Sunteți pe pagina 1din 1

Fisa de lucru

Genul muzical.............................................................................................

Interpretul...................................................................................................

I. Puneţi în corespondenţă cele două coloane:


1 – balada a – M-a făcut mama oltean
2 – doina b – Leru-i ler şi flori de măr
3 – Cântecul propriu-zis c – gen liric
4 – colind d – se cântă si se joacă la nuntă
5 – Nuneasca e – cântec bătrânesc

II. Scrieţi in petalele florii genurile folclorului muzical românesc căruia aparţin cântecele:

Mioriţa M Mărgu-şi mărg oile-n munte

Ia-ţi mireasă ziua bună

Boii mei când


aud doina

Radu mamii, Radule

III. Răspundeţi întrebărilor de mai jos:

1. Are formă strofică, precisă. ................................................................


2. Frazele muzicale sunt ample, cu caracter melancolic .................................................................
3. Pot fi de fete, de băieţi, de cioban, de agricultor, etc. .................................................................
4. Aparţine genului epic, prin excelenţă declamator. ................................................................

IV. Audiaţi fragmentul muzical cu atenţie şi recunoaşteţi genul muzical şi interpretul