Sunteți pe pagina 1din 1

Accentele demersului didactic – experiențe la clasă

Noua programă școlară este centrată pe elev și presupune


deplasarea accentului în activitatea didactică de la aspectele teoretice (să
știe că…) la aspectele practice (să știe să..); de la cantitate (cât), la
calitate (cum).
Această programă școlară ne-a ajutat puțin pe noi, profesorii,
care predăm la învățământul simultan prin trecerea de la un volum
mare de informații nestructurate la informații structurate care să
permită legături de sens între acestea; de la predare la învățare.
Astfel, am putut acorda o mai mare importanță selecției
conţinuturilor care au relevanţă maximă pentru formarea
competenţelor dorite și deopotrivă, punerea lor în aplicare.
Învăţământul centrat pe competenţe aruncă o nouă interpretare şi viziune
asupra educației, care trebuie să pună în evidenţă cunoştinţele şi
competenţele elevilor din perspectiva achiziţiei noţiunilor şi a
aptitudinilor cu caracter mai general care le vor folosi în viaţă, fiind o
alternativă la învăţământul tradiţional centrat exclusiv pe cunoştinţe, pe
asimilare de informaţii.

Competențele pe care consider că nu le-am vizat în mod sistematic


la clasă 5.2. Identificarea unor valori culturale promovate în textele
autorilor români din diferite perioade istorice și 5.1. Asocierea unor
experiențe proprii de viață și de lectură cu acelea provenind din alte
culturi.