Sunteți pe pagina 1din 1

CREZUL- SINTEZA ÎNVĂȚĂTURII DE CREDINȚĂ CREZUL- SINTEZA ÎNVĂȚĂTURII DE CREDINȚĂ

-învățătura creștin-ortodoxă ne-a fost lăsata de către………………... . -învățătura creștin-ortodoxă ne-a fost lăsata de către………………... .
…………………………………………………………….”învățătura Mea nu …………………………………………………………….”învățătura Mea nu
este a Mea, ci a Celui ce M-a trimis (Ioan7,16). este a Mea, ci a Celui ce M-a trimis (Ioan7,16).
În decursul timpului au apărut și învățături……………………(erezii), În decursul timpului au apărut și învățături……………………(erezii),
care au răstălmăcit adevarata învățătura de credință. Sfânta…………., care au răstălmăcit adevarata învățătura de credință. Sfânta………….,
reprezentată prin ………………………………, sub supravegherea reprezentată prin ………………………………, sub supravegherea
Sfântului Duh, a formulat, pe baza Sfintei Scripturi și a Sfintei Tradiții, Sfântului Duh, a formulat, pe baza Sfintei Scripturi și a Sfintei Tradiții,
dreapta credință. dreapta credință.
Crezul (………………………………..) are …….articole ce au Crezul (………………………………..) are …….articole ce au
fost formulate în cadrul celor două Sinoade Ecumenice: fost formulate în cadrul celor două Sinoade Ecumenice:
Sinodul I Ecumenic de la……………………………în anul…... Sinodul I Ecumenic de la……………………………în anul…...
Sinodul II Ecumenic de la…………………………...în anul….. Sinodul II Ecumenic de la…………………………...în anul…..
Crezul cuprinde învățături despre: Crezul cuprinde învățături despre:
-………………………………………………………………….. -…………………………………………………………………..
-………………………………………………………………….. -…………………………………………………………………..
-………………………………………………………………….. -…………………………………………………………………..
-………………………………………………………………….. -…………………………………………………………………..
-………………………………………………………………….. -…………………………………………………………………..
Cuvântul “crez” vine din latinescu “credo” și se traduce prin …………. Cuvântul “crez” vine din latinescu “credo” și se traduce prin ………….

Alege varianta corecta: Alege varianta corecta:


Simbolul credinței este: Simbolul credinței este:
-un verset din Sfânta Scriptură -un verset din Sfânta Scriptură
-Rugăciunea Domnească -Rugăciunea Domnească
-înfățișarea pe scurt a învățăturii creștine. -înfățișarea pe scurt a învățăturii creștine.
Simbolul credinței a fost alcătuit: Simbolul credinței a fost alcătuit:
-de prooroci în Vechiul Testament -de prooroci în Vechiul Testament
-de Sfinții Apostoli -de Sfinții Apostoli
-de Sfinții Părinți adunați în sinoade: la Niceea, în anul 325 și la -de Sfinții Părinți adunați în sinoade: la Niceea, în anul 325 și la
Constantinopol, în anul 381. Constantinopol, în anul 381.
Învățătura despre Sfânta Treime: Învățătura despre Sfânta Treime:
-arată că există trei Dumnezei -arată că există trei Dumnezei
-arată că Dumnezeu este Unul în ființa și întreit în Persoane -arată că Dumnezeu este Unul în ființa și întreit în Persoane
-este străină Sfintei Scripturi. -este străină Sfintei Scripturi.