbiologic a fost deschisă de marele Pasteur,continuată de Babeş, Koch, Eberk,
Roux etc. Progrese deosebite s-au realizat în domeniul profilaxiei bolilor infecţioase, prin măsurile
de îmbunătăţire a condiţiilor de igienă ale populaţiei, prin măsuri de organizares a n i t a r ă ş i p r i n m e t o d e l e
d e p r o f i l a x i e s p e c i f i c ă . O a m e n i i d e ş t i i n ţ ă d i n ţ a r a n o a s t r ă a u contribuit din plin la marile
progrese ale cercetărilor în domeniul bolilor infecţioase pe
planm o n d i a l   ş i   n a ţ i o n a l ,   d i n t r e   a c e ş t i a   n u m ă r â n d u - s e   ş i   V .   B a b e ş ,   C . L e v a d i t i i ,  
C . I o n e s c u Mihăieşti, J.Cantacuzino

PATOLOGIE

Rubeola este o boală infecţioasă acută, eruptivă a copilului şi adultului, produsă devirusul rubeolic. Clinic se
caracterizează prin erupţie, hipertermie, limfadenopatie.Virusulrubeolic intră în organism pe cale nazo-faringiană
şi diseminează în organism producând oviremie, dovedită prin izolarea virusului din sânge cu 7 zile înainte de
erupţie.Virusul rubeolica fost izolat din tegument, la nivelul exantemului. Exantemul
este determinat de complexulvirus rubeolic-anticorpi. Virusul rubeolei a fost izolat din urină în timpul viremiei,
dinsecreţiile cervicale uterine. Histologic în ganglionii limfatici excitaţi se constată hiperplazie,edem şi unele
modificări structurale în foliculi

INTRODUCERE

Rubeola este o boală infecţioasă virală contagioasă, caracterizată clinic prin


examencaracteristic, adenopatie generalizată, afectarea moderată a stării generale şi imunitateadurabilă, benigmă
, pentru copii şi periculoasă pentru gravide prin risc teratogenelevant. Noţiunea de boală infecţioasă se înţelege p
rin totalitatea fenomenelor rezultatedininteracţiunea agenţilor patogeni infecţioşi şi organismul
uman.Cunoştinţele asupra bolilor infecţioase, au progresat foarte mult în ultima jumătate de secol.Seria
descoperirilor ştiinţificeîn domeniul microbiologic a fost deschisă de marele Pasteur,continuată de Babeş,
Koch,Eberk, Roux etc. Progrese deosebite s-au realizat în domeniul profilaxiei bolilor infecţioase, prin măsurile
de îmbunătăţire a condiţiilor de igienă ale populaţiei, prin măsuri de organizaresanitară şi prin metodele de
profilaxie specifică. Oamenii de ştiinţă din ţara noastră aucontribuit din plin la marile progrese ale cercetărilor în
domeniul bolilor infecţioase pe planmondial şi naţional, dintre aceştia numărându-
se şi V. Babeş, C.Levaditii, C.IonescuMihăieşti, J.Cantacuzino.

PATOLOGIE

Rubeola este o boală infecţioasă acută, eruptivă a copilului şi adultului, produsă devirusul rubeolic. Clinic se
caracterizează prin erupţie, hipertermie, limfadenopatie.Virusulrubeolic intră în organism pe cale nazo-faringiană
şi diseminează în organism producând oviremie, dovedită prin izolarea virusului din sânge cu 7 zile înainte de
erupţie.Virusul rubeolica fost izolat din tegument, la nivelul exantemului. Exantemul
este determinat de complexulvirus rubeolic-anticorpi. Virusul rubeolei a fost izolat din urină în timpul viremiei,
dinsecreţiile cervicale uterine. Histologic în ganglionii limfatici excitaţi se constată hiperplazie,edem şi unele
modificări structurale în foliculi.

EPIDEMIOLOGIA

Rubeola este răspândită în lumea întreagă, este o boală care apare sporadic sau înepidemii. Incidenţa rubeolei
este maximă în sezonul iarnă-primăvară şi la vârstele cuprinseîntre 5 şi 9ani. Contagiozitatea începe cu 7-10 zile
înainte de apariţia erupţiei şi durează încă 7zile până ladispariţia ei.Virusul rubeolic se transmite prin transferul
secreţiilor nazofaringiee,

fie direct fie prin picături aerogene (Flugge). Rubeola este foarte contagioasă.
Manifestările procesului epidemiologie: izbucnirile epidemice survin la intervale de 5-9 ani
printre copii,adolescenti, tineri şi adulti (instituţii de preşcolari, şcoli, internate, cămine, cazărmi, mediulrural).
Intervalul de la contact la apariţia erupţiei poate fi de la 14 la 21 de zile.