Sunteți pe pagina 1din 4

1

Ministerul Educaţiei Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei

REFERAT

Lucrarea de Laborator nr. 22

TEMA: STUDIUL INTERFERENŢEI LUMINII


REFLECTATE DE LA O LAMĂ CU
FEŢE PLAN-PARALELE

A efectuat Studentul grupei _TST-201_______

____Cenușă_____________ Cenușă Andrei______


semnătura nume, prenume

A verificat __________ ______ ______________ Popovici Ana__


nota data semnătura nume, prenume profesor

Chisinău _2021_______
1. Scopul lucrări: studiul fenomenului de interferenţă la reflexia luminii de la o lamă
cu feţe planparalele şi determinarea indicelui de refracţie al sticlei prin metoda
interferenţei______________________________________________________

2. Aparate şi accesorii: laser, lamă de sticlă cu feţe planparalele, lentilă,


ecran___________________________________________

3. Schema instalaţiei

Unde :

Lg _laser___________________
α unghi de incidența________
E ___ecran_________________
L _______lentilă_____________
P ____lamă de sticlă________________
l __drumul geometric__________________

4. Formula de calcul:
b
n tg
4 0 l 2
unde b- grosimea; l- drumul geometric; tg –unghiulul fata axa absciselor;
0 – lungimea de unda;
________________________________________________________
5. Tabela măsurărilor şi determinărilor ____________________________
data / semnătura profesorului

K
rk mm rk2 mm n n %
1 10 100 1,10
2 16 256
3 20 400
4 31 961
5 35,5 1260,25
6 40 1600
7 48 2304

6. Exemplul de calcul

l=750mm b=7.18mm 0=0.63 μm

n =2304-100=2204; =7-1=6;

= 2204/6=367,3

n=[7,18/(4*0,63*750)]*367,3=1,10

7. Calculul erorilor: (erorile nu le cxalculam, dar construim graficul)


Eroarea absolută şi relativă a mărimii n se calculează numai pentru un caz
din cele trei, indicat de profesor.
b
n tg
4 0 l 2

l  ______________; b  ______________ ; 0  ______________


Δn = _____________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________
8. Rezultatul final
n = 1,10 ε =

9. Concluzii

____In acesta lucrare a fost atins scopul lucrarii prin ca am observat in real cu
are loc fenomenul de interfernta a lumini si am aflat indicele de refractie. Am
vazut cum lumina reflecta de la o lama cu fete plan paralele.

S-ar putea să vă placă și