Sunteți pe pagina 1din 1

Plan de recapitulare pentru verb

- identificarea verbelor dintr-un enunț/text dat;


- indicarea modului și a timpului verbului identificat;
- recunoașterea verbelor predicative și auxiliare;
- construirea unei propoziții cu un verb la un mod indicat;
- analiza morfo-sintactică a verbului.