Sunteți pe pagina 1din 12

PROIECT DIDACTIC

ACTIVITATE INTEGRATA
INSPECŢIE DEFINITIVAT

TEMA ZILEI:
„IARNĂ, SĂ TE DUCI CU BINE! ”

GRĂDINIŢA CU P.P. NR.12 ZALĂU


ED. SIMOC RALUCA AMALIA
GRUPA: MARE A
SCENARIUL ZILEI

Ziua începe cu „Întâlnirea de dimineaţă”, apoi urmează activităţile libere alese (ALA 1)
pe centre de interes.
La centrul „Joc de rol” copiii vor desfasura jocul "La florărie ".
La centrul „Stiinta” preşcolarii vor reconstitui imagini ,,Aspecte de primavara", cu
ajutorul unui puzzle.
La centrul "Artă" copiii: vor modela "Ghiocei" cu ajutorul pastei modelatoare si vor
picta flori de primăvară.
După ALA I urmează rutinele din programul zilnic (spălarea mâinilor, servirea micului
dejun).
În cadrul activităţilor pe domenii experienţiale vom descoperi multe lucruri legate de
trecerea anotimpului iarna si sosirea primăveri .
În cadrul activităţilor liber alese (ALA 2) ne vom juca un joc de miscare:"Urme pe
zăpadă după ghiocei", apoi jocul distractiv "Păsarică mută-ţi cuibul".
O să avem o zi plină de emoţie şi bună dispoziţie.

INTALNIREA DE DIMINEAŢA
SCOP: Participarea și implicarea activă a copiilor în vederea stimulării comunicării, favorizării interrelaționării,
împărtășirii cu ceilalți în vederea formării comportamentului social corect.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
- să utilizeze formule de salut adecvate momentului zilei;
- să sesizeze absența unui coleg identificându-l pe panou;
- să aleagă simbolul caracteristic vremii la Calendarul Naturii;
- să aleagă emoticonul care se potrivește stării fiecărui copil;
- să manifeste un comportament de bună dispoziție;
- să-și dezvolte capacitatea de comunicare verbală;
- să socializeze și să colaboreze cu ceilalți copii.
SALUTUL: Copiii se adună în sala de grupă. Activitatea debutează cu întâlnirea de grup între copii şi
educatoare prin intermediul salutului de dimineaţă.
PREZENŢA: Verificarea prezenței copiilor în fișa pentru prezență, apreciind cantitativ câți copii sunt prezenți
și câți absenți –mai mulți, mai puțini.
CALENDARUL NATURII: Educatoarea invită copiii să-şi îndrepte privirile spre calendarul naturii. Copiii
sunt rugați să descrie vremea, cel numit alege simbolul corespunzător și îl așează la locul potrivit din calendar.
Se aminteşte în ce anotimp suntem, cum ne îmbrăcăm si care sunt semnele acestui anotimp ; care floare ne
vesteşte sosirea primăverii ?
ŞTIREA ZILEI: Astăzi avem oaspeţi deosebiţi veniţi la noi în vizită pentru a observa cum se desfăşoară o zi
din programul nostru la grădiniţă şi pentru a afla cât de multe ştim noi .
ACTIVITATEA DE GRUP:

NOUTATEA ZILEI:

TRANZIŢ IA: Cantec "Iarna, să te duci cu bine!"

STRATEGII DIDACTICE:
A.) Metode şi procedee : conversaţia, explicaţia, jocul, observaţia, problematizarea;
B.) Resurse materiale: panoul cu calendarul naturii și „Starea mea”
C.) Forme de organizare: Frontal, individual şi pe grupuri;
MATERIAL BIBLIOGRAFIC
1. Curriculum pentru Învăţământul preşcolar,M.E.C.I., 2008;
2. Revista Învăţământul preşcolar nr.3-4/2009, Ed.Arlequin,2009;
3. Ziua buna începe la “Întalnirea de dimineaţă”,Ed.Tehno-Art, 2009.

Rutine: „Locul meu de joacă e curat şi frumos” – exersarea deprinderii de a ordona materialele utilizate;

PROIECT DIDACTIC
DATA: 26. 02. 2019
GRUPA: Mare A
G.P.P. Nr . 12 Zalau
EDUCATOARE: SIMOC RALUCA AMALIA
TEMA ZILEI: "Iarnă, să te duci cu bine!"
ACTIVITATEA: ALA 1
TIPUL ACTIVITĂŢII: consolidarea deprinderilor și a comportamentului prosocial
SCOPUL: Stimularea creativităţii, a inteligentelor multiple, a lucrului in echipă, a cooperării si toleranţei.

A) JOC DE ROL "LA FLORARIE"


OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
- şă denumească produsele expuse în „florărie” şi să identifice preţul acestora citind etichetele, ajutaţi de
educatoare;
- să recunoască bancnotele de 1 leu, 5 lei şi 10 lei;
- Să compare valoarea bancnotelor prin raportare la numeraţie ( 5 › 1 deci 5 lei valorează mai mult decât
1 leu);
- să utilizeze corect banii de jucărie, plătind atât cât valorează obiectul solicitat sau oferind restul
potrivit;
- să utilizeze formule politicoase de adresare;
- să participe cu plăcere la activitate;
- sa formeze, din cumpararea florilor, un aranjament floral.

STRATEGII DIDACTICE:

 METODE ŞI PROCEDEE: Jocul, exerciţiul,explicatia , problematizarea;


 MATERIAL DIDACTIC: flori , casă de marcat , jetoane bani , bureţi pentru aranjamente, cutii
 FORME DE ORGANIZARE: Pe micro-grupuri

B)STIINŢA : „ASPECTE DE PRIMĂVARĂ" -puzzle


OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
- să reconstituie imagini de primăvară din puzzle;
- să descrie conţinutul tabloului realizat.
- să caute bucățile de puzzle potrivite, pentru a îmbina piesele și a reface întregul;
STRATEGII DIDACTICE:
 METODE ŞI PROCEDEE: Explicaţia, demonstraţia, exerciţiul.
 MATERIAL DIDACTIC: Puzzle cu imagini de primăvară
 FORME DE ORGANIZARE: Pe grupuri.

C) ARTĂ : "Flori de primăvară"


OBIECTIVE OPERATIONALE :
- să modeleze prin mişcarea translatorie a palmelor faţă de planşetă, apăsare, adancire, miscare circulara,
aplatizare, ghiocei;
- sa îmbine culorile paletei pentru a picta diferite flori de primavara (ghiocei, narcise, lalele)

STRATEGII DIDACTICE:
 METODE ŞI PROCEDEE: Explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, observaţia;
 MATERIAL DIDACTIC: plastelină, planşe, culori (acuarele), pensule, hârtie colorată, pahare, şerveţele;
 FORME DE ORGANIZARE: Pe grupuri mici.
MATERIAL BIBLIOGRAFIC
*** Curriculum pentru Învăţământul preşcolar,M.E.C.I., 2008;
Revista Învăţământul preşcolar nr.3-4/2009, Ed.Arlequin,2009;
Preda Viorica, Metodica activităţii instructiv-educative în grădiniţa de copii, Editura Gheorghe – Cârţu
Alexandru, Craiova, 2009;

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII
EVENIMENTUL CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC STRATEGII EVALUARE
DIDACTIC DIDACTICE
1. Captarea Ma asigur de linistea in sala de grupa, Conversaţia
atenţiei pentru a putea incepe activitatea,
facandu-i pe copii atenţi.
2. Anunţarea Copiii sunt conduși la centre, aducându- Conversaţia Apreciere verbală asupra
temei şi li-se aminte înca o dată sarcinile pe care Explicaţia comportamentului copiilor
precizarea le au de realizat. Se identifică
obiectivelor materialele, copiii sunt rugați să-și
aleagă un centru, explicându-le că
centrele pot fi schimbate după
realizarea sarcinii.
3. Dirijarea Educatoarea le prezintă copiilor Explicaţia Aprecierea corectitudinii
învăţării şi ceea ce au de făcut la fiecare centru răspunsurilor
obţinerea deschis şi le propune să-şi aleagă locul
performanţei unde doresc să lucreze. Educatoarea va
participa la activitățile organizate la
toate centrele deschise, ca rol de Aprecierea verbală asupra
supraveghere, dar şi ca participant, Exerciţiu comportamentului copiilor
lasând, de altfel, copiii să decidă. În
timp ce copiii lucrează educatoarea dă
indicații acolo unde e nevoie JOC DE
ROL : copiii se vor juca jocul " La
florărie " , STIINŢE : îmbina piesele de
puzzle pentru a realiza întregul , Jocul
ARTĂ : copiii vor modela cu ajutorul
pastei modelatoare ghiocei , ii voi ajuta
sa descopere culorile potrivite pentru a
picta florile de primăvară.

4 . Evaluarea Voi face aprecierea activităţilor pe Conversaţia Aprecierea verbală asupra


activităţii grupuri privind modul de participare, comportamentului copiilor
comportamentului copiilor şi
rezultatului obţinut, prin metoda „Turul
galeriei”, cu ajutorul copiilor.

RUTINĂ: Urmează servirea mesei şi rutinele specifice momentului zilei: La spălat; Poftă bună!, repetand
cateva versuri din poezia "Ghiocelul".

PROIECT DIDACTIC
DATA: 26.02.2019
GRUPA: Mare A
G.P.P. Nr.12 Zalau
EDUCATOARE: SIMOC RALUCA AMALIA
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim ?
TEMA SAPTAMANI: "Sfărşit de iarnă, început de primăvară! "
FORMA DE REALIZARE:Activitate integrata pentru o zi (ADP, ALA, ADE, ALA)
CATEGORIA ACTIVITATE: Activitate integrată DLC (lectura educatoarei), DOS (activitate practică –
lipire)
TEMA ACTIVITĂŢII : "Iarnă, să te duci cu bine!"
TIPUL ACTIVITĂŢII: Consolidarea de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi
SCOPUL: Stimularea curiozităţii, a interesului şi respectului faţa de mediul înconjurător şi stimularea simţului
estetic şi a creativităţii prin realizarea simbolurilor primăverii.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
- să asculte cu atenţie lectura educatoarei, urmărind succesiunea momentelor pe imaginea
videoproiectorului.
- să-şi îmbogateasca vocabularul cu cuvinte noi, pe baza imaginilor din poveste;
- să se exprime in propoziţii simple şi dezvoltate corect construite gramatical;
- să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activitaţi practice;
- să mânuiască materialele puse la dspoziţie pentru a realiza sacina cerută;
- să-şi consolideze deprinderea de a lipi;
- să respecte etapele de lucru pentru realizarea cu succes a temei.
- STRATEGII DIDACTICE:
 METODE ŞI PROCEDEE: explicaţia, exerciţiul, conversaţia, demonstraţia, surpriza, lectura, observarea,
problematizarea, turul galeriei;
 MATERIAL DIDACTIC: calculator, CD, proiector, povestea, imagini cu ghiocei,hartie colorată , ghiocei ,
vată , lipici.
 FORME DE ORGANIZARE: frontal

LOCUL DESFĂŞURĂRII: SALA DE GRUPĂ


MATERIAL BIBLIOGRAFIC
Curriculum pentru Învăţământul preşcolar, M.E.C.I., 2008;
Revista Învăţământul preşcolar nr.3-4/2009, Ed. Arlequin,2009;
Metodica activităţii instructiv-educative în grădiniţa de copii, Editura Gheorghe – Cârţu Alexandru, Craiova,
2009;

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII
EVENIMENTUL CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC STRATEGII EVALUARE
DIDACTIC DIDACTICE
1. Moment Crearea condiţiilor necesare, aerisirea sălii de Conversaţia Apreciere verbală
organizatoric Explicaţia asupra
grupă, pregătirea materialului, aranjarea
comportamentului
scăunelelor în semicerc, pregătirea pentru copiilor
activitate.
2. Captarea Captarea atenţiei se face prin anuntarea Conversaţia Frontală
atenţiei copiilor,despre intalnirea mea de dimineata cu Expunerea
ZANA PRIMAVARA ,la venirea spre
gradinita si primirea cutiutei cu surprize.
3. Anunţarea Educatoarea anunta titlul poveştii pe care o
temei şi vor audia şi vedea în acelaşi timp : „Legenda
precizarea Zapezii si a Ghiocelului" , dupa care vor lipi un Explicaţia Frontală
obiectivelor câmp cu ghiocei . Voi repeta titlul cu 2-3 copii
pentru fixare. Trebuie sa ascultaţi cu mare
atentie aceasta poveste ca sa o spuneti si voi
parintilor si bunicilor vostri.
4 . Dirijarea Voi lectura povestea clar, accesibil si expresiv, Conversaţia
învăţării şi folosindu-mă de imaginile derulate pe video
obţinerea proiector, asigurandu-mă ca folosesc un ton
performanţei adecvat pentru a putea trezi emoţii şi pentru a
asigura motivaţia învăţării. Expresivitatea
expunerii o voi realiza prin modelarea vocii,
schimbarea ritmului vorbirii pe parcursul
expunerii, pauze logice, accentuări şi scaderi
ale intensităţii vocii, repetiţii, mimică şi
gestica.
Tranziţia către activitatea practică se
realizează prin recitarea poeziei "Ghiocelul ",
urmarind aşezarea copiilor la măsute, in mod
civilizat.
Vom identifica impreuna materialele puse
la dispoziţie, spunându-le copiilor ce urmează
să realizeze din acestea. Voi schiţa, în linii
mari, ce elemente ar trebui să se regăsească pe
fiecare lucrare, la final, urmând ca ei să
compună spaţiul de lucru cum vor dori.
Înainte de a trece la realizarea temei o să Problematizarea Analiza
facem câteva exerciţii de încălzire a muţchilor răspunsurilor primite
mici ai mainilor.
La semnalul meu copiii vor începe lucrul.
Voi trece pe la fiecare pentru a-i ajuta sau
corecta daca este cazul. Le voi oferi indicaţii Chestionare orală
şi le voi mai reaminti unele lucruri ca: pozţia Povestirea
în timpul lucrului, curaţenia la locul de
lucru,etc..
Urmează apoi Turul galeriei, pentru a vedea
lucrarile tuturor copiilor. Îi voi încuraja să-şi
exprime părerea cu privire la lucrările
colegilor lor, apoi vom merge organizat la
pernute, pentru consolidarea poveştii. Conversaţia Aprecieri
individuale
Cu ajutorul întrebarilor, copiii vor expune Explicaţia
conţinutul povestirii conform planului de idei,
redat prin imagini cu ghiocei. Se va insista pe
mesajul educativ al povestii. Demonstraţia

Că D-zeu a creat toate florile, anotimpurile și


tot ce este pe pământ. Că este bine să dăruim Exerciţiul
din ce avem noi atunci când cineva are nevoie Analiza
de ajutor. "Daruieste, ca şi tu să poţi să Observaţia răspunsurilor
primeşti. "

Demonstraţia
1- Cum s-a numit povestea pe care ați ascultat-
o?
2- De ce credeți voi că iarba, trandafirul, Exerciţiul
vioreaua sau floarea-soarelui nu au vrut să-i
dea culoarea lor, zăpezii?
4-Cine s-a oferit să dea din culoarea sa
zăpezii?
5- Ce am învatat din această poveste?
6-Cum îl răsplătește zăpada pe ghiocel pentru
că i-a dat culoarea sa?

Este reamintit titlul legendei, mesajul Conversaţia Evaluarea modului


educativ: în care copiii au
- Ne reamintim cum se numeşte povestea; care lucrat
sunt personajele?
-Ce am invatat noi din aceasta poveste?
-Ce ne vesteste ghiocelul ?
-De la cine a vrut sa imprumute culoarea?
-Cine i-a imprumutat in final culoarea lui ?

7. Încheierea şi La finalul activitaţii le multumesc copiilor Instructajul verbal


evaluarea pentru modul cum au lucrat şi s-au comportat Evaluarea orală
activităţii in timpul activitaţii. Aprecieri verbale
Tranzitie : "Iarnă , să te duci cu bine ! " Conversaţia

PROIECT DIDACTIC
DATA: 26.02.2019
GRUPA:Mare A
G.P.P. NR.12 Zalau
EDUCATOARE: SIMOC RALUCA AMALIA
TEMA ZILEI: ,,Iarnă , să te duci cu bine ! "
CATEGORIA ACTIVITATE: Jocuri şi activităţi alese ( ALA II)
SCOPUL: Dezvoltarea deprinderilor motrice prin jocuri de mişcare,

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
- să respecte regulile de desfaşurare a jocului , orientându-şi picioarele spre direcţia indicată ;
- să exerseze săritura cu desprindere de pe ambele picioare , cu deplasare înainte ;
-să manifeste spirit de echipă ;
- să coopereze , respectând indicaţiile date ;
STRATEGII DIDACTICE:
 METODE ŞI PROCEDEE: jocul, instructajul verbal, explicatia, competitia, conversaţia;
 MIJLOACE DIDACTICE : ghiocei , doua scaunele, covoraşe ,
 FORME DE ORGANIZARE: frontal

LOCUL DESFĂŞURĂRII: SALA DE GRUPĂ

MATERIAL BIBLIOGRAFIC
Curriculum pentru Învăţământul preşcolar, M.E.C.I., 2008;
Silvia Dima, Elena Firea, Elena Bojin, Ileana Sima, Jocuri şi exerciţii pentru dezvoltarea fizică a preşcolarilor,
Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1974

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII
EVENIMENTUL CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC STRATEGII EVALUARE
DIDACTIC DIDACTICE
1. Captarea atenţiei Se va realiza prin intermediul Apreciere verbală
materialelor pregătite în sală . Conversaţia asupra
comportamentului
Explicaţia copiilor
2. Anunţarea temei Voi anunţa jocul pe care il vom Conversaţia Apreciere verbală
şi precizarea desfasura ,,Urme pe zapada , dupa asupra
obiectivelor ghiocei "şi jocul distractiv " Păsărică Explicaţia comportamentului
muta-ţi cuibul ". copiilor
3. Dirijarea Se vor analiza covorasele imprimate cu Instructajul verbal
învăţării şi urme de pasi orientate in directii
obţinerea diferite ( faţă , spre stânga , spre
performanţei dreapta ), orientându-ne dupa diferite Aprecierea verbală
obiecte . asupra
Voi explica regulile jocului, după care Conversaţia comportamentului
vom executa jocul de proba, să vedem copiilor
dacă l-au înţeles, apoi vom trece la
executarea jocului în sine. Ne vom juca
de mai multe ori .
Pe tot parcursul jocului le voi reaminti
regulile jocului si voi face observatii Jocul
daca este cazul.
Cel de-al doilea joc pe care il vom
desfăşura , "Păsărică muta-ţi cuibul " ,
este un joc forte iubit de copiii.

4 . Evaluarea Felicit copiii care au respectat regulile Conversaţia Aprecierea verbală


activităţii jocului asigurându-i ca Sclipirici este
foarte mulţumit de activitatea lor de
azi. Le voi oferi recompense Explicaţia
spunându-le ca sunt din partea lui Aprecierea verbala
Sclipirici . asupra
Multumesc copiilor pentru aceasta zi comportamentului
minunata, cat si doamnelor pentru Exerciţiul copiilor
prezenţa la grupa noastră .

S-ar putea să vă placă și