Sunteți pe pagina 1din 3

UNITATEA TEMATICĂ 2: „TOAMNA, DOAMNĂ RUGINIE”

1. Citeşte textul dat şi rezolvă cerinţele!


Puişorii
după Emil Gîrleanu

a) titlul textului:

b) numele autorului:

c) personajele:
2. Realizează corespondenţa dintre fiecare imagine şi numărul ordine al secvenţei din textul dat!

3. Stabileşte dacă enunţurile următoare sunt adevărate sau false!


a) În faţa clasei, copilaşul urmăreşte stolul de berze. c) Păsările s-au odihnit puţin.

b) Mama a venit în fugă şi l-a strâns în braţe. d) Fetiţa a început să plângă.


4. Completează cuvintele cu literele î sau â!
c___mp v___nt ___ntors g___scă ___mpreună

păm___nt m___ncare g___ndac ___not ___nalt

5. Desparte în silabe cuvintele de mai jos!

cuibul: streaşină:  

cuibul: întoarce:

6. Scrie cuvinte cu înţeles opus !

puţin apoi

plânge faţă

7. Completează propoziţiile, cu unul dintre cuvintele într-o / într-un!

...................... după-amiază, Andrei a ieşit

în grădină. Ţinea o lopată ……………… mână.

O stropitoare aştepta ……………………….

colţ al grădinii.
CALIFICATIVUL
IT.
FOARTE BINE BINE SUFICIENT INSUFICIENT
I.1 citeşte textul şi rezolvă citeşte textul și rezolvă citeşte textul și rezolvă nu citeşte textul și nu
corect cerinţele corect 2 cerințe corect o cerinţă rezolvă cerinţele
I.2 3 corespondenţe reali- 2 corespondenţe reali- o corespondenţă reali- nu realizează corect
zate corect zate corect zată corect
I.3 identifică care sunt pro- identifică care sunt pro- identifică care sunt pro- identifică care sunt pro-
poziţii adevărate sau fal- poziţii adevărate sau poziţii adevărate sau fal- poziţii adevărate sau fal-
se - 4 situaţii corecte false - 3 situaţii corecte se - 2 situaţii corecte se - o situaţie corectă
I.4 completează corect 10 completează corect 7 - completează corect 4 - completează greşit cu-
- 8 cuvinte 5 cuvinte 2 cuvinte vintele date
I.5 desparte în silabe toate desparte în silabe 3 cu- desparte în silabe 2 cu- desparte în silabe numai
cele 4 cuvinte vinte vinte un cuvânt
I.6 identifică corect antoni- identifică corect antoni- identifică corect antoni- identifică corect antoni-
me pentru cele 4 cuvin- me pentru 3 dintre ce- me pentru 2 dintre ce- me pentru 1 dintre ce-
te date le 4 cuvinte le 4 cuvinte le 4 cuvinte
I.7 trei propoziţii completa- două propoziţii comple- o propoziţie completată propoziţiile completate
te corect tate corect corect sunt incorecte
DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ

BAREME DE APRECIERE

Număr de itemi și nivelul rezolvării CALIFICATIV


Rezolvă integral și corect toți itemii FOARTE BINE
Rezolvă integral și corect 4 itemi, parțial 2 itemi, incorect 1 item BINE
Rezolvă integral și corect 2 itemi, parțial 3 itemi, incorect 2 itemi SUFICIENT
Rezolvă parțial 2 itemi, incorect 5 itemi INSUFICIENT

S-ar putea să vă placă și