Sunteți pe pagina 1din 9

UNIVERSITATEA „SPIRU HARET

FACULTATEA DE STIINTE JURIDICE SI STIINTE ADMINISTRATIVE

TEMA CERCETARE „ RAPORT DE EXPERTIZA


CONTABILA EXTRAJUDICIARA„

STUDENT : BACESCU MIHAI ALEXANDRU

BUCUREȘTI
2021

1
RAPORT DE EXPERTIZA
CONTABILA EXTRAJUDICIARA

Expertiza contabila este o forma de cercetare efectuata in vederea lamuririi modului in


care sunt reflectate in documente evidenta tehnico-operativa si contabila, anumite fapte,
imprejurari, situatii de natura economico-financiara.
Expertiza contabila poate fi: judiciara si extrajudiciara.
Expertiza contabila judiciara are ca sarcina principala sa contribuie la stabilirea
adevarului si la justa solutionare de catre organul judiciar a cauzei aflata in faza de ancheta,
cercetare sau judecata.
Expertiza contabila extrajudiciara (amiabila) are loc, in afara de orice interventie
judecatoreasca, direct intre partile in litigiu sau este solicitata de personae fizice sau juridice in
vederea stabilirii si respectarii adevarului si legalitatii in activitatea lor.
Obiectul de cercetare al expertizei contabile il reprezinta faptele, imprejurarile sau
situatiile ce apar in activitatea economico-financiara si gestionara a unei unitati patrimoniale
pentru a caror solutionare este necesar sa se apeleze la un expert contabil.
Procedural, efectuarea expertizei contabile presupune: examinarea materialului
documentar aflat la dosarul cauzei; examinarea unor documente, acte, evidente aflate la parti
sau terti (expertiza la fata locului); analiza explicatiilor partilor si martorilor; analiza actelor de
control financiar si expertiza contabila anterioara in aceeasi cauza; studierea concluziilor
expertizei tehnice.
In structura, raportul de expertiza contabila cuprinde trei parti, si anume: introducere,
desfasurarea expertizei, concluzii.

2
RAPORT DE EXPERTIZA
CONTABILA EXTRAJUDICIARA

Capitolul I
Introducere

Subscrisa S.C FIN MADEXPERT GROUP S.R.L. din Brasov, str. Rozelor nr 2, bl 254, sc B,
ap 10, CUI RO 959918, J04/369/1995 societate comerciala de expertiza si evaluari partimoniale,
inscrisa in TABLOUL EXPERTILOR CONTABILI si CONTABILILOR AUTORIZATI din
ROMANIA (C.E.C.C.A.R.) cu numarul 413/1999 in partea 4B, pozitia 29.
In baza contractului cu numarul 65/ 12.10.2008 incheiat cu SC. ALFA SA cu sediul in Brasov,
str. Avram Iancu nr.103, J04/583/1992, CUI RO 958773 s-a efectuat prezentul raport de expertiza
contabila extrajudiciara pentru domnul Constantin Ion, asociat al SC. ALFA SA.
Imprejurarile si circumstantele care l-au determinat pe d-nul Constantin Ion sa solicite
efectuarea acestei expertize contabile extrajudiciare sunt legate de detectarea unor deficiente in
activitatea de administrare si modul de efectuare a unor operatiuni ale firmei.
Conform contractului nr. 65 / 12.10.2008 obiectivele fixate prezentei expertize contabile
extrajudiciare sunt:
OBIECTIVUL nr.1 - verificarea respectarii legislatiei financiar-contabile de catre SC. ALFA SA., in
perioada Ianuarie 2008-Septembrie 2008 si a bilantului 2007
OBIECTIVUL nr.2 - analiza volumului, structurii, destinatiei, necesitatii si legalitatii cheltuielilor pe
perioada menţionata.
Lucrarile expertizei contabile extrajudiciare s-au efectuat in perioada 16.10.2008 – 17.10.2008,
la sediul din Brasov, str. Avram Iancu nr.103.
Materialul documentar care a stat la baza efectuarii expertizei contabile extrajudiciare sunt:
1. Documente financiar – contabile din perioada Ianuarie – Septembrie 2008.
2. Bilant contabil 31.12.2006, 31.12.2007

3
3. Actele constitutive si modificarile ulterioare pana la zi.
4. Alte documente.
Redactarea prezentului raport de expertiza contabila extrajudiciara s-a facut in data de
17.10.2008. Nu au fost efectuate alte expertize contabile si nu s-au utilizat lucrarile altor experti
(tehnici, fiscali etc.).

Capitolul II
Desfasurarea expertizei contabile extrajudiciare

Obiectivele expertizei contabile extrajudiciare sunt:


OBIECTIVUL nr.1 - verificarea respectarii legislatiei financiar-contabile de catre SC. ALFA SA., in
perioada Ianuarie 2008-Septembrie 2008 si a bilantului 2007
OBIECTIVUL nr.2 - analiza volumului, structurii, destinatiei, necesitatii si legalitatii cheltuielilor pe
perioada mentionata.
Pentru a raspunde la obiectivele sus mentionate s-au examinat urmatoarele acte si documente:
1. Documente financiar – contabile pe perioada Ianuarie – Septembrie 2008.
2. Bilant contabil 31.12.2006, 31.12.2007
3. Actele constitutive si modificarile ulterioare pana la zi.
4. Alte documente
In conformitate cu actele si documentele expertizate s-a efectuat verificarea documentelor
contabile pentru care formulam urmatorul raspuns:
1. Respectarea legislatiei financiar-contabile de catre SC. ALFA SA in perioada Ianuarie
2008 - Septembrie 2008 si bilantul contabil 2007:
Examinarile prin sondaj a materialului documentar mentionat au dus la concluzia ca nu se respecta in
totalitate legislatia financiar – contabila in vigoare, astfel:
a) Registrul de casa nu este intocmit pe zile ci pe perioade de o luna si nu poarta
semnaturile conform OMFP 1850 / 2005.
b) Impozitul pe dividende s-a calculate eronat si s-a virat gresit in contul persoanelor
juridice.

4
c) In bilantul pentru anul 2006 apare pozitia impozit pe profit, desi societatea era in acest
an microintreprindere.
d) In declaratia 010 depusa la Directia de Finante Brasov nu apar completate pozitiile
referitoare la “platitor impozit pe profit” sau “platitor de impozit pe veniturile
microintreprinderilor”.
e) Societatea inchide lunar conturile de TVA deductibil si TVA colectat desi acestea se
inchid doar trimestrial conform Codului Fiscal, societatea depunand decont de TVA
trimestrial.
f) Societatea nu a inregistrat corect intrarea prin contract de leasing a unui autoturism in
acest sens facand inregistrarea 471 = 167 cu valoarea TVA aplicata la ratele de leasing
si 471 = 167 cu valoarea asigurarilor care nu sunt achitate.
g) Bonurile fiscale inregistrate nu contin informatiile specificate de OMFP 293/2006.
h) Netinerea registrelor firmei (al asociatilor, registrele contabile – registrul unic de
control, registrul inventar, etc.);
i) Neorganizarea evidentei tehnico-operative si contabile privind miscarea
autovehiculelor firmei, consumul de combustibil si justificarea acestuia, prin foi de
parcurs, norme de consum, inscrierea datelor firmei si autovehicului pe bonurile de
combustibil, etc.;
j) Inventarierea la 31.12.2007 nu este intocmita conform normelor prevazute de OMFP
1753 / 2004:
- nu contine Procesul verbal cu rezultatele complete ale inventarierii
- nu contine liste de inventariere a mijloacelor fixe si a obiectelor de
inventar
- listele de inventariere nu sunt semnate de catre compartimentul financiar-
contabil
- nu exista confirmari de sold cu clientii si furnizorii
- nu contine centralizator al listelor de inventariere
- nu contine situatia analitica distincta pentru elementele de activ/pasiv ce
nu reprezinta bunuri

5
2. Analiza volumului, structurii, destinatiei, necesitatii si legalitatii cheltuielilor pe
perioada mentionata.

In ceea ce priveste efectuarea unor cheltuieli masive nejustificate de catre administratorul


general, in mod sintetic situatia se prezintă pe perioada analizata astfel:

Nr. Indicatori Sume


crt.
1. Total cheltuieli 1.01.2008 – 30.09.2008 385.000
2. Cheltuieli recunoscute ca necesare, legale si oportune, etc. (salarii, 190.000
chirii, rechizite, transport, servicii contabilitate, asigurari, etc.), total, din
care:
- Salarii şi alte obligaţii 1.01 – 30.09.2008: 154.000 lei
- Alte cheltuieli 4.000 lei/lună x 9 luni: 36.000 lei
3. Cheltuieli nerecunoscute (nejustificate) 195.000
4. TVA 19% aferent (3) 37.050
5. TOTAL DE RECUPERAT (3 + 4) 232.050

Aceste cheltuieli sunt efectuate cu scopul vadit de realizare de beneficii personale de catre
administrator (in principal) si directorul executiv, deoarece:
- sunt justificate fie prin facturi si chitante/ordine de plata pentru bunuri si servicii personale, fara
legatura cu obiectul de activitate al firmei (rate leasing si asigurari autoturisme; aparate
electronice pentru hobby – filmare, fotografiere, laptop PC, gimnastica; mobilier, cherestea,
materiale de constructii, decoratiuni interioare – pentru case si apartamente; alte servicii
executate de terti – lucrari de constructii; produse alimentare, servicii turistice in tara si
strainatate, etc.), fie prin bonuri de benzina in suma medie de 41.600 RON lunar;
- aceste cheltuieli au fost justificate prin documente cu intentia vadită de a se crea avantaje
materiale si financiare personale, deoarece conturile 455 – Sume datorate asociatilor şi 462 –
Creditori diversi nu prezinta sold, iar contul 542 – Avansuri de trezorerie nu prezinta rulaje de o
asemenea magnitudine;
- bunurile nu se regasesc in gestiunea (patrimoniul, inventarul) firmei, iar combustibilul nu a fost
achizitionat efectiv si cu atat mai putin nu a fost consumat de catre mijloacele de transport ale
firmei;

6
- pentru efectuarea calatoriilor turistice si a cheltuielilor aferente nu au existat nici aprobari
(referate) prealabile, nici rapoarte la intoarcerea din delegatie (deplasare, misiune) si nici
rezultate palpabile favorabile pentru activitatea firmei (corespondenta, comenzi, contracte,
prestatii, incasari, etc.).
O mentiune aparte merita facuta despre bonurile de combustibil auto si cheltuielile inregistrate
cu acesta:
- ele totalizeaza 375.000 lei şi 125.000 litri (la un preţ mediu de 3 lei/l ), adică un parcurs total de
1.250.000 km (la un consum mediu de 10 l/100 km) şi un parcurs mediu zilnic de 4.545 km in
cele 9 luni (275 zile);
- au atins maxime neverosimile de 45.600 lei in luna februarie 2008; de exemplu, in ziua de
14.02.2008 s-au „facut” 26 de alimentari (in orice caz, s-au depus 26 de bonuri);
- aproximativ 90% dintre bonuri provin de la statia OMV, situata in imediata apropiere a birourilor
firmei (circa 500 m).

Capitolul III
Concluzii

In conformitate cu examinarile materialului documentar mentionat in introducerea si cuprinsul


prezentului raport de expertiza contabila extrajudiciara formulam urmatorul raspuns la obiectivele
fixate in Capitolul II:
1. Respectarea legislatiei financiar-contabile de catre SC. ALFA SA in perioada Ianuarie
2008 - Septembrie 2008 si bilantul contabil 2007
Examinarile prin sondaj a materialului documentar mentionat au dus la concluzia ca nu
se respecta in totalitate legislatia financiar – contabila in vigoare.
In ceea ce priveste activitatea administratorului, prin raportare la sarcinile, atributiunile
si responsabilitatile sale legale, apreciem ca acesta si le-a indeplinit in mica masura, provocand astfel
pagube, grave tensiuni si confuzii, precum si serioase perturbari ale activitatii firmei.

7
2. Analiza volumului, structurii, destinatiei, necesitatii si legalitatii cheltuielilor pe
perioada mentionata.
Aici mentionam ca trebuie recuperata suma de 232.050 – acestea fiind cheltuieli
nejustificate, si alte cheltuieli inregistrate cu bonurile de combustibil auto, dat fiind faptul ca in
perioada ianuarie – septembrie 2008 ele totalizau 375.000 lei ceea ce inseamna 1.250.000 km
(consum de 10 L/ 100 km), in concluzie 4.545 km zilnic, ceea ce este imposibil.

Pentru ca prezentul raport de expertiza contabila extrajudiciara sa poata veni in sprijinul


beneficiarului, consideram necesar sa facem urmatoarele precizari:
- revizuirea si luarea masurilor de respectare a legislatiei in vigoare pentru punctele de la
Capitolul II.
- Tragerea la raspundere a contabilului pentru acceptarea inregistrarii unor operatiuni si documente
cel putin discutabile, in fond si forma, şi nesesizarea AGA referitor la acestea;
- Tragerea la raspundere disciplinara, materiala, civila sau penala a administratorului precum si
recuperarea prejudiciului

Raportul de expertiza contabila extrajudiciara s-a intocmit pe baza documentelor contabile si a


altor documente prezentate de catre asociatul Constantin Ion. In cazul in care informatiile si/sau
documentelor prezentate nu sunt complete, lipsesc, contin informatii cu scopul de a induce in eroare
sau care pot induce in eroare, S.C FIN MADEXPERT GROUP S.R.L. este absolvita de orice vina
care ar decurge din aceasta.
Prezenta lucrare contine 6 pagini.

Intocmit 17.10.2008
SC FIN MADEXPERT GROUP S.R.L.
Expert contabil

8
BIBLIOGRAFIE:
WWW.CECCARSIBIU. RO

S-ar putea să vă placă și