Sunteți pe pagina 1din 1

Semne de ortografie/punctuație

CRATIMA, semn de ortografie, marchează în structura dată, la nivel fonetic,


elidarea vocalei „...” și evitarea hiatului. La nivel morfologic, aceasta marchează
pronunția împreună a două părți de vorbire (diferite), iar la nivel prozodic, cratima
conservă ritmul și măsura versului. / iar la nivel stilistic, cratima este o marcă a
oralității. (într-o doină conferă caracter oral)

APOSTROFUL, semn de ortografie, marchează în structura dată, la nivel


fonetic, elidarea vocalei „...”. La nivel morfologic, aceasta marchează pronunția
împreună a două părți de vorbire (diferite), iar la nivel prozodic, cratima conservă
ritmul și măsura versului. / iar la nivel stilistic, cratima este o marcă a oralității. (într-
o doină conferă caracter oral)

VIRGULA, semn de punctuație, marchează în structura dată o pauză


meditativă / în vorbire / în discursul liric / în discursul epic, delimitând un substantiv
în vocativ / o construcție gerunzială / o apoziție (simplă sau dezvoltată) / o
construcție incidentă de restul enunțului / adresării directe.

PUNCTELE DE SUSPENSIE, semn de punctuație, au valoare expresivă și


marchează în structura dată o pauză meditativă, delimitând planurile poetice /
discursul narativ fiind fragmentat / substituind gânduri, sentimente.

PUNCT ȘI VIRGULA, semn de punctuație, marchează în structura dată o pauză


meditativă prelungă și raportul de coordonare prin juxtapunere dintre două idei
poetice / diferite.

SEMNUL ÎNTREBĂRII, semn de punctuație, marchează în structura dată


sfârșitul unui enunț interogativ (cu valoare retorică) care are ca valoare stilistică rolul
de a accentua ... eului liric. (stilistic simbolizând monologul interior)

SEMNUL EXCLAMĂRII, semn de punctuație, marchează în structura dată


sfârșitul unui enunț exclamativ care are ca valoare stilistică rolul de a accentua ...
eului liric. (stilistic simbolizând monologul interior)

LINIA DE PAUZĂ, semn de punctuație, marchează în structura dată o pauză


meditativă, delimitând /izolând o apoziție / o structură incidentâ de restul enunțului.

GHILIMELELE, semne de punctuație ale citării, reproduc în structura dată


vorbele / gândurile ... și au valoare stilistică de a accentua ... .

PARANTEZELE, semne de punctuație, marchează în structura dată notațiile


autorului, didascaliile oferind în acest text informații suplimentare despre ...

S-ar putea să vă placă și