Sunteți pe pagina 1din 2

Data Grupa Studentul

Atestarea semestrială nr. 1


Disciplina Analiza financiară a întreprinderii
Varianta – 4
Subiectul 1. Introducere în analiza finaciară.
1.1 . Numiți subiecții interni ai analizei finaciare și prezentați scopul analizei interne. 3p.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______
1.2 .Argumentați rolul analizei finaciare în fundamentarea deciziilor de atragere a surselor de
finațare. 5 p.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________

1.3. Analizați, aplicând metoda orizontală și metoda verticală, sursele de finațare a entității
economice, dacă se cunoaște că în primul an capitalul social era 2600 mii lei și a crescut în al II-
lea an cu 17 % ; profitul nerepartizat 580 mii, s – a redus cu 10 % ; creditele bancare pe termen
lung - 700 mii lei, s – au micșorat cu 30 % ; credite bancare pe termen scurt 200 mii , s –au
mărit cu 5 % ; datoriile comerciale 850 mii, s – au redus cu 17 %.
7 p.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________

Subiectul 2 . Analiza poziției financiare a entității economice în baza datelor din bilanț.
2.1. Definiți echilibrul finaciar a entității economice. 3p.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____
2.2. Argumentați afirmația: echilibrul finaciar este un indicator integral . 5 p.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______

2.3. Analizați gradul de lichiditate a bilanțului dacă se cunoaște, că valoarea activelor entității
economice constituie 12500 mii lei, din care 35% sunt stocuri, 16% - creanțe curente și 10 % -
numerar în casierie și conturi curente, 3 % - alte active circulante. Datoriile curente ocupă 60%
în structura finaciară a entității.
7p.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________
Barem de notare

Nota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Punctaj 1 2 3 4-5 6-8 9-11 12-17 18-23 24-28 29-30

Responsabil: Angela Șestacovscaia dr.conf.univ.

S-ar putea să vă placă și