Sunteți pe pagina 1din 4

WinСmeta

Formular interdepartamental tipizat nr C2n


aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statistică
al Republicii Moldova

Antreprenor Nistreanu Mihail


(denumirea )

Investitor Vascan Grigore


(denumirea )
Obiect Casa individuala

Valoarea lucrarilor executate 686 492,05 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe ____________an 20___
Pret Valoare
Nr Simbol inclusiv inclusiv salariu
Denumire lucrari U.M. Cantitate salariu
crt. norme (col.5xcol.6)
(lei/U.M.) (lei/U.M.)
1 2 3 4 5 6 7
1. Lucrari de finisari interioara

1 Grunduirea suprafetelor
CN53A
interioare a peretilor si m2 626,01 4,95 3 101,44
tavanelor

7141020013300 Zugrav vopsitor h-om 18,7803 57,66 1 082,87


2416586105303 Amorsa-grund kg 93,9015 19,83 1 862,07
810741 Hirtie pentru slefuit uscata buc 31,3005 5,00 156,50
2 Tencuieli interioare si
exterioare sclivisite,
executate manual, cu
mortar de ciment M 100-T
CF15A de 2 cm grosime medie, la m2 626,01 147,92 92 597,45
pereti din beton sau
caramida, cu suprafete
plane

7122050013400 Zidar h-om 876,414 57,66 50 534,03


9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 187,803 57,66 10 828,72
Ciment metalurgic cu adaosuri
2651122100402 kg 6 573,105 2,10 13 803,52
M 30 saci S1500
Nisip sortat nespalat de riu si
1421102200513 m3 18,7803 175,00 3 286,55
lacuri 0,0-3,0 mm
4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 4,3821 20,00 87,64
Mortar ciment 100-
2664102102010 m3 15,0242 891,67 13 396,63
T(pt.informatie)
Utilaj de ridicat pentru lucrari
2952160007200 h-ut 2,504 221,00 553,38
de finisaj
Malaxor pentru mortar de 200
2952270003817 h-ut 5,0081 21,36 106,97
L actionat electric
3 CF50B Tencuieli interioare de 5 m2 626,01 108,20 67 735,79
mm grosime, executate
1 2 3 4 5 6 7
manual, cu amestec uscat
pe baza de ipsos, la pereti
si pereti despartitori,
preparare manuala a
mortarului.

7122050013442 Tencuitor h-om 763,7322 57,66 44 036,80


2653102100831 Amestec uscat kg 4 469,7114 2,83 12 649,28
4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 2,504 20,00 50,08
Utilaj de ridicat pentru lucrari
2952160007200 h-ut 49,4548 221,00 10 929,51
de finisaj
2952240004021 Mixer electric h-ut 10,0162 7,00 70,11
4 Aplicarea manuala a
chitului pe baza de ipsos
CF57A
"Eurofin" grosime 1,0 mm m2 626,01 41,66 26 079,00
pe suprafetele peretilor,
coloanelor si tavanelor

7122050013401 Zidar cat.4 h-om 281,7045 57,66 16 243,08


9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 62,601 57,66 3 609,57
2653102100833 Chit pe baza de ipsos "Eurofin" kg 660,3779 9,20 6 075,48
4100126202818 Apa m3 0,626 20,00 12,52
Utilaj de ridicat pentru lucrari
2952160007200 h-ut 0,626 221,00 138,35
de finisaj
5 Grunduirea suprafetelor
CN53A
interioare a peretilor si m2 626,01 4,95 3 101,44
tavanelor

7141020013300 Zugrav vopsitor h-om 18,7803 57,66 1 082,87


2416586105303 Amorsa-grund kg 93,9015 19,83 1 862,07
810741 Hirtie pentru slefuit uscata buc 31,3005 5,00 156,50
6 Placarea peretilor cu placi
din ceramica-granit:
CI21A dimensiuni pina la 400 x m2 73,19 574,20 42 025,81
400 mm

9310060019930 Muncitor h-om 212,251 57,66 12 238,39


2670112202051 Placi din ceramica granit m2 75,4003 145,00 10 933,04
2462106110557 Adeziv de acril sau latex kg 325,2564 50,00 16 262,82
2430226100000
1
Fuga kg 31,7864 26,00 826,45
4100126202818 Apa m3 0,1478 20,00 2,96
Utilaj de ridicat pentru lucrari
2952160007200 h-ut 1,8517 221,00 409,23
de finisaj
2952270003820 Malaxor mobil, electric h-ut 0,8051 21,36 17,20
2952270003205 Masina de taiat piatra universala h-ut 5,3429 250,00 1 335,72
7 Vopsitorii interioare cu
vopsea pe baza de
copolimeri vinilici in
CN06A emulsie apoasa, aplicate m2 552,82 44,10 24 377,48
in 2 straturi pe glet
existent, executate manual

7141020013300 Zugrav vopsitor h-om 304,051 57,66 17 531,58


2430116103800 Vopsea pe baza de copolimeri kg 221,128 23,57 5 211,99
1 2 3 4 5 6 7
vinilici
2653102100830 Ipsos pentru constructii tip A kg 33,1692 2,76 91,55
2681126001472 Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 buc 276,41 5,00 1 382,05
1711317306661 Bumbac de sters kg 27,641 5,00 138,21
4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 1,1056 20,00 22,11

Total capitol: 259 018,41


Inclusiv salariu 157 187,92
2. Lucrari de finisari exterioare

8 Termoizolarea exterioara
peretilor a cladirilor cu
tencuieli fine pe
termoizolant (sisteme cu
IzF55C
fixare rigida a m2 263,00 381,97 100 458,49
termoizolantului),
suprafata peretilor
neteda: cu placi din vata
minerala

7134030012200 Izolator hidrofug h-om 497,596 57,66 28 691,39


9310060019922 Muncitor deservire h-om 109,934 57,66 6 338,79
2462106110545 Adeziv "Ideal Universal" kg 1 062,52 3,00 3 187,56
2462106110547 Adeziv "Ideal Fasad" kg 1 328,15 8,17 10 850,99
Placi vata minerala termoiz.
2682162611370 m2 284,2241 145,80 41 439,87
cladiri
Impaslitura din fibra de sticla tip
2614122601913 m2 292,193 9,90 2 892,71
160gr/m2
2710703501057 Cornier din aluminiu l = 3m m 0,00 11,60 0,00
2874136313400 Diblu din material plastic buc 2 125,04 2,50 5 312,60
2922140006702 Macara de fereastra h-ut 6,575 221,00 1 453,08
Utilaj de ridicat pentru lucrari
2952160007200 h-ut 0,8942 221,00 197,62
de finisaj
2940420007679 Fierastrau mecanic h-ut 7,89 7,00 55,23
2952240004021 Mixer electric h-ut 5,523 7,00 38,66
9 Aplicarea manuala a
grundului cu cuart "Gleta"
CN54B intr-un strat, la pereti m2 263,00 21,37 5 619,35
exteriori la fatade

7141020013301 Zugrav vopsitor cat. 3 h-om 31,56 57,66 1 819,75


2430226101010 Grund cu cuart "Gleta" kg 109,145 34,21 3 733,85
810741 Hirtie pentru slefuit uscata buc 13,15 5,00 65,75
10 Tencuieli exterioare de 2-3
mm. grosime, executate
CF30A manual. cu amestec m2 263,00 131,64 34 620,06
"TINC" la pereti

7122050013442 Tencuitor h-om 320,86 57,66 18 500,79


2653102100831
1
Tink kg 604,90 26,60 16 090,34
4100126202818 Apa m3 1,052 20,00 21,04
Masina de gaurit electrica cu
2952270007607 h-ut 1,578 5,00 7,89
ajutaj de snec
1 2 3 4 5 6 7
Total capitol: 140 697,90
Inclusiv salariu 55 350,72

Total lei 399 716,31


CAS 24,00 % 51 009,27
Cheltuieli transport 10,00 % 17 186,47
Cheltuieli manipulare 2,00 % 3 437,29
Total cu CD 100,00 + 471 349,35
Cheltuieli indirecte 14,50 % 68 345,66
Total cu CI 100,00 + 539 695,00
Beneficiu de deviz 6,00 % 32 381,70
Total cu Bd 100,00 + 572 076,70
TVA 20,00 % 114 415,34

TOTAL proces-verbal:
Inclusiv salariu 686 492,05

INTOCMIT: APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor) Investitor


Nistreanu Mihail Vascan Grigore
(denumirea) (denumirea)

Nistreanu Mihail Vascan Grigore


(funcţia, numele, prenumele, semnătura) (funcţia, numele, prenumele, semnătura)

L.Ş. L.Ş.

S-ar putea să vă placă și