Sunteți pe pagina 1din 5

Şcoala Gimnazială A.

V Radulescu Murfatlar
Profesor: Nicolae Andrei Avizat,
Clasa a VIII-a Director: Prof. Ulgean Ene
Nr.ore: 1 h/săptămânal

Responsabil comisie metodică:

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ LA
EDUCAŢIE MUZICALĂ
An şcolar: 2017/2018

MANUALUL FOLOSIT: Educaţie muzicală, manual pentru clasa a VIII-a, Editura NICULESCU
Autori: Jean Lupu, Lucia Marinescu Dănilă, Georgeta Obreja

COMPETENŢE GENERALE:

1. Dezvoltarea capacităţilor interpretative vocale şi instrumentale;


2. Dezvoltarea capacităţilor de receptare a muzicii;
3. Cunoaşterea şi utilizarea limbajului muzical;
4. Cultivarea sensibilităţii, imaginaţiei şi creativităţii muzicale.

VALORI ŞI ATITUDINI:

1. Conştientizarea contribuţiei muzicii la constituirea fondului cultural comun al societăţii


2. Gândirea critică şi autonomă dobândită prin receptarea şi interpretarea creaţiilor muzicale
3. Atitudinea reflexivă asupra valorii muzicii în viaţa individului şi a societăţii
4. Disponibilitatea de a transfera în viaţa socială valori estetice, ca alternative la manifestările de tip kitch
SEMESTRUL I – 18 ORE
Nr. crt. Denumirea unităţii de învăţare Nr. Perioada
de
ore
1 Cântarea în colectiv 1 S.1
2 Melodia 9 S.2 - S.10
3 Ritmul 5 S.11 - S. 15
4 Interpretarea 1 S.18, S. 18
5 Timbrul muzical 2 S. 16, S. 17

SEMESTRUL II – 16 ORE
Nr. crt. Denumirea unităţii de învăţare Nr. Perioada
de
ore
1 Cântarea în colectiv 1 S.15 – S.16
2 Melodia 11 S.4; S.5; S.6; S.7;S.8;S.9; S.10; S.11; S.12; S.13; S.14;
3 Ritmul 0 -
4 Interpretarea și timbrul muzical 3 S. 1 - S. 3

PLANIFICAREA DIDACTICĂ SEMESTRIALĂ – SEMESTRUL I


Nr. Denumirea unităţii de Competenţe specifice Nr. de Săptămâna
crt. învăţare ore
1 Cântarea în colectiv 1.1; 1.3; 4.1; 4.3 1 S. 1;
2 Melodia 1.1; 2.1; 2.2; 2.3; 3.1*; 3.2; 3.3; 4.2*; 4.3; 4.4; 9 S.2-S.10
4.5*
3 Ritmul 1.1; 2.1; 2.2; 3.2; 4.1; 4.3; 4.5* 5 S.11 -S.15
4 Interpretarea 1.1; 1.2; 1.3; 3.3; 4.1; 4.3 1 S.18
5 Timbrul muzical 1.1; 2.1; 2.2; 4.2*; 4.5* 2 S.16;S17

PLANIFICAREA DIDACTICĂ SEMESTRIALĂ – SEMESTRUL II


Nr. Denumirea unităţii de Competenţe specifice Nr. de Săptămâna
crt. învăţare ore
1 Cântarea în colectiv 1.1; 1.3; 4.1; 4.3 1 S.15 – S.16
2 Melodia 1.1; 2.1; 2.2; 2.3; 3.1*; 3.2; 3.3; 4.2*; 4.3; 4.4; 11 S.4- S.14
4.5*
3 Ritmul 1.1; 2.1; 2.2; 3.2; 4.1; 4.3; 4.5* 0 -
4 Interpretarea și timbrul 1.1; 1.2; 1.3; 3.3; 4.1; 4.3 3 S.1-S.3
muzical 1.1; 2.1; 2.2; 4.2*; 4.5*
SEMESTRUL I – 18 ore

Nr. UNITATEA
crt. DE COMPETENŢE CONŢINUTURI NR. DATA OBSERVAŢII
ÎNVĂŢARE SPECIFICE ORE
1. 1.1,1.3,2.1,2.2 Deprinderi specifice de cânt 1 S. 1 Cântece - Deşteaptă-te române – Imnul
Cântarea în colectiv 4.1,4.3,4.4. Repertoriu de cântece naţional al României – A.Pann, cântece
însuşite în clasa a VII-a.

1.1,1.2,1.3,2.1,2., Organizări sonore tonale (actualizare)


2. Melodia 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, Do major- la minor 1 S. 2 Cantece si auditii cu lucrari scrise in
4.1, 4.3, 4.4 tonalitatile studiate.
Sol Major-mi minor 1 S. 3

Fa Major- re minor 1 S. 4

Melodia 1.2,1.3,2.1,2.2, Cântarea monodică, armonică si polifonică* 1 S. 5


3. 2.3, 3.1, 3.2, 3.3,
4.1, 4.3, 4.4 Polifonia*- Canonul şi madrigalul 1 S. 6 Auditii:
Johann Sebastian Bach Canon din Variatiunile Boldberg- J.S.
Bach;
 Fuga, Oratoriul şi cantata 1 S. 7 Madrigal compus de C. Monteverdi;
Fuga in do minor compusa de J.S. Bach;
Armonia* Oratoriul de Craciun- J. S. Bach;
 Intervale armonice 2 S. 8 Cantata "Carmina Burana'- C. Orff;
 Acorduri S. 9
Exercitii muzicale de scriere si intonare
a intervalelor si acordurilor;
Evaluare 1 S. 10
4. 1.3;2.1;3.1; Ritmul binar si ternar Auditii: Ciuleandra, Taraneasca,
Ritmul 3.2;4.3;4.4; Combinarea valorilor in ritmul binar si 1 S. 11 Punctul muzical;
Simfonia in re minor de C. Franck;
ternar Simfonia a IX-a de L. Van Beethoven;

Combinarea valorilor de note in cadrul 2 S. 12 Bourree- G. Enescu;


masurilor compuse omogen se eterogen. S. 13 Vals din opereta Liliacul de J. Strauss
Bolero- M. Ravel

Colinde și cântece de iarnă.


Consolidare – Aplicație pe cântece 1 S. 14
V A C A N Ţ A DE IARNĂ
( 23.12.2017 - 14.01.2018)
5. Ritmul muzical 2.1; 2.2 Recapitulare- Unitatea de invatare Ritmul 1 Jocuri muzicale.
3.1; 3.2 S. 15 Cantece studiate si auditii muzicale

6. Interpretare si 1.1;1.2;1.3; Termeni de mişcare şi nuanţă S. 16 Prezentare PPT


timbru 2.3;2.3;3.3; actualizare 2 S. 17 Cantece din repertoriul studiat.
4.1;4.4;
7. Interpretarea Recapitulare 1 S. 18 Cântece la alegerea elevilor, din diferite
Repertoriu de cântece genuri muzicale studiate.

VACANŢA INTERSEMESTRIALĂ (03.02. 2018 – 11.02. 2018)

SEMESTRUL al II-lea – 16 ore


8. Interpretare si 2.2;2.3; 3 Prezentare PPT - Orchestra simfonica
timbru 3.3,4.4 Orchestra simfonică S. 1 – S. 3 Auditii : Simfonia nr 40 - W.A.Mozart
Simfonia a III-a - L. Van Beethoven ,
 instrumentele orchestrei simfonice Bolero- M. Ravel etc.
 organizarea orchestrei simfonice
evoluţia orchestrei simfonice de-a lungul
timpului;

9.. 2.12.2.2.3  Liedul- Franz Schubert 2 S. 4 Audiţie: Liedul Pastravul de F.


3.2 S. 5 Schubert.
Melodia 4.1.4.2.4.4.4.5
Genuri muzicale si
mari compozitori  Sonata - Ludwig van Beethoven 4 Prezentare PPT
S. 6 – S. 9 Sonata lunii – L.van Beethoven, Sonata
în Do Major pentru pian – W.A.Mozart;
VACANŢA DE PRIMĂVARĂ
(31.03.2018 – 10.04.2018)
Prezentare PPT
2.1; 2.2; 2.3  Concertul - W.A.Mozart 2 S.10 Concert brandemburgic nr. 5 – J.S.
3.2 S. 11
Bach, Anotimpurile – A.Vivaldi,
4.1; 4.2; 4.4; 4.5 Concert pentru pian W.A. Mozar;
Prezentare PPT
 Simfonia - Joseph Haydn; Johannes 2 S. 12 Simfonia nr. 40 – W.A.Mozart, Surpriza
Brahms, Franz Liszt S. 13 – J.Haydn, Simfoniile a V-a şi a IX-a -
L.van Beethoven
10. Melodia 1.1; 2.1; 2.2; 2.3; Muzica usoara si de divertisment S. 14 Cântece – Să cânt aş vrea, Copilaria
3.2; 3.3; 4.1 Stiluri moderne 1 noastră, Poarta către vis, etc.
Audiţii: Andra, Dan Spătaru, Mădălina
Manole, C. Croşan, M Runceanu, C
Chiriac, O.Sârbu, L.Anghel
11. Melodia 2.1; 2.2 Muzica de jazz S. 15 Audiţie: Aura Urziceanu, L.Armstrong,
2.3 1 Ray Charles.

12. Recapitulare 1.1. Repertoriu de cântece 1 S. 16 Gaudeamus igitur, audiţii, interpretarea


1.2. - recapitulare - unor piese din repertoriul de cântece

Clasa a VIII-a termină cursurile la data de 8 iunie (34 de săpt. de cursuri).

 Conţinuturile sau activităţile marcate cu * sunt opţionale;


 VACANŢA
Audiţiile muzicale sunt alese de profesor, din recomandările prevăzute, DE VARĂ
dar răspunzând şi solicitărilor elevilor sau anumitor evenimente;
 Pot fi organizate spectacole sau vizionări de spectacole, concerte etc.)
( 16.06.2018 - 09.09.2018)
Trebuie avute în vedere sensibilizarea şi valorizarea elevilor!