Sunteți pe pagina 1din 2

Nume

Prenume
Clasa VI

Test
A. Încercuiți corect următoarele variante de răspuns și răspundeți corect la întrebări:

1. Carlos Gardel este un reprezentat al genului muzical:

a. folk b. rock c. tango

2. Cenaclul Flacăra a fost înființat de poetul:

a. Mihai Eminescu b. George Bacovia c. Adrian Păunescu

3. Specificați denumirea instrumentului din poza:

4. Menționați denumirea ansamblului instrumental întâlnit în muzica tango.

5. Menționați instrumentul folosit în muzica folk.

6. Care era acțiunea care se petrecea când a început să se interpreteze genul muzicii
blues?

7. Specificați care este genul muzical pentru care muzica blues a reprezentat ,,perioada
primitivă”

8. Menționați 3 reprezentanți ai valsului

9. Scrieți câteva versuri ale unei melodii folk cunoscute de voi


Nume
Prenume
Clasa VI

10. Care este măsura preponderentă în genul muzicii de vals.