Sunteți pe pagina 1din 1

ORDONANȚĂ

de fixare a termenului de urmărire penală


or. Hîncești 14 iunie 2014

Procuror în Procuratura or. Hîncești, Mitrică Marius, examinînd materialele cauzei penale
nr. 2014888123, -

CONSTAT:
Urmărirea penală în prezenta cauză penală a fost pornită de către organul de urmărire
penală al IP Hîncești, în temeiul bănuielii rezonabile de comitere a infracțiunii de la art. 217 alin.
(1) Cod penal pe faptul cultivării a 93 plante de mac.
Potrivit materialelor acumulate în cadrul procesului penal s-a stabilit că, Jitaru Dumitru a
sădit în primăvara anului curent pe terenul de pe lîngă gospodăria sa, plante de mac, fapt probat
de către ofițerii Inspectoratului de Poliție Hîncești, care după primirea acordului de la proprietar
pentru cercetare la fața locului au depistat și au ridicat 93 de plante de mac aflate în stadiul de
vegetație, care conțin alcaloidul narcotic activ al opiumului - morfină.

Din depozițiile proprietarului lotului de pămînt cet. Jitaru Dumitru reise că acestea au fost
plantate și îngrijite exclusiv în scop de alimentație în primăvara anului 2014 în propria
gospodărie amplasată în satul N., r-nul Hîncești.
Astfel, în scopul efectuării urmăririi penale într-un termen rezonabil și pentru a evita
tergiversarea urmăririi penale, conducîndumă de prevederile art. 52 alin.(1) pct.7), 255, 259 alin.
(1), 274 alin.(3) Cod de procedură penală,-

DISPUN:
1. Fixarea termenului de urmărire penală în cauza penală nr. 2014888123 pînă la 14 iulie
2014.
2. Informarea persoanelor interesate despre hotărîrea adoptată.

Procuror în Procuratura or. Hîncești Mitrică Marius