Sunteți pe pagina 1din 1

PROCES – VERBAL

de cercetare la fața locului


or. Hîncești 11.06.2014

Ofițer de urmărire penală din cadrul Inspectoratului de Poliție Hîncești,


maior de poliție, Toncoglaz Artur, împreună cu locotenetul de poliție Mircea
Jacotă și sergentul de poliție Andrei Bîrcă în baza sesizării cetățeanului Arseni
Victor, cu privire la faptul că vecinul său cetățeanul Jitaru Dumitru a cultivat
plante de mac pe terenul de pămînt de pe lîngă gospodăria sa din satul N, r-nul
Hîncești, în coformitate cu prevederile art. 118 din Codul de procedură penală ne-
am deplasat la fața locului și am efectuat cercetarea, despre care fapt, în
conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din CPC, am întocmit prezentul proces-
verbal.
La adresa indicată am întîlnit proprietarul gospodăriei, cet. Jitaru Dumitru, în
vîrstă de 71 ani, pensionar. Acesta ne-a condus pînă în grădină unde au fost
depistate 93 plantele de mac. Cercetarea a fost facută în prezența proprietarului cet.
Jitaru Dumitru și cu acordul acestuia.
După terminarea cercetării locului s-a dispus ridicarea celor 93 de plante de
mac în vederea pericolului ce le prezintă acetstea.
Procesul-verbal a fost întocmit într-un singur exemplar şi citit în faţa
celor  prezenţi la faţa locului, care n-au formulat obiecţii şi observaţii cu privire la
modul în care s-a efectuat cercetarea la faţa locului şi cu privire la cele consemnate
in procesul-verbal.

Locotenet de poliție
Mircea Jacotă Mircea Jacotă

Lergent de poliție
Andrei Bîrcă Andrei Bîrcă

Ofițer de Urmărire penală,


maior Toncoglaz Artur Toncoglaz Artur