Sunteți pe pagina 1din 1

FIȘĂ DE LUCRU- clasa a V-a

Lecția : MOISE, OMUL CARE A VORBIT CU DUMNEZEU

1.Completează spațiile libere, cu termenii din paranteză: (rugăciune, ajutorul,


robie, Dumnezeu, Muntele Horeb, egipteană ,Țara Făgăduinței, minuni, apele,
Roșii Tablele Legii, 40)

Moise a trait o viață curată, în ………………., iubind pe Dumnezeuși


oamenii, oferindu-le mereu …………… .El a reușit să salveze propriul popor
din……………. care l-a încercat timp îndelungat ca neam. …………………… i
S-a arătat în chip minunat pe …………………. ……………….., unde Moise a
văzut un rug aprins, care, deși ardea foarte puternic nu se mistuia. Moise a
primit misiunea de a elibera poporul din robia…………………..și de al conduce
în …………….. ……………….. Moise a primit de la Dumnezeu darul de a
face............................. . Pentru a scăpa poporul de oastea egipteană, care îi
urmărea, Moise a despărțit ..............................Mării ............................... . Pe
Muntele Sinai, Moise a primit ........................... ...................................., ce
aveau scrise pe ele cele .............................. de porunci.

(rugăciune, ajutorul, robie, Dumnezeu, Muntele Horeb, egipteană ,Țara


Făgăduinței, minuni, apele, Roșii Tablele Legii, 40)

2.Încercuiți răspunsul corect:


Sfântul Prooroc Moise este cinstit de Biserica Ortodoxă la:
a. 30 noiembrie;
b. 20 iulie;
c. 4 septembrie.