Sunteți pe pagina 1din 64

FĒNIX SERIA 6 PRO

Manual de utilizare
© 2019 Garmin Ltd. sau filialele sale
Toate drepturile rezervate. Conform legilor privind drepturile de autor, acest manual nu poate fi copiat, în întregime sau parţial, fără acordul scris al Garmin. Garmin îşi rezervă dreptul de a-şi
modifica sau îmbunătăţi produsele şi de aduce schimbări conţinutului acestui manual fără obligaţia de a înştiinţa vreo persoană sau organizaţie cu privire la asemenea modificări sau
îmbunătăţiri. Vizitaţi www.garmin.com pentru actualizări curente şi informaţii suplimentare cu privire la utilizarea produsului.
Garmin , sigla Garmin, fēnix , ANT+ , Approach , Auto Lap , Auto Pause , Edge , inReach , QuickFit , TracBack , VIRB , Virtual Partner şi Xero sunt mărci comerciale ale Garmin Ltd. sau ale
® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ®

filialelor sale, înregistrate în S.U.A. şi în alte ţări. Body Battery™, Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin Golf™, Garmin Move IQ™, Garmin Pay™,
HRM-Run™, HRM-Swim™, HRM-Tri™, tempe™, TruSwing™, TrueUp™, Varia™, Varia Vision™ şi Vector™ sunt mărci comerciale ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale. Aceste mărci comerciale nu pot
fi utilizate fără permisiunea explicită a Garmin.
Android™ este o marcă comercială a Google Inc. Apple , iPhone , iTunes şi Mac sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. şi în alte ţări. Marca grafică şi logourile
® ® ® ®

BLUETOOTH sunt proprietatea Bluetooth SIG, Inc. şi orice utilizare a acestor mărci de către Garmin are loc sub licenţă. The Cooper Institute , precum şi orice marcă comercială legată de
® ®

acesta sunt proprietate a Institutului Cooper. Di2™ este o marcă comercială a Shimano, Inc. Shimano este o marcă comercială înregistrată a Shimano, Inc. iOS este o marcă comercială
® ®

înregistrată a Cisco Systems, Inc. utilizată sub licenţă de Apple Inc. Software-ul Spotify intră sub incidenţa licenţelor terţelor părţi care pot fi găsite aici: https://developer.spotify.com/legal/third-
®

party-licenses. STRAVA şi Strava™ sunt mărci comerciale ale Strava, Inc. Sistemul avansat de analiză a pulsului este oferit de Firstbeat. Training Stress Score™ (TSS), Intensity Factor™ (IF) şi
Normalized Power™ (NP) sunt mărci comerciale ale Peaksware, LLC. Wi‑Fi este marcă înregistrată a Wi-Fi Alliance Corporation. Windows este marcă comercială înregistrată a Microsoft
® ®

Corporation în S.U.A. şi în alte ţări. Zwift™ este o marcă comercială Zwift, Inc. Alte mărci comerciale şi nume comerciale sunt cele ale respectivilor deţinători.
Acest produs este certificat ANT+ . Vizitaţi www.thisisant.com/directory pentru o listă de produse şi aplicaţii compatibile.
®
Cuprins Setarea handicapului ........................................................ 8
Activarea monitorizării statisticilor ..................................... 9
Introducere...................................................................... 1 TruSwing™ ............................................................................ 9
Iniţiere ......................................................................................... 1 Utilizarea odometrului de golf ................................................ 9
Butoane ..................................................................................1 Vizualizarea distanţei PlaysLike ............................................. 9
Utilizarea ceasului .................................................................. 1 Vizualizarea direcţiei spre ac ................................................. 9
Vizualizarea meniului de comenzi ..................................... 1 Sporturi de căţărare .................................................................... 9
Vizualizarea widgeturilor ................................................... 1 Înregistrarea unei activităţi de urcare în interior ..................... 9
Personalizarea ceasului ......................................................... 2 Înregistrarea unei activităţi de urcare ..................................... 9
Asocierea unui smartphone ........................................................ 2 Iniţierea unei expediţii ............................................................... 10
Încărcarea dispozitivului ............................................................. 2 Modificarea intervalului de înregistrare a punctelor de pe
Actualizări ale produsului ............................................................ 2 traseu ................................................................................... 10
Configurarea Garmin Express ............................................... 2 Înregistrarea manuală a unui punct de monitorizare ........... 10
Vizualizarea punctelor de pe traseu .................................... 10
Încărcare solară .............................................................. 2
Vizualizarea widgetului pentru lumina solară ............................. 2 Caracteristici conectate ............................................... 10
Sfaturi pentru încărcarea solară ................................................. 2 Activarea notificărilor Bluetooth ................................................ 10
Vizualizarea notificărilor ....................................................... 11
Activităţi şi aplicaţii ........................................................ 2 Primirea unui apel telefonic .................................................. 11
Începerea unei activităţi .............................................................. 3 Răspuns la un mesaj text ..................................................... 11
Sfaturi pentru activităţi de înregistrare ................................... 3 Administrarea notificărilor .................................................... 11
Comutare modul Alimentare .................................................. 3 Oprirea conexiunii smartphone Bluetooth ................................ 11
Oprirea unei activităţi .................................................................. 3 Activarea şi dezactivarea alertelor de conexiune
Adăugarea sau eliminarea unei activităţi favorite ....................... 3 smartphone ............................................................................... 11
Crearea unei activităţi personalizate .......................................... 3 Localizarea unui dispozitiv mobil pierdut .................................. 11
Activităţi în interior ...................................................................... 3 Garmin Connect ........................................................................ 11
Efectuarea unei alergări virtuale ............................................ 4 Actualizarea software-ului utilizând aplicaţia Garmin
Calibrarea distanţei parcurse pe banda de alergare .............. 4 Connect ................................................................................ 12
Înregistrarea unei activităţi de antrenament de forţă ............. 4 Actualizarea software-ului utilizând Garmin Express ........... 12
Utilizarea unui trainer de interior ANT+® ............................... 4 Utilizarea Garmin Connect la computer .......................... 12
Activităţi în aer liber .................................................................... 4 Sincronizarea manuală a datelor cu Garmin Connect ......... 12
Efectuarea unei alergări pe pistă ........................................... 4 Aplicaţia Garmin Golf™ ....................................................... 12
Sfaturi pentru înregistrarea unei alergări pe pistă ............. 5 Garmin Explore™ ..................................................................... 12
Utilizarea metronomului ......................................................... 5
Redarea solicitărilor audio în timpul unei activităţi ................. 5 Funcţii de siguranţă şi monitorizare........................... 12
Vizualizarea coborârilor cu schiurile ...................................... 5 Adăugare contacte de urgenţă ................................................. 12
Înregistrarea unei activităţi de schi în afara pistei .................. 5 Adăugare contacte ................................................................... 13
Date despre putere pentru schi fond ..................................... 5 Pornirea şi oprirea detecţiei incidentelor .................................. 13
Jumpmaster ........................................................................... 6 Solicitarea de asistenţă ............................................................. 13
Sporturi multiple .......................................................................... 6 Pornirea unei sesiuni GroupTrack ............................................ 13
Antrenament pentru triatlon ................................................... 6 Sfaturi pentru sesiunile GroupTrack .................................... 13
Crearea unei activităţi cu sporturi multiple ............................. 6 GroupTrackSetări ................................................................. 13
Înot .............................................................................................. 6 Caracteristici conectate Wi‑Fi®.................................. 13
Terminologie din domeniul înotului ........................................ 6 Conectarea la o reţea Wi‑Fi ...................................................... 13
Tipuri de mişcări ..................................................................... 6 Connect IQCaracteristici ............................................. 14
Sfaturi pentru activităţi de înot ............................................... 6
Descărcarea funcţiilor Connect IQ ............................................ 14
Odihnire în timpul înotului în bazin ........................................ 6
Descărcarea caracteristicilor Connect IQ cu ajutorul
Odihnă automată ................................................................... 7
computerului ............................................................................. 14
Antrenament cu jurnalul de exerciţii ....................................... 7
Oprirea funcţiei de măsurare a pulsului la încheietura mâinii Garmin Pay................................................................... 14
în timpul înotului ..................................................................... 7 Configurarea portofelului dvs. Garmin Pay ............................... 14
Golf ............................................................................................. 7 Achitarea unei achiziţii cu ajutorul ceasului dvs. ...................... 14
Partide de golf ........................................................................ 7 Adăugarea unui card aferent portofelului dvs. Garmin Pay ...... 14
Informaţii privind găurile ......................................................... 7 Gestionarea cardurilor dvs. Garmin Pay .............................. 14
Modul cu cifre mari ............................................................ 7 Schimbarea codului de acces Garmin Pay ............................... 14
Măsurarea distanţelor prin fixarea ţintei cu un singur Muzică........................................................................... 14
buton ...................................................................................... 7 Conectarea de la un furnizor terţ .............................................. 14
Schimbarea găurilor ............................................................... 8 Descărcarea de conţinut audio de la un furnizor terţ ........... 15
Schimbarea greenului ............................................................ 8 Descărcaţi conţinut audio din Spotify® ................................ 15
Mutarea steagului .................................................................. 8 Modificarea furnizorului de muzică ...................................... 15
Vizualizarea loviturilor măsurate ............................................ 8 Deconectarea de la un furnizor terţ ..................................... 15
Vizualizarea distanţelor de tip layup şi dogleg ....................... 8 Descărcarea de conţinut audio personal .................................. 15
Salvarea ţintelor personalizate .......................................... 8 Ascultare muzică ...................................................................... 15
Vizualizarea statisticilor croselor ............................................ 8 Comenzi de redare muzică ....................................................... 15
Ţinerea scorului ..................................................................... 8 Conectarea căştilor Bluetooth .................................................. 15
Actualizarea unui scor ....................................................... 8 Schimbarea modului audio ....................................................... 15
Setarea metodei de scor ................................................... 8
Funcţii pentru puls....................................................... 16

Cuprins i
Puls măsurat la încheietura mâinii ............................................ 16 Obiectiv automat .................................................................. 25
Purtarea dispozitivului .......................................................... 16 Utilizarea alertei de mişcare ................................................. 25
Sfaturi pentru un puls neregulat ........................................... 16 Monitorizarea repausului ...................................................... 25
Vizualizarea widgetului Puls ................................................ 16 Utilizarea monitorizării automate a somnului .................. 25
Transmiterea datelor privind pulsul către dispozitivele Utilizarea modului Nu deranjaţi ....................................... 25
Garmin ................................................................................. 16 Minute de exerciţii ................................................................ 26
Transmiterea datelor privind pulsul în timpul unei Acumularea de minute de activitate intensă ................... 26
activităţi ........................................................................... 16 Garmin Move IQ™ ............................................................... 26
Setarea unei alerte de puls anormal .................................... 16 Setări pentru monitorizarea activităţii ................................... 26
Dezactivarea monitorului cardiac montat la încheietură ...... 17 Dezactivarea monitorizării activităţii ................................ 26
Dinamica alergării ..................................................................... 17 Exerciţii ..................................................................................... 26
Antrenamentul cu dinamica alergării ................................... 17 Efectuarea unui exerciţiu de pe Garmin Connect ................ 26
Indicatoarele color şi datele despre dinamica alergării ........ 17 Crearea unui antrenament personalizat pe Garmin
Date despre echilibrul pe durata contactului cu solul ...... 17 Connect ................................................................................ 26
Date privind oscilaţia pe verticală şi raportul vertical ...... 18 Trimiterea unui antrenament personalizat pe dispozitivul
Sfaturi pentru situaţia în care datele despre dinamica alergării dvs. .................................................................................. 26
lipsesc .................................................................................. 18 Începerea unui exerciţiu ....................................................... 26
Măsurătorile performanţelor ...................................................... 18 Realizarea unui exerciţiu sugerat zilnic ............................... 27
Dezactivarea notificărilor de performanţă ............................ 18 Activarea şi dezactivarea notificărilor pentru exerciţiul
Detectarea automată a măsurătorilor performanţelor .......... 18 sugerat zilnic ................................................................... 27
Sincronizarea activităţilor şi a măsurătorilor După un antrenament de înot în bazin ................................ 27
performanţelor ...................................................................... 18 Înregistrarea unui test de viteză de înot critică ............... 27
Despre estimarea volumelor VO2 max. ............................... 18 Editarea rezultatului pentru viteza de înot critică ............ 27
Afişarea volumului VO2 max. estimat pentru alergare .... 19 Despre calendarul de antrenament ..................................... 27
Obţinerea estimării valorii VO2 max. pentru ciclism ........ 19 Utilizarea planurilor de antrenament Garmin Connect .... 27
Vizualizarea duratelor prevăzute ale curselor ...................... 19 Adaptive Training Plans .................................................. 27
Despre efectul antrenamentului ........................................... 19 Exerciţii fracţionate ................................................................... 28
Variaţiile pulsului şi nivelul de stres ..................................... 20 Crearea unui exerciţiu cu intervale ...................................... 28
Vizualizarea variaţiilor pulsului şi a nivelului de stres ..... 20 Începerea unui exerciţiu cu intervale ................................... 28
Situaţia performanţelor ......................................................... 20 Oprirea unui exerciţiu pe intervale ....................................... 28
Vizualizarea nivelului de performanţă ............................. 20 PacePro Antrenament .............................................................. 28
Prag lactat ............................................................................ 20 Descărcarea unui plan PacePro din Garmin Connect ......... 28
Efectuarea unui test ghidat pentru determinarea pragului Iniţierea unui plan PacePro .................................................. 28
lactat ................................................................................ 20 Oprirea unui PacePro plan .............................................. 28
Afişarea estimării FTP .......................................................... 21 Crearea unui plan PacePro pe ceas .................................... 28
Efectuarea unui test FTP ................................................ 21 Segmente ................................................................................. 29
Starea antrenamentului ............................................................ 21 Strava™ Segmente .............................................................. 29
Nivelurile de stare a antrenamentului .................................. 21 Vizualizarea detaliilor segmentului ...................................... 29
Sfaturi pentru obţinerea stării antrenamentului ............... 22 Efectuarea unei curse pe un segment ................................. 29
Aclimatizarea performanţelor la căldură şi altitudine ........... 22 Setarea unui segment pentru ajustare automată ................. 29
Nivelul de solicitare al antrenamentului ............................... 22 Utilizarea Virtual Partner® ........................................................ 29
Punctul central al nivelului de solicitare al Setarea unei ţinte a antrenamentului ........................................ 29
antrenamentului ................................................................... 22 Anularea ţintei unui antrenament ......................................... 29
Durata de recuperare ........................................................... 22 Reiterarea unei curse dintr-o activitate anterioară .................... 30
Vizualizarea timpului de recuperare ................................ 23 Date personale ......................................................................... 30
Pulsul de recuperare ....................................................... 23 Vizualizarea recordurilor personale ..................................... 30
Body Battery™ .......................................................................... 23 Restabilirea unui record personal ........................................ 30
Vizualizarea widgetului Body Battery ................................... 23 Ştergerea unui record personal ........................................... 30
Sfaturi pentru date Body Battery îmbunătăţite ..................... 23 Ştergerea tuturor recordurilor personale .............................. 30
Pulsoximetrul................................................................ 23 Întreruperea stării antrenamentului ........................................... 30
Obţinerea de citiri cu pulsoximetrul ........................................... 23 Reluarea stării antrenamentului după întrerupere ............... 30
Activarea măsurării pulsoximetriei pe durata întregii zile ......... 24 Ceasuri .......................................................................... 30
Dezactivarea măsurării automate a pulsoximetriei ................... 24 Setarea unei alarme ................................................................. 30
Activarea monitorizării somnului cu ajutorul pulsoximetrului .... 24 Editarea unei alarme ............................................................ 30
Sfaturi în cazul în care datele pulsoximetrului sunt Pornirea cronometrului pentru numărătoare inversă ................ 31
neregulate ................................................................................. 24 Ștergerea unui cronometru .................................................. 31
Antrenament ................................................................. 24 Utilizarea cronometrului ............................................................ 31
Setarea profilului de utilizator ................................................... 24 Adăugarea unor fusuri orare alternative ................................... 31
Obiective fitness ................................................................... 24 Editarea unui fus orar alternativ ........................................... 31
Despre zonele de puls ......................................................... 24 Navigare ........................................................................ 31
Setarea zonelor de puls .................................................. 24 Salvarea locaţiei ....................................................................... 31
Puteţi lăsa dispozitivul să seteze zonele frecvenţei dvs. Editarea locaţiilor salvate ..................................................... 31
cardiace ........................................................................... 25 Proiectarea unui punct de trecere ............................................ 31
Calculul zonelor de puls .................................................. 25 Navigarea către o destinaţie ..................................................... 32
Setarea zonelor de putere ................................................... 25 Navigarea către un punct de interes ......................................... 32
Monitorizarea activităţii ............................................................. 25 Puncte de interes ................................................................. 32

ii Cuprins
Trasee ....................................................................................... 32 Setări altimetru ..................................................................... 42
Crearea şi urmărirea unui traseu pe dispozitiv .................... 32 Calibrarea altimetrului barometric ................................... 42
Crearea unui traseu dus-întors ............................................ 32 Setări barometru .................................................................. 42
Crearea unui traseu înGarmin Connect ............................... 32 Calibrarea barometrului ................................................... 42
Se trimite traseul către dispozitivul dvs. .......................... 32 Setări locaţie laser Xero ....................................................... 42
Vizualizarea sau editarea detaliilor traseului ....................... 32 Setările hărţii ............................................................................. 42
Utilizarea ClimbPro ................................................................... 33 Temele hărţilor ..................................................................... 42
Marcarea şi începerea navigaţiei către o locaţie Om la apă ..... 33 Setările maritime ale hărţii ................................................... 43
Navigarea cu Sight 'N Go ......................................................... 33 Afişarea şi ascunderea datelor despre hărţi ........................ 43
Navigarea la punctul de pornire în timpul unei activităţi ........... 33 Setările de navigare .................................................................. 43
Vizualizarea instrucţiunilor referitoare la rută ....................... 33 Personalizarea caracteristicilor hărţii ................................... 43
Navigarea la punctul de pornire pentru ultima activitate Configurarea unui indicator de direcţie ................................ 43
salvată ...................................................................................... 33 Setarea alertelor de navigare .............................................. 43
Oprirea navigării ....................................................................... 33 Setările pentru gestionarea alimentării ..................................... 43
Hartă ......................................................................................... 33 Personalizarea funcţiei de economisire a bateriei ............... 43
Vizualizarea hărţii ................................................................. 34 Personalizarea modurilor de alimentare .............................. 44
Salvarea sau navigarea către o locaţie de pe hartă ............ 34 Restabilirea unui mod de alimentare ................................... 44
Navigarea cu ajutorul funcţiei În jurul meu ........................... 34 Setări de sistem ........................................................................ 44
Modificarea temei hărţii ........................................................ 34 Setări pentru oră .................................................................. 44
Busolă ....................................................................................... 34 Setarea alertelor de timp ................................................. 44
Setarea direcţiei pe busolă .................................................. 34 Sincronizarea orei ........................................................... 44
Altimetru şi barometru ............................................................... 34 Schimbarea setărilor iluminării de fundal ............................. 44
Istoric............................................................................. 34 Personalizarea tastelor rapide ............................................. 45
Utilizarea istoricului ................................................................... 34 Schimbarea unităţilor de măsură ......................................... 45
Istoric sporturi multiple ......................................................... 35 Vizualizarea informaţiilor despre dispozitiv ............................... 45
Vizualizarea duratei pentru fiecare zonă de puls ................. 35 Vizualizarea informaţiilor de reglementare şi conformitate
Vizualizarea totalurilor de date ................................................. 35 aferente etichetei electronice ............................................... 45
Utilizarea odometrului ............................................................... 35 Senzori wireless........................................................... 45
Ştergerea istoricului .................................................................. 35 Asocierea senzorilor wireless ................................................... 45
Personalizarea dispozitivului dvs............................... 35 Modul de afişare extins ............................................................. 45
Setări ale activităţilor şi aplicaţiei .............................................. 35 Utilizarea unui senzor opţional de viteză a bicicletei sau de
Personalizarea ecranelor de date ........................................ 36 cadenţă ..................................................................................... 45
Adăugarea unei hărţi la activitate ........................................ 36 Antrenamentul cu un contor de putere ..................................... 45
Alerte .................................................................................... 36 Utilizarea schimbătoarelor electronice ...................................... 45
Setarea unei alerte .......................................................... 37 Conștientizare situațională ....................................................... 45
Setările de activitate ale hărţii .............................................. 37 Senzor de talpă .........................................................................45
Setările pentru stabilirea rutei .............................................. 37 Îmbunătăţirea calibrării senzorului de picior ........................ 46
Auto Lap ...............................................................................37 Calibrarea manuală a senzorului de picior .......................... 46
Marcarea turelor în funcţie de distanţă ........................... 37 Setarea vitezei şi a distanţei pentru senzorul de picior ........ 46
Activarea Auto Pause .......................................................... 38 tempe™ .................................................................................... 46
Activarea urcării automate ................................................... 38 Senzori de crose ....................................................................... 46
Viteză şi distanţă 3D ............................................................ 38 Informaţii dispozitiv..................................................... 46
Activarea şi dezactivarea tastei pentru tură ......................... 38 Specificaţii ................................................................................. 46
Utilizarea derulării automate ................................................ 38 Informaţii privind bateria ....................................................... 46
Schimbarea setării GPS ....................................................... 38 Gestionarea datelor .................................................................. 46
GPS şi alte sisteme de sateliţi ......................................... 39 Ştergerea fişierelor ............................................................... 47
UltraTrac ......................................................................... 39 Întreţinere dispozitiv.................................................... 47
Setările temporizării pentru economie de energie ............... 39 Întreţinerea dispozitivului .......................................................... 47
Modificarea ordinii unei activităţii în lista de aplicaţii ................ 39 Curăţarea dispozitivului ........................................................ 47
Widgeturi ................................................................................... 39 Curăţarea benzilor din piele ................................................. 47
Personalizarea buclei de widgeturi ...................................... 40 Schimbarea curelelor QuickFit® ............................................... 47
Telecomandă inReach ......................................................... 40 Reglarea curelei metalice de ceas ........................................... 47
Utilizarea telecomenzii inReach ...................................... 40
VIRB Telecomandă .............................................................. 40 Depanare ....................................................................... 47
Controlul unei camere de acţiune VIRB .......................... 40 Dispozitiv în limba greşită ......................................................... 47
Controlarea unei camere de acţiune VIRB în timpul unei Este smartphone-ul meu compatibil cu dispozitivul meu? ........ 47
activităţi ........................................................................... 40 Telefonul meu nu se conectează la dispozitiv .......................... 47
Utilizarea widgetului pentru nivelul de stres ......................... 41 Pot folosi senzorul Bluetooth cu ceasul? .................................. 48
Personalizarea widgetului My Day ....................................... 41 Căştile mele nu se conectează la dispozitiv ............................. 48
Personalizarea meniului de comenzi ........................................ 41 Muzica se întrerupe sau căştile nu rămân conectate ............... 48
Setările feţei pentru ceas .......................................................... 41 Repornirea dispozitivului dvs. ................................................... 48
Personalizarea feţei de ceas ............................................... 41 Restabilirea tuturor setărilor implicite ........................................ 48
Setări pentru senzori ................................................................. 41 Obţinerea semnalelor de la sateliţi ........................................... 48
Setări busolă ........................................................................ 41 Îmbunătăţirea recepţiei prin satelit GPS .............................. 48
Calibrarea manuală a busolei ......................................... 41 Citirea temperaturii nu este precisă .......................................... 48
Setarea referinţei nordice ................................................ 42 Prelungirea duratei de viaţă a bateriei ...................................... 48

Cuprins iii
Monitorizarea activităţii ............................................................. 49
Contorul meu zilnic de paşi nu apare .................................. 49
Contorul de paşi pare imprecis ............................................ 49
Numerele de paşi de la dispozitiv şi din contul Garmin
Connect nu corespund ......................................................... 49
Numărul de etaje urcate nu pare corect .............................. 49
Cum obţineţi mai multe informaţii ............................................. 49
Anexă ............................................................................. 49
Câmpuri de date ....................................................................... 49
Clasificările standard ale volumului maxim de O2 .................... 53
Clasificările FTP ........................................................................ 54
Dimensiunea şi circumferinţa roţii ............................................. 54
Legendă simboluri .................................................................... 55
Index.............................................................................. 56

iv Cuprins
Introducere Meniul de comenzi oferă acces rapid la funcţii utilizate
frecvent, cum ar fi deschiderea portofelului Garmin Pay,
AVERTISMENT activarea modului Nu deranjaţi şi oprirea ceasului.
Consultaţi ghidul Informații importante privind siguranța și • De pe faţa ceasului, apăsaţi UP sau DOWN pentru a
produsul, din cutia produsului, pentru a afla datele de siguranță vizualiza bucla de widgeturi.
și alte informații importante despre produs. Ceasul dvs. este preîncărcat cu widgeturi care oferă
Luaţi legătura întotdeauna cu medicul dvs. înainte de a începe informaţii instantaneu. Sunt disponibile mai multe widgeturi
sau a modifica orice program de exerciţii. atunci când vă asociaţi ceasul cu un smartphone.
• Din faţa ceasului, apăsaţi pe pentru a începe o activitate
Iniţiere sau a deschide o aplicaţie (Activităţi şi aplicaţii, pagina 2).
Când utilizaţi ceasul pentru prima dată, trebuie să finalizaţi • Ţineţi apăsat peMENU pentru a personaliza faţa ceasului,
aceste acţiuni pentru a-l configura şi pentru a vă familiariza cu pentru a regla setările şi pentru a asocia senzorii wireless.
funcţiile de bază.
Vizualizarea meniului de comenzi
1 Apăsaţi pe LIGHT pentru a porni ceasul (Butoane, Meniul de comenzi conţine opţiuni precum pornirea modului Nu
pagina 1). deranjaţi, blocarea tastelor sau oprirea dispozitivului. Puteţi
2 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza deschide şi portofelul Garmin Pay.
configurarea iniţială. NOTĂ: puteţi adăuga, reordona şi elimina opţiunile din meniul
În timpul configurării iniţiale, vă puteţi asocia smartphone-ul de comenzi (Personalizarea meniului de comenzi, pagina 41).
cu ceasul pentru a primi notificări, pentru a vă configura 1 De pe orice ecran, ţineţi apăsat pe LIGHT.
portofelul Garmin Pay™ şi pentru alte setări (Asocierea unui
smartphone, pagina 2).
3 Încărcaţi complet dispozitivul (Încărcarea dispozitivului,
pagina 2).
4 Începeţi o activitate (Începerea unei activităţi, pagina 3).
Butoane

2 Apăsaţi tasta de derulare în UP sau în DOWN pentru a


derula opţiunile.
Activarea modului Avion
Puteţi activa modul Avion pentru a dezactiva toate comunicaţiile
wireless.
NOTĂ: puteţi adăuga opţiunile din meniul de comenzi
(Personalizarea meniului de comenzi, pagina 41).
1 Menţineţi apăsat LIGHT.
2 Selectaţi .
LIGHT Vizualizarea widgeturilor
• apăsaţi pentru a activa sau a dezactiva iluminarea de Dispozitivul dvs. este livrat preîncărcat cu mai multe widgeturi, şi
fundal. mai multe sunt disponibile când sincronizaţi dispozitivul cu un
• Apăsaţi pentru a porni dispozitivul. smartphone.
• Ţineţi apăsat pentru a vizualiza meniul de comenzi. • Apăsaţi tasta de derulare în UP sau în DOWN.
UP·MENU Dispozitivul derulează bucla de widgeturi şi afişează un
• apăsaţi pentru a derula bucla de widgeturi şi meniurile. rezumat al datelor fiecărui widget.
• Ţineţi apăsat pentru a vizualiza meniul.
DOWN
• apăsaţi pentru a derula bucla de widgeturi şi meniurile.
• Ţineţi apăsat pentru a vizualiza comenzile muzicale de pe
orice ecran.

• apăsaţi pentru a vizualiza lista de activităţi şi pentru a


începe sau a termina o activitate.
• Apăsaţi pentru a alege o opţiune dintr-un meniu. • Apăsaţi pe pentru a vizualiza detaliile widgetului.
BACK·LAP SUGESTIE: puteţi apăsa tasta de derulare în DOWN pentru
a vizualiza ecrane suplimentare pentru un widget sau puteţi
• apăsați pentru a reveni la ecranul anterior.
apăsa pentru a vizualiza opţiuni şi funcţii suplimentare
• Apăsaţi pentru a înregistra o tură, o pauză sau o tranziţie pentru un widget.
în timpul unei activităţi multisport.
• Din orice ecran, ţineţi apăsat pe BACK pentru a reveni la faţa
• Ţineţi apăsat pentru a vizualiza cadranul ceasului de pe ceasului.
orice ecran.
• Dacă înregistraţi o activitate, apăsaţi pe tasta BACK pentru a
Utilizarea ceasului reveni la paginile cu datele activităţii.
• Ţineţi apăsat LIGHT pentru a vizualiza meniul de comenzi.

Introducere 1
Personalizarea ceasului • Actualizări software
• De pe cadranul ceasului, ţineţi apăsat pe MENU pentru a • Actualizări hartă
schimba faţa ceasului. • Actualizări ale cursurilor
• De pe ecranele widgeturilor, ţineţi apăsat pe MENU pentru a • Datele se vor încărca în Garmin Connect
personaliza opţiunile disponibile pentru widgeturi.
• Înregistrarea produsului
• Din meniul de comenzi, ţineţi apăsat pe MENU pentru a
adăuga sau a elimina comenzi şi pentru a le reordona. Configurarea Garmin Express
• De pe orice ecran, ţineţi apăsat pe MENU pentru a modifica 1 Conectaţi dispozitivul la computer utilizând un cablu USB.
setări suplimentare. 2 Vizitaţi www.garmin.com/express.
3 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Asocierea unui smartphone
Pentru a utiliza funcţiile conectate ale ceasului, trebuie să
asociaţi ceasul direct prin aplicaţia Garmin Connect™, nu din Încărcare solară
setările Bluetooth de pe smartphone.
®

Modelele de ceasuri cu capacitate de încărcare solară permit


1 Din magazinul de aplicaţii de pe smartphone-ul dvs., instalaţi încărcarea ceasului în timpul utilizării.
şi deschideţi aplicaţia Garmin Connect.
2 Selectaţi o opţiune pentru a activa modul asociere pe ceas: Vizualizarea widgetului pentru lumina solară
• În timpul configuraţiei iniţiale, selectaţi Da atunci când vi 1 De pe faţa ceasului, apăsaţi pe butonul de derulare în UP
se solicită asocierea cu smartphone-ul. sau în DOWN pentru a derula la widgetul pentru lumina
• Dacă aţi omis în prealabil procesul de asociere, ţineţi solară.
apăsată tasta MENU şi selectaţi Asociere telefon. 2 Apăsaţi pe pentru a vizualiza un grafic al intensităţii luminii
3 Selectaţi o opţiune pentru adăugarea ceasului la contul dvs.: solare la care a fost expus ceasul în ultimele 6 ore.
• Dacă aceasta este prima dată când asociaţi un dispozitiv
cu ajutorul aplicaţiei Garmin Connect, urmaţi instrucţiunile
de pe ecran.
• Dacă aţi asociat deja un alt dispozitiv cu ajutorul aplicaţiei
Garmin Connect din meniul sau , selectaţi
Dispozitive Garmin > Adăugare dispozitiv şi urmaţi
instrucţiunile de pe ecran.

Încărcarea dispozitivului
AVERTISMENT Sfaturi pentru încărcarea solară
Acest dispozitiv conţine o baterie litiu-ion. Consultaţi ghidul
Pentru a maximiza durata de viaţă a bateriei ceasului, urmaţi
Informații importante privind siguranța și produsul, din cutia
aceste sfaturi.
produsului, pentru a afla datele de siguranță și alte informații
importante despre produs. • Când purtaţi ceasul, evitaţi să acoperiţi ceasul cu mâneca
hainei.
ATENŢIONARE • Când nu purtaţi ceasul, orientaţi cadranul spre o sursă de
Pentru a preveni corodarea, uscaţi bine contactele şi zona lumină puternică, de exemplu lumina soarelui sau o lumină
învecinată, înainte de a încărca sau de a conecta dispozitivul la fluorescentă.
un computer. Consultați instrucțiunile de curățare (Întreţinerea Ceasul se va încărca mai repede când va fi expus la lumina
dispozitivului, pagina 47). soarelui, deoarece lentila pentru încărcare solară este
optimizată pentru spectrul luminii solare.
1 Introduceţi conectorul mic al cablului USB în portul de
încărcare al dispozitivului. • Pentru o durată de viaţă maximă a bateriei, încărcaţi ceasul
la lumina puternică a soarelui.
NOTĂ: ceasul se protejează automat împotriva supraîncălzirii
şi opreşte automat încărcarea dacă temperatura internă
depăşeşte pragul de temperatură pentru încărcarea solară
(Specificaţii, pagina 46).
NOTĂ: ceasul nu se încarcă de la lumina solară când este
conectat la o sursă de alimentare externă sau când bateria
ceasului este complet încărcată.

Activităţi şi aplicaţii
2 Introduceţi capătul mare al cablului USB într-un port de Dispozitivul dvs. poate fi utilizat pentru activităţi de interior, de
încărcare USB. exterior, pentru sport de performanţă şi pentru fitness. La
3 Încărcaţi complet dispozitivul. începerea unei activităţi, dispozitivul afişează şi înregistrează
datele senzorului. Puteţi salva activităţi şi le puteţi distribui în
Actualizări ale produsului comunitatea Garmin Connect.
Pe computer, instalaţi Garmin Express™ (www.garmin.com De asemenea, puteţi adăuga activităţi şi aplicaţii Connect IQ™
/express). Pe smartphone, instalaţi aplicaţia Garmin Connect . pe dispozitivul dvs. utilizând aplicaţia Connect IQ (Connect
Aceasta oferă acces uşor la următoarele servicii pentru IQCaracteristici, pagina 14).
dispozitive Garmin : ®

2 Încărcare solară
Pentru mai multe informaţii privind urmărirea activităţii şi precizia • Pentru a ignora activitatea şi a reveni la modul ceas,
statisticilor privind condiţia fizică, accesaţigarmin.com selectaţi Renunţare > Da.
/ataccuracy. NOTĂ: după oprirea activităţii, dispozitivul o salvează
automat după 30 de minute.
Începerea unei activităţi
La începerea unei activităţi, GPS porneşte automat (dacă este Adăugarea sau eliminarea unei activităţi
necesar). favorite
1 De pe faţa ceasului, apăsaţi . Lista activităţilor dvs. preferate apare atunci când apăsaţi pe
2 Dacă aceasta este prima dată când începeţi o activitate, bifaţi pe cadranul ceasului şi oferă acces rapid la activităţile pe care le
căsuţa de lângă fiecare activitate pentru a o adăuga la utilizaţi cel mai frecvent. Prima dată când apăsaţi pentru a
favoritele dvs. şi selectaţi Finalizare. începe o activitate, dispozitivul vă solicită să vă selectaţi
3 Selectaţi o opţiune: activităţile favorite. Puteţi adăuga sau elimina activităţi favorite în
orice moment.
• Selectaţi o activitate din favoritele dvs.
1 Menţineţi apăsat MENU.
• Selectaţi şi selectaţi o activitate din lista extinsă de
activităţi. 2 Selectaţi Activităţi şi aplicaţii.
4 Dacă activitatea necesită semnale GPS, ieşiţi afară într-o Activităţile dvs. favorite apar în partea de sus a listei pe un
zonă cu vedere liberă asupra cerului şi aşteptaţi până când fundal alb. Alte activităţi apar în lista extinsă pe un fundal
dispozitivul este pregătit. negru.
Dispozitivul este pregătit după ce vă stabileşte pulsul, 3 Selectaţi o opţiune:
recepţionează semnale GPS (dacă este cazul) şi se • Pentru a adăuga o activitate favorită, selectaţi activitatea
conectează la senzorii dvs. wireless (dacă este cazul). şi selectaţi Setare ca favorită.
5 Apăsaţi pentru a porni cronometrul de activitate. • Pentru a elimina o activitate favorită, selectaţi activitatea şi
Dispozitivul înregistrează date privind activitatea numai când selectaţi Eliminare din favorite.
cronometrul de activitate este pornit.
Crearea unei activităţi personalizate
Sfaturi pentru activităţi de înregistrare 1 De pe faţa ceasului, apăsaţi .
• Încărcaţi dispozitivul înainte de începerea unei activităţi
(Încărcarea dispozitivului, pagina 2). 2 Selectaţi Adăugare.
• Apăsaţi pe LAP pentru a înregistra turele, pentru a începe un 3 Selectaţi o opţiune:
set nou sau o postură nouă sau pentru a trece la pasul • Selectaţi Copiere activitate pentru a crea activitatea dvs.
următor. personalizată pornind de la una dintre activităţile dvs.
• Apăsaţi pe UP sau DOWN pentru a vizualiza paginile cu date salvate.
suplimentare. • Selectaţi Altele pentru a crea o nouă activitate
personalizată.
Comutare modul Alimentare
4 Dacă este necesar, selectaţi un tip de activitate.
Puteţi modifica modul Alimentare pentru a extinde durata de
viaţă a bateriei în timpul unei activităţi. 5 Selectaţi un nume sau introduceţi un nume personalizat.
1 În timpul unei activităţi, ţineţi apăsat pe MENU. Numele de activităţi duplicate includ un număr, de exemplu:
Bicicletă(2).
2 Selectaţi Mod alimentare.
6 Selectaţi o opţiune:
3 Selectaţi o opţiune.
• Selectaţi o opţiune pentru a personaliza setările de
Ceasul afişează orele de durată de viaţă a bateriei câştigate activitate specifice. De exemplu, puteţi personaliza
în modul de alimentare selectat. ecranele de date sau funcţiile automate.
• Selectaţi Finalizare pentru a salva şi a folosi activitatea
Oprirea unei activităţi personalizată.
1 Apăsaţi .
7 Selectaţi Da pentru adăugarea activităţii la lista de favorite.
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a vă relua activitatea, selectaţi Continuare. Activităţi în interior
• Pentru a salva activitatea şi a reveni la modul ceas, Dispozitivul fēnix poate fi utilizat pentru antrenamente în interior,
selectaţi Salvare > Finalizare. precum alergarea pe pistă în interior sau utilizarea unei biciclete
• Pentru a suspenda activitatea şi a o relua ulterior, selectaţi ergonomice ori a unui trainer de interior. GPS-ul este oprit
Continuare ulterior. pentru activităţile în interior.
• Pentru a marca o tură, selectaţi Tura. Când alergaţi sau mergeți pe jos cu GPS-ul oprit, viteza,
distanţa şi cadenţa sunt calculate utilizând accelerometrul
• Pentru a naviga înapoi la punctul de pornire al activităţii pe
înglobat în dispozitiv. Accelerometrul se calibrează automat.
calea parcursă, selectaţi Înapoi la start > TracBack.
Precizia datelor de viteză, distanţă şi cadenţă se îmbunătăţeşte
NOTĂ: această funcţie este disponibilă pentru activităţile după câteva alergări sau plimbări pe jos în aer liber cu ajutorul
care utilizează GPS. GPS-ului.
• Pentru a naviga înapoi la punctul de pornire al activităţii pe SUGESTIE: dacă vă ţineţi de balustrada pistei reduceţi precizia.
calea cea mai directă, selectaţi Înapoi la start > Ruta. Puteţi utiliza un senzor de picior pentru a înregistra ritmul,
NOTĂ: această funcţie este disponibilă pentru activităţile distanţa şi cadenţa.
care utilizează GPS. Când mergeţi pe bicicletă cu funcţia GPS dezactivată, datele
• Pentru a măsura diferenţa dintre pulsul de la finalul privind viteza şi distanţa nu sunt disponibile decât dacă aveţi un
activităţii şi pulsul după două minute, selectaţi Puls senzor opţional care trimite date despre viteză şi distanţă către
recuperare şi aşteptaţi până la expirarea numărătorii dispozitiv (de exemplu un senzor de viteză sau de cadenţă).
inverse.

Activităţi şi aplicaţii 3
Efectuarea unei alergări virtuale 9 Dacă este necesar, apăsaţi pe butonul de derulare în DOWN
Puteţi asocia dispozitivul dvs. fēnix cu o aplicaţie terţă şi editaţi numărul de repetiţii.
compatibilă pentru a transmite datele despre ritm, puls sau SUGESTIE: puteţi adăuga şi greutăţile utilizate pentru set.
cadenţă. 10 După pauză, apăsaţi pe LAP pentru a începe setul următor.
1 De pe faţa ceasului, apăsaţi . 11 Repetaţi fiecare set de antrenamente de forţă până când
2 Selectaţi Alergare virt.. activitatea dvs. este finalizată.
3 Pe tabletă, laptop sau smartphone, deschideţi aplicaţia Zwift™ 12 După ultimul set, apăsaţi pentru a opri cronometrul pentru
sau altă aplicaţie virtuală de antrenament. seturi.
4 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a porni o activitate de 13 Selectaţi Salvare.
alergare şi pentru a asocia dispozitivele.
Utilizarea unui trainer de interior ANT+ ®

5 Apăsaţi pentru a porni cronometrul de activitate.


Înainte de a putea utiliza un trainer de interior ANT+ compatibil,
6 După ce finalizaţi alergarea, apăsaţi butonul pentru a opri trebuie să montaţi bicicleta pe trainer şi să îl asociaţi cu
cronometrul de activitate. dispozitivul (Asocierea senzorilor wireless, pagina 45).
Calibrarea distanţei parcurse pe banda de alergare Puteţi utiliza dispozitivul cu un trainer de interior pentru a simula
Pentru a înregistra distanţe mai exacte pentru alergările dvs. pe rezistenţa în timp ce parcurgeţi un traseu sau efectuaţi o cursă
bandă, puteţi calibra distanţa parcursă pe banda de alergare sau un exerciţiu. În timp de utilizaţi un antrenor de interior,
după ce alergaţi cel puţin 1,5 km (1 milă) pe o bandă de funcţia GPS este dezactivată automat.
alergare. Dacă utilizaţi diferite benzi de alergare, puteţi să 1 De pe faţa ceasului, apăsaţi pe .
calibraţi manual distanţa parcursă pe banda de alergare de pe 2 Selectaţi Cicl. interior.
fiecare bandă de alergare sau după fiecare alergare.
3 Menţineţi apăsat MENU.
1 Începeţi o activitate de alergare pe bandă (Începerea unei
activităţi, pagina 3).Î 4 Selectaţi Opţiuni trainer inteligent.
2 Alergaţi pe bandă până când dispozitivul fēnixînregistrează 5 Selectaţi o opţiune:
cel puţin 1,5 km (1 milă). • Selectaţi Tură liberă pe bicicletă pentru a efectua o
3 După ce aţi finalizat alergarea, apăsaţi . cursă.
4 Selectaţi o opţiune: • Selectaţi Parcurgere traseu pentru a urma un traseu
salvat (Trasee, pagina 32).
• Pentru a calibra distanţa parcursă pe banda de alergare
pentru prima dată, selectaţi Salvare. • Selectaţi Urmaţi exerciţiul pentru a efectua un exerciţiu
salvat (Exerciţii, pagina 26).
Dispozitivul vă solicită să finalizaţi calibrarea benzii de
alergare. • Selectaţi Setare putere pentru a seta valoarea puterii
ţintă.
• Pentru a calibra manual distanţa parcursă pe banda de
alergare după prima calibrare, selectaţi Cal.şi sal. > Da. • Selectaţi Setaţi gradul pentru a seta valoarea înclinaţiei
simulate.
5 Verificaţi afişajul benzii de alergare pentru distanţa parcursă
şi introduceţi distanţa pe dispozitivul dvs. • Selectaţi Setare rezistenţă pentru a seta forţa de
rezistenţă aplicată de trainer.
Înregistrarea unei activităţi de antrenament de forţă 6 Apăsaţi pentru a porni cronometrul activităţii.
Puteţi înregistra seturile din timpul unei activităţi de antrenament
Antrenorul măreşte sau reduce rezistenţa pe baza
de forţă. Un set constă din mai multe repetări ale unei singure
informaţiilor privind altitudinea pentru traseul sau tura
mişcări.
respective.
1 De pe faţa ceasului, apăsaţi .
2 Selectaţi Forţă. Activităţi în aer liber
3 Selectaţi un exerciţiu. Dispozitivul fēnix este livrat cu activităţi în aer liber preîncărcate,
Prima dată când înregistraţi activităţile de antrenament de ca de exemplu alergare şi ciclism. GPS-ul este pornit pentru
forţă, trebuie să selectaţi pe ce încheietură veţi purta ceasul. activităţile în aer liber. Puteţi adăuga activităţi noi în baza
activităţilor implicite, cum ar fi mersul pe jos sau vâslirea. Puteţi
4 Selectaţi Vizualizare pentru a vizualiza o listă cu etapele adăuga, de asemenea, activităţi personalizate pe dispozitiv
antrenamentului (opţional). (Crearea unei activităţi personalizate, pagina 3).
SUGESTIE: în timp ce vizualizaţi etapele antrenamentului,
puteţi apăsa pentru a vizualiza o animaţie cu exerciţiul Efectuarea unei alergări pe pistă
selectat, dacă este disponibilă. Înainte de a începe o alergare pe pistă, asiguraţi-vă că alergaţi
5 Selectaţi Efectuare antrenament. pe o pistă de 400 m de formă standard.
Puteţi utiliza activitatea de Monit.alerg. pentru a înregistra datele
6 Apăsaţi pe pentru a porni cronometrul pentru seturi.
pistei în aer liber, inclusiv distanţa în metri şi intervalele de tură.
7 Începeţi primul set.
1 Staţi pe culoarul exterior al pistei.
Dispozitivul numără repetiţiile. Numărătoarea repetiţiilor este
afişată când finalizaţi cel puţin patru repetiţii. 2 De pe faţa ceasului, apăsaţi pe .
SUGESTIE: dispozitivul poate număra numai repetiţiile unei 3 Selectaţi Monit.alerg..
singure mişcări pentru fiecare set. Atunci când doriţi să 4 Aşteptaţi ca dispozitivul să localizeze sateliţii.
schimbaţi mişcările, trebuie să finalizaţi setul şi să porniţi altul 5 Dacă alergaţi pe culoarul 1, treceţi direct la pasul 10.
nou.
6 Menţineţi apăsat MENU.
8 Apăsaţi pe LAP pentru a finaliza setul şi pentru a trece la
exerciţiul următor, dacă este disponibil. 7 Selectaţi setările activităţii.
Ceasul afişează repetiţiile totale ale respectivului set. După 8 Selectaţi Număr pistă.
câteva secunde, apare cronometrul pentru pauză. 9 Selectaţi un număr de culoar.

4 Activităţi şi aplicaţii
10 Selectaţi BACK de două ori pentru a reveni la cronometrul de • Pentru a asculta o alertă pentru fiecare tură, selectaţi
activitate. Alertă de tură.
11 Apăsaţi pentru a porni cronometrul activităţii. NOTĂ: solicitarea audio Alertă de tură este activată
12 Alergaţi pe pistă. implicit.
După câteva ture, dispozitivul înregistrează dimensiunile • Pentru a personaliza mesajele cu informaţii privind ritmul
pistei şi calibrează distanţa parcursă pe pistă. şi viteza dvs., selectaţi Alertă de ritm/viteză.
13 După ce finalizaţi alergarea, apăsaţi pe pentru a opri • Pentru a personaliza mesajele cu informaţii privind pulsul
cronometrul de activitate. dvs., selectaţi Alertă puls.
14 Selectaţi Salvare. • Pentru a personaliza solicitările cu date privind
alimentarea, selectaţi Alertă putere.
Sfaturi pentru înregistrarea unei alergări pe pistă • Pentru a asculta mesaje la pornirea şi oprirea
• Aşteptaţi până când indicatorul de stare GPS devine verde cronometrului, incluzând funcţia Auto Pause , selectaţi
®

înainte de a începe o alergare pe pistă. Evenimente timer.


• În timpul primei alergări pe o pistă nefamiliară, alergaţi • Pentru a asculta alertele de activitate redate ca o solicitare
minimum 4 ture pentru a calibra distanţa parcursă pe pistă. audio, selectaţi Alerte de activitate.
Ar trebui să alergaţi puţin dincolo de punctul de start pentru a • Pentru a auzi un sunet redat înainte de o alertă sau
finaliza tura. solicitare audio, selectaţi Tonuri audio.
• Alergaţi pe acelaşi culoar la fiecare tură. • Pentru a modifica limba sau dialectul mesajelor audio,
NOTĂ: distanţa implicită Auto Lap este de 1600 m sau 4
®
selectaţi Dialect.
ture de pistă.
Vizualizarea coborârilor cu schiurile
• Dacă folosiţi alt culoar decât culoarul 1, setaţi numărul
Dispozitivul dvs. înregistrează detaliile fiecărei coborâri cu
culoarului în setările activităţii.
schiurile sau snowboardul cu ajutorul funcţiei de coborâre
Utilizarea metronomului automată. Această funcţie este activată automat pentru
Funcţia de metronom redă tonuri sonore în ritm constant pentru coborârile cu schiurile sau snowboardul. Înregistrează automat
a vă ajuta să vă îmbunătăţiţi performanţele antrenându-vă într-o noile coborâri pe baza mişcării dvs. Cronometrul se opreşte
cadenţă mai rapidă, mai lentă sau mai egală. când nu mai coborâţi sau când vă aflaţi în telescaun.
Cronometrul rămâne oprit în timpul urcării cu telescaunul.
NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă pentru toate Începeţi să coborâţi pentru a reporni cronometrul. Puteţi
activităţile. vizualiza detaliile coborârii de pe ecranul oprit sau în timp ce
1 De pe faţa ceasului, apăsaţi . cronometrul funcţionează.
2 Selectaţi o activitate. 1 Începeţi o activitate de schi sau snowboard.
3 Menţineţi apăsat MENU. 2 Menţineţi apăsat MENU.
4 Selectaţi setările activităţii. 3 Selectaţi Vizualizare coborâri.
5 Selectaţi Metronom > Stare > Activat. 4 Apăsaţi tasta de derulare în UP sau în DOWN pentru a
6 Selectaţi o opţiune: vizualiza detaliile ultimei coborâri, ale coborârii curente şi un
rezumat al tuturor coborârilor.
• Selectaţi Bătăi/minut pentru a introduce o valoare pe
baza cadenţei pe care doriţi să o menţineţi. Ecranele coborârilor includ timpul, distanţa parcursă, viteza
maximă, viteza medie şi coborârea totală.
• Selectaţi Frecvenţă alerte pentru a particulariza frecvenţa
bătăilor. Înregistrarea unei activităţi de schi în afara pistei
• Selectaţi Sunete pentru a personaliza tonul şi vibraţia Activitatea de schi în afara pistei vă permite să treceţi automat
metronomului. de la modul de monitorizare a urcării la cel de monitorizare a
7 Dacă este necesar, selectaţi Previzualizare pentru a asculta coborârii, astfel încât să vă monitorizaţi cu precizie statisticile.
metronomul înainte de a alerga. 1 De pe faţa ceasului, apăsaţi pe .
8 Începeţi alergarea (Începerea unei activităţi, pagina 3). 2 Selectaţi Schi în af.pistei.
Metronomul porneşte automat. 3 Selectaţi o opţiune:
9 În timpul alergării, selectaţi butonul de derulare în UP sau în • Dacă începeţi o activitate în urcare, selectaţi În urcare.
DOWN pentru a vizualiza ecranul metronomului. • Dăcă vă începeţi activitatea deplasându-vă în josul pantei,
10 Dacă este necesar, menţineţi apăsat butonul MENU pentru a selectaţi În coborâre.
schimba setările metronomului. 4 Apăsaţi pentru a porni cronometrul activităţii.
Redarea solicitărilor audio în timpul unei activităţi 5 Apăsaţi LAP pentru a comuta între modurile de monitorizare
Puteţi seta dispozitivul dvs. fēnix astfel încât să redea anunţuri urcare şi coborâre.
de stare motivaţionale în timpul alergării sau al altui tip de 6 După finalizarea activităţii, apăsaţi pentru a opri
activitate. Solicitările audio sunt redate prin căştile conectate, cronometrul.
folosind tehnologia Bluetooth, dacă este disponibilă. În caz
contrar, solicitările audio sunt redate pe smartphone-ul asociat
7 Selectaţi Salvare.
prin aplicaţia Garmin Connect. În timpul unei solicitări audio, Date despre putere pentru schi fond
dispozitivul sau smartphone-ul opreşte sonorul materialului Puteţi să utilizaţi dispozitivul fēnix compatibil, asociat cu
audio principal pentru a reda anunţul. accesoriul HRM-Pro™ pentru a furniza feedback în timp real
NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă pentru toate despre performanţa privind tura de schi fond.
activităţile. NOTĂ: accesoriul HRM-Pro trebuie să fie asociat cu dispozitivul
1 Menţineţi apăsat MENU. fēnix prin tehnologia ANT .®

2 Selectaţi Solicitări audio. Puterea reprezintă forţa pe care o generaţi în timp ce schiaţi.
3 Selectaţi o opţiune: Randamentul de putere este măsurat în waţi. Factorii care

Activităţi şi aplicaţii 5
afectează puterea includ viteza, schimbările de altitudine, vântul Înot
şi starea zăpezii. Puteţi să utilizaţi randamentul de putere pentru
a măsura şi îmbunătăţi performanţa privind schiatul. ATENŢIONARE
NOTĂ: valorile privind puterea din timpul schiatului sunt în Dispozitivul este destinat pentru înotul la suprafaţă. Efectuarea
general mai reduse decât cele pentru ciclism. Acest fenomen de scufundări cu dispozitivul poate deteriora produsul şi va
este normal şi are loc deoarece oamenii sunt mai eficienţi ca conduce la anularea garanţiei.
ciclişti decât ca schiori. Se întâmplă frecvent ca valorile puterii
pentru schi să fie cu 30 - 40 de procente mai mici decât valorile Terminologie din domeniul înotului
puterii pentru ciclism la antrenamente de aceeaşi intensitate. Lungime: o deplasare de-a lungul bazinului.
Interval: una sau mai multe lungimi consecutive. Un interval nou
Jumpmaster începe după ce vă odihniţi.
AVERTISMENT Mişcare: o mişcare se execută de fiecare dată când braţul care
Funcţia jumpmaster este folosită numai de paraşutiştii poartă dispozitivul execută un ciclu complet.
experimentaţi. Funcţia jumpmaster nu trebuie folosită ca SWOLF: punctajul dvs. SWOLF este suma dintre durata pe o
altimetru primar pentru paraşutism. Introducerea eşuată a lungime de bazin şi numărul de mişcări pe lungimea
informaţiilor corespunzătoare privind săriturile poate duce la respectivă. De exemplu, 30 de secunde plus 15 mişcări
vătămări corporale grave sau deces. reprezintă un scor SWOLF de 45. Pentru înotul în ape
deschise, punctajul SWOLF se calculează pe 25 de metri.
Funcţia jumpmaster urmează un model de calcul militar pentru Scorul SWOLF reprezintă o măsură a eficienţei înotului şi, ca
calcularea punctului de deschidere la altitudine mare (HARP). la golf, un scor mai redus este mai performant.
Dispozitivul detectează automat momentul săriturii pentru a
începe navigarea spre punctul de impact dorit (DIP) cu ajutorul Viteza de înot critică (CSS): teoretic, CSS reprezintă viteza pe
barometrului şi a busolei electronice. care o puteţi menţine continuu fără a obosi. Puteţi utiliza
valoarea CSS pentru a ghida ritmul antrenamentului şi
monitoriza progresul.
Sporturi multiple
Atleţii de triatlon, biatlon şi alţi practicanţi de multi-sport pot Tipuri de mişcări
profita de activităţile multi-sport, precum Triatlon sau Swimrun. Este disponibilă identificarea tipului de mişcare numai pentru
În timpul unei activităţi cu mai multe sporturi, puteţi trece de la o înotul în bazin. Tipul dvs. de mişcare este identificat la sfârşitul
activitate la alta şi puteţi vedea în continuare timpul total. De unei lungimi. Tipurile de mişcări apar în istoricul dvs. de înot şi
exemplu, puteţi comuta de la ciclism la alergare şi vă puteţi în contul dvs. Garmin Connect. De asemenea, puteţi selecta
vizualiza timpul total pentru ciclism şi alergare pe parcursul tipul de mişcare ca un câmp de date personalizat
întregii activităţi cu mai multe sporturi. (Personalizarea ecranelor de date, pagina 36).
Puteţi personaliza o activitate multi-sport sau puteţi folosi Liber Stil liber
configuraţia activităţi de triatlon implicită pentru un triatlon Spate Înot pe spate
standard.
Piept Bras
Antrenament pentru triatlon Zbor Fluture
Atunci când participaţi la triatlon, puteţi utiliza activitatea triatlon Mixt Mai mult de un tip de mişcare într-un interval
pentru a face rapid tranziţia la fiecare segment sportiv, pentru a Exerciţiu Utilizat împreună cu înregistrarea exerciţiilor (Antrenament cu
cronometra fiecare segment şi pentru a salva activitatea. jurnalul de exerciţii, pagina 7)
1 De pe faţa ceasului, apăsaţi .
2 Selectaţi Triatlon. Sfaturi pentru activităţi de înot
3 Apăsaţi pentru a porni cronometrul de activitate. • Înainte de a începe activitatea în bazin, urmaţi instrucţiunile
de pe ecran pentru a selecta dimensiunea bazinului sau
4 Selectaţi LAP la începutul şi la sfârşitul fiecărei tranziţii. pentru a introduce o dimensiune personalizată.
Funcţia de tranziţie poate fi activată sau dezactivată pentru Când veţi mai începe o activitate în bazin, dispozitivul va
setările activităţii de triatlon. folosi această dimensiune a bazinului. Puteţi ţine apăsat pe
5 După ce finalizaţi activitatea dvs., apăsaţi şi selectaţi MENU, puteţi selecta setările activităţii şi apoi selecta
Salvare. Dimensiune bazin pentru a modifica dimensiunea.
Crearea unei activităţi cu sporturi multiple • Apăsaţi pe LAP pentru a înregistra o pauză în timpul înotului
în bazin.
1 De pe faţa ceasului, apăsaţi .
Dispozitivul înregistrează automat intervalele de înot şi
2 Selectaţi Adăugare > Sporturi multiple.
lungimile de bazin.
3 Selectaţi un tip de activitate cu sporturi multiple sau • Apăsaţi pe LAP pentru a înregistra un interval în timpul
introduceţi un nume particularizat.
înotului în aer liber.
Numele duplicate de activităţi includ un număr. De exemplu,
Triatlon(2). Odihnire în timpul înotului în bazin
4 Selectaţi două sau mai multe activităţi. Ecranul de odihnă implicit afişează două cronometre de odihnă.
De asemenea, afişează timpul şi distanţa pentru ultimul interval
5 Selectaţi o opţiune: finalizat.
• Selectaţi o opţiune pentru a personaliza setările de NOTĂ: datele activităţii de înot nu sunt înregistrate în timpul
activitate specifice. De exemplu, puteţi selecta dacă să unei pauze.
includeţi sau nu tranziţiile.
1 În timpul activităţii de înot, apăsaţi pe LAP pentru a începe o
• Selectaţi Finalizare pentru a salva şi a folosi activitatea cu pauză.
sporturi multiple.
Afişajul se schimbă la text alb pe un fundal negru, iar ecranul
6 Selectaţi Da pentru adăugarea activităţii la lista de favorite. de odihnă apare.
2 În timpul unei pauze, apăsaţi tasta de derulare în UP sau în
DOWN pentru a vizualiza alte ecranele de date (opţional).

6 Activităţi şi aplicaţii
3 Apăsaţi pe LAP şi continuaţi înotul. 5 Dacă este necesar, setaţi distanţa loviturii.
4 Repetaţi pentru intervale de odihnă suplimentare. 6 Selectaţi Da pentru a ţine scorul.
Odihnă automată 7 Selectare Tee Box
Caracteristica de odihnă automată este disponibilă numai pentru 8 După ce finalizaţi runda, apăsaţi şi selectaţi Închidere
înotul în bazin. Dispozitivul detectează automat când vă odihniţi rundă.
şi atunci apare restul ecranului. Dacă faceţi o pauză mai lungă
de 15 secunde, dispozitivul creează automat un interval de
Informaţii privind găurile
odihnă. Când reluaţi înotul, dispozitivul începe automat un alt Dispozitivul arată gaura curentă la care jucaţi şi realizează
interval de înot. Puteţi activa caracteristica de odihnă automată automat tranziţia când vă deplasaţi la o gaură nouă.
din opţiunile pentru activitate (Setări ale activităţilor şi aplicaţiei, NOTĂ: : Deoarece locaţiile steagurilor se modifică, dispozitivul
pagina 35). calculează distanţa până la partea frontală, mediană şi
SUGESTIE: pentru rezultate optime la utilizarea caracteristicii posterioară a greenului, dar nu şi locaţia reală a steagurilor.
de odihnă automată, minimizaţi mişcările braţelor când vă
odihniţi.
Dacă nu doriţi să utilizaţi caracteristica de odihnă automată,
puteţi selecta LAP pentru a marca manual începutul şi sfârşitul
fiecărui interval de odihnă.
Antrenament cu jurnalul de exerciţii
Caracteristica jurnal de exerciţii este disponibilă numai pentru
înotul în bazin. Puteţi utiliza caracteristica jurnal de exerciţii
pentru a înregistra manual seturile de bătăi din picioare, înotul
cu tracţiunea unui singur braţ sau orice tip de înot care nu face Numărul găurii curente
parte din cele patru stiluri principale. Distanţa până în spatele greenului
1 În timpul activităţii de înot în bazin, apăsaţi tasta de derulare
Distanţa până în mijlocul greenului
în UP sau în DOWN pentru a vizualiza ecranul jurnalului de
exerciţii. Distanţa până la partea frontală a greenului
2 Apăsaţi pe LAP pentru a porni cronometrul al exerciţiului. Par pentru gaură
3 După ce finalizaţi un interval de exerciţii, apăsaţi pe LAP. Harta greenului
Cronometrul pentru exerciţiu se opreşte, dar cronometrul
pentru activitate continuă să înregistreze întreaga sesiune de Distanţa loviturii de la caseta loviturii tee
înot.
4 Selectaţi o distanţă pentru exerciţiul finalizat. Modul cu cifre mari
Treptele de distanţă se bazează pe dimensiunea de bazin Puteţi schimba dimensiunea cifrelor de pe ecranul cu informaţii
selectată pentru profilul activităţii. despre găuri.
Ţineţi apăsat pe MENU, selectaţi setările activităţii şi selectaţi
5 Selectaţi o opţiune:
Numere în font mare.
• Pentru a începe un alt interval de exerciţii, apăsaţi pe
LAP.
• Pentru a începe un interval de înot, apăsaţi tasta de
derulare în UP sau în DOWN pentru a reveni la ecranele
de antrenament pentru înot.
Oprirea funcţiei de măsurare a pulsului la încheietura
mâinii în timpul înotului
Funcţia de măsurare a pulsului la încheietura mâinii este în mod
implicit pornită pentru activităţile de înot. Dispozitivul este
compatibil cu accesoriul HRM-Tri™ şi accesoriul HRM-Swim™. Distanţa până la partea din spate a green-ului
Dacă sunt disponibile atât pulsul măsurat la încheietură, cât şi
datele privind pulsul măsurat la piept, dispozitivul va utiliza Distanţa până la partea din centru a green-ului sau poziţia selectată
datele privind pulsul măsurat la piept. a piunezei
1 Din widgetul pentru puls, ţineţi apăsat pe MENU. Distanţa până la partea din faţă a green-ului
NOTĂ: este posibil să fie necesar să adăugaţi widgetul la Numărul găurii curente
bucla de widgeturi (Personalizarea buclei de widgeturi,
Lovitura par pentru gaura curentă
pagina 40).
2 Selectaţi Opţiuni puls > În timpul înotului > Dezactivat.
Măsurarea distanţelor prin fixarea ţintei cu un singur
Golf buton
De pe ecranul cu informaţii despre găuri, puteţi utiliza funcţia de
Partide de golf fixare a ţintei cu un singur buton pentru a măsura distanţa până
Înainte de a juca golf, încărcaţi dispozitivul (Încărcarea la un punct de pe hartă.
dispozitivului, pagina 2). 1 Apăsaţi tasta de derulare în UP sau în DOWN pentru a
1 De pe faţa ceasului, apăsaţi . măsura distanţa până la ţintă.
2 Selectaţi Golf. 2 Dacă este necesar, selectaţi sau pentru a mări sau a
micşora.
3 Ieşiţi afară şi aşteptaţi ca dispozitivul să localizeze sateliţii.
4 Selectaţi un teren din lista de terenuri disponibile.

Activităţi şi aplicaţii 7
Schimbarea găurilor NOTĂ: nu puteţi salva o ţintă situată departe de gaura
Puteţi schimba găurile manual, de pe ecranul de vizualizare a selectată în momentul respectiv.
găurilor. 2 Pe ecranul cu informaţii despre găuri, apăsaţi pe .
1 În timp ce jucaţi golf, apăsaţi pe . 3 Selectaţi Ţinte personalizate.
2 Selectaţi Modificare gaură. 4 Selectaţi un tip de ţintă.
3 Selectaţi o gaură. Vizualizarea statisticilor croselor
Schimbarea greenului Pentru a vedea statisticile croselor, precum informaţiile despre
Dacă jucaţi la o gaură cu mai mult de un green, puteţi să distanţă şi precizie, trebuie fie să asociaţi dispozitivul cu senzorii
croselor de golf Approach CT10 (Senzori de crose,
®
schimbaţi greenul.
pagina 46), fie să activaţi setarea Solicitare crosă.
1 În timp ce jucaţi golf, apăsaţi butonul .
1 În timp ce jucaţi golf, apăsaţi pe .
2 Selectaţi Schim.pe green.
2 Selectaţi Statistici crosă.
3 Selectaţi un green.
3 Selectaţi o crosă.
Mutarea steagului
Puteţi vizualiza mai îndeaproape zona verde şi muta locul Ţinerea scorului
acului. 1 Pe ecranul cu informaţii despre găuri, apăsaţi pe .
1 Pe ecranul cu informaţii despre găuri, apăsaţi pe . 2 Selectaţi Fişă de scor.
2 Selectaţi Mutare steag. Tabela de scor apare atunci când vă aflaţi pe gazon.
3 Apăsaţi tasta de derulare în UP sau în DOWN pentru a muta 3 Apăsaţi tasta de derulare în UP sau în DOWN pentru a
poziţia pinului. derula găurile.
4 Apăsaţi pe . 4 Apăsaţi pentru a selecta o gaură.
Distanţele de pe ecranul cu informaţiile despre găuri sunt 5 Apăsaţi tasta de derulare în UP sau în DOWN pentru a seta
actualizate pentru a afişa noile locaţii ale acelor. Locul acelor scorul.
este salvat numai pentru runda curentă. Scorul total este actualizat.
Vizualizarea loviturilor măsurate Actualizarea unui scor
Înainte ca dispozitivul să poată detecta şi măsura automat 1 Pe ecranul cu informaţii despre găuri, apăsaţi pe .
loviturile, trebuie să activaţi punctajul. 2 Selectaţi Fişă de scor.
Dispozitivul dvs. dispune de detectarea şi înregistrarea 3 Apăsaţi tasta de derulare în UP sau în DOWN pentru a
automată a loviturilor. De fiecare dată când efectuaţi o lovitură derula găurile.
de-a lungul şenalului navigabil, dispozitivul înregistrează
distanţa loviturii, pentru ca dvs. să o puteţi vizualiza mai târziu. 4 Apăsaţi pentru a selecta o gaură.
SUGESTIE: detectarea automată a loviturii funcţionează cel mai 5 Apăsaţi tasta de derulare în UP sau în DOWN pentru a
bine atunci când purtaţi dispozitivul pe încheietura principală şi modifica scorul pentru gaura respectivă.
realizaţi un contact bun cu mingea. Loviturile putt nu sunt Scorul total este actualizat.
detectate. Setarea metodei de scor
1 În timp ce jucaţi golf, apăsaţi pe . Puteţi schimba metoda pe care o utilizează dispozitivul pentru a
2 Selectaţi Măsurare lovitură. ţine scorul.
Apare distanţa ultimei lovituri. 1 Din ecranul cu informații despre găuri, ţineţi apăsat pe
MENU.
NOTĂ: distanţa se resetează automat atunci când loviţi din
nou mingea, putt pe green sau mergeţi la următoarea gaură. 2 Selectaţi setările activităţii.
3 Apăsaţi tasta de derulare în DOWN. 3 Selectaţi Metodă de stabilire a scorului.
4 Selectaţi Lovituri anterioare pentru a vizualiza toate 4 Selectaţi o metodă de scor.
distanţele loviturilor înregistrate. Despre scorul Stableford
Atunci când selectaţi metoda de scor Stableford (Setarea
Vizualizarea distanţelor de tip layup şi dogleg
metodei de scor, pagina 8), punctele sunt acordate pe baza
Puteţi vizualiza o listă a distanţelor de tip layup şi dogleg pentru numărului de lovituri efectuate în raport cu par. La sfârşitul unei
găurile de la par 4 şi par 5. În această listă sunt afişate, de runde, câştigă scorul cel mai mare. Dispozitivul acordă puncte
asemenea, ţintele personalizate. conform specificaţiilor Asociaţiei de Golf din Statele Unite.
1 Pe ecranul cu informaţii despre găuri, apăsaţi pe . Fişa cu scoruri pentru un joc cu scoruri Stableford arată puncte
2 Selectaţi Layup-uri. în loc de diviziuni.
Fiecare layup şi distanţa parcursă pentru a ajunge la fiecare Puncte Lovituri efectuate în raport cu par
layup apar pe ecran. 0 2 sau mai multe peste
NOTĂ: distanţele sunt eliminate de pe listă pe măsură ce le 1 1 peste
parcurgeţi.
2 Par
Salvarea ţintelor personalizate 3 1 sub
În timp ce jucaţi o rundă, puteţi salva până la cinci ţinte 4 2 sub
personalizate pentru fiecare gaură. Salvarea unei ţinte este utilă
5 3 sub
pentru a înregistra obiecte sau obstacole care nu figurează pe
hartă. Puteţi vizualiza distanţele până la aceste ţinte utilizând
ecranul distanţelor de tip layup şi dogleg (Vizualizarea Setarea handicapului
distanţelor de tip layup şi dogleg, pagina 8). 1 Din ecranul cu informații despre găuri, ţineţi apăsat pe
MENU.
1 Staţi lângă ţinta pe care doriţi să o salvaţi.

8 Activităţi şi aplicaţii
2 Selectaţi setările activităţii. Distanţa de joc este mai lungă decât pare, deoarece există o
modificare a altitudinii.
3 Selectaţi Scor handicap.
Distanţa de joc corespunde estimării.
4 Selectaţi o opţiune pentru calcularea scorului în funcţie de
handicap: Distanţa de joc este mai scurtă decât pare, deoarece există o
modificare a altitudinii.
• Pentru a introduce numărul de lovituri de scăzut din scorul
dvs. total, selectaţi Handicap local. Vizualizarea direcţiei spre ac
• Pentru a introduce indicele handicapului jucătorului şi Funcţia PinPointer este o busolă care oferă asistenţă de direcţie
clasificarea pantei terenului de utilizat în calculul atunci când nu puteţi să vedeţi zona green. Această funcţie vă
handicapului, selectaţi Index/Pantă. poate ajuta să aliniaţi o lovitură chiar dacă vă aflaţi în pădure
5 Setaţi handicapul. sau într-o groapă adâncă cu nisip.
NOTĂ: nu utilizaţi funcţia PinPointer atunci când vă aflaţi într-un
Activarea monitorizării statisticilor
cart de golf. Interferenţele de la cartul de golf pot afecta precizia
Funcţia Monitorizare statistici permite urmărirea statisticilor busolei.
detaliate în timpul unei partide de golf.
1 Pe ecranul cu informaţii despre găuri, apăsaţi pe .
1 Din ecranul cu informații despre găuri, ţineţi apăsat pe
MENU. 2 Selectaţi PinPointer.
2 Selectaţi setările activităţii. Săgeata indică locaţia acului.
3 Selectaţi Monitorizare statistici pentru a activa urmărirea
statisticilor. Sporturi de căţărare
Înregistrarea statisticilor Înregistrarea unei activităţi de urcare în interior
Înainte de a putea înregistra statistici, trebuie să activaţi Puteţi înregistra rute din timpul unei urcări în interior. O rută este
monitorizarea statisticilor (Activarea monitorizării statisticilor, un traseu de urcare pe un perete de stâncă în interior.
pagina 9).
1 De pe faţa ceasului, apăsaţi .
1 De pe fişa de scor, selectaţi o gaură.
2 Selectaţi Urc.interior.
2 Introduceţi numărul total de lovituri efectuate, inclusiv lovituri
putt, şi apăsaţi pe . 3 Selectaţi Da pentru a înregistra statisticile rutei.
3 Setaţi numărul de lovituri putt efectuate şi apăsaţi pe . 4 Selectaţi un sistem de notare.
NOTĂ: data viitoare când veţi începe o activitate de
NOTĂ: numărul de lovituri putt efectuate este utilizat numai
escaladare în interior, dispozitivul va folosi acest sistem de
pentru monitorizarea statisticilor şi nu vă creşte scorul.
notare. Puteţi ţine apăsat pe MENU, puteţi selecta setările
4 Dacă este necesar, selectaţi o opţiune: activităţii şi apoi selecta Sistem de notare pentru a modifica
NOTĂ: dacă sunteţi la o gaură par 3, nu sunt afişate sistemul.
informaţii despre fairway. 5 Selectaţi nivelul de dificultate a rutei.
• Dacă mingea dvs. a ajuns pe fairway, selectaţi În fairway. 6 Apăsaţi pe .
• Dacă mingea dvs. nu a ajuns pe fairway, selectaţi Ratare 7 Începeţi prima rută
la dreapta sau Ratare la stânga.
NOTĂ: când cronometrul funcţionează, dispozitivul
5 Dacă este necesar, introduceţi numărul loviturilor de blochează automat butoanele pentru a împiedica apăsarea
pedeapsă. accidentală a acestora. Puteţi ţine apăsat orice buton pentru
TruSwing™ a debloca ceasul.
Dispozitivul dvs. este compatibil cu senzorul TruSwing. Puteţi 8 Când terminaţi ruta, coborâţi pe sol.
folosi aplicaţia TruSwing de pe ceas pentru a vizualiza datele Cronometrul de odihnă porneşte automat când sunteţi pe sol.
balansării înregistrate de la senzorul TruSwing. Consultați NOTĂ: dacă este necesar, puteţi să apăsaţi pe LAP pentru a
manualul de utilizare al senzorului dvs. TruSwing pentru mai finaliza ruta.
multe informaţii www.garmin.com/manuals/truswing.
9 Selectaţi o opţiune:
Utilizarea odometrului de golf • Pentru a salva o rută finalizată, selectaţi Finalizat.
Puteţi utiliza odometrul pentru a înregistra timpul, distanţa şi
• Pentru a salva o rută nefinalizată, selectaţi Rută
numărul de paşi. Odometrul porneşte şi se opreşte automat la
încercată.
începerea sau la încheierea unei runde.
• Pentru a şterge ruta, selectaţi Renunţare.
1 Pe ecranul cu informaţii despre găuri, apăsaţi pe .
10 Introduceţi numărul de eşecuri pentru rută.
2 Selectaţi Odometru.
11 După pauză, începeţi ruta următoare.
3 Dacă este necesar, selectaţi Resetare pentru a reseta
odometrul la zero. 12 Repetaţi acest proces pentru fiecare rută, până la finalizarea
activităţii.
Vizualizarea distanţei PlaysLike 13 Apăsaţi pe .
Funcţia de apreciere a distanţelor ia în considerare modificările
de altitudine de pe traseu, afişând distanţa ajustată echivalentă 14 Selectaţi Salvare.
de pe green. Înregistrarea unei activităţi de urcare
1 Din ecranul cu informații despre găuri, ţineţi apăsat pe Puteţi înregistra rute din timpul unei urcări. O rută este o cale de
MENU. urcare pe un bolovan sau o formaţie mică de stânci.
2 Selectaţi setările activităţii. 1 De pe faţa ceasului, apăsaţi .
3 Selectaţi PlaysLike. 2 Selectaţi Bouldering.
În dreptul fiecărei distanţe este afişată o pictogramă. 3 Selectaţi un sistem de notare.
NOTĂ: când veţi mai începe o activitate de urcare,
dispozitivul va folosi acest sistem de notare. Puteţi ţine

Activităţi şi aplicaţii 9
apăsat pe MENU, puteţi selecta setările activităţii şi apoi 2 Apăsaţi pe .
selecta Sistem de notare pentru a modifica sistemul. 3 Selectaţi Vizualizaţi puncte.
4 Selectaţi nivelul de dificultate a rutei. 4 Selectaţi un punct de pe traseu din listă.
5 Apăsaţi pe pentru a porni cronometrul rutei. 5 Selectaţi o opţiune:
6 Începeţi prima rută • Pentru a începe să navigaţi la punctul de pe traseu,
7 Apăsaţi pe LAP pentru a finaliza ruta. selectaţi Deplasare la.
8 Selectaţi o opţiune: • Pentru a vizualiza informaţii detaliate despre punctul de pe
• Pentru a salva o rută finalizată, selectaţi Finalizat. traseu, selectaţi Detalii.
• Pentru a salva o rută nefinalizată, selectaţi Rută
încercată. Caracteristici conectate
• Pentru a şterge ruta, selectaţi Renunţare.
Funcţiile conectate sunt disponibile pentru dispozitivul dvs. fēnix
Este afişat un cronometru pentru repaus. când conectaţi dispozitivul la un smartphone compatibil,
9 După pauză, apăsaţi pe LAP pentru a începe ruta următoare. utilizând tehnologia Bluetooth. Unele funcţii necesită instalarea
10 Repetaţi acest proces pentru fiecare rută, până la finalizarea aplicaţiei Garmin Connect pe smartphone-ul conectat. Pentru
activităţii. mai multe informaţii, accesaţi www.garmin.com/apps. De
asemenea, unele caracteristici sunt disponibile când conectaţi
11 După ultima rută, apăsaţi pe pentru a opri cronometrul dispozitivul la o reţea wireless.
pentru rută.
Notificări prin telefon: afişează notificări prin telefon şi mesaje
12 Selectaţi Salvare. pe dispozitivul dvs. fēnix.
LiveTrack: permite prietenilor şi familiei să urmărească
Iniţierea unei expediţii activităţile şi cursele dvs. în timp real. Puteţi invita persoanele
Puteţi utiliza aplicaţia Expediţie (Expediţie) pentru a prelungi care vă urmăresc şi care utilizează poşta electronică sau
durata de viaţă a bateriei în timp ce înregistraţi o activitate reţelele sociale, permiţându-le să vizualizeze datele dvs. în
desfăşurată pe durata mai multor zile. timp real pe o pagină de monitorizare Garmin Connect.
1 De pe faţa ceasului, apăsaţi . GroupTrack: vă permite să urmăriţi activitatea contactelor cu
2 Selectaţi Expediţie. ajutorul LiveTrack direct pe ecran şi în timp real.
3 Apăsaţi pentru a porni cronometrul de activitate. Încărcări de activităţi pe Garmin Connect: transmite automat
Dispozitivul accesează modul de funcţionare cu consum datele privind activitatea în contul dvs. Garmin Connect, de
redus de energie şi colectează punctele GPS ale traseului îndată ce aţi terminat de înregistrat activitatea.
din oră în oră. Pentru a maximiza durata de viaţă a bateriei, Connect IQ: vă permite să extindeţi caracteristicile dispozitivului
dispozitivul dezactivează toţi senzorii şi toate accesoriile, cu noi feţe de ceas, widgeturi, aplicaţii şi câmpuri de date.
inclusiv conexiunea la smartphone. Actualizări software: vă permite să actualizaţi software-ul
dispozitivului dvs.
Modificarea intervalului de înregistrare a punctelor de
pe traseu Meteo: vă permite să vizualizaţi condiţiile meteo actuale şi
În timpul unei expediţii, punctele de monitorizare a traseului prin prognoze meteo.
GPS sunt înregistrate în mod implicit din oră în oră. Puteţi Senzori Bluetooth: permite conectarea senzorilor compatibili
modifica frecvenţa de înregistrare a punctelor de monitorizare a Bluetooth, precum un monitor cardiac.
traseului prin GPS. Înregistrarea mai puţin frecventă a punctelor Localizare telefon: localizează smartphone-ul pierdut asociat la
de pe traseu maximizează durata de viaţă a bateriei. dispozitivul fēnix şi aflat în raza de acoperire.
NOTĂ: pentru a maximiza durata de viaţă a bateriei, punctele Găseşte-mi dispozitivul: localizează dispozitivul fēnix pierdut
de monitorizare a traseului prin GPS nu sunt înregistrate după asociat la smartphone şi aflat în raza de acoperire.
apusul soarelui. Puteţi particulariza această opţiune în setările
activităţii. Activarea notificărilor Bluetooth
1 De pe faţa ceasului, apăsaţi . Înainte de a activa notificările, trebuie să asociaţi dispozitivul
2 Selectaţi Expediţie. fēnix cu un dispozitiv mobil compatibil (Asocierea unui
3 Menţineţi apăsat MENU. smartphone, pagina 2).
4 Selectaţi setările activităţii. 1 Menţineţi apăsat MENU.
5 Selectaţi Interval Înregistrare. 2 Selectaţi Telefon > Notificări inteligente > Stare > Activat.
6 Selectaţi o opţiune. 3 Selectaţi În timpul activităţii.
4 Selectaţi o preferinţă de notificare.
Înregistrarea manuală a unui punct de monitorizare
5 Selectaţi o preferinţă de sunet.
În timpul unei expediţii, punctele de monitorizare sunt
înregistrate automat pe baza intervalului selectat de înregistrare. 6 Selectaţi Nu în timpul activităţii.
Puteţi înregistra manual un punct de monitorizare, în orice 7 Selectaţi o preferinţă de notificare.
moment. 8 Selectaţi o preferinţă de sunet.
1 Pe durata unei expediţii, apăsaţi UP sau DOWN pentru a 9 Selectaţi Confidenţialitate.
vizualiza pagina hărţii.
10 Selectaţi o preferinţă de confidenţialitate.
2 Apăsaţi pe .
11 Selectaţi Pauză.
3 Selectaţi Adăugare punct.
12 Selectaţi cât timp va apărea o nouă notificare pe ecran.
Vizualizarea punctelor de pe traseu 13 Selectaţi Semnătură pentru a adăuga o semnătură în
1 În timpul unei expediţii, apăsaţi tasta de derulare în UP sau în mesajele text de răspuns.
DOWN pentru a vizualiza pagina hărţilor.

10 Caracteristici conectate
Vizualizarea notificărilor Activarea şi dezactivarea alertelor de
1 De pe faţa ceasului, apăsaţi pe butonul de derulare în UP conexiune smartphone
sau în DOWN pentru a vizualiza widgetul de notificări.
Puteţi seta dispozitivul fēnix să vă alerteze când smartphone-ul
2 Apăsaţi pe . asociat se conectează şi se deconectează utilizând tehnologia
3 Selectaţi o notificare. Bluetooth.
4 Pentru mai multe opţiuni, apăsaţi tasta . NOTĂ: alertele de conexiune smartphone sunt dezactivate
implicit.
5 Pentru a reveni la ecranul anterior, apăsaţi tasta BACK.
1 Menţineţi apăsat MENU.
Primirea unui apel telefonic 2 Selectaţi Telefon > Alerte.
Atunci când sunteţi apelat pe smartphone-ul conectat,
dispozitivul fēnix afişează numele sau numărul de telefon al
apelantului. Localizarea unui dispozitiv mobil pierdut
Puteţi utiliza această funcţie pentru a facilita localizarea unui
• Pentru a primi apelul, selectaţi Acceptare.
dispozitiv mobil pierdut utilizând tehnologia wireless Bluetooth şi
NOTĂ: pentru a vorbi cu apelantul, trebuie să utilizaţi care în prezent se află în afara ariei de acoperire.
smartphone-ul conectat.
NOTĂ: puteţi adăuga opţiunile din meniul de comenzi
• Pentru a refuza apelul, selectaţi Respingere. (Personalizarea meniului de comenzi, pagina 41).
• Pentru a refuza apelul şi a trimite imediat un mesaj text ca 1 Ţineţi apăsat LIGHT pentru a vizualiza meniul de comenzi.
răspuns, selectaţi Răspuns şi selectaţi un mesaj din listă.
2 Selectaţi .
NOTĂ: această funcţie este disponibilă numai dacă
Dispozitivul fēnix începe să caute dispozitivul mobil asociat.
dispozitivul dvs. este conectat la un Android™.
Un semnal de alertă sonor se aude pe dispozitivul dvs. mobil,
Răspuns la un mesaj text iar intensitatea semnalului Bluetooth este afişată pe ecranul
dispozitivului fēnix. Intensitatea semnalului Bluetooth creşte
NOTĂ: această funcţie este disponibilă numai pentru
odată cu apropierea de dispozitivul mobil.
smartphone-uri cu Android.
Când primiţi o notificare de mesaj text pe dispozitivul dvs. fēnix,
3 Apăsaţi pe BACK pentru a opri căutarea.
puteţi trimite un răspuns rapid selectând dintr-o listă de mesaje.
Puteţi personaliza mesajele din aplicaţia Garmin Connect. Garmin Connect
NOTĂ: această funcţie trimite mesaje text folosind telefonul dvs. Contul dvs. Garmin Connect vă permite să vă monitorizaţi
Se pot aplica limite şi tarife pentru mesajele text impuse de performanţele şi să vă conectaţi cu prietenii dvs. Acesta vă oferă
furnizorul dvs şi de planul telefonului. Contactaţi furnizorul de instrumentele pentru a monitoriza, analiza, partaja şi pentru a vă
servicii mobile pentru mai multe informaţii despre tarifele şi încuraja reciproc. Vă puteţi înregistra evenimentele stilului dvs.
limitele mesajelor text. de viaţă activ, inclusiv alergări, plimbări, ciclism, înot, excursii,
partide de golf şi altele.
1 De pe faţa ceasului, apăsaţi pe butonul de derulare în UP
sau în DOWN pentru a vizualiza widgetul de notificări. Vă puteţi crea contul gratuit Garmin Connect atunci când
asociaţi dispozitivul cu telefonul utilizând aplicaţia Garmin
2 Apăsaţi pe şi selectaţi notificarea prin mesaj text. Connect. De asemenea, puteţi să creaţi un cont atunci când
3 Apăsaţi pe . configuraţi aplicaţia Garmin Express (www.garmin.com
4 Selectaţi Răspuns. /express).
5 Selectaţi un mesaj din listă. Stocaţi-vă activităţile în memorie: după finalizarea şi salvarea
unei activităţi cronometrate cu dispozitivul dvs., puteţi încărca
Telefonul dvs. trimite mesajul selectat ca mesaj text SMS. activitatea respectivă în contul dvs. Garmin Connect şi o
Administrarea notificărilor puteţi păstra oricât timp doriţi.
Puteţi utiliza smartphone-ul compatibil pentru a gestiona Analizaţi-vă datele: puteţi vizualiza informaţii mai detaliate cu
notificările care apar pe dispozitivul fēnix. privire la activităţile dvs. de fitness şi cele în aer liber, inclusiv
durată, distanţă, puls, număr de calorii arse, cadenţă, o
Selectaţi o opţiune:
vedere de sus de tip hartă şi diagrame de puls şi viteză.
• Dacă utilizaţi un dispozitiv iPhone , utilizaţi setările privind
®
Puteţi vizualiza informaţii mai detaliate privind partidele dvs.
notificările iOS pentru a selecta elementele care se vor
®
de golf, inclusiv tabele de scor, statistici şi informaţii despre
afişa pe dispozitiv. terenul de golf. De asemenea, puteţi vizualiza rapoarte
• Dacă utilizaţi un smartphone Android, din aplicaţia Garmin personalizabile.
Connect, selectaţi Setări > Notificări. NOTĂ: pentru a vizualiza unele date, trebuie să asociaţi un
senzor wireless opţional cu dispozitivul (Asocierea senzorilor
Oprirea conexiunii smartphone Bluetooth wireless, pagina 45).
Puteţi dezactiva conexiunea Bluetooth smartphone-ului din
meniul de comenzi.
NOTĂ: puteţi adăuga opţiuni în meniul de comenzi
(Personalizarea meniului de comenzi, pagina 41).
1 Ţineţi apăsat LIGHT pentru a vizualiza meniul de comenzi.
2 Selectaţi pentru a dezactiva conexiunea smartphone-ului
Bluetooth de pe dispozitivul dvs. fēnix .
Consultaţi manualul de utilizare al dispozitivului mobil pentru
a dezactiva tehnologia Bluetooth pe dispozitivul dvs. mobil.

Caracteristici conectate 11
1 Ţineţi apăsat LIGHT pentru a vizualiza meniul de comenzi.
2 Selectaţi .
Aplicaţia Garmin Golf™
Aplicaţia Garmin Golf vă permite să încărcaţi fişe de scor de pe
dispozitivul dvs. compatibil Garmin pentru a vizualiza statistici
detaliate şi analize ale loviturilor. Jucătorii de golf pot concura
între ei pe diferite terenuri utilizând aplicaţia Garmin Golf. Mai
mult de 41.000 de terenuri beneficiază de clasamante la care
puteţi participa. Puteţi organiza un turneu şi invita jucători să
participe.
Aplicaţia Garmin Golf sincronizează datele cu contul dvs.
Garmin Connect. Puteţi descărca aplicaţia Garmin Golf din
magazinul de aplicaţii de pe smartphone-ul dvs.

Monitorizaţi-vă progresul: puteţi urmări paşii dvs. zilnici, puteţi Garmin Explore™
intra într-o competiţie amicală cu contactele dvs. şi vă puteţi Site-ul web Garmin Explore şi aplicaţia mobilă vă permit să
atinge obiectivele. planificaţi călătorii şi să folosiţi stocarea în cloud pentru puncte
de trecere, rute şi trasee. Acestea oferă planificare avansată
Partajaţi-vă activităţile: vă puteţi conecta cu prietenii pentru a
atât online cât şi offline, permiţându-vă să partajaţi şi să
vă urmări activităţile reciproc sau puteţi publica linkuri către
sincronizaţi date cu dispozitivul dvs. compatibil Garmin. Puteţi
activităţile dvs. pe site-urile preferate de reţele sociale.
utiliza aplicaţia mobilă pentru a descărca hărţi pentru acces
Gestionaţi-vă setările: puteţi particulariza setările de dispozitiv offline şi a naviga apoi oriunde, fără a utiliza serviciul mobil.
şi de utilizator în contul dvs. Garmin Connect.
Puteţi descărca aplicaţia Garmin Explore din magazinul de
Actualizarea software-ului utilizând aplicaţia Garmin aplicaţii pe smartphone sau puteţi accesa explore.garmin.com.
Connect
Înainte de a actualiza software-ul dispozitivului dvs. utilizând
aplicaţia Garmin Connect, trebuie să aveţi un cont Garmin Funcţii de siguranţă şi monitorizare
Connect şi trebuie să asociaţi dispozitivul cu un smartphone ATENŢIE
compatibil (Asocierea unui smartphone, pagina 2).
Detectarea incidentelor şi asistenţa sunt funcţii suplimentare şi
Sincronizaţi-vă dispozitivul dvs. cu aplicaţia Garmin Connect nu trebuie să vă bazaţi pe acestea ca modalităţi principale de
(Sincronizarea manuală a datelor cu Garmin Connect, obţinere a asistenţei de urgenţă. Aplicaţia Garmin Connectnu
pagina 12). contactează serviciile de urgenţă în numele dvs.
Atunci când este disponibil un software nou, aplicaţia Garmin
Connect trimite automat actualizarea către dispozitivul dvs. Dispozitivul fēnix are funcţii de siguranţă şi monitorizare care
trebuie configurate împreună cu aplicaţia Garmin Connect.
Actualizarea software-ului utilizând Garmin Express
Înainte de a actualiza software-ul dispozitivului dvs., trebuie să ATENŢIONARE
descărcaţi şi să instalaţi aplicaţia Garmin Express şi să vă Pentru a utiliza aceste funcţii, trebuie să vă conectaţi la aplicaţia
adăugaţi dispozitivul (Utilizarea Garmin Connect la computer, Garmin Connect utilizând tehnologia Bluetooth. Puteţi introduce
pagina 12). contactele de urgenţă în contul dvs. Garmin Connect.
1 Conectaţi dispozitivul la computer utilizând cablul USB. Pentru mai multe informaţii despre detectarea incidentelor şi
Atunci când este disponibil un software nou, aplicaţia Garmin asistenţă, accesaţi garmin.com/safety.
Express îl trimite la dispozitivul dvs. Asistenţă: vă permite să trimiteţi un mesaj automat cu numele
2 După ce aplicaţia Garmin Express finalizează trimiterea dvs., linkul LiveTrack şi locaţia GPS contactelor dvs. de
actualizărilor, deconectaţi dispozitivul de la computer. urgenţă.
Dispozitivul dvs. instalează actualizările. Detecţie incidente: când dispozitivul fēnix detectează un
incident în timpul unei plimbări pe jos, alergări sau curse cu
Utilizarea Garmin Connect la computer bicicleta în aer liber, dispozitivul trimite un mesaj automat,
Aplicaţia Garmin Express conectează dispozitivul dvs. la contul linkul LiveTrack şi locaţia GPS contactelor dvs. de urgenţă.
dvs. Garmin Connect folosind un computer. Puteţi utiliza
aplicaţia Garmin Express pentru a încărca datele privind LiveTrack: permite prietenilor şi familiei să urmărească
activităţile dvs. în contul dvs. Garmin Connect şi pentru a trimite activităţile şi cursele dvs. în timp real. Puteţi invita persoanele
date, precum exerciţii sau planuri de antrenament, de pe site-ul care vă urmăresc şi care utilizează poşta electronică sau
web Garmin Connect pe dispozitivul dvs. Puteţi, de asemenea, reţelele sociale, permiţându-le să vizualizeze datele dvs. în
instala actualizări ale software-ului dispozitivului şi gestiona timp real pe o pagină de monitorizare Garmin Connect.
aplicaţiile Connect IQ. Live Event Sharing: vă permite să trimiteţi mesaje către prieteni
1 Conectaţi dispozitivul la computer utilizând cablul USB. şi familie în timpul unui eveniment, oferind actualizări în timp
real.
2 Vizitaţi www.garmin.com/express.
NOTĂ: această funcţie este disponibilă numai dacă
3 Descărcaţi şi instalaţi aplicaţia Garmin Express. dispozitivul dvs. este conectat la un Android.
4 Deschideţi aplicaţia Garmin Express şi selectaţi Adăugare GroupTrack: vă permite să urmăriţi activitatea contactelor cu
dispozitiv. ajutorul LiveTrack direct pe ecran şi în timp real.
5 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Sincronizarea manuală a datelor cu Garmin Connect
Adăugare contacte de urgenţă
Numerele de telefon ale contactelor de urgenţă sunt utilizate
NOTĂ: puteţi adăuga opţiunile din meniul de comenzi pentru funcţii de detectare a incidentelor şi de asistenţă.
(Personalizarea meniului de comenzi, pagina 41).
1 Din aplicaţia Garmin Connect, selectaţi sau .

12 Funcţii de siguranţă şi monitorizare


2 Selectaţi Siguranţă şi monitorizare > Detectarea şi 8 Derulaţi pe hartă pentru a vă vizualiza contactele.
asistenţa în cazul incidentelor > Adăugare contact de SUGESTIE: din hartă, puteţi ţine apăsat pe MENU şi
urgenţă. selectaţi Conexiuni în apropiere pentru a vizualiza informaţii
3 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran. privind distanţa, direcţia şi ritmul sau viteza pentru alte
contacte din sesiunea GroupTrack.
Adăugare contacte Sfaturi pentru sesiunile GroupTrack
Acum puteţi adăuga până la 50 de contacte în aplicaţia Garmin Caracteristica GroupTrack vă permite să urmăriţi activitatea
Connect. E-mailurile de contact pot fi utilizate cu funcţia celorlalte contacte utilizând LiveTrack direct pe ecran. Toţi
LiveTrack. Trei dintre aceste contacte pot fi utilizate drept membrii grupului trebuie să fie conexiuni în contul dvs. Garmin
contacte de urgenţă (Adăugare contacte de urgenţă, pagina 12). Connect.
1 Din aplicaţia Garmin Connect, selectaţi sau . • Începeţi activitatea la exterior folosind GPS.
2 Selectați Contacte. • Asociaţi dispozitivul dvs. fēnix cu telefonul dvs. inteligent
3 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran. utilizând tehnologia Bluetooth.
După ce adăugaţi contacte, trebuie să vă sincronizaţi datele • În cadrul aplicaţiei Garmin Connect, din meniul setări,
pentru a aplica modificările la dispozitivul dvs. fēnix selectaţi Conexiuni pentru a actualiza lista de contacte
(Sincronizarea manuală a datelor cu Garmin Connect, pentru sesiunea dvs. GroupTrack.
pagina 12). • Asiguraţi-vă că toate contactele dvs. şi-au asociat telefoanele
inteligente la dispozitive şi iniţiaţi o sesiune LiveTrack în
Pornirea şi oprirea detecţiei incidentelor cadrul aplicaţiei Garmin Connect.
1 Menţineţi apăsat MENU. • Asiguraţi-vă că toate contactele dvs. sunt în aria de acoperire
2 Selectaţi Siguranţă şi monit. > Detecţie incidente. (40 km sau 25 mi).
3 Selectaţi o activitate. • În timpul unei sesiuni GroupTrack, răsfoiţi pe hartă pentru a
vă vizualiza contactele (Adăugarea unei hărţi la activitate,
NOTĂ: detectarea incidentelor este disponibilă numai pentru
pagina 36).
plimbările pe jos, activităţile de alergare şi cu bicicleta în aer
liber. GroupTrackSetări
Atunci când un incident este detectat de către dispozitivul dvs. Ţineţi apăsat pe MENU şi selectaţi Siguranţă şi monit. >
fēnix cu GPS activat, aplicaţia Garmin Connect poate trimite GroupTrack.
automat un mesaj text şi un email cu numele dvs. şi locaţia GPS Afișare pe hartă: permite vizualizarea conexiunilor pe ecranul
către contactele de urgenţă. Apare un mesaj care indică că de hărţi în timpul unei sesiuni GroupTrack.
contactele dvs. vor fi informate după ce au trecut 30 de
secunde. Puteţi selecta Anulare înainte de finalizarea Tipuri de activităţi: permite selectarea tipului de activitate afişat
numărătorii inverse, pentru a anula mesajul. pe ecran în timpul unei sesiuni GroupTrack .

Solicitarea de asistenţă Caracteristici conectate Wi‑Fi ®

Înainte de a solicita asistenţă, trebuie să configuraţi contactele


de urgenţă (Adăugare contacte de urgenţă, pagina 12). Încărcări ale activităţilor în contul dvs. Garmin Connect:
transmite automat datele privind activitatea în contul dvs.
1 Menţineţi apăsată tasta LIGHT. Garmin Connect, de îndată ce aţi terminat de înregistrat
2 Atunci când simţiţi 3 vibraţii, eliberaţi tasta pentru a activa activitatea.
funcţia de asistenţă. Conţinut audio: vă permite să sincronizaţi conţinutul audio de la
Este afişat ecranul pentru numărătoarea inversă. furnizorii terţe părţi.
SUGESTIE: puteţi selecta Anulare înainte de finalizarea Actualizări software: dispozitivul descarcă şi instalează
numărătorii inverse, pentru a anula mesajul. automat cea mai recentă actualizare software când este
disponibilă o conexiune Wi‑Fi.
Pornirea unei sesiuni GroupTrack Exerciţii şi planuri de antrenament: vă permite să parcurgeţi şi
Înainte de a porni o sesiune GroupTrack, trebuie sa aveţi un să selectaţi exerciţii şi planuri de antrenament pe site-ul
cont Garmin Connect, un smartphone compatibil şi aplicaţia Garmin Connect. Data viitoare când dispozitivul dvs. are o
Garmin Connect. conexiune Wi‑Fi, fişierele sunt trimise wireless pe dispozitivul
Aceste instrucţiuni sunt pentru iniţierea unei sesiuni GroupTrack dvs.
pe dispozitivele fēnix. Dacă celelalte contacte au dispozitive
compatibile, le puteţi vedea pe hartă. Este posibil ca celelalte Conectarea la o reţea Wi‑Fi
dispozitive să nu poată afişa cicliştii GroupTrack pe hartă. Trebuie să conectaţi dispozitivul la aplicaţia Garmin Connect de
1 Ieşiţi afară şi porniţi dispozitivul fēnix. pe smartphone-ul dvs. sau la aplicaţia Garmin Express de pe
computer înainte de a vă putea conecta la o reţea Wi‑Fi.
2 Asociaţi-vă smartphone-ul cu dispozitivul fēnix (Asocierea
unui smartphone, pagina 2). 1 Menţineţi apăsat MENU.
3 Pe dispozitivul fēnix, ţineţi apăsat pe MENU şi selectaţi 2 Selectaţi Wi-Fi > Reţelele mele > Adăugare reţea.
Siguranţă şi monit. > GroupTrack > Afișare pe hartă Dispozitivul afişează o listă cu reţelele Wi‑Fi din apropiere.
pentru a activa vizualizarea contactelor pe ecranul hărţii.
3 Selectaţi o reţea.
4 În aplicaţia Garmin Connect, din meniul de setări, selectaţi 4 Dacă este cazul, introduceţi parola pentru reţea.
Siguranţă şi monitorizare > LiveTrack > > Setări >
GroupTrack. Dispozitivul se conectează la reţea şi reţeaua este adăugată la
lista cu reţele salvate. Dispozitivul se reconectează automat la
5 Selectaţi Vizibil pentru > Toate conexiunile. reţea atunci când se află în raza de acoperire a acesteia.
6 Selectaţi Începere LiveTrack.
7 Pe dispozitivul fēnix, începeţi o activitate.

Caracteristici conectate Wi‑Fi 13


®
Connect IQCaracteristici 5 În 60 de secunde, ţineţi ceasul în apropierea cititorului de
plăţi, cu ceasul orientat spre cititor.
Puteţi adăuga funcţii Connect IQ ceasului de la Garmin şi de la Ceasul vibrează şi va afişa un marcaj de validare când a
alţi furnizori utilizând aplicaţia Connect IQ. Puteţi personaliza finalizat comunicarea cu cititorul.
dispozitivul cu feţe de ceas, câmpuri de date, widgeturi şi
aplicaţii. 6 Dacă este necesar, urmaţi instrucţiunile de pe cititorul de
carduri pentru finalizarea tranzacţiei.
Feţe pentru ceas: permit personalizarea aspectului ceasului.
SUGESTIE: după introducerea corectă a codului de acces,
Câmpuri de date: permit descărcarea de câmpuri noi de date, puteţi efectua plăţi fără codul de acces timp de 24 de ore dacă
care prezintă datele senzorului, de activitate şi de istoric în purtaţi în continuare ceasul. Dacă scoateţi ceasul de la mână
moduri noi. Puteţi adăuga câmpuri de date Connect IQ la sau dezactivaţi monitorizarea pulsului, trebuie să introduceţi din
caracteristicile şi paginile integrate. nou codul de acces înainte de a efectua o plată.
Widgeturi: furnizează informaţii imediate, inclusiv date de
senzor şi notificări. Adăugarea unui card aferent portofelului
Aplicaţii: adăugaţi caracteristici interactive la ceasul dvs., dvs. Garmin Pay
precum noi activităţi în mediul exterior şi de tip fitness.
Puteţi adăuga până la 10 carduri de credit sau de debit în
portofelul dvs. Garmin Pay.
Descărcarea funcţiilor Connect IQ
1 Din aplicaţia Garmin Connect, selectaţi sau .
Înainte de a putea descărca funcţii din aplicaţia Connect IQ,
trebuie să asociaţi dispozitivul dvs. cu fēnix smartphone-ul 2 Selectaţi Garmin Pay > > Adăugare card.
(Asocierea unui smartphone, pagina 2). 3 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
1 Din magazinul de aplicaţii de pe smartphone-ul dvs., instalaţi După adăugarea cardului, puteţi selecta cardul de pe ceasul
şi deschideţi aplicaţia Connect IQ. dvs. pentru a efectua o plată.
2 Dacă este necesar, selectaţi dispozitivul. Gestionarea cardurilor dvs. Garmin Pay
3 Selectaţi o caracteristică Connect IQ. Puteţi suspenda sau şterge temporar un card.
4 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran. NOTĂ: în unele ţări, instituţiile financiare participante pot
restricţiona funcţiile Garmin Pay.
Descărcarea caracteristicilor Connect IQ cu 1 Din aplicaţia Garmin Connect, selectaţi sau .
ajutorul computerului 2 Selectaţi Garmin Pay.
1 Conectaţi dispozitivul la computer utilizând un cablu USB.
3 Selectaţi un card.
2 Accesaţi apps.garmin.com şi conectaţi-vă.
4 Selectaţi o opţiune:
3 Selectaţi o caracteristică Connect IQ şi descărcaţi-o. • Pentru a suspenda temporar sau pentru a anula
4 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran. suspendarea unui card, selectaţi Suspendare card.
Cardul trebuie să fie activ pentru a efectua achiziţii
folosind dispozitivul fēnix.
Garmin Pay
• Pentru a şterge cardul, selectaţi .
Funcţia Garmin Pay vă permite să vă utilizaţi ceasul pentru a
plăti achiziţiile la magazinele participante cu ajutorul cardurilor Schimbarea codului de acces Garmin Pay
dvs. de credit sau de debit de la o instituţie financiară
participantă. Trebuie să cunoaşteţi codul de acces curent pentru a-l schimba.
Dacă aţi uitat codul de acces, trebuie să resetaţi funcţia
Garmin Pay pentru dispozitivul dvs. fēnix, să creaţi un nou cod
Configurarea portofelului dvs. Garmin Pay de acces şi să reintroduceţi informaţiile cardului dvs.
Puteţi adăuga unul sau mai multe carduri de credit participante
la portofelul Garmin Pay. Accesaţi garmin.com/garminpay/banks
1 De pe pagina pentru dispozitive fēnix din aplicaţia Garmin
Connect, selectaţi Garmin Pay > Modificare cod de acces.
pentru a găsi instituţii financiare participante.
2 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
1 Din aplicaţia Garmin Connect, selectaţi sau .
Data viitoare când plătiţi cu ajutorul dispozitivului fēnix, trebuie
2 Selectaţi Garmin Pay > Începere.
să introduceţi codul nou de acces.
3 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

Achitarea unei achiziţii cu ajutorul ceasului Muzică


dvs. Puteţi descărca conţinut audio pe dispozitivul dvs. pentru a
Înainte de a vă putea utiliza ceasul pentru a plăti achiziţiile, putea asculta atunci când smartphone-ul nu se află în apropiere.
trebuie să configuraţi cel puţin un card de plată. Aplicaţia Garmin Connect şi aplicaţia Garmin Express vă permit
Puteţi utiliza ceasul pentru a plăti achiziţiile dintr-un magazin să descărcaţi conţinut audio de la un furnoizor terţ sau de pe
participant. computerul dvs.
1 Menţineţi apăsat LIGHT. Puteţi folosi comenzile de muzică pentru a controla redarea pe
smartphone sau a reda muzica stocată pe dispozitiv. Pentru a
2 Selectaţi . asculta conţinut audio stocat pe dispozitiv, trebuie să conectaţi
3 Introduceţi codul de acces din patru cifre. căştile la tehnologia Bluetooth.
NOTĂ: dacă introduceţi codul de acces incorect de trei ori,
portofelul dvs. se blochează şi trebuie să vă resetaţi codul de Conectarea de la un furnizor terţ
acces din aplicaţia Garmin Connect. Înainte de a putea descărca muzică sau alte fişiere audio pe
Apare ultimul card de plată utilizat. ceasul dvs. compatibil de la un furnizor terţ acceptat, trebuie să
vă conectaţi la furnizor utilizând aplicaţia Garmin Connect.
4 Dacă aţi adăugat mai multe carduri în portofelul Garmin Pay,
selectaţi DOWNpentru a alege un alt card (opţional). 1 Din aplicaţia Garmin Connect, selectaţi sau .

14 Connect IQCaracteristici
2 Selectaţi Dispozitive Garmin şi selectaţi-vă dispozitivul. Puteţi să încărcaţi fişiere audio personale, precum .mp3 şi .m4a,
3 Selectaţi Muzică. pe un dispozitiv fēnix de pe computer. Pentru mai multe
informaţii, accesaţi garmin.com/musicfiles.
4 Selectaţi o opţiune:
1 Conectaţi dispozitivul la computer utilizând cablul USB inclus.
• Pentru a vă conecta la un furnizor instalat, selectaţi
furnizorul şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran. 2 Pe computer, deschideţi aplicaţia Garmin Express, selectaţi
dispozitivul dvs. şi apoi selectaţi Muzică.
• Pentru a vă conecta la un furnizor nou, selectaţi Căutaţi
SUGESTIE: pentru computerele Windows , puteţi selecta
®

aplicaţii muzicale, localizaţi un furnizor şi urmați


instrucțiunile de pe ecran. şi naviga la folderul cu fişierele dvs. audio. Pentru
computerele Apple , aplicaţia Garmin Express utilizează
®

Descărcarea de conţinut audio de la un furnizor terţ biblioteca dvs. iTunes . ®

Pentru a putea descărca materiale audio de la un furnizor terţ, 3 În Muzica mea sau în lista din Biblioteca iTunes, selectaţi o
trebuie să vă conectaţi la o reţea Wi‑Fi (Conectarea la o reţea categorie de fişiere audio, cum ar fi melodii sau liste de
Wi‑Fi, pagina 13). redare.
1 Ţineţi apăsat DOWN din orice ecran pentru a deschide 4 Bifaţi căsuţele pentru fişierele audio şi selectaţi Trimitere
comenzile pentru muzică. către dispozitiv.
2 Menţineţi apăsat MENU. 5 Dacă este necesar, în lista fēnix, selectaţi o categorie, bifaţi
3 Selectaţi Furnizori de muzică. căsuţele şi selectaţi Eliminare din dispozitiv pentru a şterge
fişierele audio.
4 Selectaţi un furnizor conectat.
5 Selectaţi o listă de redare sau alt element pe care să-l Ascultare muzică
descărcaţi pe dispozitiv.
1 Ţineţi apăsat DOWN din orice ecran pentru a deschide
6 Dacă este necesar, selectaţi BACK până când vi se solicită comenzile pentru muzică.
să vă sincronizaţi cu serviciul.
2 Conectaţi căştile folosind tehnologia Bluetooth (Conectarea
NOTĂ: descărcarea de conţinut audio poate epuiza bateria. căştilor Bluetooth, pagina 15).
Este posibil să fie necesar să conectaţi dispozitivul la o sursă de
alimentare externă dacă nivelul bateriei este redus. 3 Menţineţi apăsat MENU.
4 Selectaţi Furnizori de muzică şi selectaţi o opţiune.
Descărcaţi conţinut audio din Spotify ®

• Pentru a asculta muzica descărcată pe ceas de pe


Înainte de a putea descărca conţinut audio de la Spotify, trebuie computer, selectaţi Muzica mea (Descărcarea de conţinut
să vă conectaţi la o reţea Wi‑Fi (Conectarea la o reţea Wi‑Fi, audio personal, pagina 15).
pagina 13).
• Pentru a controla redarea muzicii pe smartphone, selectaţi
1 Ţineţi apăsat DOWN din orice ecran pentru a deschide Control telefon.
comenzile pentru muzică.
• Pentru a asculta muzică de la un furnizor terţ, selectaţi
2 Menţineţi apăsat MENU. numele furnizorului.
3 Selectaţi Furnizori de muzică > Spotify. 5 Selectaţi pentru a deschide comenzile de redare a muzicii.
4 Selectaţi Add music & podcasts.
5 Selectaţi o listă de redare sau alt element pe care să-l Comenzi de redare muzică
descărcaţi pe dispozitiv. Selectaţi pentru a gestiona conţinut de la anumiţi furnizori terţi.
NOTĂ: descărcarea de conţinut audio poate epuiza bateria. Selectaţi pentru a naviga prin fişierele audio şi listele de radere
Este posibil să fie nevoie să conectaţi dispozitivul la o sursă pentru sursa selectată.
de alimentare externă dacă durata de viaţă rămasă a bateriei Selectaţi pentru a ajusta volumul.
este insuficientă.
Selectaţi pentru a reda şi a întrerupe fişierul audio curent.
Listele de redare sau alte elemente selectate se descarcă pe
Selectaţi pentru a trece la următorul fişier audio din lista de redare.
dispozitiv.
Ţineţi apăsat pentru a derula rapid înainte fişierul audio curent.
Modificarea furnizorului de muzică Selectaţi pentru a relua fişierul audio curent.
1 Ţineţi apăsat DOWN din orice ecran pentru a deschide Selectaţi de două ori pentru a trece la fişierul audio anterior din
comenzile pentru muzică. lista de redare.
Ţineţi apăsat pentru a derula fişierul audio curent.
2 Menţineţi apăsat MENU.
Selectaţi pentru a schimba modul de repetare.
3 Selectaţi Furnizori de muzică.
Selectaţi pentru a schimba modul de redare aleatorie.
4 Selectaţi un furnizor conectat.
Deconectarea de la un furnizor terţ Conectarea căştilor Bluetooth
1 Din aplicaţia Garmin Connect, selectaţi sau . Pentru a asculta muzica încărcată pe dispozitivul dvs. fēnix,
2 Selectaţi Dispozitive Garmin şi selectaţi-vă dispozitivul. trebuie să conectaţi căştile utilizând tehnologia Bluetooth.
3 Selectaţi Muzică. 1 Aduceţi căştile la o distanţă de maxim 2 m (6,6 ft.) de
dispozitiv.
4 Selectaţi un furnizor terţ instalat şi urmaţi instrucţiunile de pe
ecran pentru a deconecta furnizorul terţ de la dispozitiv. 2 Activaţi modul de asociere pe căşti.
3 Menţineţi apăsat MENU.
Descărcarea de conţinut audio personal 4 Selectaţi Muzică > Căşti > Adăugare nou.
Înainte de a trimite muzica personală către dispozitivul dvs., 5 Selectaţi căştile pentru a finaliza asocierea.
trebuie să instalaţi aplicaţia Garmin Express pe computer
(www.garmin.com/express).
Schimbarea modului audio
Puteţi modifica modul de redare a muzicii, de la stereo la mono.
1 Menţineţi apăsat MENU.
Muzică 15
2 SelectaţiMuzică > Audio. NOTĂ: este posibil să fie necesar să adăugaţi widgetul la
3 Selectaţi o opţiune. bucla de widgeturi (Personalizarea buclei de widgeturi,
pagina 40).
2 Apăsaţi pe pentru a vizualiza pulsul dvs. curent în bătăi pe
Funcţii pentru puls minut (bpm) şi un grafic al pulsului dvs. din ultimele 4 ore.
Dispozitivul fēnix dispune de un monitor cardiac cu măsurare la 3 Apăsaţi tasta de derulare în DOWN pentru a vizualiza valorile
încheietură şi este, de asemenea, compatibil cu monitoarele medii ale pulsului dvs. în stare de repaus din ultimele 7 zile.
cardiace pentru piept (comercializate separat). Puteţi vizualiza Transmiterea datelor privind pulsul către dispozitivele
datele privind pulsul cu ajutorul widgetului de puls. Dacă sunt
disponibile atât pulsul măsurat la încheietură, cât şi datele
Garmin
privind pulsul măsurat la piept când începeţi o activitate, Puteţi transmite datele privind pulsul dvs. de pe dispozitivul dvs.
dispozitivul va utiliza datele privind pulsul măsurat la piept. fēnix şi le puteţi vizualiza pe dispozitivele asociate Garmin.
NOTĂ: transmiterea datelor privind pulsul reduce durata de
Puls măsurat la încheietura mâinii viaţă a bateriei.
1 Din widgetul pentru puls, ţineţi apăsat pe MENU.
Purtarea dispozitivului
• Purtaţi dispozitivul deasupra osului încheieturii de la mână.
2 Selectaţi Opţiuni puls > Transmitere puls.
NOTĂ: dispozitivul trebuie să fie fix, dar confortabil. Pentru
3 Apăsaţi pe .
citiri mai precise ale pulsului, dispozitivul nu trebuie mişcat în Dispozitivul fēnix începe să transmită pulsul dvs. şi afişează
timpul alergării sau al exerciţiilor. Pentru citiri ale .
pulsoximetrului, trebuie să rămâneţi nemişcaţi. 4 Asociaţi dispozitivul fēnix cu un dispozitiv compatibil Garmin
ANT+.
NOTĂ: instrucţiunile de asociere diferă pentru fiecare
dispozitiv compatibil Garmin în parte. Citiţi manualul dvs. de
utilizare.
SUGESTIE: pentru a întrerupe transmiterea datelor despre
puls, apăsaţi pe din ecranul pentru puls.
Transmiterea datelor privind pulsul în timpul unei activităţi
NOTĂ: senzorul optic este localizat pe partea din spate a Puteţi configura dispozitivul dvs. fēnix pentru a transmite datele
dispozitivului. privind pulsul în mod automat atunci când începeţi o activitate.
De exemplu, puteţi transmite datele despre puls pe un dispozitiv
• Consultaţi Sfaturi pentru un puls neregulat, pagina 16
Edge în timp ce mergeţi pe bicicletă sau pe o cameră de
®

pentru mai multe informaţii despre pulsul măsurat la


acţiune VIRB pe durata unei activităţi.
®

încheietura mâinii.
NOTĂ: transmiterea datelor privind pulsul reduce durata de
• Consultaţi Sfaturi în cazul în care datele pulsoximetrului sunt
viaţă a bateriei.
neregulate, pagina 24 pentru mai multe informaţii despre
senzorul pulsoximetrului. 1 Din widgetul pentru puls, ţineţi apăsat pe MENU.
• Pentru mai multe informaţii privind precizia citirilor, accesaţi 2 Selectaţi Opţiuni puls > Transmitere în timpul activităţii.
garmin.com/ataccuracy. 3 Începeţi o activitate (Începerea unei activităţi, pagina 3).
• Pentru mai multe informaţii despre uzura şi îngrijirea Dispozitivul fēnix începe să transmită datele privind pulsul
dispozitivului, accesaţi www.garmin.com/fitandcare. dvs. în fundal.
Sfaturi pentru un puls neregulat NOTĂ: nu există nicio indicaţie a faptului că dispozitivul
Dacă pulsul este neregulat sau nu apare, puteţi încerca să transmite date privind pulsul dvs. în timpul unei activităţi.
urmaţi aceste sfaturi. 4 Asociaţi dispozitivul dvs. fēnix cu dispozitivul Garmin ANT+
• Curăţaţi-vă şi uscaţi-vă braţul înainte de a vă monta compatibil.
dispozitivul pe corp. NOTĂ: instrucţiunile de asociere diferă pentru fiecare
• Evitaţi să purtaţi protecţie solară, loţiuni şi repelent pentru dispozitiv compatibil Garmin în parte. Citiţi manualul dvs. de
insecte sub dispozitiv. utilizare.
• Nu zgâriaţi senzorul de puls situat în partea din spate a SUGESTIE: pentru a opri transmiterea datelor privind pulsul
dispozitivului. dvs., opriţi activitatea (Oprirea unei activităţi, pagina 3).
• Purtaţi dispozitivul deasupra osului încheieturii de la mână. Setarea unei alerte de puls anormal
Dispozitivul trebuie să fie fix, dar confortabil.
ATENŢIE
• Aşteptaţi până când pictograma lumninează permanent
înainte de a începe activitatea. Acestă funcţie doar vă alertează atunci când pulsul dvs.
depăşeşte sau scade sub un anumit număr de bătăi pe minut,
• Încălziţi-vă timp de 5 - 10 minute şi obţineţi o valoare a aşa cum este selectată de către utilizator, după o perioadă de
pulsului înainte de a începe activitatea. inactivitate. Această funcţie nu vă notifică cu privire la nicio o
NOTĂ: în medii reci, încălziţi-vă în locaţii interioare. posibilă afecţiune a inimii şi nu are ca scop tratarea sau
• Clătiţi dispozitivul cu apă proaspătă după fiecare sesiune de diagnosticarea vreunei afecţiuni medicale sau boli. Adresaţi-vă
exerciţii. întotdeauna furnizorului dvs. de servicii medicale pentru orice
probleme legate de sănătatea inimii.
• În timpul exerciţiilor, utilizaţi o brăţară din silicon.
Puteți seta valoarea de prag a pulsului.
Vizualizarea widgetului Puls
1 Pe faţa ceasului, apăsaţi UP sau DOWN pentru a vizualiza 1 Din widgetul pentru puls, ţineţi apăsat pe MENU.
widgetul de măsurare a pulsului. 2 Selectaţi Opţiuni puls > Alerte de puls anormal.
3 Selectați Alertă ritm ridicat sau Alertă ritm scăzut.

16 Funcţii pentru puls


4 Setaţi valoarea de prag a pulsului. NOTĂ: durata contactului cu solul şi echilibrul nu sunt
De fiecare dată când pulsul depăşeşte sau scade sub valoarea disponibile în timpul mersului.
de prag, apare un mesaj şi dispozitivul vibrează. Echilibrul pe durata contactului cu solul: echilibrul pe durata
contactului cu solul afişează balanţa stânga/dreapta de pe
Dezactivarea monitorului cardiac montat la durata contactului cu solul din timpul alergării. Acesta
încheietură afişează un procent. De exemplu, 53,2 cu o săgeată
Valoarea implicită pentru Puls la înch.mâinii este Automat. orientată spre stânga sau spre dreapta.
Dispozitivul utilizează automat monitorul cardiac montat la Lungimea pasului: lungimea pasului este lungimea pasului
încheietură dacă nu asociaţi la acesta un monitor cardiac ANT+. dvs. între două păşiri succesive. Este măsurată în metri.
NOTĂ: dezactivarea monitorului cardiac montat la încheietură Raport vertical: Raportul vertical este raportul dintre oscilaţiile
dezactivează şi senzorul pulsoximetru montat la încheietură. pe verticală şi lungimea pasului. Acesta afişează un procent.
Puteţi realiza o citire manuala de pe widgetul pulsoximetrului. De obicei un număr mai mic indică faptul că sunteţi într-o
1 Din widgetul pentru puls, ţineţi apăsat pe MENU. formă mai bună pentru alergare.
2 Selectaţi Opţiuni puls > Stare > Dezactivat. Antrenamentul cu dinamica alergării
Înainte de a vizualiza dinamica alergării, trebuie să purtaţi
Dinamica alergării accesoriul pentru monitorizarea dinamicii alergării, de exemplu
Puteţi utiliza dispozitivul dvs. fēnix compatibil asociat cu accesoriul HRM-Tri şi să îl asociaţi cu dispozitivul (Asocierea
accesoriul HRM-Tri sau cu alt accesoriu pentru dinamica senzorilor wireless, pagina 45).
alergării pentru a vă furniza feedback în timp real despre forma
1 Menţineţi apăsat MENU.
dvs. de alergare.
2 Selectaţi Activităţi şi aplicaţii.
Accesoriul pentru dinamica alergării are un accelerometru care
măsoară mişcarea torsului, pentru a calcula şase măsurători ale 3 Selectaţi o activitate.
alergării. 4 Selectaţi setările activităţii.
Cadenţă: cadenţa este numărul de paşi pe minut. Afişează 5 Selectaţi Ecrane de date > Adăugare nou.
numărul total de paşi (combinaţi dreapta şi stânga).
6 Selectaţi un ecran cu date de dinamică a alergării.
Oscilaţie pe verticală: oscilaţia pe verticală este mişcarea pe NOTĂ: ecranele cu dinamica de alergare nu sunt disponibile
verticală din timpul alergării. Afişează mişcarea pe verticală a pentru toate activităţile.
torsului, măsurată în centimetri pentru fiecare pas.
7 Începeţi alergarea (Începerea unei activităţi, pagina 3).
Durată de contact cu solul: durata de contact cu solul este
durata petrecută pe sol la fiecare pas în timpul alergării. Este 8 Selectaţi UP sau DOWN pentru a deschide un ecran al
măsurată în milisecunde. dinamicii de alergare pentru a vă vizualiza datele măsurate.

Indicatoarele color şi datele despre dinamica alergării


Ecranele cu dinamica alergării afişează un indicator color pentru măsurătorile primare. Puteţi afişa cadenţa, oscilaţia pe verticală,
durata de contact cu solul, echilibrul pe durata contactului cu solul sau raportul vertical ca măsurători primare. Indicatorul color vă
arată în ce mod datele despre dinamica alergării se compară cu cele ale altor alergători. Zonele color se bazează pe percentile.
Garmin a studiat mulţi alergători, de toate nivelurile. Valorile din zonele roşii sau portocalii sunt tipice pentru alergătorii cu mai puţină
experienţă sau mai lenţi. Valorile din zonele verzi, albastre sau mov sunt tipice pentru alergătorii cu mai multă experienţă sau mai
rapizi. Alergătorii cu mai multă experienţă tind să manifeste durate de contact cu solul mai mici, oscilaţii mai mici pe verticală,
rapoarte verticale mai mici şi cadenţe superioare faţă de alergătorii cu mai puţină experienţă. Cu toate acestea, alergătorii mai înalţi
manifestă în mod tipic cadenţe uşor inferioare, lungimi mai mari ale paşilor şi oscilaţii pe verticală puţin mai mari. Raportul vertical
este oscilaţia pe verticală împărţită la lungimea pasului. Nu este corelat cu înălţimea.
Accesaţi www.garmin.com/runningdynamics pentru mai multe informaţii despre dinamica alergării. Pentru teorii şi interpretări
suplimentare ale datelor despre dinamica alergării, puteţi consulta publicaţii şi site-uri web de prestigiu consacrate alergării.
Zonă color Procent din zonă Interval de cadenţă Intervalul duratei de contact cu solul
Mov >95 >183 ppm <218 ms
Albastru 70–95 174–183 ppm 218–248 ms
Verde 30-69 164-173 ppm 249-277 ms
Portocaliu 5-29 153-163 ppm 278-308 ms
Roşu <5 <153 ppm >308 ms

Date despre echilibrul pe durata contactului cu solul


Echilibrul pe durata contactului cu solul măsoară simetria din timpul alergării şi apare ca un procent din durata totală a contactului cu
solul. De exemplu, 51,3% cu o săgeată orientată spre stânga arată că alergătorul petrece mai mult timp pe pământ cu piciorul stâng.
Dacă ecranul cu date afişează ambele numere, de exemplu 48–52, 48% reprezintă piciorul stâng şi 52% reprezintă piciorul drept.
Zonă color Roşu Portocaliu Verde Portocaliu Roşu
Simetrie Slab Suficient Bun Suficient Slab
Procent din alţi alergători 5% 25% 40% 25% 5%
Echilibrul duratei de contact cu solul >52,2% S 50,8–52,2% S 50,7% S–50,7% D 50,8–52,2% D >52.2% D

În timpul elaborării şi testării dinamicii alergării, echipa Garmin a descoperit corelaţii între rănirile şi dezechilibrele mai pronunţate ale
anumitor alergători. Pentru mulţi alergători, echilibrul pe durata contactului cu solul tinde să se abată dincolo de 50–50 la alergarea
în susul sau în josul pantelor. Majoritatea antrenorilor de alergări sunt de acord cu faptul că o formă simetrică a alergării este
benefică. Alergătorii de elită tind să aibă paşi rapizi şi echilibraţi.

Funcţii pentru puls 17


Puteţi urmări indicatorul color sau câmpul de date pe durata alergării sau puteţi vizualiza rezumatul din contul Garmin Connect după
alergare. Ca şi în cazul altor date referitoare la dinamica alergării, echilibrul pe durata contactului cu solul este o măsurătoare
cantitativă menită să contribuie la înţelegerea formei dvs. de alergare.
Date privind oscilaţia pe verticală şi raportul vertical
Intervalele de date pentru oscilaţia pe verticală şi raportul vertical diferă uşor în funcţie de senzor şi de poziţionarea acestuia pe
piept (accesorii HRM-Tri sau HRM-Run™) sau la talie (accesoriu Running Dynamics Pod).
Zonă color Procent din zonă Interval de oscilaţii pe Interval de oscilaţii pe Raport vertical la piept Raport vertical la talie
verticală la piept verticală la talie
Mov >95 <6,4 cm <6,8 cm <6,1 % <6,5 %
Albastru 70–95 6,4–8,1 cm 6,8-8,9 cm 6,1-7,4% 6,5-8,3%
Verde 30-69 8,2-9,7 cm 9,0-10,9 cm 7,5-8,6% 8,4-10,0%
Portocaliu 5-29 9,8-11,5 cm 11,0-13,0 cm 8,7-10,1% 10,1-11,9%
Roşu <5 >11,5 cm >13,0 cm >10,1 % >11,9 %

Sfaturi pentru situaţia în care datele despre dinamica Pragul de putere funcţională (FTP): dispozitivul utilizează
alergării lipsesc informaţiile din profilul dvs. de utilizator, introduse la
Dacă datele despre dinamica alergării nu sunt afişate, puteţi configurarea iniţială, pentru a estima valoarea FTP. Pentru o
încerca să urmaţi aceste sfaturi. estimare mai exactă, puteţi efectua un test ghidat.
• Asiguraţi-vă că aveţi un accesoriu pentru dinamica alergării, Prag lactat: pragul lactat necesită un monitor cardiac. Pragul
precum un accesoriu HRM-Tri. lactat este punctul în care musculatura începe să obosească
rapid. Dispozitivul măsoară pragul lactat utilizând datele
Accesoriile pentru dinamica alergării au simbolul pe partea pulsului şi ritmul.
frontală a modulului.
• Asociaţi din nou accesoriul pentru dinamica alergării cu Dezactivarea notificărilor de performanţă
dispozitivul fēnix, conform instrucţiunilor. Anumite notificări pricind performanţele apar la finalul activităţii.
• Dacă pe afişajul cu datele despre dinamica alergării apar Anumite notificări de performanţă sunt alerte care apar în timpul
numai zerouri, asiguraţi-vă că accesoriul este purtat cu unei activităţi sau când atingeţi o nouă măsurare a performanţei,
partea corectă orientată în sus. precum estimarea valorii VO2 max. Puteţi dezactiva funcţia
pentru statisticile privind nivelul de performanţă pentru a evita o
NOTĂ: durata de contact cu solul şi echilibrul sunt afişate parte din aceste notificări.
numai în timpul alergării. Aceasta nu este calculată în timpul
mersului. 1 Ţineţi apăsat MENU.
2 Selectaţi Statistici date fiziologice > Nivel de performanţă.
Măsurătorile performanţelor Detectarea automată a măsurătorilor performanţelor
Măsurătorile performanţelor sunt estimări care vă pot ajuta să Funcţia de Detectare automată este activată implicit. Dispozitivul
monitorizaţi şi să vă înţelegeţi activităţile de antrenament şi poate detecta automat pulsul dvs. maxim şi pragul lactat în
performanţele înregistrate în timpul curselor. Aceste măsurători timpul unei activităţi. Atunci când este asociat unui contor de
necesită câteva activităţi care folosesc pulsul măsurat la putere compatibil, dispozitivul poate detecta automat puterea
încheietura mâinii sau un monitor cardiac pentru piept dvs. de prag funcţională (FTP) în timpul unei activităţi.
compatibil. Măsurătorile performanţelor de ciclism necesită un
monitor cardiac şi un contor de putere. NOTĂ: dispozitivul detectează pulsul maxim numai dacă pulsul
este mai mare decât valoarea setată în profilul dvs. de utilizator.
Aceste valori estimate sunt furnizate şi susţinute de Firstbeat.
Pentru informaţii suplimentare, accesaţi garmin.com 1 Menţineţi apăsat MENU.
/performance-data/running. 2 Selectaţi Statistici date fiziologice > Detectare automată.
NOTĂ: este posibil ca prima dată estimările să pară inexacte. 3 Selectaţi o opţiune.
Dispozitivul vă solicită să efectuaţi câteva activităţi pentru a afla
date despre performanţele dvs. Sincronizarea activităţilor şi a măsurătorilor
VO2 max.: vO2 max. este volumul maxim de oxigen (în mililitri)
performanţelor
pe care îl puteţi consuma pe minut pe kilogram de greutate Puteţi să sincronizaţi activităţile şi măsurătorile performanţelor
corporală la performanţa maximă. de pe alte dispozitive Garmin pe dispozitivul dvs. fēnix utilizând
contul de Garmin Connect. Aceasta îi permite dispozitivului dvs.
Duratele estimate ale curselor: dispozitivul utilizează să reflecte cu mai multă precizie starea de antrenament şi
estimarea volumului VO2 max. şi istoricul de antrenamente condiţia fizică. De exemplu, puteţi înregistra o cursă cu un
pentru a oferi o durată ţintă a cursei pe baza condiţiei dvs. dispozitiv Edge şi să vizualizaţi detaliile despre activitate şi
fizice curente. nivelul global de solicitare al antrenamentului pe dispozitivul
Testul de stres pentru HRV: testul de stres al variaţiilor pulsului fēnix.
(HRV) necesită un monitor cardiac pentru piept Garmin. 1 Menţineţi apăsat MENU.
Dispozitivul înregistrează variaţiile pulsului în timp ce staţi
nemişcat timp de 3 minute. Acesta arată nivelul stresului 2 Selectaţi Statistici date fiziologice > TrueUp.
general. Intervalul de măsurare este de la 1 la 100, iar un Atunci când vă sincronizaţi dispozitivul cu smartphone-ul,
scor mai mic indică un nivel de stres mai scăzut. activităţile şi măsurătorile recente ale performanţelor de pe
Performanţe: nivelul de performanţă este o evaluare în timp celălalt dispozitiv Garmin apar pe dispozitivul dvs. fēnix.
real după o activitate între 6 şi 20 de minute. Acesta poate fi Despre estimarea volumelor VO2 max.
adăugat sub forma unui câmp de date astfel încât să vă
VO2 max. este volumul maxim de oxigen (în mililitri) pe care îl
puteţi vizualiza nivelul de performanţă pe durata restului
puteţi consuma pe minut pe kilogram de greutate corporală la
activităţii. Acesta compară nivelul dvs. în timp real cu nivelul
performanţa maximă. Simplu spus, volumul VO2 max. este un
mediu al stării dvs. atletice.
indicator al performanţei atletice şi ar trebui să crească odată cu
îmbunătăţirea nivelului dvs. atletic. Dispozitivul fēnix necesită un

18 Funcţii pentru puls


monitor cardiac compatibil, montat la încheietura mâinii sau pe nevoie de câteva ture pentru a memora performanţele dvs. de
piept, pentru a afişa estimarea volumului VO2 max. Dispozitivul ciclism.
efectuează estimări separate ale nivelului maxim de VO2 pentru 1 Pedalaţi la intensitate ridicată constantă timp de cel puţin 20
alergare şi mers pe bicicletă. Trebuie să alergaţi fie în aer liber, de minute.
cu GPS, fie să mergeţi cu bicicleta cu un contor de putere
compatibil la nivel moderat de intensitate timp de mai multe 2 La încheierea traseului, selectaţi Salvare.
minute pentru a obţine o estimare precisă a valorii VO2 max. 3 Selectaţi UP sau DOWN pentru a derula măsurătorile
Pe dispozitiv, estimarea VO2 max. este afişată în cifre, ca text performanţelor.
descriptiv şi ca poziţie reprezentată pe indicatorul color. În SUGESTIE: puteţi selecta pentru a vedea informaţii
contul dvs. Garmin Connect, puteţi vizualiza detalii suplimentare suplimentare.
despre estimarea VO2 max., inclusiv despre vârsta dvs. de
fitness. Vârsta dvs. de fitness vă ajută să vă faceţi o idee despre Vizualizarea duratelor prevăzute ale curselor
modul în care condiţia dvs. fizică se compară cu ce a unei Pentru o estimare de cea mai mare acurateţe, finalizaţi
persoane de acelaşi sex şi de vârstă diferită. Pe măsură ce configurarea profilului de utilizator (Setarea profilului de
faceţi exerciţii fizice, vârsta dvs. de fitness poate scădea în timp. utilizator, pagina 24) şi setaţi frecvenţa dvs. cardiacă maximă
(Setarea zonelor de puls, pagina 24).
Dispozitivul utilizează estimarea volumului VO2 max. (Despre
estimarea volumelor VO2 max., pagina 18) şi istoricul de
antrenamente pentru a oferi o durată ţintă a cursei pe baza stării
dvs. atletice curente. Dispozitivul analizează mai multe
săptămâni cu date despre antrenament pentru a rafina
estimările timpului pentru cursă.
SUGESTIE: dacă aveţi mai multe dispozitive Garmin, puteţi
activa funcţia Physio TrueUp™, care permite dispozitivului dvs.
să sincronizeze activităţile, istoricul şi datele de la alte
Mov Superior dispozitive (Sincronizarea activităţilor şi a măsurătorilor
Albastru Excelent performanţelor, pagina 18).
Verde Bun 1 De pe faţa ceasului, selectaţi UP sau DOWN pentru a
Portocaliu Suficient
vizualiza widgetul de monitorizare a performanţelor.
Roşu Slab 2 Selectaţi pentru a răsfoi prin măsurătorile de performanță.
Duratele prevăzute ale curselor sunt afişate pentru distanţele
Datele despre volumul VO2 max. sunt furnizate de FirstBeat. de 5K (5000 m), 10K (10000 m), semimaraton şi maraton.
Analiza volumului VO2 max. este furnizată cu permisiunea The NOTĂ: este posibil ca prima dată datele prevăzute să pară
Cooper Institute . Pentru mai multe informaţii, consultaţi anexa
®
inexacte. Dispozitivul are nevoie de câteva alergări pentru a
(Clasificările standard ale volumului maxim de O2, pagina 53) memora comportamentul performanţele dvs. de alergare.
şi accesaţi www.CooperInstitute.org.
Despre efectul antrenamentului
Afişarea volumului VO2 max. estimat pentru alergare Efectul antrenamentului măsoară impactul unei activităţi asupra
Această funcţie necesită pulsul măsurat la încheietura mâinii condiţiei dvs. fizice aerobe şi anaerobe. Efectul antrenamentului
sau un monitor cardiac pentru piept compatibil. Dacă utilizaţi un se acumulează în timpul activităţii. Pe măsură ce activitatea
monitor cardiac pentru piept, trebuie să vi-l puneţi şi să îl progresează, creşte valoarea Efectului antrenamentului. Efectul
asociaţi cu dispozitivul dvs. (Asocierea senzorilor wireless, antrenamentului este determinat de informaţiile din profilul de
pagina 45). utilizator, istoricul de antrenamente şi din datele despre puls,
Pentru o estimare de cea mai mare acurateţe, finalizaţi durata şi intensitatea activităţii dvs. Există şapte etichete diferite
configurarea profilului de utilizator (Setarea profilului de cu efectul antrenamentului pentru a descrie principalele beneficii
utilizator, pagina 24) şi setaţi frecvenţa dvs. cardiacă maximă ale activităţii dvs. Fiecare etichetă este codată cromatic şi
(Setarea zonelor de puls, pagina 24). Este posibil ca prima corespunde punctului central al nivelului de solicitare al
dată estimarea să pară inexactă. Dispozitivul are nevoie de antrenamentului (Punctul central al nivelului de solicitare al
câteva alergări pentru a memora comportamentul performanţele antrenamentului, pagina 22). De exemplu, fiecare frază de
dvs. de alergare. feedback, „Valoare VO2 Max. cu impact foarte mare”, are o
1 Alergaţi cel puţin 10 minute în aer liber. descriere corespunzătoare în detaliile despre activitatea dvs.
Garmin Connect.
2 După ce alergaţi, selectaţi Salvare.
Efectul de antrenament aerob foloseşte pulsul pentru a măsura
3 Selectaţi UP sau DOWN pentru a derula măsurătorile modalitatea prin care intensitatea acumulată a unui exerciţiu v-a
performanţelor. afectat condiţia fizică aerobă şi arată dacă antrenamentul a avut
SUGESTIE: puteţi selecta pentru a vedea informaţii un efect de menţinere sau de îmbunătăţire a nivelului condiţiei
suplimentare. dvs. fizice. Valoarea consumului în exces de oxigen post-
antrenament (EPOC) acumulată în timpul exerciţiului este
Obţinerea estimării valorii VO2 max. pentru ciclism
mapată la un interval de valori importante pentru condiţia dvs.
Această funcţie necesită un contor de putere şi pulsul măsurat fizică şi obiceiurile de antrenament. Antrenamentele constante,
la încheietura mâinii sau un monitor cardiac pentru piept cu un efort moderat sau antrenamentele care implică intervale
compatibil. Contorul de putere trebuie asociat cu dispozitivul mai lungi (>180 secunde) au un impact pozitiv asupra
fēnix (Asocierea senzorilor wireless, pagina 45). Dacă utilizaţi metabolismului aerob şi au ca rezultat îmbunătăţirea Efectului
un monitor cardiac pentru piept, trebuie să-l purtaţi şi să îl de antrenament aerob.
asociaţi cu dispozitivul dvs.
Efectul de antrenament aerob foloseşte pulsul şi viteza (sau
Pentru cea mai precisă estimare, finalizaţi configurarea profilului puterea) pentru a determina modalitatea prin care exerciţiile vă
de utilizator (Setarea profilului de utilizator, pagina 24) şi setaţi afectează abilitatea de a presta la intensităţi foarte ridicate. Veţi
pulsul maxim (Setarea zonelor de puls, pagina 24). Este posibil primi o valoare bazată pe contribuţia anaerobă la EPOC şi tipul
ca prima dată estimarea să pară inexactă. Dispozitivul are activităţii. Intervalele repetate, de mare intensitate, de 10 - 120
de secunde au un impact extrem de benefic asupra capacităţii

Funcţii pentru puls 19


dvs. anaerobe şi au ca rezultat un efect de antrenament NOTĂ: dispozitivul are nevoie de câteva alergări cu un monitor
anaerob îmbunătăţit. cardiac, pentru a estima exact valoarea VO2 max. şi a memora
Puteţi adăuga Efectul antrenam. aerobic şi Efect antrenam. date privind abilităţile dvs. de alergare sau de mers pe bicicletă
anaerobic sub forma unor câmpuri de date pe unul din ecranele (Despre estimarea volumelor VO2 max., pagina 18)).
de antrenament, pentru a vă monitoriza cifrele pe toată durata Vizualizarea nivelului de performanţă
activităţii. Această funcţie necesită pulsul măsurat la încheietura mâinii
Efect antrenament Beneficii aerobe Beneficii anaerobe sau un monitor cardiac pentru piept compatibil.
De la 0,0 la 0,9 Niciun beneficiu. Niciun beneficiu. 1 Adăugaţi Nivelul de performanţă pe un ecran de date
De la 1,0 la 1,9 Beneficiu minor. Beneficiu minor. (Personalizarea ecranelor de date, pagina 36).
De la 2,0 la 2,9 Vă menţine condiţia Vă menţine condiţia 2 Începeţi alergarea sau cursa de ciclism.
fizică. fizică anaerobă. După 6-20 de minute, este afişat nivelul dvs. de performanţă.
De la 3,0 la 3,9 Vă influenţează condiţia Vă influenţează condiţia
fizică aerobă. fizică anaerobă.
3 Derulaţi la ecranul de date pentru a vă vizualiza nivelul de
performanţă pe durata alergării sau a mersului pe bicicletă.
De la 4,0 la 4,9 Influenţează foarte mult Influenţează foarte mult
condiţia dvs. fizică condiţia dvs. fizică Prag lactat
aerobă. anaerobă. Pragul de lactat este acea intensitate a exerciţiilor la care
5,0 Suprasolicitant şi Suprasolicitant şi lactatul (acidul lactic) începe să se acumuleze în fluxul sangvin.
potenţial dăunător fără potenţial dăunător fără Pentru alergare, acesta este nivelul estimat al efortului sau al
suficient timp de recu- suficient timp de recupe- ritmului. Când un alergător depăşeşte acest prag, oboseala
perare. rare. începe să se intensifice cu acceleraţie. Pentru alergătorii care
au experienţă, pragul survine la aproximativ 90% din frecvenţa
Tehnologia referitoare la efectul antrenamentului este furnizată lor cardiacă maximă şi la un ritm corespunzător curselor de 10k
şi asistată de Firstbeat Technologies Ltd. Pentru mai multe (10000 m) şi semimaraton. Pentru alergătorii de nivel mediu,
informaţii, vizitaţi www.firstbeat.com. pragul de lactat survine adesea când au mult sub 90% din
frecvenţa cardiacă maximă. Cunoaşterea pragului dvs. de lactat
Variaţiile pulsului şi nivelul de stres vă poate ajuta să stabiliţi intensitatea antrenamentelor sau
Nivelul de stres este rezultatul unui test de trei minute efectuat momentul în care să vă autodepăşiţi în timpul unei curse.
în timp ce staţi nemişcat, în timp ce dispozitivul fēnix analizează
variabilitatea pulsului pentru a vă determina nivelul de stres Dacă deja ştiţi care este valoarea frecvenţei dvs. cardiace la
general. Antrenamentele, somnul, nutriţia şi stresul în general, pragul de lactat, o puteţi introduce în setările profilului dvs. de
toate au impact asupra performanţelor unui alergător. Intervalul utilizator (Setarea zonelor de puls, pagina 24).
nivelului de stres este de la 1 la 100, unde 1 reprezintă un nivel Efectuarea unui test ghidat pentru determinarea pragului
redus de stres, iar 100 reprezintă un nivel foarte ridicat de stres. lactat
Cunoaşterea nivelului de stres vă poate ajuta să decideţi dacă Această funcţie necesită un monitor cardiac Garmin. Înainte de
corpul dvs. este pregătit pentru un antrenament solicitant de a putea efectua testul ghidat, trebuie să vă puneţi un monitor de
alergare sau pentru yoga. frecvenţă cardiacă şi să îl asociaţi cu dispozitivul (Asocierea
Vizualizarea variaţiilor pulsului şi a nivelului de stres senzorilor wireless, pagina 45).
Această funcţie necesită un monitor cardiac Garmin. Înainte de Dispozitivul utilizează informaţiile din profilul dvs. de utilizator,
a putea vizualiza nivelul de stres în funcţie de variaţia pulsului din configurarea iniţială şi estimarea valorii VO2 max. pentru a
(HRV), trebuie să vă puneţi un monitor cardiac şi să-l asociaţi cu vă estima puterea de prag lactat. Dispozitivul va detecta
dispozitivul (Asocierea senzorilor wireless, pagina 45). automat valoarea prag lactat în timpul alergării la o intensitate
SUGESTIE: Garmin recomandă măsurarea nivelului de stres mare cu puls.
aproximativ la aceeaşi oră şi în aceleaşi condiţii în fiecare zi. SUGESTIE: dispozitivul are nevoie să efectuaţi câteva alergări
1 Dacă este necesar, selectaţi > Adăugare > Stres HRV cu un monitor cardiac pentru piept, pentru a estima exact
pentru a adăuga aplicaţia pentru măsurarea stresului la lista valoarea pulsului maxim şi a volumului VO2 max. Dacă aveţi
de aplicaţii. probleme în obţinerea unei valori estimate de prag lactat,
încercaţi să scădeţi manual valoarea pulsului maxim.
2 Selectaţi Da pentru adăugarea aplicaţiei la lista de preferate.
1 De pe cadranul ceasului, selectaţi .
3 De pe ecranul ceasului, selectaţi > Stres HRV > .
2 Selectaţi o activitate de alergare în aer liber.
4 Staţi nemişcat şi odihniţi-vă 3 minute.
Pentru finalizarea testului este necesară funcţia GPS.
Situaţia performanţelor 3 Ţineţi apăsat pe MENU.
La finalizarea activităţii, de ex., alergare sau mers pe bicicletă, 4 Selectaţi Antrenament > Testare ghidată a pragului de
funcţia de nivel de performanţă vă analizează ritmul, pulsul şi lactat.
variaţia acestuia pentru a realiza o estimare în timp real a
capacităţii dvs. de efort în comparaţie cu nivelul dvs. mediu al 5 Selectaţi cronometrul şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
stării atletice. Acesta este aproximativ procentul de deviere în După ce începeţi alergarea, dispozitivul afişează durata
timp real de la linia de bază a valorii VO2 max. fiecărei etape, ţinta şi datele despre pulsul curent. Când
Valorile nivelului de performanţă variază de la -20 la +20. În testul este finalizat, este afişat un mesaj.
primele 6 - 20 de minute de activitate, ceasul afişează scorul 6 După finalizarea testului ghidat, opriţi cronometrul şi salvaţi
nivelului dvs. de performanţă. De exemplu, scorul +5 arată că activitatea.
sunteţi odihnit, vioi şi capabil să alergaţi bine sau să mergeţi Dacă aceasta este prima valoare estimată de prag lactat,
bine pe bicicletă. Puteţi adăuga nivelul de performanţă sub dispozitivul vă solicită să actualizaţi zonele de puls bazate pe
forma unui câmp de date pe unul din ecranele de antrenament, pulsul pragului lactat. Pentru fiecare valoare estimată de
pentru a vă monitoriza abilităţile pe toată durata activităţii. prag, dispozitivul vă solicită să acceptaţi sau să respingeţi
Nivelul de performanţă poate fi, de asemenea, un indicator al valoarea estimată.
nivelului de oboseală, în special la finalul unei alergări de lungă
durată sau al unei curse de ciclism.

20 Funcţii pentru puls


Afişarea estimării FTP Aceste valori estimate sunt furnizate şi susţinute de Firstbeat.
Înainte de a obţine estimarea puterii de prag funcţionale (FTP), Pentru mai multe informaţii, accesaţi garmin.com/performance-
trebuie să asociaţi un monitor cardiac pentru piept şi contorul de data/running.
putere cu dispozitivul (Asocierea senzorilor wireless,
pagina 45) şi trebuie să obţineţi estimarea valorii VO2 max.
(Obţinerea estimării valorii VO2 max. pentru ciclism, pagina 19).
Dispozitivul utilizează informaţiile din profilul dvs. de utilizator,
din configurarea iniţială şi estimarea valorii VO2 max. pentru a
vă estima valoarea FTP. Dispozitivul va detecta automat
valoarea FTP în timpul pedalării la o intensitate mare, dar şi
pulsul şi puterea.
1 Selectaţi UP sau DOWN pentru a vizualiza widgetul de
performanţă.
NOTĂ: este posibil ca prima dată estimările să pară inexacte.
2 Selectaţi pentru a răsfoi prin măsurătorile de performanţă. Dispozitivul vă solicită să efectuaţi câteva activităţi pentru a afla
Valoarea estimată pentru FTP este afişată ca valoare date despre performanţele dvs.
măsurată în waţi pe kilogram, putere produsă în waţi şi o Starea antrenamentului: starea antrenamentului arată modul în
poziţie pe indicatorul color. care acesta afectează condiţia fizică şi performanţa. Starea
Mov Superior antrenamentului este bazată pe modificările nivelului de
Albastru Excelent solicitare al antrenamentului şi nivelului VO2 max. pe o
perioadă extinsă de timp.
Verde Bun
VO2 max.: vO2 max. este volumul maxim de oxigen (în mililitri)
Portocaliu Suficient
pe care îl puteţi consuma pe minut pe kilogram de greutate
Roşu Neantrenat corporală la performanţa maximă. Dispozitivul dvs. afişează
valorile VO2 max. corectate în funcţie de căldură şi altitudine,
Pentru mai multe informaţii, consultaţi anexa (Clasificările cum ar fi atunci când vă aclimatizaţi la mediile cu temperaturi
FTP, pagina 54). ridicate sau la altitudini mari.
NOTĂ: când o notificare de performanţă vă alertează cu Nivelul de solicitare al antrenamentului: nivelul de solicitare al
privire la un nou FTP, puteţi selecta Acceptare pentru a salva antrenamentului este suma consumului suplimentar de
noul FTP sau Respingere pentru a păstra FTP-ul curent. oxigen de după antrenament (EPOC) în ultimele 7 zile.
Efectuarea unui test FTP EPOC este o estimare a energiei de care are nevoie corpul
pentru a-şi reveni după antrenament.
Înainte de a realiza un test pentru a determina puterea de prag
funcţională (FTP), trebuie să asociaţi un monitor cardiac pentru Punctul central al nivelului de solicitare al antrenamentului:
piept şi un contor de putere cu dispozitivul (Asocierea senzorilor dispozitivul dvs. analizează şi distribuie nivelul de solicitare al
wireless, pagina 45) şi trebuie să obţineţi estimarea valorii VO2 antrenamentului pe baza intensităţii şi structurii fiecărei
max. (Obţinerea estimării valorii VO2 max. pentru ciclism, activităţi înregistrate. Nivelul de solicitare al antrenamentului
pagina 19). include nivelul total de solicitare acumulat per categorie şi
nivelul de concentrare pe antrenament. Dispozitivul dvs.
NOTĂ: testul FTP este un exerciţiu provocator care durează
afişează distribuţia nivelului de solicitara în ultimele 4
aproximativ 30 de minute. Alegeţi un traseu practic şi în mare
săptămâni.
parte drept care vă permite să pedalaţi cu un efort care creşte
treptat, similar unei curse contra cronometru. Durata de recuperare: ecranul pentru recuperare afişează
timpul rămas până când vă recuperaţi complet şi sunteţi
1 De pe cadranul ceasului, selectaţi . pregătit pentru următorul exerciţiu solicitant.
2 Selectaţi o activitate de ciclism.
Nivelurile de stare a antrenamentului
3 Ţineţi apăsat MENU.
Starea antrenamentului arată modul în care acesta afectează
4 Selectaţi Antrenament > Testare FTP ghidată. nivelul condiţiei fizice şi performanţa. Starea antrenamentului
5 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran. este bazată pe modificările nivelului de solicitare al
După ce începeţi tura, dispozitivul afişează durata fiecărei antrenamentului şi nivelului VO2 max. pe o perioadă extinsă de
etape, ţinta şi datele despre puterea curentă. Când testul timp. Puteţi folosi starea antrenamentului la planificarea
este finalizat, este afişat un mesaj. antrenamentelor viitoare şi pentru a continua să vă îmbunătăţiţi
nivelul condiţiei fizice.
6 După finalizarea testului ghidat, finalizaţi exerciţiile de
relaxare, opriţi cronometrul şi salvaţi activitatea. Valoare de vârf: valoarea de vârf înseamnă că sunteţi într-o
condiţie ideală pentru cursă. Nivelul de solicitare redus al
Valoarea pragului FTP este afişată ca valoare măsurată în antrenamentului din ultima perioadă permite corpului dvs. să
waţi pe kilogram, putere produsă în waţi şi o poziţie pe se recupereze şi să compenseze integral antrenamentele
indicatorul color. anterioare. Ar trebui să vă faceţi un plan, deoarece starea de
7 Selectaţi o opţiune: vârf poate fi menţinută numai o perioadă scurtă de timp.
• Selectaţi Acceptare pentru a salva noul FTP. Productiv: nivelul curent de solicitare al antrenamentului duce
• Selectaţi Respingere pentru a păstra FTP-ul curent. condiţia dvs. fizică şi performanţa în direcţia corectă. Ar
trebui să vă planificaţi perioadele de recuperare în cadrul
Starea antrenamentului antrenamentelor pentru a vă menţine nivelul condiţiei fizice.
Aceste măsurători sunt estimări care vă pot ajuta să monitorizaţi Menţinere: nivelul curent de solicitare al antrenamentului este
şi să vă înţelegeţi activităţile de antrenament. Aceste măsurători suficient pentru a vă menţine nivelul condiţiei fizice. Pentru a
necesită câteva activităţi care folosesc pulsul măsurat la vedea îmbunătăţiri, încercaţi să adăugaţi mai multă varietate
încheietura mâinii sau un monitor cardiac pentru piept în exerciţiile dvs. sau să creşteţi volumul antrenamentelor.
compatibil. Măsurătorile performanţelor de ciclism necesită un Recuperare: nivelul mai redus de solicitare al antrenamentului
monitor cardiac şi un contor de putere. permite corpului dvs. să se recupereze, ceea ce este esenţial
în timpul unor perioade extinse de antrenament intens. Puteţi

Funcţii pentru puls 21


reveni la o solicitare mai ridicată a antrenamentului atunci Intervalul se ajustează în funcţie de creşterea sau de reducerea
când vă simţiţi pregătit pentru acest lucru. duratei de antrenament şi a intensităţii.
Neproductiv: nivelul de solicitare al antrenamentului este bun, Punctul central al nivelului de solicitare al antrena-
dar condiţia dvs. fizică scade. Corpul dvs. probabil că depune
mentului
încă eforturi să se recupereze, aşa că acordaţi o atenţie
sporită stării generale de sănătate, inclusiv stresului, nutriţiei Pentru a maximiza performanţele şi progresele privind nivelul
şi odihnei. condiţiei dvs. fizice, antrenamentul trebuie distribuit în trei
categorii: activităţi aerobe cu intensitate redusă, activităţi aerobe
Scădere tonus: scăderea tonusului are loc atunci când vă cu activitate ridicată şi activităţi anaerobe. Punctul central al
antrenaţi mai puţin decât de obicei timp de o săptămână sau nivelului de solicitare al antrenamentului arată măsura în care
mai mult, iar acest lucru vă afectează nivelul condiţiei fizice. antrenamentul dvs. care se încadrează în prezent în fiecare
Puteţi încerca să creşteţi nivelul de solicitare al categorie şi oferă ţintele antrenamentului. Pentru punctul central
antrenamentului pentru a vedea îmbunătăţirile. al nivelului de solicitare al antrenamentului sunt necesare cel
Suprasolicitare: nivelul de solicitare al antrenamentului este puţin 7 zile de antrenament pentru a determina dacă nivelul de
foarte ridicat şi contraproductiv. Corpul dvs. are nevoie de solicitare al antrenamentului este scăzut, optim sau ridicat. După
odihnă. Acordaţi-vă timp pentru recuperare prin adăugarea 4 săptămâni de istoric de antrenamente, estimarea nivelului de
unor antrenamente mai lejere în programul de antrenament. solicitare al antrenamentului va cuprinde informaţii ţintă mai
Stare necunoscută: dispozitivul necesită una sau două detaliate pentru a vă ajuta să vă echilibraţi activităţile de
săptămâni de istoric de antrenamente, inclusiv de activităţi cu antrenament.
rezultate VO2 max. din alergare sau ciclism, pentru a Obiective neatinse: nivelul de solicitare al antrenamentului dvs.
determina starea antrenamentului. este mai redus decât nivelul optim, la toate categoriile de
intensitate. Încercaţi să creşteţi durata sau frecvenţa
Sfaturi pentru obţinerea stării antrenamentului
exerciţiilor dvs.
Funcţia de stare a antrenamentului depinde de evaluările
actualizate ale nivelului dvs. de fitness, inclusiv cel puţin două Deficit activităţi aerobe cu intensitate redusă: încercaţi să
măsurători de VO2 max. pe săptămână. Estimarea VO2 max. adăugaţi mai multe activităţi aerobe cu intensitate redusă
este actualizată după alergări în exterior sau curse intense în pentru a asigura recuperarea şi echilibrul pentru activităţile cu
timpul cărora pulsul a atins cel puţin 70% din pulsul maxim timp intensitate mai mare.
de câteva minute. Alergarea pe teren accidentat şi activităţile de Deficit activităţi aerobe cu intensitate ridicată: încercaţi să
alergare în interior nu generează o estimare a VO2 max. pentru adăugaţi mai multe activităţi aerobice de intensitate ridicată
a menţine precizia tendinţei privind nivelul dvs. de fitness. pentru a ajuta la îmbunătăţirea în timp a pragului lactat şi a
Pentru a profita la maximum de funcţia de stare a valorii VO2 max.
antrenamentului, puteţi încerca sfaturile de mai jos. Deficit activităţi anaerobe: încercaţi să adăugaţi câteva
• De cel puţin două ori pe săptămână, alergaţi sau mergeţi cu activităţi anaerobe mai intense pentru a vă îmbunătăţi în timp
bicicleta în exterior cu un contor de putere şi atingeţi un puls viteza şi capacitatea anaerobă.
mai mare de 70% din pulsul maxim timp de cel puţin 10 Echilibrat: nivelul de solicitare al antrenamentului dvs. este
minute. echilibrat şi oferă toate beneficiile legat de condiţia fizică pe
După utilizarea dispozitivului timp de o săptămână, nivelul de măsură ce continuaţi antrenamentul.
antrenament ar trebui să fie disponibil. Focalizare pe activităţi aerobe cu intensitate redusă: nivelul
• Înregistraţi-vă toate activităţile de fitness pe acest dispozitiv de solicitare al antrenamentului este reprezentat în principal
sau activaţi funcţia Physio TrueUp, permiţându-i dispozitivului de activităţi aerobice cu intensitate scăzută. Acesta oferă o
dvs. să adune informaţii despre performanţele dvs. bază solidă şi vă pregăteşte pentru a adăuga exerciţii mai
(Sincronizarea activităţilor şi a măsurătorilor performanţelor, intense.
pagina 18). Focalizare pe activităţi aerobe cu intensitate ridicată: nivelul
de solicitare al antrenamentului este reprezentat în principal
Aclimatizarea performanţelor la căldură şi altitudine de activităţi aerobice cu intensitate ridicată. Aceste activităţi
Factorii de mediu precum temperatura şi altitudinea ridicată vă ajută la îmbunătăţirea pragului lactat, a valorii VO2 max. şi a
influenţează antrenamentele şi performanţele. De exemplu, rezistenţei.
antrenamentele la altitudine ridicată pot influenţa pozitiv condiţia
Focalizare pe activităţi anaerobe: nivelul de solicitare al
dvs. fizică, dar este posibil ca în timp ce sunteţi expus la
antrenamentului este reprezentat în principal de activităţi
altitudini ridicate să observaţi o scădere temporară a valorii VO2
intense. Acest lucru poate contribui rapid la îmbunătăţirea
max. Dispozitivul dvs. fēnixoferă notificări despre aclimatizare şi
nivelului de fitness, dar trebuie echilibrat cu activităţi aerobice
corecţii ale estimărilor valorii VO2 max. şi ale stării
de intensitate redusă.
antrenamentului când temperatura depăşeşte 22ºC (72ºF) şi
când altitudinea este peste 800 m (2625 ft.). Vă puteţi Obiective depăşite: nivelul de solicitare al antrenamentului este
monitoriza aclimatizarea la căldură şi altitudine în widgetul mai ridicat decât nivelul optim şi trebuie să luaţi în
pentru starea antrenamentului. considerare reducerea duratei şi a frecvenţei exerciţiilor.
NOTĂ: funcţia de aclimatizare la căldură este disponibilă numai Durata de recuperare
pentru activităţile prin GPS şi necesită date despre vreme de pe Puteţi utiliza dispozitivul Garmin cu pulsul măsurat la încheietura
smartphone-ul dvs. conectat. mâinii sau un monitor cardiac pentru piept compatibil pentru a
Nivelul de solicitare al antrenamentului afişa durata rămasă până vă veţi recupera complet şi veţi fi
pregătit pentru următorul exerciţiu solicitant.
Nivelul de solicitare al antrenamentului este o măsurătoare a
volumului de antrenament din ultimele 7 zile. Acesta este suma NOTĂ: timpul de recuperare recomandat utilizează valorile
măsurătorilor consumului suplimentar de oxigen de după estimate de VO2 max. şi poate iniţial să pară incorect.
antrenament (EPOC) din ultimele 7 zile. Ceasul indică dacă Dispozitivul vă solicită să efectuaţi câteva activităţi pentru a afla
nivelul de solicitare curent este prea redus, prea ridicat sau în date despre performanţele dvs.
intervalul optim pentru a vă menţine sau a vă îmbunătăţi nivelul Durata de recuperare este afişată imediat după o activitate.
condiţiei fizice. Intervalul optim este determinat în baza nivelului Timpul este contorizat prin numărătoare inversă până în
individual al condiţiei fizice şi a istoricului de antrenamente. momentul optim pentru a încerca un alt exerciţiu solicitant.
Dispozitivul vă actualizează timpul de recuperare pe parcursul

22 Funcţii pentru puls


zilei în funcţie de modificările legate de somn, stres, relaxare şi • Odihna şi un somn bun vă încarcă Body Battery.
activitatea fizică. • Activitatea extenuantă, stresul ridicat şi lipsa somnului pot
Vizualizarea timpului de recuperare cauza epuizarea Body Battery.
Pentru o estimare de cea mai mare acurateţe, finalizaţi • Aportul alimentar, precum şi excitanţii precum cafeina, nu au
configurarea profilului de utilizator (Setarea profilului de impact asupra Body Battery.
utilizator, pagina 24) şi setaţi frecvenţa dvs. cardiacă maximă
(Setarea zonelor de puls, pagina 24).
1 Începeţi alergarea. Pulsoximetrul
2 După ce alergaţi, selectaţi Salvare. Dispozitivul fēnix dispune de un pulsoximetru la încheietura
Este afişată durata recuperării. Durata maximă este de 4 zile. mâinii pentru a măsura saturaţia oxigenului periferic din sânge.
Cunoscând saturaţia oxigenului puteţi determina cum se
NOTĂ: de pe cadranul ceasului, puteţi selecta UP sau aclimatizează corpul dvs. la altitudini înalte pentru sporturi alpine
DOWN pentru a vizualiza widgetul pentru starea şi expediţii.
antrenamentului şi selectaţi pentru a derula statisticile şi
pentru a vizualiza timpul de recuperare. Puteţi începe manual o măsurătoare cu pulsoximetrul
vizualizând widgetul pulsoximetru (Obţinerea de citiri cu
Pulsul de recuperare pulsoximetrul, pagina 23). De asemenea, puteţi activa modul
Dacă vă antrenaţi cu pulsul măsurat la încheietura mâinii sau un de măsurare pe parcursul întregii zile (Activarea măsurării
monitor cardiac pentru piept compatibil, puteţi verifica valoarea pulsoximetriei pe durata întregii zile, pagina 24). Când
pulsului dvs. de recuperare după fiecare activitate. Pulsul de rămâneţi nemişcat, dispozitivul analizează saturaţia dvs. de
recuperare este diferenţa dintre pulsul în timpul exerciţiilor şi oxigen şi altitudinea la care vă aflaţi. Profilul de altitudine
pulsul la două minute după oprirea exerciţiului. De exemplu, contribuie la indicarea modului în care se schimbă măsurătorile
după o alergare de antrenament tipică, opriţi cronometrul. Pulsul pulsoximetrului faţă de altitudinea dvs.
dvs. este 140 bpm. După două minute de inactivitate sau de Pe dispozitiv, măsurătoarea pulsoximetrului apare ca procentaj
repaus, pulsul dvs. este 90 bpm. Pulsul de recuperare este 50 de saturaţie a oxigenului şi colorat pe grafic. În contul dvs.
bpm (140 minus 90). Unele studii au stabilit o legătură între Garmin Connect, puteţi vizualiza detalii suplimentare despre
pulsul de recuperare şi sănătatea inimii. Valorile numerice mai măsurătorile pulsoximetrului, inclusiv tendinţe pe mai multe zile.
mari indică în general inimi mai sănătoase.
Pentru mai multe informaţii privind precizia pulsoximetrului,
SUGESTIE: pentru rezultate optime, este bine să încetaţi orice accesaţi garmin.com/ataccuracy.
mişcare timp de două minute, cât dispozitivul calculează
valoarea pulsului de recuperare.

Body Battery™
Dispozitivul analizează variabilitatea pulsului, nivelul de stres,
calitatea somnului şi datele privind activitatea pentru a vă
determina nivelul Body Battery general. Ca indicatorul nivelului
de combustibil din maşină, acesta indică rezerva disponibilă de
energie. Nivelul Body Battery variază între 0 şi 100, unde
intervalul de valori 0-25 reprezintă o rezervă redusă de energie,
26-50 reprezintă o rezervă medie de energie, 51-75 reprezintă o Scara de altitudini.
rezervă ridicată de energie, iar 76-100 reprezintă o rezervă
foarte ridicată de energie. Un grafic al măsurătorilor saturaţiei dvs. de oxigen medii pentru
ultimele 24 de ore.
Vă puteţi sincroniza dispozitivul cu contul Garmin Connect
Cea mai recentă măsurătoare a saturaţiei oxigenului.
pentru a vizualiza cel mai nou nivel Body Battery, tendinţele pe
termen lung şi detalii suplimentare (Sfaturi pentru date Body Scară de procentaj a saturaţiei de oxigen.
Battery îmbunătăţite, pagina 23).
Un grafic al măsurătorilor altitudinii dvs. pentru ultimele 24 de ore.
Vizualizarea widgetului Body Battery
Widgetul Body Battery pentru nivelul de stres afişează nivelul de Obţinerea de citiri cu pulsoximetrul
stres actual Body Battery şi un grafic al nivelului dvs. de stres
Body Battery din ultimele câteva ore. Puteți începe citirea manuală a pulsoximetrului prin vizualizarea
widgetului pulsoximetru. Widgetul afişează cel mai recent
1 Apăsaţi UP sau în DOWN pentru a vizualiza widgetul Body procentaj de saturaţie a oxigenului, un grafic cu măsurătorile
Battery. medii pe oră pentru ultimele 24 de ore şi un grafic al altitudinii
NOTĂ: este posibil să fie necesar să adăugaţi widgetul la pentru ultimele 24 de ore.
bucla de widgeturi (Personalizarea buclei de widgeturi, NOTĂ: prima dată când vizualizaţi widgetul pulsoximetrului,
pagina 40). dispozitivul trebuie să recepţioneze semnale de la sateliţi pentru
2 Apăsaţi pe pentru a vedea un grafic al nivelului dvs. de a stabili altitudinea. Ieşiţi afară şi aşteptaţi ca dispozitivul să
energie Body Battery începând cu miezul nopţii. localizeze sateliţii.
3 Apăsaţi DOWN pentru a vizualiza un grafic combinat al 1 În timp ce staţi sau sunteţi inactiv, apăsaţi UP sau DOWN
nivelurilor dvs. Body Battery şi de stres. pentru a vizualiza widgetul pulsoximetru.
Barele albastre indică perioadele de pauză. Barele portocalii 2 Apăsaţi pe pentru a vizualiza detaliile widgetului
indică perioadele de stres. Barele gri indică perioadele în pulsoximetru şi a începe o măsurătoare cu pulsoximetrul.
care aţi fost prea activ(ă) pentru a determina nivelul de stres. 3 Rămâneţi nemişcat timp de până la 30 de secunde.
Sfaturi pentru date Body Battery îmbunătăţite NOTĂ: dacă sunteţi prea activ pentru ca ceasul să poată
• Nivelul dvs. Body Battery se actualizează atunci când vă determina valoarea pulsoximetriei, în locul valorii procentuale
sincronizaţi dispozitivul cu contul Garmin Connect. este afişat un mesaj. Puteţi încerca din nou după câteva
minute de inactivitate. Pentru rezultate optime, ţineţi mâna pe
• Pentru rezultate mai precise, purtaţi dispozitivul în timpul
care purtaţi dispozitivul la nivelul inimii în timp ce dispozitivul
somnului.
citeşte saturaţia de oxigen din sânge.

Pulsoximetrul 23
4 Apăsaţi pe tasta de derulare în DOWN pentru a vizualiza un Obiective fitness
grafic al valorilor pulsoximetriei dvs. din ultimele şapte zile. Cunoaşterea zonelor dvs. de puls vă poate ajuta să vă măsuraţi
şi să vă îmbunătăţiţi condiţia fizică prin înţelegerea şi aplicarea
Activarea măsurării pulsoximetriei pe durata acestor principii.
întregii zile • Pulsul dvs. este o măsură excelentă a intensităţii exerciţiilor.
1 Din widgetul pulsoximetru, ţineţi apăsat pe MENU. • Antrenamentele desfăşurate în anumite zone de puls vă pot
2 Selectaţi Opţiuni > Modul Pulse Ox > Toată ziua. ajuta să vă îmbunătăţiţi capacitatea şi rezistenţa
cardiovasculară.
Dispozitivul analizează automat saturaţia oxigenului pe tot
parcursul zilei, atunci când nu vă mişcaţi. Dacă vă cunoaşteţi pulsul maxim, puteţi utiliza tabelul (Calculul
zonelor de puls, pagina 25) pentru a determina cea mai bună
NOTĂ: activarea modului de funcţionare pe parcursul întregii
zonă de puls pentru obiectivele dvs. de fitness.
zile scade durata de viaţă a bateriei.
Dacă nu vă cunoaşteţi pulsul maxim, utilizaţi unul dintre
calculatoarele disponibile pe internet. Unele săli de sport şi
Dezactivarea măsurării automate a centre de sănătate pot asigura un test de măsurare a pulsului
pulsoximetriei maxim. Pulsul maxim implicit este egal cu 220 minus vârsta dvs.
1 Din widgetul pulsoximetru, ţineţi apăsat pe MENU.
Despre zonele de puls
2 Selectaţi Opţiuni > Modul Pulse Ox > Dezactivat.
Numeroşi sportivi utilizează zonele de puls pentru a măsura şi
Dispozitivul dezactivează măsurarea automată a a-şi mări rezistenţa cardiovasculară şi pentru a-şi îmbunătăţi
pulsoximetriei. Când vizualizaţi widgetul pulsoximetru, nivelul de fitness. O zonă de puls este un interval setat de bătăi
dispozitivul începe să efectueze o măsurătoare cu pe minut. Cele cinci zone de puls comun acceptate sunt
pulsoximetrul. numerotate de la 1 la 5, în ordinea crescătoare a intensităţii. În
general, zonele de puls sunt calculate sub formă de procente
Activarea monitorizării somnului cu ajutorul din pulsul maxim.
pulsoximetrului Setarea zonelor de puls
Puteţi seta acest dispozitiv pentru a monitoriza permanent Dispozitivul utilizează informaţiile din profilul dvs. de utilizator,
nivelul de oxigen din sânge în timp ce dormiţi. din configurarea iniţială, pentru a determina zonele implicite de
NOTĂ: poziţiile neobişnuite din somn pot cauza citiri de valori puls. Puteţi seta zone de puls separate pentru profiluri de sport,
SpO2 neobişnuit de reduse în timpul somnului. precum alergare, ciclism şi înot. Pentru a obţine datele cele mai
precise privind caloriile pe durata activităţii dvs., setaţi ritmul
1 Din widgetul pulsoximetru, ţineţi apăsat pe MENU.
dvs. cardiac maxim. De asemenea, puteţi seta fiecare zonă de
2 Selectaţi Opţiuni > Modul Pulse Ox > În timpul somnului. ritm cardiac şi puteţi introduce manual ritmul dvs. cardiac în
repaus. Puteţi regla manual zonele pe dispozitiv sau utilizând
Sfaturi în cazul în care datele pulsoxime- contul dvs. Garmin Connect.
trului sunt neregulate 1 Menţineţi apăsat MENU.
Dacă datele pulsoximetrului sunt neregulate sau nu apar, puteţi 2 Selectaţi Profil de utilizator > Puls.
încerca să urmaţi aceste sfaturi.
3 Selectaţi Puls max. şi introduceţi valoarea maximă a
• Rămâneţi nemişcaţi atunci când dispozitivul citeşte saturaţia pulsului.
de oxigen din sânge. Puteţi folosi funcţia Detectare automată pentru a înregistra
• Purtaţi dispozitivul deasupra osului încheieturii de la mână. automat pulsul maxim în timpul unei activităţi (Detectarea
Dispozitivul trebuie să fie fix, dar confortabil. automată a măsurătorilor performanţelor, pagina 18).
• Ţineţi mâna pe care purtaţi dispozitivul în dreptul inimii în 4 Selectaţi Puls PL > Introducere manuală şi introduceţi
timp ce dispozitivul citeşte saturaţia de oxigen din sânge. pulsul dvs. la pragul de lactat.
• Utilizaţi o brăţară din silicon. Puteţi efectua un test ghidat pentru a vă estima pragul de
• Curăţaţi-vă şi uscaţi-vă braţul înainte de a vă monta lactat (Prag lactat, pagina 20). Puteţi folosi funcţia Detectare
dispozitivul pe corp. automată pentru a înregistra automat pragul lactat în timpul
unei activităţi (Detectarea automată a măsurătorilor
• Evitaţi să purtaţi protecţie solară, loţiuni şi repelent pentru
insecte sub dispozitiv. performanţelor, pagina 18).
• Nu zgâriaţi senzorul optic de pe spatele dispozitivului. 5 Selectaţi Puls în repaus şi introduceţi valoarea pulsului în
repaus.
• Clătiţi dispozitivul cu apă proaspătă după fiecare sesiune de
Puteţi folosi valoarea medie a pulsului de repaus măsurat de
exerciţii.
dispozitivul dvs. sau puteţi seta o valoare personalizată a
pulsului de repaus.
Antrenament 6 Selectaţi Zone > Bazat pe.
7 Selectaţi o opţiune:
Setarea profilului de utilizator • Selectaţi BPM pentru a vizualiza şi pentru a edita zonele
Vă puteţi actualiza setările legate de sex, anul naşterii, înălţime, în bătăi pe minut.
greutate, zonă de puls şi zonă de putere. Dispozitivul utilizează • Selectaţi %Puls maxim pentru a vizualiza şi edita zonele
aceste informaţii pentru a calcula date de antrenament precise. sub forma unui procent din pulsul dvs. maxim.
1 Menţineţi apăsat MENU. • Selectaţi % Puls pentru a vizualiza şi edita zonele sub
2 Selectaţi Profil de utilizator. forma unui procent din rezerva de puls (pulsul maxim
3 Selectaţi o opţiune. minus pulsul în repaus).
• Selectaţi Puls PL % pentru a vizualiza şi a edita zonele ca
procent din pulsul dvs., la pragul de lactat.
8 Selectaţi o zonă şi introduceţi o valoare pentru fiecare zonă.

24 Antrenament
9 Selectaţi Adăugare puls sport şi selectaţi un profil sport Pentru mai multe informaţii privind urmărirea activităţii şi precizia
pentru a adăuga zone de puls separate (opţional). metrică a condiţiei fizice, accesaţi garmin.com/ataccuracy.
10 Repetaţi paşii pentru a adăuga zone de puls în timpul Obiectiv automat
activităţilor sportive (opţional).
Dispozitivul dvs. creează automat un obiectiv zilnic de paşi, pe
Puteţi lăsa dispozitivul să seteze zonele frecvenţei dvs. baza nivelurilor dvs. anterioare de activitate. În timpul activităţilor
cardiace diurne, dispozitivul va indica progresul dvs. în direcţia
Setările implicite permit dispozitivului să detecteze frecvenţa obiectivului zilnic .
dvs. cardiacă maximă şi să seteze zonele frecvenţei dvs.
cardiace ca procent din frecvenţa dvs. cardiacă maximă.
• Asiguraţi-vă că setările profilului dvs. de utilizator sunt
corecte (Setarea profilului de utilizator, pagina 24).
• Alergați des cu monitorul cardiac la încheietură sau la piept.
• Încercaţi câteva planuri de antrenare a pulsului dvs.,
disponibile în contul dvs. Garmin Connect.
• Vizualizaţi tendinţele şi durata pentru pulsul dvs. pe zone
utilizând contul dvs.Garmin Connect.
Dacă alegeţi să nu utilizaţi caracteristica de obiectiv automat,
Calculul zonelor de puls puteţi seta un obiectiv de paşi personalizat în contul dvs. Garmin
Zonă % din Efort perceput Beneficii Connect.
pulsul
maxim Utilizarea alertei de mişcare
1 50–60% Respiraţie ritmică, Antrenament aerobic de Repausul pentru perioade îndelungate de timp poate declanşa
relaxată, în ritm uşor nivel începător, stres modificări nedorite ale stării metabolismului. Alerta de mişcare
redus vă reaminteşte să faceţi mişcare. După o oră de inactivitate,
2 60-70% Ritm confortabil, respi- Antrenament cardiovas- sunt afişate mesajul Deplasare! şi bara roşie. După fiecare 15
raţie uşor mai profundă, cular de bază, ritm bun minute de inactivitate apar segmente suplimentare. De
conversaţie posibilă de recuperare asemenea, dispozitivul emite sunete sau vibrează dacă tonurile
3 70-80% Ritm moderat, menţi- Capacitate aerobică sonore sunt activate (Setări de sistem, pagina 44).
nerea conversaţiei este îmbunătăţită, antrena- Faceţi o scurtă plimbare (cel puţin câteva minute) pentru a
mai dificilă ment cardiovascular reseta alerta de mişcare.
optim
4 80-90% Ritm rapid şi puţin Capacitate anaerobică Monitorizarea repausului
incomod, respiraţie şi prag îmbunătăţite, În timp ce dormiţi, dispozitivul vă detectează automat somnul şi
forţată viteză îmbunătăţită vă monitorizează mişcările în timpul orelor normale de somn.
5 90-100% Ritm de sprint, nesuste- Anduranţă anaerobică Puteţi seta orele dvs. normale de odihnă în setările de utilizator
nabil pentru o perioadă şi musculară, putere din contul dvs. Garmin Connect. Statisticile de repaus includ
prelungită de timp, respi- crescută numărul total de ore de somn, nivelurile de somn şi mişcările în
raţie anevoioasă somn. Puteţi vizualiza statisticile de repaus în contul Garmin
Connect.
Setarea zonelor de putere NOTĂ: somnul de scurtă durată nu se adaugă la statisticile
Valorile pentru zone sunt valori implicite bazate pe sex, greutate privind somnul. Puteţi utiliza modul „Nu deranjaţi” pentru a
şi abilităţile medii şi poate să nu corespundă abilităţilor dvs. dezactiva notificările şi alertele, cu excepţia alarmelor (Utilizarea
personale. Dacă vă cunoaşteţi valoarea puterii de prag modului Nu deranjaţi, pagina 25).
funcţionale (FTP), puteţi introduce această valoare, lăsând
software-ul să vă calculeze automat zonele de putere. Puteţi Utilizarea monitorizării automate a somnului
regla manual zonele pe dispozitiv sau utilizând contul dvs. 1 Purtaţi dispozitivul în timpul somnului.
Garmin Connect. 2 Încărcaţi datele de monitorizare a somnului pe Garmin
1 Menţineţi apăsat MENU. Connect site-ul (Sincronizarea manuală a datelor cu Garmin
Connect, pagina 12).
2 Selectaţi Profil de utilizator > Zone de putere > Bazat pe.
Puteţi vizualiza statisticile de repaus în contul Garmin
3 Selectaţi o opţiune: Connect.
• Selectaţi Waţi pentru a vizualiza şi a edita zonele în waţi.
Utilizarea modului Nu deranjaţi
• Selectaţi % FTP pentru a vizualiza şi a edita zonele ca Puteţi utiliza modul Nu deranjaţi pentru a dezactiva iluminarea
procent din puterea de prag funcţională. de fundal, alertele sonore şi alertele prin vibraţii. De exemplu,
4 Selectaţi FTP şi introduceţi valoarea dvs. FTP. puteţi utiliza acest mod atunci când dormiţi sau atunci când
5 Selectaţi o zonă şi introduceţi o valoare pentru fiecare zonă. vizionaţi un film.
6 Dacă este necesar, selectaţi Minimă şi introduceţi o valoare NOTĂ: puteţi seta orele dvs. normale de odihnă în setările de
a puterii minime. utilizator din contul dvs. Garmin Connect. Puteţi activa opţiunea
În timpul somnului din setările de sistem pentru a intra automat
Monitorizarea activităţii în modul Nu deranjaţi în timpul orelor normale de somn (Setări
de sistem, pagina 44).
Funcţia de monitorizare a activităţii înregistrează contorul dvs.
zilnic de paşi, distanţa parcursă, numărul de minute de exerciţii, NOTĂ: puteţi adăuga opţiunile din meniul de comenzi
etajele urcate, numărul de calorii arse şi statisticile de somn (Personalizarea meniului de comenzi, pagina 41).
pentru fiecare zi înregistrată. Numărul de calorii arse include 1 Menţineţi apăsat LIGHT.
metabolismul dvs. de bază, plus caloriile arse prin activitate. 2 Selectaţi .
Numărul de paşi efectuaţi în timpul zilei apare pe widgetul
pentru paşi. Contorul de paşi este actualizat periodic.

Antrenament 25
Minute de exerciţii timpul exerciţiului , cum ar fi distanţa de paşii din timpul
Pentru ameliorarea stării dvs. de sănătate, organizaţii precum exerciţiului sau ritmul mediu la paşilor.
Organizaţia Mondială a Sănătăţii recomandă cel puţin 150 de Dispozitivul dvs. include mai multe exerciţii preîncărcate pentru
minute pe săptămână de activitate de intensitate moderată, cum activităţi multiple. Puteţi crea şi găsi mai multe exerciţii utilizând
ar fi plimbarea în pas vioi sau 75 de minute de activitate intensă Garmin Connect sau puteţi selecta un plan de antrenament care
pe săptămână, cum ar fi alergarea. conţine exerciţii integrate, apoi să le transferaţi pe dispozitivul
Dispozitivul monitorizează intensitatea activităţii dvs. şi dvs.
urmăreşte timpul dedicat participării la activităţi de intensitate Puteţi programa exerciţii utilizând Garmin Connect. Puteţi
medie spre ridicată (datele privind pulsul sunt solicitate pentru planifica exerciţii în avans şi le puteţi memora pe dispozitiv.
estimarea activităţilor de intensitate ridicată). Vă puteţi antrena
pentru a vă îndeplini obiectivul legat de numărul de minute Efectuarea unui exerciţiu de pe Garmin Connect
săptămânale de activitate intensă participând la cel puţin 10 Înainte de a putea descărca un exerciţiu din Garmin Connect,
minute consecutive de activităţi fizice de intensitate de la medie trebuie să aveţi un cont Garmin Connect (Garmin Connect,
la ridicată. Dispozitivul însumează datele din activităţile de pagina 11).
intensitate medie cu cele din activităţile de intensitate ridicată. În 1 Selectaţi o opţiune:
cazul activităţilor de intensitate ridicată, minutele adăugate sunt
• Deschideţi aplicaţia Garmin Connect.
dublate.
• Accesaţi connect.garmin.com.
Acumularea de minute de activitate intensă
Dispozitivul dvs. fēnix calculează minutele de activitate intensă
2 Selectaţi Antrenament > Antrenamente.
comparând datele privind pulsul cu pulsul dvs. mediu în repaus. 3 Găsiţi un exerciţiu sau creaţi şi salvaţi un exerciţiu nou.
Dacă opţiunea de puls este oprită, dispozitivul calculează 4 Selectaţi sau Trimitere către dispozitiv.
minutele de activitate moderată, analizând pașii dvs. pe minut.
5 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
• Începeți o activitate cronometrată pentru calcularea cea mai
precisă a minutelor de activitate intensă. Crearea unui antrenament personalizat pe Garmin
• Efectuaţi exerciţii timp de cel puţin 10 minute consecutive la Connect
un nivel de intensitate moderat sau înalt. Înainte de a crea un antrenament pe aplicaţia Garmin Connect,
trebuie să aveţi un cont Garmin Connect (Garmin Connect,
• Purtaţi dispozitivul pe parcursul întregii zile şi nopţi pentru
pagina 11).
cea mai precisă valoare a pulsului în repaus.
1 Din aplicaţia Garmin Connect, selectaţi sau .
Garmin Move IQ™ 2 Selectaţi Antrenament > Antrenamente > Creare exerciţiu.
Când mişcările dvs. urmează modele familiare, funcţia Move IQ
detectează automat evenimentul şi îl afişează în cronologie. 3 Selectaţi o activitate.
Evenimentele Move IQ afişează tipul şi durata activităţii, dar nu 4 Creaţi un antrenament personalizat.
apar în lista dvs. de activităţi sau în fluxul de ştiri. Pentru mai 5 Selectaţi Salvare.
multe detalii și o mai mare precizie, puteți înregistra o activitate
cronometrată pe dispozitivul dvs. 6 Introduceţi un nume pentru exerciţiul dvs. şi selectaţi
Salvare.
Setări pentru monitorizarea activităţii Noul dvs. exerciţiu apare în lista dvs. de exerciţii.
Ţineţi apăsat pe MENU şi selectaţi Monitorizarea activităţii. NOTĂ: puteţi trimite acest exerciţiu pe dispozitivul dvs.
Stare: dezactivează funcţia de urmărire a activităţii. (Trimiterea unui antrenament personalizat pe dispozitivul
Alertă mişcare: afişează un mesaj şi bara de mişcare pe faţa dvs., pagina 26).
ceasului digital şi pe ecranul pentru paşi. De asemenea, Trimiterea unui antrenament personalizat pe dispozitivul
dispozitivul emite sunete sau vibrează dacă tonurile sonore dvs.
sunt activate (Setări de sistem, pagina 44). Puteţi trimite un exerciţiu personalizat pe care l-aţi creat utilizând
Alerte privind obiectivele: vă permite să porniţi şi să opriţi aplicaţia Garmin Connectpe dispozitivul dvs. (Crearea unui
alertele privind obiectivele sau să le dezactivaţi doar în timpul antrenament personalizat pe Garmin Connect, pagina 26).
activităţilor. Alertele privind obiectivele se afişează pentru
1 Din aplicaţia Garmin Connect, selectaţi sau .
obiectivul zilnic de paşi, obiectivul zilnic pentru etaje urcate şi
obiectivul săptămânal de minute de activitate intensă. 2 Selectaţi Antrenament > Antrenamente.
Move IQ: permite activarea şi dezactivarea evenimentelor Move 3 Selectaţi un antrenament din listă.
IQ. 4 Selectaţi .
Modul Pulse Ox: setează dispozitivul să înregistreze 5 Selectaţi dispozitivul compatibil.
măsurătorile de pulsoximetrie atunci când sunteţi inactiv în
6 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
timpul zilei sau în mod continuu în timp ce dormiţi.
Dezactivarea monitorizării activităţii Începerea unui exerciţiu
Atunci când dezactivați monitorizarea activității, pașii, etajele Dispozitivul dvs. vă poate ghida prin etapele multiple ale unui
urcate, minutele de activitate intensă, monitorizarea somnului și exerciţiu.
evenimentele dvs. Move IQ nu sunt înregistrate. 1 De pe faţa ceasului, apăsaţi .
1 Menţineţi apăsat MENU. 2 Selectaţi o activitate.
2 Selectaţi Monitorizarea activităţii > Stare > Dezactivat. 3 Menţineţi apăsat MENU.
4 Selectaţi Antrenament > Antrenamente.
Exerciţii 5 Selectaţi un exerciţiu.
Puteţi crea exerciţii particularizate care să includă obiective
NOTĂ: doar exerciţiile care sunt compatibile cu activitatea
pentru fiecare pas al exerciţiilor şi pentru diverse distanţe, ore şi
selectată apar în listă.
calorii. În timpul activităţii dvs., puteţi vizualiza ecranele de date
specifice exerciţiului care conţin informaţii despre paşii din 6 Selectaţi Vizualizare pentru a vizualiza o listă cu etapele
antrenamentului (opţional).

26 Antrenament
SUGESTIE: în timp ce vizualizaţi etapele antrenamentului, 5 Apăsaţi în DOWN pentru a previzualiza etapele
puteţi apăsa pentru a vizualiza o animaţie cu exerciţiul antrenamentului.
selectat, dacă este disponibilă. 6 Selectaţi OK.
7 Selectaţi Efectuare antrenament. 7 Apăsaţi pe .
8 Apăsaţi pentru a porni cronometrul de activitate. 8 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
După începerea unui antrenament, dispozitivul afişează fiecare
Editarea rezultatului pentru viteza de înot critică
pas al acestuia, notele privind paşii (opţional), ţinta (opţional) şi
datele privind exerciţiul curent. Pentru exerciţiile de rezistenţă, Puteţi edita sau introduce manual un nou timp pentru valoarea
yoga, cardio sau Pilates, apare o animaţie cu instrucţiuni. CSS.
1 De pe faţa ceasului, apăsaţi pe .
Realizarea unui exerciţiu sugerat zilnic
2 Selectaţi Înot în bazin.
Înainte ca dispozitivul să poată sugera un exerciţiu zilnic, trebuie
să aveţi o stare de antrenare şi o estimare VO2 max. (Starea 3 Menţineţi apăsat MENU.
antrenamentului, pagina 21). 4 Selectaţi Antrenament > Viteză înot critică > Viteză înot
1 De pe faţa ceasului, selectaţi . critică.
2 Selectaţi Alergare sau Bicicletă. 5 Introduceţi minutele.
Este afişat exerciţiul sugerat zilnic. 6 Introduceţi secundele.
3 Selectaţi şi alegeţi o opţiune: Despre calendarul de antrenament
• Pentru a face exerciţiul, selectaţi Efectuare antrenament. Calendarul de antrenament de pe dispozitiv este o prelungire a
• Pentru a refuza exerciţiul, selectaţi Eliminare. calendarului sau a orarului de antrenament pe care l-aţi
configurat în Garmin Connect. După ce aţi adăugat câteva
• Pentru a previzualiza etapele exerciţiului, selectaţi Paşi. exerciţii în calendarul Garmin Connect, le puteţi trimite pe
• Pentru a actualiza setarea ţintei exerciţiului, selectaţi Tipul dispozitiv. Toate exerciţiile programate trimise pe dispozitiv apar
targetului. în widgetul calendarului. Când selectaţi o zi din calendar, puteţi
• Pentru a dezactiva notificările ulterioare privitoare la vizualiza sau efectua exerciţiul. Exerciţiul programat rămâne pe
exerciţii, selectaţi Dezactivare ind.. dispozitiv indiferent dacă îl finalizaţi sau îl omiteţi. Când trimiteţi
exerciţii programate din Garmin Connect, acestea suprascriu
Exerciţiul sugerat se actualizează automat în funcţie de
calendarul de antrenament existent.
modificările din obişnuinţele de antrenare, durata de recuperare
şi valoarea VO2 max. Utilizarea planurilor de antrenament Garmin Connect
Activarea şi dezactivarea notificărilor pentru exerciţiul Înainte de a putea să descărcaţi şi să utilizaţi un plan de
sugerat zilnic antrenament din Garmin Connect, trebuie să aveţi un Garmin
Connect cont (Garmin Connect, pagina 11) şi trebuie să asociaţi
Exerciţiile sugerate zilnic sunt recomandate pe baza activităţilor
dispozitivul fēnix cu un smartphone compatibil.
dvs. anterioare, salvate în contul dvs. Garmin Connect.
1 De pe faţa ceasului, selectaţi . 1 Din aplicaţia Garmin Connect, selectaţi sau .

2 Selectaţi Alergare sau Bicicletă. 2 Selectaţi Antrenament > Planuri de antrenament.


3 Menţineţi apăsat MENU. 3 Selectaţi şi programaţi un plan de antrenament.
4 Selectaţi Antrenament > Antrenamente > Sugestia de 4 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
astăzi. 5 Revedeţi planul de antrenament în calendar.
5 Selectaţi pentru dezactivarea sau activarea notificărilor. Adaptive Training Plans
Contul dvs. Garmin Connect are un plan de antrenament
După un antrenament de înot în bazin adaptiv şi un Garmin antrenor care să se potrivească cu
Dispozitivul dvs. vă poate ghida prin etapele multiple ale unui obiectivele dvs. de antrenament. De exemplu, puteţi să
exerciţiu de înot. Crearea şi trimiterea unui antrenament răspundeţi la câteva întrebări şi să găsiţi un plan care să vă
personalizat în piscină se face similar cuExerciţii, pagina 26 şi ajute să finalizaţi o cursă de 5 km. Planul se adaptează la nivelul
Efectuarea unui exerciţiu de pe Garmin Connect, pagina 26. dvs. curent de fitness, antrenament şi preferinţe de programare
1 De pe faţa ceasului, selectaţi > Înot în bazin > Opţiuni > şi data cursei. Atunci când începeţi un plan, Garmin widgetul
Antrenament. Antrenor este adăugat la bucla de widgeturi de pe dispozitivul
2 Selectaţi o opţiune: dvs. fēnix.
• Selectaţi Antrenamente pentru a face exerciţii descărcate Începerea exerciţiului de astăzi
din Garmin Connect. După ce trimiteţi un plan de antrenament Antrenor Garmin către
dispozitivul dvs., widgetul Antrenor Garmin apare în bucla de
• Selectaţi Calendar de antrenament pentru a face sau a widgeturi.
vizualiza exerciţiile programate.
1 De pe faţa ceasului, selectaţi UP sauDOWN pentru a
3 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran. vizualiza widgetul Antrenor Garmin.
Înregistrarea unui test de viteză de înot critică Dacă pentru astăzi este programat un exerciţiu pentru
Valoarea pentru viteza de înot critică (CSS) este rezultatul unui această activitate, dispozitivul afişează numele exerciţiului şi
test contra cronometru. Teoretic, CSS reprezintă viteza pe care vă solicită să îl începeţi.
o puteţi menţine continuu fără a obosi. Puteţi utiliza valoarea
2 Selectaţi .
CSS pentru a ghida ritmul antrenamentului şi monitoriza
progresul. 3 Selectaţi Vizualizare pentru a vizualiza etapele
antrenamentului (opţional).
1 De pe faţa ceasului, apăsaţi pe .
4 Selectaţi Efectuare antrenament.
2 Selectaţi Înot în bazin.
5 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
3 Menţineţi apăsat MENU.
4 Selectaţi Antrenament > Viteză înot critică > Ef.test de
vit.de înot crit..

Antrenament 27
Exerciţii fracţionate Puteţi crea un PacePro plan utilizând aplicaţia Garmin Connect.
Puteţi crea exerciţii fracţionate în funcţie de distanţă sau a Puteţi previzualiza divizarea ritmului şi diagrama altitudinilor
durată. Dispozitivul salvează exerciţiul fracţionat particularizat, înainte de a alerga pe traseu.
până când creaţi un alt exerciţiu fracţionat. Puteţi utiliza Descărcarea unui plan PacePro din Garmin Connect
intervalele deschise pentru exerciţiile efectuate pe pistă şi Înainte de a putea descărca şi utiliza un plan PacePro din
pentru alergările pe distanţe cunoscute. Garmin Connect, trebuie să aveţi un cont Garmin Connect
Crearea unui exerciţiu cu intervale (Garmin Connect, pagina 11).
1 De pe faţa ceasului, apăsaţi . 1 Selectaţi o opţiune:
2 Selectaţi o activitate. • Deschideţi aplicaţia Garmin Connect şi selectaţi sau
.
3 Menţineţi apăsat MENU.
• Accesaţi connect.garmin.com.
4 Selectaţi Antrenament > Intervale > Editare > Interval >
Tip. 2 Selectaţi Antrenament > Strategii de stabilire a ritmului
PacePro.
5 Selectaţi Distanță, Oră sau Deschis.
SUGESTIE: puteţi crea un interval deschis selectând 3 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a crea şi a salva un
plan PacePro.
opţiunea Deschis.
6 Dacă este necesar, selectaţi Durată, introduceţi o valoare a 4 Selectaţi sau Trimitere către dispozitiv.
distanţei sau a intervalului de timp pentru exerciţiu şi selectaţi Iniţierea unui plan PacePro
. Înainte de a putea începe un plan PacePro, trebuie să
7 Apăsaţi pe BACK. descărcaţi un plan din contul dvs. Garmin Connect.
8 Selectaţi Odihnă > Tip. 1 De pe faţa ceasului, apăsaţi .
9 Selectaţi Distanță, Oră sau Deschis. 2 Selectaţi o activitate de alergare în aer liber.
10 Dacă este necesar, introduceţi o valoare a distanţei sau a 3 Menţineţi apăsat MENU.
duratei pentru intervalul de odihnă şi selectați . 4 Selectaţi Antrenament > Planuri PacePro.
11 Apăsaţi pe BACK. 5 Selectaţi un plan.
12 Selectaţi una sau mai multe opţiuni: SUGESTIE: puteţi apăsa DOWN şi apoi să selectaţi
• Pentru a seta numărul de repetări, selectaţi Repetare. Vizualizare timpi intermediari pentru a previzualiza split-
• Pentru a adăuga exerciţiului o încălzire cu final deschis, urile.
selectaţi Încălzire > Activat. 6 Apăsaţi pe pentru a iniţia planul.
• Pentru a adăuga exerciţiului o răcire cu final deschis, 7 Dacă este necesar, selectaţi Da pentru a permite navigarea
selectaţi Relaxare > Activat. pe traseu.
Începerea unui exerciţiu cu intervale 8 Apăsaţi pentru a porni cronometrul de activitate.
1 De pe faţa ceasului, apăsaţi .
2 Selectaţi o activitate.
3 Menţineţi apăsat MENU.
4 Selectaţi Antrenament > Intervale > Efectuare
antrenament.
5 Apăsaţi pentru a porni cronometrul de activitate.
6 Când un exerciţiu pe intervale conţine o încălzire, apăsaţi pe
LAP pentru a începe primul interval.
7 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran. Ritm segmentat ţintă
După ce finalizaţi toate intervalele, apare un mesaj. Ritm segmentat curent
Oprirea unui exerciţiu pe intervale Progres finalizare pentru segment
• În orice moment, selectaţi LAP pentru a opri intervalul sau Distanţă rămasă în segment
pauza curentă şi a trece la următorul interval sau următoarea
pauză. Timp total în avans sau în urma timpului ţintă
• După încheierea tuturor intervalelor şi pauzelor, selectaţi
Oprirea unui PacePro plan
LAP pentru a încheia exerciţiul pe intervale şi a trece la un
cronometru care poate fi folosit pentru relaxare. 1 Menţineţi apăsat MENU.
• În orice moment, selectaţi pentru a opri temporizatorul de 2 Selectaţi Oprire PacePro > Da.
activitate. Puteţi relua cronometrul sau încheia exerciţiul pe Dispozitivul opreşte planul PacePro. Cronometrul activității
intervale. continuă să meargă.
Crearea unui plan PacePro pe ceas
PacePro Antrenament Înainte de a putea crea un plan PacePro pe ceas, trebuie să
Multor alergători le place să poarte o bandă de ritm în timpul creaţi un traseu (Crearea şi urmărirea unui traseu pe dispozitiv,
unei curse pentru a atinge obiectivul cursei. Funcţia PacePro vă pagina 32).
permite să creaţi o bandă de ritm personalizată în funcţie de
distanţă şi ritm sau de distanţă şi timp. De asemenea, puteţi 1 De pe cadranul ceasului, selectaţi .
crea o bandă de ritm pentru un traseu cunoscut, pentru a 2 Selectaţi o activitate de alergare în aer liber.
optimiza efortul depus pentru a menţine ritmul în funcţie de 3 Menţineţi apăsat MENU.
modificările de altitudine.
4 Selectaţi Navigare > Trasee.

28 Antrenament
5 Selectaţi un traseu. 4 Începeţi cursa pe segmentul respectiv.
6 Selectaţi PacePro > Creare Nou. Când segmentul este finalizat, este afişat un mesaj.
7 Selectaţi o opţiune: Setarea unui segment pentru ajustare automată
• Selectaţi Ritm obiectiv şi introduceţi ritmul dvs. ţintă. Puteţi seta dispozitivul să ajusteze automat durata ţintă a cursei
• Selectaţi Durată obiectiv şi introduceţi timpul dvs. ţintă. unui segment în baza performanţelor dvs. pe acel segment.
Dispozitivul afişează banda personalizată pentru ritmul dvs. NOTĂ: această setare este activată pentru toate segmentele în
SUGESTIE: puteţi apăsa DOWN şi apoi să selectaţi mod implicit.
Vizualizare timpi intermediari pentru a previzualiza split- 1 De pe faţa ceasului, apăsaţi .
urile. 2 Selectaţi o activitate.
8 Selectaţi pentru a iniţia planul. 3 Menţineţi apăsat MENU.
9 Dacă este necesar, selectaţi Da pentru a permite navigarea 4 Selectaţi Antrenament > Segmente > Selectare automată
pe traseu. efort.
10 Selectaţi pentru a porni cronometrul activităţii.
Utilizarea Virtual Partner ®

Segmente Virtual Partner este un instrument pentru antrenamente menit să


Puteţi trimite segmente de alergare sau ciclism din contul vă ajute să vă atingeţi obiectivele. Puteţi seta un ritm pentru
Garmin Connect pe dispozitiv. După ce un segment este salvat Virtual Partner şi puteţi încerca să îl depăşiţi.
pe dispozitivul dvs., puteţi efectua o cursă pe un segment, NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă pentru toate
încercând să egalaţi sau să depăşiţi recordul personal sau al activităţile.
altor participanţi care au parcurs segmentul.
1 Menţineţi apăsat MENU.
NOTĂ: când descărcaţi un traseu din contul dvs. Garmin
Connect, puteţi descărca toate segmentele disponibile de pe 2 Selectaţi Activităţi şi aplicaţii.
traseu. 3 Selectaţi o activitate.
Strava™ Segmente 4 Selectaţi setările activităţii.
Puteţi descărca segmente Strava pe dispozitivul fēnix. 5 Selectaţi Ecrane de date > Adăugare nou > Virtual
Parcurgeţi segmentele Strava pentru a vă compara Partner.
performanţele cu cele din ture anterioare sau pentru a le 6 Introduceţi o valoare pentru ritm sau viteză.
compara cu cele ale prietenilor şi ale profesioniştilor care au 7 Apăsaţi tasta de derulare în UP sau în DOWN pentru a
parcurs acelaşi segment. schimba locaţia ecranului Virtual Partner (opţional).
Pentru a vă înscrie şi a deveni membru Strava, accesaţi 8 Începeţi activitatea (Începerea unei activităţi, pagina 3).
widgetul pentru segmente din contul Garmin Connect. Pentru
informaţii suplimentare, accesaţi www.strava.com. 9 Apăsaţi tasta de derulare în UP sau în DOWN pentru a
derula la ecranul Virtual Partner şi a vedea cine conduce.
Informaţiile din acest manual se aplică atât segmentelor Garmin
Connect, cât şi segmentelor Strava.
Setarea unei ţinte a antrenamentului
Vizualizarea detaliilor segmentului Funcţia pentru stabilirea unei ţinte a antrenamentului
1 De pe faţa ceasului, apăsaţi . funcţionează împreună cu caracteristica Virtual Partner pentru a
2 Selectaţi o activitate. vă putea antrena stabilind ca obiectiv o anumită distanţă, o
distanţă şi o durată, o distanţă şi un ritm sau o distanţă şi o
3 Menţineţi apăsat MENU. viteză. Pe durata activităţii efectuate în cadrul antrenamentului,
4 Selectaţi Antrenament > Segmente. dispozitivul vă furnizează feedback în timp real despre cât
5 Selectaţi un segment. sunteţi de aproape de atingerea ţintei antrenamentului.
6 Selectaţi o opţiune: 1 De pe faţa ceasului, apăsaţi .
• Selectaţi Timp pentru cursă pentru a vizualiza durata şi 2 Selectaţi o activitate.
viteza medie sau ritmul pentru liderul segmentului. 3 Menţineţi apăsat MENU.
• Selectaţi Hartă pentru a vizualiza segmentul pe hartă. 4 Selectaţi Antrenament > Setaţi o ţintă.
• Selectaţi Diagrama altitudinilor pentru a vizualiza o 5 Selectaţi o opţiune:
diagramă a elevaţiilor de pe segment. • Selectaţi Numai distanţă pentru a selecta o distanţă
Efectuarea unei curse pe un segment presetată sau introduce o distanţă personalizată.
Segmentele sunt trasee de curse virtuale. Puteţi face o cursă pe • Selectaţi Distanţă şi timp pentru a selecta ca ţintă o
un segment pentru a vă compara performanţele cu activităţi distanţă şi o durată.
anterioare, cu performanţele altor persoane, cu conexiunile din • Selectaţi Distanţă şi ritm sau Distanţă şi viteză pentru a
contul Garmin Connect sau cu alţi membri ai comunităţii de selecta ca ţintă o distanţă şi un ritm sau o viteză.
alergare sau de ciclism. Puteţi încărca datele activităţii în contul Obiectivul de antrenament apare şi vă afişează ora de
dvs. Garmin Connect pentru a vizualiza poziţia pe segment. finalizare estimată. Durata de finalizare estimată este stabilită
NOTĂ: dacă contul dvs. Garmin Connect şi contul Strava sunt pe baza performanţei curente şi a duratei rămase.
legate, activitatea dvs. va fi trimisă automat în contul dvs. Strava
6 Apăsaţi pentru a porni cronometrul de activitate.
pentru ca să puteţi evalua poziţia segmentului.
1 De pe faţa ceasului, apăsaţi . Anularea ţintei unui antrenament
2 Selectaţi o activitate. 1 În timpul unei activităţi, ţineţi apăsat pe MENU.
3 Începeţi alergarea sau cursa de ciclism. 2 Selectaţi Anulare ţintă > Da.
Când vă apropiaţi de un segment, se afişează un mesaj şi
puteţi concura în acel segment.

Antrenament 29
Reiterarea unei curse dintr-o activitate 2 Selectaţi Istoric > Recorduri.
anterioară 3 Selectaţi un sport.
Puteţi reitera o cursă dintr-o activitate înregistrată sau 4 Selectaţi Ştergere toate înregistrările > Da.
descărcată anterior. Această caracteristică funcţionează Sunt şterse numai recordurile pentru respectivul sport.
împreună cu Virtual Partner pentru a putea vedea în ce măsură
NOTĂ: aceste operaţii nu determină ştergerea activităţilor
sunteţi în avans sau în întârziere pe durata activităţii.
salvate.
NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă pentru toate
activităţile.
Întreruperea stării antrenamentului
1 De pe faţa ceasului, apăsaţi . Dacă sunteţi rănit sau bolnav, puteţi întrerupe starea
2 Selectaţi o activitate. antrenamentului. Puteţi continua să înregistraţi activităţi de
3 Menţineţi apăsat MENU. fitness, dar starea antrenamentului, punctul central al nivelului
de solicitare al antrenamentului, feedbackul privind recuperarea
4 Selectaţi Antrenament > Participaţi la o competiţie. şi recomandările de exerciţii sunt dezactivate temporar.
5 Selectaţi o opţiune: Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Din istoric pentru a selecta o activitate • Din widgetul pentru starea antrenamentului, ţineţi apăsat
înregistrată anterior de pe dispozitiv. pe MENU şi selectaţi Opţiuni > Într.fun.Starea antren..
• Selectaţi Descărcat pentru a selecta o activitate pe care • Din setările Garmin Connect, selectaţi Statistici
aţi descărcat-o din contul dvs. Garmin Connect. performanţă > Nivelul antrenamentului > >
6 Selectaţi activitatea. Întrerupere funcţie Starea antrenamentului.
Ecranul Virtual Partner apare pentru a vă indica ora de SUGESTIE: trebuie să vă sincronizaţi dispozitivul cu contul
finalizare estimată. Garmin Connect.
7 Apăsaţi pentru a porni cronometrul de activitate. Reluarea stării antrenamentului după întrerupere
8 După ce finalizaţi activitatea dvs., apăsaţi şi selectaţi Puteţi relua starea antrenamentului atunci când sunteţi pregătit
Salvare. să începeţi din nou să vă antrenaţi. Pentru cele mai bune
rezultate, aveţi nevoie de cel puţin două măsurători VO2 max. în
Date personale fiecare săptămână (Despre estimarea volumelor VO2 max.,
Când finalizaţi o activitate, dispozitivul afişează orice nou record pagina 18).
personal pe care l-aţi obţinut în timpul activităţii respective. Selectaţi o opţiune:
Recordurile personale includ timpul cel mai scurt pe mai multe • Din widgetul pentru starea antrenamentului, ţineţi apăsat
distanţe de alergare obişnuite şi cea mai lungă distanţă alergată MENU şi selectaţi Opţiuni > Rel.fun.Starea antren..
sau parcursă cu bicicleta sau în înot.
• Din setările Garmin Connect, selectaţi Statistici
NOTĂ: pentru ciclism, recordurile personale includ şi cel mai performanţă > Nivelul antrenamentului > > Reluare
mare urcuş şi cea mai bună putere (este necesar un contor de funcţie Starea antrenamentului.
putere).
SUGESTIE: trebuie să vă sincronizaţi dispozitivul cu contul
Vizualizarea recordurilor personale Garmin Connect.
1 Din cadranul ceasului, ţineţi apăsat pe MENU.
2 Selectaţi Istoric > Recorduri.
Ceasuri
3 Selectaţi un sport.
4 Selectaţi un record. Setarea unei alarme
5 Selectaţi Vizualizare record. Puteţi configura mai multe alarme.
Restabilirea unui record personal 1 Din cadranul ceasului, ţineţi apăsat pe MENU.
Puteţi seta fiecare record personal înapoi la cel înregistrat 2 Selectaţi Ceasuri > ALARME > Adăugare alarmă.
anterior. 3 Introduceţi o oră pentru alarmă.
1 Din cadranul ceasului, ţineţi apăsat pe MENU.
Editarea unei alarme
2 Selectaţi Istoric > Recorduri. 1 Din cadranul ceasului, ţineţi apăsat pe MENU.
3 Selectaţi un sport. 2 Selectaţi Ceasuri > ALARME > Editare.
4 Selectaţi un record pentru restabilire. 3 Selectaţi o alarmă.
5 Selectaţi Anterior > Da. 4 Selectaţi o opţiune:
NOTĂ: aceste operaţii nu determină ştergerea activităţilor • Pentru a activa sau dezactiva alarma, selectaţi Stare.
salvate.
• Pentru a modifica ora alarmei, selectaţi Oră.
Ştergerea unui record personal • Pentru a seta alarma, selectaţi Repetare şi selectaţi
1 Din cadranul ceasului, ţineţi apăsat pe MENU. atunci când alarma trebuie să se repete.
2 Selectaţi Istoric > Recorduri. • Pentru a selecta tipul de notificare a alarmei, selectaţi
3 Selectaţi un sport. Sunete.
4 Selectaţi un record pentru ştergere. • Pentru a activa sau dezactiva iluminarea de fundal,
selectaţi Iluminare fundal.
5 Selectaţi Ştergere înregistrare > Da.
• Pentru a selecta o descriere a alarmei, selectaţi Etichetă.
NOTĂ: aceste operaţii nu determină ştergerea activităţilor
salvate. • Pentru a şterge alarma, selectaţi Ștergere.

Ştergerea tuturor recordurilor personale


1 Din cadranul ceasului, ţineţi apăsat pe MENU.
30 Ceasuri
Pornirea cronometrului pentru numărătoare Adăugarea unor fusuri orare alternative
inversă Puteţi afişa ora curentă din zi în fusuri orare suplimentare pe
1 Din cadranul ceasului, ţineţi apăsat pe MENU. widgetul Fusuri orare alternative. Puteţi adăuga până la patru
fusuri orare alternative.
2 Selectaţi Ceasuri > CRONOMETRE.
NOTĂ: este posibil să fie necesar să adăugaţi widgetul Fusuri
3 Selectaţi o opţiune: orare alternative la bucla de widgeturi (Personalizarea buclei de
• Pentru a seta şi a salva un cronometru pentru widgeturi, pagina 40).
numărătoare inversă pentru prima dată, introduceţi timpul, 1 Din cadranul ceasului, ţineţi apăsat pe MENU.
apăsaţi MENU şi selectaţiSalvare cronometru.
2 Selectaţi Ceasuri > ALTE FUSURI ORARE > Ad.alte fusuri
• Pentru a seta şi a salva cronometre suplimentare pentru or..
numărătoarea inversă, selectaţi Adăugare cronometru şi
introduceţi timpul. 3 Selectaţi un fus orar.
• Pentru a seta un cronometru pentru numărătoarea 4 Dacă este necesar, redenumiţi zona.
inversă, selectaţi Cronometru cu accesare rapidă şi Editarea unui fus orar alternativ
introduceţi ora.
1 Din cadranul ceasului, ţineţi apăsat pe MENU.
4 Dacă este necesar, apăsaţi pe MENU şi selectaţi o opţiune:
2 Selectaţi Ceasuri > ALTE FUSURI ORARE > Editare.
• Selectaţi Oră pentru a modifica timpul.
3 Selectaţi un fus orar.
• Selectaţi Repornire > Activat pentru a reporni automat
cronometrul după ce durata expiră. 4 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Sunete şi apoi selectaţi un tip de notificare. • Pentru a introduce un nume personalizat pentru fusul orar,
selectaţi Redenumire zonă.
5 Apăsaţi pentru a porni cronometrul.
• Pentru a modifica fusul orar, selectaţi Modificare zonă.
Ștergerea unui cronometru • Pentru a modifica locaţia fusului orar în widget, selectaţi
1 Din cadranul ceasului, ţineţi apăsat pe MENU. Reordonare zonă.
2 Selectaţi Ceasuri > CRONOMETRE > Editare. • Pentru a modifica fusul orar, selectaţi Ştergere zonă.
3 Selectaţi un cronometru.
4 Selectaţi Ștergere. Navigare
Utilizarea cronometrului Salvarea locaţiei
1 Din cadranul ceasului, ţineţi apăsat pe MENU. Puteţi salva locaţia curentă pentru a naviga mai târziu înapoi la
2 Selectaţi Ceasuri > TEMPORIZATOR. ea.
3 Apăsaţi pe pentru a porni cronometrul. NOTĂ: puteţi adăuga opţiuni în meniul de comenzi
4 Apăsaţi pe LAP pentru a reporni cronometrul pentru ture . (Personalizarea meniului de comenzi, pagina 41).
1 Menţineţi apăsat LIGHT.
2 Selectaţi .
3 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Editarea locaţiilor salvate
Puteţi şterge o locaţie salvată sau îi puteţi edita informaţiile de
nume, altitudine şi poziţie.
1 De pe faţa ceasului, apăsaţi .
2 Selectaţi Navigare > Locaţii salvate.
Timpul total al cronometrului continuă să ruleze. 3 Selectaţi o locaţie salvată.
5 Apăsaţi pe pentru a opri ambele cronometre. 4 Selectaţi o opţiune pentru editarea locaţiei.
6 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a reseta ambele cronometre, apăsaţi tasta de Proiectarea unui punct de trecere
derulare în DOWN. Puteţi crea o locaţie nouă prin proiectarea distanţei şi a orientării
• Pentru a salva timpul măsurat de cronometru ca activitate, de la locaţia dvs. curentă la o locaţie nouă.
apăsaţi pe MENU şi selectaţi Salvare activitate. NOTĂ: este posibil să fie necesar să adăugaţi aplicaţia Pr.
• Pentru a reseta cronometrele şi a ieşi din temporizator, punct tras. (Proiectare punct traseu) la lista de activităţi şi
apăsaţi pe MENU şi selectaţi Finalizare. aplicaţii.
• Pentru a revizui cronometrele pentru ture, apăsaţi pe 1 De pe faţa ceasului, apăsaţi .
MENU şi selectaţi Vizualizare. 2 Selectaţi Pr. punct tras. (Proiectare punct traseu).
NOTĂ: opţiunea Vizualizare apare numai atunci dacă au 3 Apăsaţi tasta de derulare în UP sau în DOWN pentru a stabili
existat mai multe ture. direcţia.
• Pentru a reveni la faţa ceasului fără a reseta 4 Apăsaţi pe .
cronometrele, apăsaţi pe MENU şi selectaţi Accesaţi faţa 5 Apăsaţi tasta de derulare în DOWN pentru a selecta o unitate
ceasului. de măsură.
• Pentru a activa şi dezactiva înregistrarea turelor, apăsaţi 6 Apăsaţi tasta de derulare în UP pentru a introduce distanţa.
pe MENU şi selectaţi Tasta pentru tură.
7 Apăsaţi pentru a salva.
Punctul de trecere proiectat este salvat cu un nume implicit.

Navigare 31
Navigarea către o destinaţie 8 Dacă este necesar, repetaţi paşii 6 şi 7.
Vă puteţi utiliza dispozitivul pentru a naviga la o destinaţie sau a 9 Selectaţi Finalizare > Efectuare traseu.
urma un traseu. Apar informaţiile despre navigare.
1 De pe faţa ceasului, apăsaţi . 10 Apăsaţi pe pentru a începe navigarea.
2 Selectaţi o activitate.
Crearea unui traseu dus-întors
3 Menţineţi apăsat MENU. Dispozitivul poate crea un traseu dus-întors pe baza unei
4 Selectaţi Navigare. distanţe şi direcţii de navigare specificate.
5 Selectaţi o categorie. 1 De pe faţa ceasului, apăsaţi .
6 Răspundeţi la solicitările de pe ecran pentru a alege o 2 Selectaţi Alergare sau Bicicletă.
destinaţie. 3 Menţineţi apăsat MENU.
7 Selectaţi Deplasare la. 4 Selectaţi Navigare > Traseu dus-întors.
Apar informaţiile despre navigare.
5 Introduceţi distanţa totală pentru traseu.
8 Apăsaţi pe pentru a începe navigarea. 6 Selectaţi o direcţie.
Dispozitivul va crea până la trei trasee. Puteţi apăsa pe
Navigarea către un punct de interes butonul de derulare în DOWN pentru a vizualiza traseele.
Dacă datele hărţilor instalate pe dispozitiv includ puncte de
interes, puteţi naviga spre acestea. 7 Apăsaţi pe pentru a selecta un traseu.
1 De pe faţa ceasului, apăsaţi . 8 Selectaţi o opţiune:
2 Selectaţi o activitate. • Pentru a începe navigarea, selectaţi Deplasare.
3 Menţineţi apăsat MENU. • Pentru a vizualiza traseul pe hartă şi pentru a panorama şi
mări harta, selectaţi Hartă.
4 Selectaţi Navigare > Puncte de interes şi selectaţi o
categorie. • Pentru a vizualiza o listă de viraje pe traseu, selectaţi
Viraj cu viraj.
Va fi afişată o listă cu puncte de interes apropiate de locaţia
curentă. • Pentru a vizualiza un grafic de altitudine pe traseu,
selectaţi Diagrama altitudinilor.
5 Dacă este necesar, selectaţi o opţiune:
• Pentru a salva traseul, selectaţi Salvare.
• Pentru a căuta lângă o altă locaţie, selectați Căutare în
apropiere şi selectaţi o locaţie. • Pentru a vizualiza lista urcărilor de pe traseu, selectaţi
Vizualizare ascensiuni.
• Pentru a căuta un punct de interes după nume, selectaţi
Căutare pe litere, introduceţi un nume, selectaţi Căutare Crearea unui traseu înGarmin Connect
în apropiere şi selectaţi o locaţie. Înainte de a crea un traseu în aplicaţia Garmin Connect, trebuie
6 Selectaţi un punct de interes din rezultatele căutării. să aveţi un cont Garmin Connect (Garmin Connect, pagina 11).
7 Selectaţi Deplasare. 1 Din aplicaţia Garmin Connect, selectaţi sau .
Apar informaţiile despre navigare. 2 Selectaţi Antrenament > Trasee > Creare traseu.
8 Apăsaţi pe pentru a începe navigarea. 3 Selectaţi un tip de traseu.
4 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Puncte de interes
Un punct de interes este un loc pe care îl consideraţi util sau 5 Selectaţi Finalizare.
interesant. Punctele de interes sunt organizate după categorii şi NOTĂ: puteţi trimite acest traseu pe dispozitivul dvs. (Se
pot include destinaţii de călătorie populare, precum benzinării, trimite traseul către dispozitivul dvs., pagina 32).
restaurante, hoteluri şi locaţii de divertisment. Se trimite traseul către dispozitivul dvs.
Puteţi trimite un traseu pe care l-aţi creat utilizând aplicaţia
Trasee Garmin Connect pe dispozitivul dvs. (Crearea unui traseu
Puteţi trimite segmente din contul dvs. Garmin Connect pe înGarmin Connect, pagina 32).
dispozitiv. După salvarea în dispozitiv, puteţi naviga pe traseul
1 Din aplicaţia Garmin Connect, selectaţi sau .
din dispozitiv.
2 Selectaţi Antrenament > Trasee.
Puteţi parcurge un traseu salvat pur şi simplu deoarece este o
rută bună. De exemplu, puteţi salva şi face naveta la serviciu pe 3 Selectaţi un traseu.
un traseu foarte bun de parcurs cu bicicleta. 4 Selectaţi > Trimitere către dispozitiv.
De asemenea, puteţi parcurge un traseu salvat încercând să vă 5 Selectaţi dispozitivul compatibil.
egalaţi sau să vă depăşiţi obiectivele de performanţă stabilite
6 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
anterior. De exemplu, dacă prima dată traseul a fost finalizat în
30 de minute, puteţi concura împotriva unui Virtual Partner Vizualizarea sau editarea detaliilor traseului
încercând să finalizaţi traseul în mai puţin de 30 de minute. Pueţi vizualiza sau edita detaliile traseului înainte de a naviga pe
Crearea şi urmărirea unui traseu pe dispozitiv un traseu.
1 De pe faţa ceasului, apăsaţi . 1 De pe faţa ceasului, apăsaţi .
2 Selectaţi o activitate. 2 Selectaţi o activitate.
3 Menţineţi apăsat MENU. 3 Menţineţi apăsat MENU.
4 Selectaţi Navigare > Trasee > Creare Nou. 4 Selectaţi Navigare > Trasee.
5 Introduceţi un nume pentru traseu şi selectaţi . 5 Apăsaţi pe pentru a selecta un traseu.
6 Selectaţi Adăugare locaţie. 6 Selectaţi o opţiune:
7 Selectaţi o opţiune. • Pentru a începe navigarea, selectaţi Efectuare traseu.

32 Navigare
• Pentru a vizualiza traseul pe hartă şi pentru a panorama şi • Dacă nu aveţi o hartă acceptată sau folosiţi ruta directă,
mări harta, selectaţi Hartă. selectaţi Ruta pentru a naviga înapoi la punctul de pornire
• Pentru a începe traseul în direcţia inversă, selectaţi al activităţii în linie dreaptă.
Parcurgeţi traseul în sens invers. • Dacă nu folosiţi ruta directă, selectaţi Ruta pentru a
• Pentru a vizualiza un grafic de altitudine pe traseu, naviga înapoi la punctul de pornire al activităţii folosind
selectaţi Diagrama altitudinilor. instrucţiuni pas cu pas.
• Pentru a schimba numele traseului, selectaţi Nume.
• Pentru a edita traseul, selectaţi Editare.
• Pentru a vizualiza lista urcărilor de pe traseu, selectaţi
Vizualizare ascensiuni.
• Pentru a şterge traseul, selectaţi Ștergere.

Utilizarea ClimbPro
Funcţia ClimbPro vă ajută să gestionaţi efortul pentru urcările
care urmează pe un traseu. Înainte de a începe activitatea, Pe hartă sunt afişate locaţia dvs. curentă , traseul de urmat
puteţi vizualiza detalii despre urcări, inclusiv momentul în care şi destinaţia .
vor avea loc, gradientul mediu şi ascensiunea totală. Categoriile
de urcări, bazate pe lungime şi gradient, sunt indicate cromatic. Vizualizarea instrucţiunilor referitoare la rută
1 Activaţi funcţia ClimbPro pentru activitate (Setări ale Puteţi vizualiza o listă cu indicaţii viraj cu viraj pentru ruta dvs.
activităţilor şi aplicaţiei, pagina 35). 1 În timp ce navigaţi pe o rută, menţineţi apăsat pe MENU.
2 Vizualizaţi din nou urcările şi detaliile traseului pentru traseul 2 Selectaţi Viraj cu viraj.
(Vizualizarea sau editarea detaliilor traseului, pagina 32).
Va apărea o listă a indicaţiilor viraj cu viraj.
3 Începeţi să urmaţi un traseu salvat (Navigarea către o
destinaţie, pagina 32). 3 Apăsaţi DOWN pentru a vizualiza instrucţiuni suplimentare.
La începutul unei urcări, ecranul ClimbPro apare automat.
Navigarea la punctul de pornire pentru
Marcarea şi începerea navigaţiei către o ultima activitate salvată
Puteţi naviga înapoi la punctul de pornire pentru activitatea dvs.
locaţie Om la apă curentă, în linie dreaptă sau pe calea pe care aţi parcurs-o.
Puteţi salva o locaţie Om la apă (OLA) şi începe automat Această funcţie este disponibilă pentru activităţile care utilizează
navigarea înapoi la aceasta. GPS.
SUGESTIE: puteţi personaliza funcţia butoanelor când sunt 1 De pe faţa ceasului, apăsaţi .
ţinute apăsate pentru a accesa funcţia OLA (Personalizarea
tastelor rapide, pagina 45). 2 Selectaţi o activitate.
1 De pe faţa ceasului, apăsaţi . 3 Menţineţi apăsat MENU.
2 Selectaţi o activitate. 4 Selectaţi Navigare > Activităţi.
3 Menţineţi apăsat MENU. 5 Selectaţi o activitate.
4 Selectaţi Navigare > Ultima locaţie MOB. 6 Selectaţi Înapoi la start şi selectaţi o opţiune:
Apar informaţiile despre navigare. • Pentru a naviga înapoi la punctul de pornire al activităţii pe
calea parcursă, selectaţi TracBack.
Navigarea cu Sight 'N Go • Dacă nu aveţi o hartă acceptată sau folosiţi ruta directă,
selectaţi Ruta pentru a naviga înapoi la punctul de pornire
Puteţi orienta dispozitivul către un obiect la distanţă, precum un
al activităţii în linie dreaptă.
turn de apă, îl puteţi fixa pe direcţia respectivă şi apoi puteţi
naviga către obiect. • Dacă nu folosiţi ruta directă, selectaţi Ruta pentru a
naviga înapoi la punctul de pornire al activităţii folosind
1 De pe faţa ceasului, apăsaţi . instrucţiuni pas cu pas.
2 Selectaţi o activitate. Instrucţiunile pas cu pas vă ajută să navigaţi la punctul de
3 Menţineţi apăsat MENU. pornire al ultimei activităţi salvate dacă dispuneţi de o hartă
4 Selectaţi Navigare > Sight 'N Go. compatibilă sau folosiţi rutarea directă. Pe hartă apare o linie
trasată de la locaţia curentă la punctul de pornire al ultimei
5 Orientaţi partea de sus a ceasului spre un obiect şi apăsaţi activităţi salvate, dacă nu folosiţi rutarea directă.
pe .
NOTĂ: puteţi porni cronometrul pentru a împiedica
Apar informaţiile despre navigare.
dispozitivul să treacă în modul Ceas.
6 Apăsaţi pe pentru a începe navigarea.
7 Apăsaţi tasta de derulare în DOWN pentru a vizualiza busola
(opţional).
Navigarea la punctul de pornire în timpul Săgeata indică punctul dvs. de pornire.
unei activităţi
Puteţi naviga înapoi la punctul de pornire al activităţii dvs. Oprirea navigării
curente, în linie dreaptă sau pe calea pe care aţi parcurs-o.
Această funcţie este disponibilă pentru activităţile care utilizează
1 În timpul unei activităţi, ţineţi apăsat pe MENU.
GPS. 2 Selectaţi Oprire navigare.
1 În timpul unei activităţi, apăsaţi pe .
2 Selectaţi Înapoi la start şi selectaţi o opţiune:
Hartă
Dispozitivul dvs. este preîncărcat cu hărţi şi poate afişa mai
• Pentru a naviga înapoi la punctul de pornire al activităţii pe multe tipuri de date pentru hărţi Garmin, inclusiv contururi
calea parcursă, selectaţi TracBack.

Navigare 33
topografice şi puncte de interes apropiate, hărţi ale resorturilor • Pentru a vizualiza locul pe hartă, selectaţi Hartă.
de schi şi terenuri de golf. • Pentru a salva locaţie selectaţi Salvare locație.
Pentru a achiziţiona date de hărţi suplimentare şi a vizualiza • Pentru a vedea detaliile despre loc, selectaţi Vizualizare.
informaţii privind compatibilitatea, accesaţi garmin.com/maps.
reprezintă locaţia dvs. pe hartă. Când navigaţi pe către o Modificarea temei hărţii
destinaţie, ruta este marcată cu o linie pe hartă. Puteţi modifica tema hărţii astfel încât să afişeze datele
optimizate ale hărţii în funcţie de tipul activităţii dvs. De exemplu,
Vizualizarea hărţii temele cu un contrast ridicat al hărţilor oferă o vizibilitate mai
1 Începeţi o activitate în aer liber. bună în medii dificile, iar temele specifice activităţilor afişează
2 Apăsaţi tasta de derulare în UP sau în DOWN pentru a cele mai importante date astfel încât acestea să poată fi
derula la ecranul hărţii. observate dintr-o privire.
3 Ţineţi apăsat pe MENU şi selectaţi o opţiune: 1 Începeţi o activitate în aer liber.
• Pentru a panorama sau mări harta, selectaţi Pan/Zoom. 2 Menţineţi apăsat MENU.
SUGESTIE: puteţi apăsa pentru a comuta între 3 Selectaţi setările activităţii.
panoramare în sus şi în jos, panoramare la stânga sau la 4 Selectaţi Hartă > Temă hartă.
dreapta şi mărire. Puteți menține apăsat entru a selecta 5 Selectaţi o opţiune.
punctul indicat de reticul.
• Pentru a vizualiza punctele de interes şi trecere din zonă, Busolă
selectaţi În jurul meu.
Dispozitivul dispune de o busolă cu 3 axe cu calibrare automată.
Salvarea sau navigarea către o locaţie de pe hartă Caracteristicile şi aspectul busolei se schimbă în funcţie de
Puteţi selecta orice locaţie de pe hartă. Puteţi salva locaţia sau activitatea dvs., dacă GPS-ul este activat şi dacă navigaţi către
puteţi naviga spre ea. o destinaţie. Puteţi schimba manual setările busolei (Setări
busolă, pagina 41). Pentru a accesa rapid setările busolei,
1 De pe hartă, ţineţi apăsat pe MENU. puteţi apăsa pe de pe widgetul busolă.
2 Selectaţi Pan/Zoom.
Setarea direcţiei pe busolă
Comenzile şi reticulele selectate apar pe hartă.
1 Din widget-ul busolei, apăsaţi pe butonul .
2 Selectaţi Blocare Direcţie.
3 Orientaţi partea superioară a ceasului în direcţia dorită şi
apăsaţi pe butonul .
Când vă abateţi de la direcţie, busola afişează direcţia
deviată comparativ cu direcţia corectă şi unghiul abaterii.

Altimetru şi barometru
Dispozitivul conţine un altimetru şi un barometru interne.
3 Panoramaţi şi măriţi harta pentru a centra locaţia în reticul. Dispozitivul adună continuu date despre altitudine şi presiune,
chiar şi în modul de economisire a energiei. Altimetrul afişează
4 Ţineţi apăsat pe pentru a selecta punctul indicat de reticul. altitudinea aproximativă pe baza schimbărilor de presiune.
5 Dacă este necesar, selectaţi un punct de interes din Barometrul afişează date de presiune a mediului înconjurător pe
apropiere. baza altitudinii fixe în care altimetrul a fost cel mai recent calibrat
6 Selectaţi o opţiune: (Setări altimetru, pagina 42). Puteţi apăsa pe din widgetul
altimetru sau din widgetul barometru pentru a deschide rapid
• Pentru a începe navigarea către locaţie, selectaţi setările altimetrului sau barometrului.
Deplasare
• Pentru a salva locaţie selectaţi Salvare locație.
• Pentru a vedea detaliile despre loc, selectaţi Vizualizare. Istoric
Navigarea cu ajutorul funcţiei În jurul meu Istoricul include durata, distanţa, caloriile, ritmul sau viteza
medie, date privind turele şi informaţii de la senzorul opţional.
Puteţi folosi funcţia În jurul meu pentru a naviga la puncte de
interes şi de trecere din apropiere. NOTĂ: după ce memoria dispozitivului s-a umplut, datele dvs.
cele mai vechi vor fi suprascrise.
NOTĂ: datele hărţilor instalate pe dispozitiv includ puncte de
interes pentru a naviga spre acestea.
Utilizarea istoricului
1 De pe hartă, ţineţi apăsat pe MENU.
Istoricul conţine activităţile precedente pe care le-aţi salvat în
2 Selectaţi În jurul meu. dispozitivul dvs.
Pe hartă apar pictograme pentru punctele de interes şi de Dispozitivul are un widget pentru istoric pentru acces rapid la
trecere. datele despre activităţi (Widgeturi, pagina 39).
3 Apăsaţi tasta de derulare în UP sau în DOWN pentru a 1 Din cadranul ceasului, ţineţi apăsat pe MENU.
evidenţia o secţiune a hărţii.
2 Selectaţi Istoric > Activităţi.
4 Apăsaţi .
3 Selectaţi o activitate.
Pe secţiunea de hartă evidenţiată este afişată o listă cu
puncte de interes şi de trecere. 4 Apăsaţi pe .
5 Selectaţi o locaţie. 5 Selectaţi o opţiune:
6 Selectaţi o opţiune: • Pentru a vizualiza informaţii suplimentare despre
activitate, selectaţi Toate statisticile.
• Pentru a începe navigarea către locaţie, selectaţi
Deplasare

34 Istoric
• Pentru a vizualiza impactul activităţii asupra condiţiei fizice
aerobe şi anaerobe, selectaţi Efectul antrenam. (Despre
Personalizarea dispozitivului dvs.
efectul antrenamentului, pagina 19).
Setări ale activităţilor şi aplicaţiei
• Pentru a vizualiza durata pe fiecare zonă de puls, selectaţi
Aceste setări vă permit să personalizaţi fiecare aplicaţie de
Puls (Vizualizarea duratei pentru fiecare zonă de puls,
activitate preîncărcată pe baza nevoilor dvs. De exemplu, puteţi
pagina 35).
personaliza paginile de date şi puteţi activa alerte şi
• Pentru a selecta o tură şi a vizualiza informaţii caracteristici de antrenament. Nu toate setările sunt disponibile
suplimentare despre fiecare tură, selectaţi Ture. pentru toate tipurile de activitate.
• Pentru a selecta o coborâre cu schiurile sau cu Ţineţi apăsat pe MENU, selectaţi Activităţi şi aplicaţii, selectaţi
snowboardul şi pentru a vedea informaţii suplimentare o activitate şi selectaţi setările activităţii.
despre fiecare tură, selectaţi Coborâri.
Distanţă 3D: vă calculează distanţa parcursă utilizând
• Pentru a selecta un set de exerciţii şi a vizualiza informaţii schimbarea de altitudine şi mişcarea dvs., orizontală pe sol.
suplimentare despre fiecare set, selectaţi Seturi.
Viteză 3D: vă calculează viteza utilizând schimbarea de
• Pentru a vizualiza activitatea pe hartă, selectaţi Hartă. altitudine şi mişcarea dvs. orizontală pe sol (Viteză şi distanţă
• Pentru a vizualiza un grafic al altitudinilor pentru activitate, 3D, pagina 38).
selectaţi Diagrama altitudinilor. Culoare accent: setează culoarea de accentuare a fiecărei
• Pentru a şterge activitatea selectată, selectaţi Ștergere. activităţi pentru a ajuta la identificarea activităţii active.
Alerte: setează alertele de antrenament sau navigare pentru
Istoric sporturi multiple
activitate.
Dispozitivul dvs. memorează rezumatul general al sporturilor
multiple pentru activitate, inclusiv date despre distanţa generală, Urcare automată: permite dispozitivului să detecteze schimbări
timp, calorii şi accesorii opţionale. De asemenea, dispozitivul de altitudine automat utilizând altimetrul încorporat.
dvs. separă datele activităţii pentru fiecare segment sportiv şi Auto Lap: setează opţiunile pentru funcţia Auto Lap (Auto Lap,
fiecare trecere, astfel încât să puteţi compara activităţi de pagina 37).
antrenament similare şi să monitorizaţi cât de rapid faceţi Auto Pause: setează dispozitivul să întrerupă înregistrarea
trecerile. Istoricul trecerilor include distanţa, timpul, viteza medie datelor când nu vă mai mişcaţi sau când viteza dvs. scade
şi caloriile. sub un anumit nivel (Activarea Auto Pause, pagina 38).
Vizualizarea duratei pentru fiecare zonă de puls Odihnă automată: permite dispozitivului să detecteze automat
Vizualizarea duratei pentru fiecare zonă de frecvenţă cardiacă atunci când vă odihniţi în timpul înotului în bazin şi să creeze
vă poate ajuta să ajustaţi intensitatea antrenamentelor. un interval de odihnă (Odihnă automată, pagina 7).
1 Din cadranul ceasului, ţineţi apăsat pe MENU. Coborâre automată: permite dispozitivului să detecteze
coborârile la schi automat utilizând accelerometrul încorporat.
2 Selectaţi Istoric > Activităţi.
Derulare automată: vă permite să parcurgeţi automat toate
3 Selectaţi o activitate. ecranele datelor activităţii în timp ce cronometrul
4 Selectaţi Puls. funcţionează (Utilizarea derulării automate, pagina 38).
Setare automată: permite dispozitivului să pornească şi să
Vizualizarea totalurilor de date oprească automat seturile de exerciţii în timpul unei activităţi
Puteţi vizualiza datele acumulate despre distanţe şi durate de antrenament de forţă.
salvate pe dispozitiv. Culoare fundal: setează culoarea de fundal la alb sau negru,
1 Din cadranul ceasului, ţineţi apăsat pe MENU. pentru fiecare activitate.
2 Selectaţi Istoric > Totaluri. Numere în font mare: modifică dimensiunea cifrelor de pe
3 Dacă este necesar, selectaţi o activitate. ecranul cu informaţii despre găurile terenului de golf.
4 Selectaţi o opţiune pentru a vizualiza totalurile săptămânale ClimbPro: afişează ecranele de planificare şi monitorizare a
sau lunare. urcării în timpul navigării.
Solicitare crosă: afişează un mesaj care vă permite să
Utilizarea odometrului specificaţi ce crosă aţi utilizat după fiecare lovitură detectată
când jucaţi golf.
Odometrul înregistrează automat distanţa totală parcursă,
altitudinea câştigată şi durata activităţilor. Por. număr. inv.: activează un cronometru pentru numărătoare
inversă pentru intervalele turelor de bazin.
1 Din cadranul ceasului, ţineţi apăsat pe MENU.
Ecrane de date: vă permite să personalizaţi ecranele de date
2 Selectaţi Istoric > Totaluri > Odometru. pentru activitate şi să adăugaţi noi ecrane de date pentru
3 Selectaţi UP sau DOWN pentru a vizualiza totalurile activitate (Personalizarea ecranelor de date, pagina 36).
odometrului.
Distanţa loviturii: setează distanţa medie pe care o parcurge
mingea în urma loviturii dvs. când jucaţi golf.
Ştergerea istoricului Editare rute: permite editarea nivelului de dificultate a rutei şi a
1 Din cadranul ceasului, ţineţi apăsat pe MENU. stării în timpul unei activităţi de escaladare a stâncilor.
2 Selectaţi Istoric > Opţiuni. Editare greutate: vă permite să adăugaţi greutatea utilizată
3 Selectaţi o opţiune: pentru un set de exerciţii în timpul unei activităţi cardio şi a
• Selectaţi Ştergere toate activităţile pentru a şterge toate unui antrenament de rezistenţă.
activităţile din istoric. Distanţă golf: setaţi unitatea de măsură utilizată când jucaţi
• Selectaţi Resetare totaluri pentru a reseta toate totalurile golf.
cu distanţe şi durate. GPS: setaţi modul pentru antena GPS (Schimbarea setării GPS,
NOTĂ: aceste operaţii nu determină ştergerea activităţilor pagina 38).
salvate. Sistem de notare: setează sistemul de notare pentru evaluarea
dificultăţii la activităţile de urcare.

Personalizarea dispozitivului dvs. 35


Scor handicap: permite calcularea scorului în funcţie de Detectare mişcare: permite detectarea mişcării pentru înotul în
handicap când jucaţi golf. Opţiunea Handicap local vă bazin.
permite să introduceţi numărul de lovituri de scăzut din scorul Modif.aut.sport înot alerg.: permite tranziţia automată între
dvs. total. Opţiunea Index/Pantă vă permite să introduceţi etapa de înot şi etapa de alergare din cadrul unei activităţi
handicapul dvs. şi clasificarea pantei terenului, astfel încât multisport.
dispozitivul să poată calcula handicapul pentru terenul dvs.
Când activaţi oricare din opţiunile de calculare a scorului în Modul Turneu: dezactivează funcţii care nu sunt permise în
funcţie de handicap, puteţi ajusta valoarea handicapului. timpul turneelor aprobate.
Număr pistă: setează numărul culoarului pentru alergare pe Tranziţii: activează tranziţii pentru activităţi multi-sport.
traseu. Alerte prin vibraţie: activează alerte care vă indică să inspiraţi
Tasta pentru tură: vă permite să înregistraţi o tură sau o pauză sau să expiraţi în timpul unui exerciţiu de respiraţie.
în timpul unei activităţi. Videoclipuri exerciţiu: activează animaţiile cu instrucţiuni
Blocare taste: blochează tastele în timpul activităţilor multi- pentru un exerciţiu de rezistenţă, cardio, yoga sau Pilates.
sport pentru a împiedica apăsarea accidentală. Animaţiile sunt disponibile pentru exerciţiile pre-instalate şi
cele descărcate din Garmin Connect.
Hartă: setează preferinţele de afişare pentru ecranul de date
pentru hărţi pentru activitate (Setările de activitate ale hărţii, Personalizarea ecranelor de date
pagina 37).. Puteţi afişa, ascunde şi schimba dispunerea şi conţinutul
Metronom: redă tonuri într-un ritm stabil, pentru a vă ajuta să vă ecranelor de date pentru fiecare activitate.
îmbunătăţiţi performanţa antrenându-vă la o cadenţă mai 1 Menţineţi apăsat MENU.
rapidă, mai lentă sau mai consecventă (Utilizarea
2 Selectaţi Activităţi şi aplicaţii.
metronomului, pagina 5).
3 Selectaţi activitatea de personalizat.
PlaysLike: activează funcţia de apreciere a distanţei când jucaţi
golf, care ia în considerare modificările de altitudine de pe 4 Selectaţi setările activităţii.
teren, afişând distanţa ajustată echivalentă de pe green 5 Selectaţi Ecrane de date.
(Vizualizarea distanţei PlaysLike, pagina 9).
6 Selectaţi un ecran de date de personalizat.
Dimensiune bazin: setează lungimea bazinului pentru înotul în
7 Selectaţi o opţiune:
bazin.
• Selectaţi Aspect pentru a regla numărul de câmpuri de
Putere medie: Controlează dacă dispozitivul include valorile date pe ecranul de date.
zero pentru putere, înregistrate când nu pedalaţi.
• Selectaţi Câmpuri de date şi selectaţi un câmp pentru a
Mod alimentare: setează modul implicit de putere pentru schimba datele care apar în câmp.
activitatea dorită.
• Selectaţi Reordonare pentru a schimba locul ecranului de
Tempor.pt.econ.energie: setează opţiunile de expirare a date din buclă.
economisirii de energie pentru activitate (Setările temporizării
pentru economie de energie, pagina 39). • Selectaţi Eliminare pentru a elimina ecranul de date din
buclă.
Înregistrare activitate: activează înregistrarea fişierului FIT
pentru golf. Fişierele FIT conţin informaţii privind condiţia 8 Dacă este necesar, selectaţi Adăugare nou pentru a adăuga
fizică personalizată pentru Garmin Connect. un ecran de date la buclă.
Interval Înregistrare: setează frecvenţa de înregistrare a Puteţi adăuga un ecran personalizat de date sau puteţi
punctelor de pe traseu în timpul unei expediţii (Modificarea selecta unul dintre cele predefinite.
intervalului de înregistrare a punctelor de pe traseu, Adăugarea unei hărţi la activitate
pagina 10).
Puteţi adăuga harta la bucla ecranelor de date pentru o
Înregistrare după apusul soarelui: setează dispozitivul să activitate.
înregistreze punctele de pe traseu după apusul soarelui în
timpul unei expediţii. 1 Menţineţi apăsat MENU.
Redenumire: setează numele activităţii. 2 Selectaţi Activităţi şi aplicaţii.
Repetare: activează funcţia Repetare pentru activităţi multi- 3 Selectaţi activitatea de personalizat.
sport. De exemplu, puteţi utiliza această opţiune pentru 4 Selectaţi setările activităţii.
activităţi care includ mai multe tranziţii, precum swimrun. 5 Selectaţi Ecrane de date > Adăugare nou > Hartă.
Restabilire setări implicite: permite resetarea setărilor
activităţii. Alerte
Puteţi seta alerte pentru fiecare activitate, care vă poate ajuta să
Statistici rută: activează statistici pentru rute pentru activităţile
vă antrenaţi pentru obiective specifice, pentru a fi conştienţi de
de urcare în interior.
mediul înconjurător şi a naviga către destinaţie. Unele alerte
Rutare: setează preferinţele pentru calcularea rutelor pentru sunt disponibile numai pentru anumite activităţi. Există trei tipuri
activitate (Setările pentru stabilirea rutei, pagina 37). de alerte: alerte pentru evenimente, alrte de interval şi alerte
Stabilire scor: activează sau dezactivează automat calcularea repetitive.
scorului când porniţi o rundă de golf. Opţiunea Întreabă-mă Alertă pentru evenimente: o alertă de eveniment vă notifică o
întotdeauna apare când începeţi o rundă. singură dată. Evenimentul este o valoare specifică. De
Metodă de stabilire a scorului: setează metoda de stabilire a exemplu, puteţi seta ca dispozitivul să vă alerteze când
scorului la stroke play sau Stableford în timpul partidelor de atingeţi o anumită altitudine.
golf. Alertă de interval: o alertă de interval vă notifică atunci când
Alerte de segment: activează indicaţiile prin care sunteţi dispozitivul este peste sau sub un interval de valori specificat.
avertizat de apropierea segmentelor. De exemplu, puteţi seta dispozitivul să vă alerteze atunci
Monitorizare statistici: permite urmărirea statisticilor în timp ce când pulsul dvs. este sub 60 de bătăi pe minut (bpm) şi peste
jucaţi golf. 210 bpm.

36 Personalizarea dispozitivului dvs.


Alertă repetitivă: o alertă repetitivă vă notifică de fiecare dată Configurare hărţi: afişează sau ascunde datele de la hărţile
când dispozitivul înregistrează o anumită valoare sau un instalate.
anumit interval. De exemplu, puteţi seta ca dispozitivul să vă Temă hartă: setează harta să afişeze date optimizate pentru
alerteze la fiecare 30 de minute. tipul dvs. de activitate. Opţiunea Sistem utilizează preferinţele
Nume alertă Tip de alertă Descriere din setările hărţii sistemului (Temele hărţilor, pagina 42).
Cadenţă Interval Puteţi seta minime şi maxime ale Utilizare setări sistem: permite dispozitivului să folosească
cadenţei. preferinţele din setările hărţii de sistem.
Calorii Eveniment, Puteţi seta numărul de calorii. Orientare: setează orientarea hărţii. Opţiunea Nord-Sus
repetitiv afişează nordul în partea de sus a ecranului. Opţiunea
Personalizat Eveniment, Puteţi selecta un mesaj existent sau Direcţie în sus afişează direcţia de deplasare curentă
repetitiv puteţi crea un mesaj personalizat şi orientată spre partea de sus a ecranului.
selecta un tip de alertă.
Locaţiile utilizatorului: afişează sau ascunde locaţiile salvate
Distanţă Repetitiv Puteţi seta un interval de distanţă. pe hartă.
Altitudine Interval Puteţi seta valori minime şi maxime
Zoom automat: selectează automat nivelul de zoom pentru cea
ale altitudinii.
mai bună utilizare a hărţii. Când este dezactivat, trebuie să
Puls Interval Puteţi seta valori minime şi maxime măriţi sau să micşoraţi harta manual.
ale pulsului sau puteţi selecta
schimbări de zonă. Consultaţi Despre Blocare pe drum: fixează pictograma de poziţie care reprezintă
zonele de puls, pagina 24 şi Calculul poziţia dvs. pe hartă, pe drumul cel mai apropiat.
zonelor de puls, pagina 25. Jurnal de traseu: afişează sau ascunde jurnalul de traseu sau
Ritm Interval Puteţi seta valori minime şi maxime calea parcursă, cu o linie colorată pe hartă.
ale ritmului.
Culoare traseu: schimbă culoarea jurnalului de traseu.
Ritm Repetitiv Puteţi seta un ritm de înot ţintă.
Nivel de detaliu: setează nivelul de detalii al hărţii. Afişarea
Pornire Interval Puteţi seta nivelul de putere ridicat unui număr mai mare de detalii poate determina funcţionarea
sau redus.
mai lentă a hărţii.
Proximitate Eveniment Puteţi seta o rază în jurul unui loc
salvat. Maritim: setează afişarea datelor hărţii la modul maritim
(Setările maritime ale hărţii, pagina 43).
Alergare/Mers Repetitiv Puteţi seta pauze de mers cronome-
trate la intervale regulate. Trasare segmente: afişează sau ascunde segmente ca o linie
Viteză Interval Puteţi seta valori minime şi maxime
colorată pe hartă.
ale vitezei. Trasare contururi: afişează sau ascunde liniile de contur pe
Cadenţă Interval Puteţi seta mai multe sau mai puţine hartă.
mişcări mişcări pe minut.
Setările pentru stabilirea rutei
Timp Eveniment, Puteţi seta un interval de timp.
Puteţi modifica setările pentru stabilirea rutei pentru a
repetitiv
personaliza metoda prin care dispozitivul calculează traseul
Monitorizare Repetitiv Puteţi seta un interval de monitorizare pentru fiecare activitate.
cronometru în secunde.
Ţineţi apăsat pe MENU, selectaţi Activităţi şi aplicaţii, selectaţi
o activitate, selectaţi setările activităţii şi apoi selectaţi Rutare.
Setarea unei alerte
1 Menţineţi apăsat MENU. Activitate: setează o activitate în vederea stabilirii rutei.
Dispozitivul calculează rute optimizate pentru tipul de
2 Selectaţi Activităţi şi aplicaţii. activitate pe care o desfăşuraţi.
3 Selectaţi o activitate. Rutare pe baza popularității: calculează rutele pe baza celor
NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă pentru mai populare trasee din Garmin Connect.
toate activităţile. Trasee: setează modul de navigare a traseelor utilizând
4 Selectaţi setările activităţii. dispozitivul. Utilizaţi opţiunea Parcurgere traseu pentru a
5 Selectaţi Alerte. naviga pe un traseu exact aşa cum apare, fără a recalcula.
Folosiţi opţiunea Utilizare hartă pentru a naviga pe un traseu
6 Selectaţi o opţiune: cu ajutorul hărţilor rutabile şi pentru a recalcula traseul dacă
• Selectaţi Adăugare nou pentru a adăuga o nouă alertă deviaţi.
pentru activitate. Metodă de calcul: setează metoda de calcul pentru a minimiza
• Selectaţi numele alertei pentru a edita o alertă existentă. timpul, distanţa sau ascensiunea traseului.
7 Dacă este necesar, selectaţi tipul de alertă. Evitări: setează tipurile de drum sau mijloacele de transport pe
8 Selectaţi o zonă, introduceţi valorile minime şi maxime sau care să le evitaţi pe traseu.
introduceţi o valoare personalizată pentru alertă. Tip: setează comportamentul indicatorului care apare în timpul
9 Dacă este necesar, activaţi alerta. rutării directe.
Pentru alertele de evenimente şi cele repetitive, un mesaj apare Auto Lap
de fiecare dată când atingeţi valoarea de alertă. Pentru alertele
de interval, un mesaj apare de fiecare dată când depăşiţi sau Marcarea turelor în funcţie de distanţă
sunteţi sub intervalul specificat (valori minime şi maxime). Puteţi utiliza Auto Lap pentru a marca automat tura la o distanţă
specifică. Această caracteristică este utilă pentru compararea
Setările de activitate ale hărţii performanţelor dvs. pe diferitele componente ale unei activităţi
Puteţi personaliza afişarea ecranului de date despre hărţi pentru (de ex. la fiecare 1 milă sau 5 km).
fiecare activitate. 1 Menţineţi apăsat MENU.
Ţineţi apăsat pe MENU, selectaţi Activităţi şi aplicaţii, selectaţi 2 Selectaţi Activităţi şi aplicaţii.
o activitate, selectaţi setările activităţii şi selectaţiHartă.
3 Selectaţi o activitate.

Personalizarea dispozitivului dvs. 37


NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă pentru • Selectaţi Ecran urcare pentru a identifica ce ecran de
toate activităţile. date apare în timpul urcării.
4 Selectaţi setările activităţii. • Selectaţi Inversare culori pentru a inversa culorile
5 Selectaţi Auto Lap. afişajului când se schimbă modurile.
6 Selectaţi o opţiune: • Selectaţi Viteză verticală pentru a seta rata de urcare în
timp.
• Selectaţi Auto Lap pentru a porni sau opri Auto Lap.
• Selectaţi Comutare mod pentru a seta cât de rapid
• Selectaţi Distanţă automată pentru a regla distanţa dintre schimbă modurile dispozitivul.
ture.
NOTĂ: opţiunea Ecran curent vă permite să comutaţi
La fiecare finalizare a unei ture, apare un mesaj care indică automat la ultimul ecran pe care l-aţi vizualizat înainte de
timpul pe tura respectivă. De asemenea, dispozitivul emite trecerea la urcarea automată.
sunete sau vibrează dacă tonurile sonore sunt activate (Setări
de sistem, pagina 44). Viteză şi distanţă 3D
Particularizarea mesajului de alertă de tură Puteţi seta Viteza şi distanţa 3D pentru a vă calcula viteza sau
Puteţi particulariza unul sau două câmpuri de date care apar în distanţa utilizând atât modificarea altitudinii, cât şi mişcarea
mesajul de alertă de tură. orizontală pe sol. O puteţi utiliza în timpul activităţilor, precum
schi, urcare, navigare, mers pe jos, alergare sau ciclism.
1 Menţineţi apăsat MENU.
2 Selectaţi Activităţi şi aplicaţii. Activarea şi dezactivarea tastei pentru tură
3 Selectaţi o activitate. Puteţi activa setarea Tasta pentru tură pentru a înregistra o tură
sau o pauză în timpul unei activităţi utilizând LAP. Puteţi
NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă pentru dezactiva setarea Tasta pentru tură pentru a evita înregistrarea
toate activităţile. turelor cauzată de apăsarea accidentală a tastei în timpul unei
4 Selectaţi setările activităţii. activităţi.
5 Selectaţi Auto Lap > Alertă de tură. 1 Menţineţi apăsat MENU.
6 Selectaţi un câmp de date pentru a-l modifica. 2 Selectaţi Activităţi şi aplicaţii.
7 Selectaţi Previzualizare (opţional). 3 Selectaţi o activitate.
Activarea Auto Pause 4 Selectaţi setările activităţii.
Puteţi utiliza funcţia Auto Pause pentru a întrerupe automat 5 Selectaţi Tasta pentru tură.
cronometrul atunci când vă opriţi din mişcare. Această funcţie Starea tastei pentru tură se schimbă la Activat sau Dezactivat
este utilă dacă activitatea dvs. include oprirea la semafor sau în pe baza setării curente.
alte locaţii unde trebuie să vă opriţi.
NOTĂ: istoricul nu este înregistrat cât timp cronometrul este Utilizarea derulării automate
oprit sau întrerupt. Puteţi utiliza funcţia derulare automată pentru a parcurge ciclic
toate ecranele cu datele activităţii în timp ce cronometrul
1 Menţineţi apăsat MENU. funcţionează.
2 Selectaţi Activităţi şi aplicaţii. 1 Menţineţi apăsat MENU.
3 Selectaţi o activitate. 2 Selectaţi Activităţi şi aplicaţii.
NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă pentru 3 Selectaţi o activitate.
toate activităţile.
NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă pentru
4 Selectaţi setările activităţii. toate activităţile.
5 Selectaţi Auto Pause. 4 Selectaţi setările activităţii.
6 Selectaţi o opţiune: 5 Selectaţi Derulare automată.
• Pentru a opri cronometrul automat când nu vă mai mişcaţi, 6 Selectaţi o setare pentru afişaj.
selectaţi În repaus.
• Pentru a opri cronometrul automat când ritmul sau viteza Schimbarea setării GPS
dvs. scade sub un nivel specificat, selectaţi Pentru mai multe informaţii despre GPS, vizitați
Personalizare. www.garmin.com/aboutGPS.
Activarea urcării automate 1 Menţineţi apăsat MENU.
Puteţi utiliza funcţia Urcare automată pentru a detecta automat 2 Selectaţi Activităţi şi aplicaţii.
modificările de altitudine. O puteţi utiliza în timpul activităţilor, 3 Selectaţi activitatea de personalizat.
precum urcare, mers pe jos, alergare sau ciclism. 4 Selectaţi setările activităţii.
1 Menţineţi apăsat MENU. 5 Selectaţi GPS.
2 Selectaţi Activităţi şi aplicaţii. 6 Selectaţi o opţiune:
3 Selectaţi o activitate. • Selectaţi Dezactivat pentru a dezactiva GPS-ul pentru
NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă pentru activitate.
toate activităţile. • Selectaţi Numai GPS pentru a activa sistemul prin satelit
4 Selectaţi setările activităţii. GPS.
5 Selectaţi Urcare automată > Stare. • Selectaţi GPS + GLONASS (sistem prin satelit rusesc)
6 Selectaţi Întotdeauna sau Când nu navigaţi. pentru informaţii mai precise despre poziţie în condiţii de
vizibilitate scăzută a cerului.
7 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi GPS + GALILEO (sistem prin satelit al Uniunii
• Selectaţi Ecran alergare pentru a identifica ce ecran de Europene) pentru informaţii mai precise despre poziţie în
date apare în timpul alergării. condiţii de vizibilitate scăzută a cerului.

38 Personalizarea dispozitivului dvs.


• Selectaţi UltraTrac pentru a înregistra punctele de pe altitudine pentru mediile citirilor pulsoximetrului, frecvenţei
traseu şi datele senzorilor cu o frecvenţă mai redusă respiratorii şi pulsului în stare repaus din ultimele şapte zile.
(UltraTrac, pagina 39). Body Battery: dacă este purtat toată ziua, afişează nivelul Body
NOTĂ: utilizarea GPS-ului şi a unui alt satelit poate reduce Battery actual şi un grafic al nivelului dvs. din ultimele câteva
durata de viaţă a bateriei mai rapid decât dacă s-ar utiliza ore.
numai sistemul GPS (GPS şi alte sisteme de sateliţi, Calendar: afişează întâlnirile viitoare pentru calendarul de pe
pagina 39). smartphone-ul dvs.
GPS şi alte sisteme de sateliţi Calorii: afişează informaţiile privind caloriile dvs. pentru ziua
Utilizarea GPS-ului alături de un alt sistem de sateliţi asigură curentă.
performanţe mai bune în medii dificile şi o achiziţie mai rapidă a Utilizare dispozitiv: afişează versiunea actuală de software şi
poziţiei, decât dacă utilizaţi doar GPS-ul. Totuşi, utilizarea mai statisticile privind utilizarea dispozitivului.
multor sisteme poate reduce autonomia bateriei mai rapid decât
dacă utilizaţi doar GPS-ul. Monitorizarea câinilor: afişează informaţii despre locaţia
câinelui dvs. atunci când aveţi un dispozitiv de monitorizare a
Dispozitivul dvs. poate utiliza aceste sisteme globale de câinilor asociat cu dispozitivul fēnix.
navigare prin satelit (GNSS).
Numărul de etaje urcate: urmăreşte numărul de etaje urcate şi
GPS: o constelaţie de sateliţi construiţi de Statele Unite. gradul de îndeplinire a obiectivului.
GLONASS: o constelaţie de sateliţi construiţi de Rusia. Antrenor Garmin: afişează antrenamentele programate atunci
GALILEO: o constelaţie de sateliţi construiţi de Agenţia Spaţială când selectaţi un plan de antrenament cu antrenorul Garmin
Europeană. în contul dvs. Garmin Connect.
UltraTrac Golf: afişează scorurile şi statisticile pentru golf pentru ultima
Caracteristica UltraTrac este o setare GPS care înregistrează rundă.
punctele traseului şi datele senzorului mai puţin frecvent. Statistici sănătate: afişează un rezumat dinamic al statisticilor
Activarea caracteristicii UltraTrac măreşte durata de viaţă a dvs. curente privind sănătatea. Măsurătorile includ pulsul,
bateriei, dar reduce calitatea activităţilor înregistrate. Este nivelul Body Battery, stresul şi multe altele.
indicat să folosiţi caracteristica UltraTrac pentru activităţi care Puls: afişează pulsul în bătăi pe minut (bpm) şi un grafic cu
necesită o durată de viaţă mai lungă a bateriei şi pentru care valorile medii ale pulsului dvs. în stare de repaus (RHR).
actualizările frecvente ale datelor senzorului sunt mai puţin
importante. Istoric: afişează istoricul activităţilor şi un grafic cu activităţile
dvs. înregistrate.
Setările temporizării pentru economie de energie Minute de activitate: urmăreşte timpul petrecut în activităţi
Setările temporizării afectează lungimea duratei pentru care moderate până la intense, obiectivul dvs. săptămânal de
dispozitivul rămâne în modul de antrenament: de exemplu, minute de activitate şi progresul înregistrat pentru
atunci aşteptaţi startul unei curse. Ţineţi apăsat pe MENU, îndeplinirea obiectivului.
selectaţi Activităţi şi aplicaţii, selectaţi o activitate şi selectaţi Comenzi inReach : vă permite să trimiteţi mesaje pe un
®

setările activităţii. Selectaţi Tempor.pt.econ.energie pentru a dispozitiv inReach asociat.


regla setările de expirare pentru activitate.
Ultima activitate: afişează un scurt rezumat al celei mai recente
Normal: setează dispozitivul să intre în modul ceas cu consum activităţi înregistrate, cum ar fi ultima alergare, ultima
redus de energie după 5 minute de inactivitate. plimbare cu bicicleta sau ultima activitate de înot.
Extins: setează dispozitivul să intre în modul ceas cu consum Ultimul sport: afişează un scurt rezumat al celui mai recent
redus de energie după 25 de minute de inactivitate. Modul sport înregistrat.
extins poate avea ca rezultat o durată mai mică de
funcţionare a bateriei între încărcări. Comenzi pentru muzică: oferă comenzi pentru playerul muzical
al smartphone-ului sau al muzicii de pe dispozitiv.
Modificarea ordinii unei activităţii în lista de Ziua curentă: afişează un rezumat dinamic al activităţii dvs. din
ziua curentă. Statisticile includ activităţile cronometrate,
aplicaţii minutele de activitate intensă,etajele urcate, paşii, caloriile
1 Menţineţi apăsat MENU. arse şi mai multe.
2 Selectaţi Activităţi şi aplicaţii. Notificări: vă alertează cu privire la apelurile primite, mesaje
3 Selectaţi o activitate. text, actualizări de pe reţelele de socializare şi alte notificări,
4 Selectaţi Reordonare. în funcţie de setările de notificare ale smartphone-ului.
5 Apăsaţi tasta de derulare în UP sau în DOWN pentru a ajusta Performanţă: afişează măsurătorile performanţelor care vă pot
poziţia activităţii în lista de aplicaţii. ajuta să monitorizaţi şi să vă înţelegeţi activităţile de
antrenament şi performanţele înregistrate în timpul curselor.
Widgeturi Pulsoximetru: vă permite să realizaţi o citire manuală a
pulsoximetrului.
Dispozitivul dvs. este livrat preîncărcat cu widgeturi care oferă
informaţii instantaneu. Unele widgeturi necesită o conexiune Respiraţie: Rata respiratorie curentă în respiraţii pe minut şi
Bluetooth cu un smartphone compatibil. media pe 7 zile. Puteţi face un exerciţiu de respiraţie pentru a
vă ajuta să vă relaxaţi.
În mod implicit, unele widgeturi nu sunt vizibile. Le puteţi adăuga
manual la bucla de widgeturi (Personalizarea buclei de Informaţii senzor: afişează informaţii de la un senzor intern sau
widgeturi, pagina 40). de la un senzor wireless conectat.
ABC: afişează informaţii combinate de la altimetru, barometru şi Repaus: afişează durata totală de somn, scorul de somn şi
busolă. datele despre etapele somnului pentru noaptea precedentă.
Fusuri orare alternative: afişează ora curentă din zi în fusuri Intensitate solară: afişează un grafic al intensităţii luminii solare
orare suplimentare. la care a fost expus dispozitivul în ultimele şase ore.
Aclimatizare la altitudine: la altitudini de peste 800 m (2625 Paşi: monitorizează numărul zilnic de paşi, obiectivul de paşi şi
ft.), afişează grafice care indică valori corectate în funcţie de datele pentru zilele anterioare.

Personalizarea dispozitivului dvs. 39


Stres: afişează nivelul curent de stres şi un grafic cu nivelul dvs. VIRB Telecomandă
de stres. Puteţi face un exerciţiu de respiraţie pentru a vă Funcţia de control VIRB la distanţă vă permite să controlaţi
ajuta să vă relaxaţi. camera VIRB de la distanţă utilizând dispozitivul dvs. Accesaţi
Răsărit şi apus: afişează ora pentru răsărit, apus şi de www.garmin.com/VIRB VIRB pentru a achiziţiona o cameră.
crepuscul civil. Controlul unei camere de acţiune VIRB
Starea antrenamentului: afişează starea curentă a Înainte de a utiliza funcţia de control la distanţă VIRB, trebuie să
antrenamentului şi nivelul de solicitare al antrenamentului, activaţi setarea de control la distanţă de pe camera dvs. VIRB.
ceea ce vă arată modul în care antrenamentul dvs. vă Pentru mai multe informaţii, consultaţi manualul de utilizare a
afectează nivelul condiţiei fizice şi performanţele. seriei VIRB.
Comenzi VIRB: furnizează comenzi pentru cameră când aveţi 1 Porniţi camera VIRB.
un dispozitiv VIRB asociat cu dispozitivul fēnix.
2 Asociaţi camera VIRB cu ceasul fēnix (Asocierea senzorilor
Meteo: afişează temperatura curentă şi prognoza meteo. wireless, pagina 45).
Dispozitiv Xero : afişează informaţiile despre locaţie prin laser
®
Widgetul VIRB este adăugat automat la bucla de widgeturi.
când aţi asociat un dispozitiv compatibil Xero cu dispozitivul
dvs. fēnix. 3 Apăsaţi DOWN sau DOWN de pe faţa ceasului pentru a
vizualiza widgetul VIRB.
Personalizarea buclei de widgeturi 4 Dacă este necesar, aşteptaţi ca ceasul să se conecteze la
Puteţi schimba ordinea widgeturilor din bucla de widgeturi, cameră.
elimina widgeturi şi adăuga widgeturi noi. 5 Selectaţi o opţiune:
1 Menţineţi apăsat MENU. • Pentru a înregistra clipuri video, selectaţi Începeți
2 Selectaţi Widgeturi. înregistrarea.
3 Selectaţi Consultări widget pentru a activa sau dezactiva Cronometrarea înregistrării apare pe ecranul fēnix.
informaţiile rapide ale widgetului. • Pentru a face o fotografie în timp ce înregistraţi un clip
NOTĂ: informaţiile rapide ale widgetului afişează date video, apăsaţi butonul de derulare în DOWN.
rezumat pentru widgeturi multiple pe un singur ecran. • Pentru a opri înregistrarea video, apăsaţi pe .
4 Selectaţi Editare. • Pentru a face o fotografie, selectaţi Realizare fotografie.
5 Selectaţi un widget. • Pentru a realiza mai multe fotografii în modul rafală,
6 Selectaţi o opţiune: selectaţi Fotografiere în rafală.
• Apăsaţi UP sau DOWN pentru a schimba locaţia • Pentru a trimite camera în modul de inactivitate, selectaţi
widgetului în bucla de widgeturi. Inactivare cameră.
• Selectaţi pentru a şterge widgetul din bucla de • Pentru a activa camera din modul de inactivitate, selectaţi
widgeturi. Activare cameră.
7 Selectaţi Adăugare. • Pentru a modifica setările pentru clip video şi fotografie,
8 Selectaţi un widget. selectaţi Setări.
Widgetul este adăugat la bucla de widgeturi. Controlarea unei camere de acţiune VIRB în timpul unei
activităţi
Telecomandă inReach Înainte de a utiliza funcţia de control la distanţă VIRB, trebuie să
Funcţia de telecomandă inReach vă permite să controlaţi activaţi setarea de control la distanţă de pe camera dvs. VIRB.
dispozitivul dvs. inReach cu ajutorul dispozitivului fēnix. Accesaţi Pentru mai multe informaţii, consultaţi manualul de utilizare a
buy.garmin.com pentru a achiziţiona un dispozitiv inReach seriei VIRB.
compatibil. 1 Porniţi camera VIRB.
Utilizarea telecomenzii inReach 2 Asociaţi camera VIRB cu ceasul fēnix (Asocierea senzorilor
Înainte de a putea uitiliza funcţia inReach la distanţă, trebuie să wireless, pagina 45).
adăugaţi widgetul inReach în bucla de widgeturi (Personalizarea Când camera este asociată, la activităţi este adăugat
buclei de widgeturi, pagina 40). automat un ecran de date VIRB.
1 Porniţi dispozitivul inReach. 3 Pe durata unei activităţi, apăsaţi UP sau DOWN pentru a
2 Pe ceasul fēnix, apăsaţi pe butonul de derulare în UP sau în vizualiza ecranul de date VIRB.
DOWN de pe faţa ceasului pentru a vizualiza widgetul 4 Dacă este necesar, aşteptaţi ca ceasul să se conecteze la
inReach. cameră.
3 Apăsaţi pe butonul pentru a căuta dispozitivul inReach. 5 Menţineţi apăsat MENU.
4 Apăsaţi pe butonul pentru a asocia dispozitivul inReach. 6 Selectaţi VIRB.
5 Apăsaţi pe butonul şi selectaţi o opţiune: 7 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a trimite un mesaj SOS, selectaţi Iniţiere SOS. • Pentru a comanda camera cu ajutorul temporizatorului de
NOTĂ: funcţia SOS trebuie utilizată doar într-o situaţie de activitate, selectaţi Setări > Mod Înregistrare > Por./Opr.
urgenţă reală. cronom..
• Pentru a trimite un mesaj text nou, selectaţi Mesaje > NOTĂ: înregistrarea imaginilor porneşte şi se opreşte
Mesaj nou, selectaţi contactele pentru mesaj şi introduceţi automat la începerea sau la încheierea unei activităţi.
mesajul text sau selectaţi o opţiune mesaj text rapid. • Pentru a comanda camera cu ajutorul opţiunilor de meniu,
• Pentru a trimite un mesaj presetat, selectaţi Trimitere selectaţi Setări > Mod Înregistrare > Manual.
presetat şi selectaţi un mesaj din listă. • Pentru a înregistra clipuri video manual, selectaţi Începeți
• Pentru a vizualiza cronometrul şi distanţa parcursă în înregistrarea.
timpul unei activităţi, selectaţi Monitorizare. Cronometrarea înregistrării apare pe ecranul fēnix.

40 Personalizarea dispozitivului dvs.


• Pentru a face o fotografie în timp ce înregistraţi un clip Personalizarea feţei de ceas
video, apăsaţi butonul de derulare în DOWN. Înainte de a putea activa o faţă de ceas Connect IQ, trebuie să
• Pentru a opri manual înregistrarea video, apăsaţi pe . instalaţi o faţă de ceas din magazinul Connect IQ (Connect
• Pentru a realiza mai multe fotografii în modul rafală, IQCaracteristici, pagina 14).
selectaţi Fotografiere în rafală. Puteţi personaliza informaţiile şi aspectul feţei de ceas sau
• Pentru a trimite camera în modul de inactivitate, selectaţi puteţi activa un cadran Connect IQ instalat.
Inactivare cameră. 1 Din cadranul ceasului, ţineţi apăsat pe MENU.
• Pentru a activa camera din modul de inactivitate, selectaţi 2 Selectaţi Faţă ceas.
Activare cameră. 3 Apăsaţi tasta de derulare în UP sau în DOWN pentru a
Utilizarea widgetului pentru nivelul de stres previzualiza opţiunile pentru cadranul ceasului.
Widgetul pentru nivelul de stres afişează nivelul de stres actual 4 Selectaţi Adăugare nou pentru a răsfoi prin feţe de ceas
şi un grafic al nivelului dvs. de stres din ultimele câteva ore. Vă suplimentare preîncărcate.
poate ghida şi printr-un exerciţiu de respiraţie pentru a vă ajuta 5 Selectaţi > Aplicare pentru a activa o faţă de ceas
să vă relaxaţi. preîncărcată sau o faţă de ceas Connect IQ instalată.
1 În timp ce staţi sau sunteţi inactiv, apăsaţi UP sau DOWN de 6 Dacă utilizaţi o faţă de ceas preîncărcată, selectaţi >
pe faţa ceasului pentru a vizualiza widgetul nivelului de stres. Personalizare.
Apare nivelul de stres curent. 7 Selectaţi o opţiune:
SUGESTIE: dacă sunteţi prea activ(ă), iar ceasul nu poate • Pentru a schimba stilul numerelor pentru cadranul
determina nivelul dvs. de stres, va apărea un mesaj în locul analogic, selectaţi Apelare.
unui indicator numeric al nivelului de stres. Vă puteţi verifica • Pentru a schimba sportul ales pentru indicatoarele de pe
din nou nivelul de stres după câteva minute de inactivitate. cadranul ceasului de performanţă, selectaţi Selectaţi un
2 Apăsaţi pe pentru a vizualiza un grafic al nivelului dvs. de sport.
stres din ultimele patru ore. • Pentru a schimba stilul limbilor indicatoare pentru cadranul
Barele albastre indică perioadele de pauză. Barele galbene analog, selectaţi Arătătoare.
indică perioadele de stres. Barele gri indică perioadele în • Pentru a modifica stilul cifrelor pentru faţa de ceas digitală,
care aţi fost prea activ(ă) pentru a determina nivelul de stres. selectaţi Aspect.
3 Apăsaţi în DOWN pentru a vedea detalii suplimentare despre • Pentru a schimba stilul secundelor pentru cadranul digital,
nivelul de stres şi un grafic cu nivelul mediu de stres pentru selectaţi Secunde.
ultimele şapte zile.
• Pentru a modifica datele care apar pe cadran, selectaţi
4 Pentru a începe un exerciţiu de respiraţie, apăsaţi pe şi Date.
urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
• Pentru a adăuga sau schimba un accent de culoare pe
Personalizarea widgetului My Day faţa ceasului, selectaţi Culoare accent.
Puteţi personaliza lista de statistici afişate pe widgetul Ziua mea. • Pentru a schimba culoarea de fundal, selectaţi Culoare
1 De pe faţa ceasului, apăsaţi UP sau DOWN pentru a fundal.
vizualiza widgetul Ziua mea. • Pentru a salva modificările, selectaţi Finalizare.
2 Menţineţi apăsat MENU.
3 Selectaţi Opţiuni. Setări pentru senzori
4 Selectaţi comutatoarele basculante pentru a afişa sau Setări busolă
ascunde fiecare statistică. Ţineţi apăsat pe MENU şi selectaţi Senzori şi accesorii >
Busolă.
Personalizarea meniului de comenzi Calibrare: vă permite să calibraţi manual senzorul busolei
Puteţi adăuga, elimina şi modifica ordinea opţiunilor de meniu cu (Calibrarea manuală a busolei, pagina 41).
comandă rapidă din meniul de comenzi (Vizualizarea meniului
Afişare: setează modul de afişare a direcţiei pe busolă la litere,
de comenzi, pagina 1).
grade sau miliradiani.
1 Menţineţi apăsat MENU. Referinţă nordică: setează referinţa nordică pe busolă (Setarea
2 Selectaţi Comenzi. referinţei nordice, pagina 42).
3 Selectaţi comanda rapidă pe care doriţi să o personalizaţi. Mod: setează busola la utilizarea exclusivă a datelor senzorului
4 Selectaţi o opţiune: electronic (Activat), o combinaţie între datele GPS şi datele
senzorului electronic în mişcare (Automat) sau la utilizarea
• Selectaţi Reordonare pentru a schimba locul comenzii
exclusivă a datelor GPS (Dezactivat).
rapide din meniul de comenzi.
• Selectaţi Eliminare pentru a elimina comanda rapidă din Calibrarea manuală a busolei
meniul de comenzi. ATENŢIONARE
5 Dacă este necesar, selectaţi Adăugare nou pentru a adăuga Calibraţi busola electronică într-un mediu exterior. Pentru a
o comandă rapidă nouă la meniul de comenzi. îmbunătăţi precizia de orientare, nu staţi în apropierea obiectelor
care influenţează câmpurile magnetice, precum vehicule, clădiri
Setările feţei pentru ceas şi linii electrice aeriene.
Puteţi personaliza aspectul feţei pentru ceas selectând
dispunerea, culorile şi datele suplimentare. De asemenea, puteţi Dispozitivul dvs. a fost deja calibrat în fabrică şi utilizează
descărca feţe personalizate pentru ceas din magazinul Connect implicit calibrarea automată. Dacă experimentaţi comportamente
IQ. anormale ale busolei, de exemplu, după ce vă deplasaţi pe
distanţe lungi sau după schimbări extreme de temperatură,
puteţi calibra manual busola.
1 Menţineţi apăsat MENU.

Personalizarea dispozitivului dvs. 41


2 Selectaţi Senzori şi accesorii > Busolă > Calibrare > Calibrarea barometrului
Pornire. Dispozitivul dvs. a fost deja calibrat în fabrică, iar dispozitivul
3 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran. utilizează implicit calibrarea automată la punctul de pornire al
GPS-ului dvs. Puteţi calibra manual barometrul dacă ştiţi
SUGESTIE: mişcaţi-vă încheietura cu o mişcare uşoară în
altitudinea corectă sau presiunea corectă de la nivelul mării.
formă de opt până când apare un mesaj.
1 Menţineţi apăsat MENU.
Setarea referinţei nordice
Puteţi seta referinţa de direcţie utilizată la calcularea informaţiilor 2 Selectaţi Senzori şi accesorii > Barometru > Calibrare.
despre direcţie. 3 Selectaţi o opţiune:
1 Menţineţi apăsat MENU. • Pentru a introduce altitudinea curentă sau presiunea
corectă de la nivelul mării, selectaţi Da.
2 Selectaţi Senzori şi accesorii > Busolă > Referinţă
nordică. • Pentru a calibra automat din modelul de altitudine digital,
selectaţi Utilizare DEM.
3 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a calibra automat de la punctul de pornire a GPS-
• Pentru a seta nordul geografic ca referinţă pentru direcţie,
ului, selectaţi Utilizare GPS.
selectaţi Adevărat.
• Pentru a seta automat declinaţia magnetică pentru locaţia Setări locaţie laser Xero
dvs., selectaţi Magnetic. Înainte de a putea personaliza setările locaţiei laser, trebuie să
• Pentru a seta nordul caroiajului (000º) ca referinţă pentru asociaţi un dispozitiv compatibil Xero (Asocierea senzorilor
direcţie, selectaţi Caroiaj. wireless, pagina 45).
• Pentru a seta manual valoarea variaţiei magnetice, Menţineţi apăsat pe MENU şi selectaţi Senzori şi accesorii >
selectaţi Utilizator, introduceţi variaţia magnetică şi Locaţii lase XERO > Locaţii laser.
selectaţi Finalizare. În timpul activităţii: activează afişarea informaţiilor despre
locaţie prin laser, de pe un dispozitiv compatibil, asociat Xero
Setări altimetru în timpul unei activităţi.
Ţineţi apăsat pe MENU şi selectaţi Senzori şi accesorii >
Mod pentru partajare: vă permite să partajaţi public informaţiile
Altimetru.
despre locaţie prin laser sau să le transmiteţi privat.
Calibrare: vă permite să calibraţi automat senzorul altimetrului.
Calibrare automată: permite altimetrului să se calibreze Setările hărţii
automat de fiecare dată când porniţi urmărirea prin GPS. Puteţi personaliza modul de afişare a hărţilor în aplicaţia pentru
Altitudine: stabileşte unităţile de măsură utilizate pentru hărţi şi pe ecranele de date.
altitudine. Ţineţi apăsat pe MENU şi selectaţi Hartă.
Calibrarea altimetrului barometric Temă hartă: setează harta să afişeze date optimizate pentru
Dispozitivul dvs. a fost deja calibrat în fabrică, iar dispozitivul tipul activităţii dvs. (Temele hărţilor, pagina 42).
utilizează implicit calibrarea automată la punctul de pornire al Orientare: setează orientarea hărţii. Opţiunea Nord-Sus
GPS-ului dvs. Puteţi calibra manual altimetrul barometric dacă afişează nordul în partea de sus a ecranului. Opţiunea
ştiţi altitudinea corectă. Direcţie în sus afişează direcţia de deplasare curentă
1 Menţineţi apăsat MENU. orientată spre partea de sus a ecranului.
2 Selectaţi Senzori şi accesorii > Altimetru. Locaţiile utilizatorului: afişează sau ascunde locaţiile salvate
3 Selectaţi o opţiune: pe hartă.
• Pentru a calibra automat de la punctul de pornire a GPS- Zoom automat: selectează automat nivelul de zoom pentru cea
ului, selectaţi Calibrare automată şi selectaţi o opţiune. mai bună utilizare a hărţii. Când este dezactivat, trebuie să
măriţi sau să micşoraţi harta manual.
• Pentru a introduce manual altitudinea curentă, selectaţi
Calibrare > Da. Blocare pe drum: fixează pictograma de poziţie care reprezintă
poziţia dvs. pe hartă, pe drumul cel mai apropiat.
• Pentru a introduce altitudinea curentă pe baza modelului
digital al altitudinii, selectaţi Calibrare > Utilizare DEM. Jurnal de traseu: afişează sau ascunde jurnalul de traseu sau
calea parcursă, cu o linie colorată pe hartă.
• Pentru a introduce altitudinea curentă pe baza punctului
de plecare înregistrat prin GPS, selectaţi Calibrare > Culoare traseu: schimbă culoarea jurnalului de traseu.
Utilizare GPS. Nivel de detaliu: setează nivelul de detalii al hărţii. Afişarea
unui număr mai mare de detalii poate determina funcţionarea
Setări barometru mai lentă a hărţii.
Ţineţi apăsat pe MENU şi selectaţi Senzori şi accesorii >
Maritim: setează afişarea datelor hărţii la modul maritim
Barometru.
(Setările maritime ale hărţii, pagina 43).
Calibrare: vă permite să calibraţi manual senzorul barometrului.
Trasare segmente: afişează sau ascunde segmente ca o linie
Grafic: setează scala de timp pentru graficul de pe widgetul colorată pe hartă.
barometrului.
Trasare contururi: afişează sau ascunde liniile de contur pe
Alertă furtună: setează valoarea de schimbare a presiunii hartă.
barometrice care declanşează o alertă de furtună.
Modul ceas: setează senzorul utilizat în modul ceas. Opţiunea Temele hărţilor
Automat foloseşte altimetrul şi barometrul în funcţie de Puteţi modifica tema hărţii astfel încât să afişeze date optimizate
deplasarea dvs. Puteţi folosi opţiunea Altimetru când în funcţie de tipul activităţii dvs.
activitatea dvs. implică schimbarea altitudinii sau opţiunea Ţineţi apăsat pe MENU şi selectaţi Hartă > Temă hartă.
Barometru când activitatea nu implică modificări în altitudine. Niciunul: utilizează preferinţele din setările hărţii sistemului, fără
Presiune: setează modul în care dispozitivul afişează datele de a aplica nicio temă suplimentară.
presiune. Maritim: setează afişarea datelor hărţii la modul maritim.

42 Personalizarea dispozitivului dvs.


Contrast ridicat: setează un contrast mai puternic de afişare a • Pentru a seta o alertă pentru o anumită distanţă de la
datelor hărţii, pentru o vizibilitate mai bună în medii dificile. destinaţia dvs. finală, selectaţi Distanţă finală.
Întunecat: setează un fundal întunecat de afişare a datelor • Pentru a seta o alertă pentru timpul rămas estimat până la
hărţii, pentru vizibilitate îmbunătăţită pe timp de noapte. destinaţia finală, selectaţi Dur.depl.est. - finală.
Popularitate: evidenţiază pe hartă cele mai populare trasee sau • Pentru a seta o alertă atunci când deviaţi de la traseu,
poteci. selectaţi În af.tras..
Staţiune de schi: setează harta să afişeze cele mai relevante • Pentru a permite solicitări de navigare pas cu pas,
date despre schi, pentru a fi vizualizate dintr-o privire. selectaţi Indicaţii pentru viraje.
Restabilire temă: vă permite să restabiliţi teme ale hărţii care 4 Dacă este necesar, selectaţi Stare pentru a porni alerta.
au fost şterse de pe dispozitiv. 5 Dacă este necesar, introduceţi o valoare de distanţă sau timp
Setările maritime ale hărţii şi selectaţi .
Puteţi personaliza modul în care se afişează harta în modul
maritim. Setările pentru gestionarea alimentării
Ţineţi apăsat pe MENU şi selectaţi Hartă > Maritim. Ţineţi apăsat pe MENU şi selectaţi Gestionare alimentare.
Sondări punct: permite măsurători de adâncime pe grafic. Economisire baterie: vă permite să personalizaţi setările
sistemului pentru a prelungi durata de viaţă a bateriei în
Zone luminate: afişează şi configurează aspectul zonelor modul ceas (Personalizarea funcţiei de economisire a
luminate de pe hartă. bateriei, pagina 43).
Setare simbol: setează simbolurile hărţii în modul maritim. Moduri alimentare: vă permite să personalizaţi setările
Opţiunea NOAA afişează simbolurile Administraţiei naţionale sistemului, setările activităţii şi setările GPS pentru a prelungi
pentru oceane şi atmosferă. Opţiunea Internațională afişează durata de viaţă a bateriei în timpul unei activităţi
simbolurile Asociaţiei internaţionale a autorităţilor pentru (Personalizarea modurilor de alimentare, pagina 44).
faruri de navigaţie.
Procentaj baterie: afişează durata de viaţă rămasă a bateriei,
Afişarea şi ascunderea datelor despre hărţi ca valoare procentuală.
Dacă aveţi instalate mai multe hărţi pe dispozitiv, puteţi alege Estrimări baterie: afişează durata de viaţă rămasă a bateriei ca
datele despre hărţi care să fie afişate pe ecran. număr estimat de zile sau de ore.
1 De pe faţa ceasului, apăsaţi . Personalizarea funcţiei de economisire a bateriei
2 Selectaţi Hartă. Funcţia de economisire a bateriei vă permite să reglaţi rapid
3 Menţineţi apăsat MENU. setările sistemului pentru a prelungi durata de viaţă a bateriei în
4 Selectaţi setările hărţii. modul ceas.
5 Selectaţi Hartă > Configurare hărţi. Puteţi activa funcţia de economisire a bateriei din meniul de
comenzi (Vizualizarea meniului de comenzi, pagina 1).
6 Selectaţi o hartă pentru activarea comutatorului, care
afişează sau ascunde datele despre hărţi. 1 Menţineţi apăsat MENU.
2 Selectaţi Gestionare alimentare > Economisire baterie.
Setările de navigare 3 Selectaţi Stare pentru a activa funcţia de economisire a
Puteţi personaliza caracteristicile şi aspectul hărţii când navigaţi bateriei.
către o destinaţie. 4 Selectaţi Editare şi selectaţi o opţiune:
Personalizarea caracteristicilor hărţii • Selectaţi Faţă ceas pentru a activa un cadran de ceas cu
1 Menţineţi apăsat MENU. un consum redus de energie, care se actualizează din
minut în minut.
2 Selectaţi Navigare > Ecrane de date.
• Selectaţi Muzică pentru a dezactiva funcţia de ascultare a
3 Selectaţi o opţiune: muzicii de pe ceas.
• Selectaţi Hartă pentru a activa sau dezactiva harta. • Selectaţi Telefon pentru a deconecta telefonul asociat.
• Selectaţi Ghid pentru a activa sau dezactiva ecranul de • Selectaţi Wi-Fi pentru a vă deconecta de la o Wi‑Fi reţea.
ghidare care afişează pe busolă orientarea sau cursul
care trebuie urmat în timpul navigării. • Selectaţi Monitorizarea activităţii pentru a dezactiva
monitorizarea activităţilor de pe durata întregii zile, inclusiv
• Selectaţi Diagrama altitudinilor pentru a activa sau monitorizarea numărului de paşi, a numărului de etaje
dezactiva graficul de altitudine. urcate, a minutelor de activitate intensă, monitorizarea
• Selectaţi un ecran de adăugat, eliminat sau personalizat. somnului şi monitorizarea evenimentelor Move IQ.
Configurarea unui indicator de direcţie • Selectaţi Puls la înch.mâinii pentru a dezactiva
monitorizarea pulsului la încheietura mâinii.
Puteţi configura afişarea unui indicator de direcţie pe paginile
dvs. de date în timp ce navigaţi. Indicatorul este orientat către • Selectaţi Iluminare fundal pentru a dezactiva iluminatul
direcţia dvs. ţintă. de fundal automat.
1 Menţineţi apăsat MENU. Ceasul afişează numărul orelor de viaţă a bateriei
economisite la fiecare modificare a setărilor.
2 Selectaţi Navigare > Eroare stabilire direcţie.
5 Selectaţi În timpul somnului pentru a activa funcţia de
Setarea alertelor de navigare economisire a bateriei în timpul orelor normale de odihnă.
Puteţi seta alerte pentru a vă ajuta să navigaţi până la SUGESTIE: puteţi seta orele dvs. normale de odihnă în
destinaţie. setările de utilizator din contul dvs. Garmin Connect.
1 Menţineţi apăsat MENU. 6 Selectaţi Alertă baterie descărcată pentru a primi o alertă
2 Selectaţi Navigare > Alerte. atunci când nivelul bateriei este redus.
3 Selectaţi o opţiune:

Personalizarea dispozitivului dvs. 43


Personalizarea modurilor de alimentare Mod USB: setează dispozitivul să folosească modul MTP
Dispozitivul este livrat având preîncărcate mai multe moduri de (protocol de transfer media) sau modul Garmin atunci când
alimentare, care vă permit să reglaţi rapid setările sistemului, este conectat la un computer.
setările activităţilor şi setările GPS pentru a prelungi durata de Resetare: permite resetarea datelor de utilizator şi a setărilor
viaţă a bateriei în timpul unei activităţi. Puteţi personaliza (Restabilirea tuturor setărilor implicite, pagina 48).
modurile de alimentare existente şi puteţi crea moduri de Actualizare software: vă permite să instalaţi actualizările
alimentare noi, personalizate. software descărcate utilizând Garmin Express. Folosiţi
1 Menţineţi apăsat MENU. opţiunea Actualizare automată pentru a permite dispozitivului
2 Selectaţi Gestionare alimentare > Moduri alimentare. să descarce cea mai recentă actualizare de software când
este disponibilă o conexiune Wi‑Fi.
3 Selectaţi o opţiune:
Despre: afişează informaţii despre dispozitiv, software, licenţă şi
• Selectaţi un mod de alimentare pentru a-l personaliza. reglementările legale.
• Selectaţi Adăugare nou pentru a crea un mod de
alimentare personalizat. Setări pentru oră
4 Dacă este necesar, introduceţi un nume personalizat. Țineţi apăsat pe MENU şi selectaţi Sistem > Oră.
5 Selectaţi o opţiune pentru a personaliza anumite setări ale Format oră: setează dispozitivul să afişeze ora în format de 12
modului de alimentare. ore, 24 de ore sau format militar.
De exemplu, puteţi modifica setarea GPS sau puteţi Setare oră: Setează fusul orar pentru dispozitiv. Opţiunea
deconecta telefonul asociat. Automat setează automat fusul orar pe baza poziţiei dvs.
indicate de GPS.
Ceasul afişează numărul orelor de viaţă a bateriei
economisite la fiecare modificare a setărilor. Oră: vă permite să reglaţi ora dacă este setată la opţiunea
Manual.
6 Dacă este necesar, selectaţi Finalizare pentru a salva şi a
utiliza modul de alimentare personalizat. Alerte: vă permite să setaţi declanşarea alertelor din oră în oră,
precum şi declanşarea alertelor pentru răsărit şi apus, cu
Restabilirea unui mod de alimentare emiterea unor semnale sonore cu un anumit număr de
Puteţi reseta un mod de alimentare preîncărcat la setările minute sau de ore înainte de răsăritul sau apusul propriu-zis
implicite din fabrică. (Setarea alertelor de timp, pagina 44).
1 Menţineţi apăsat MENU. Sincronizare timp: vă permite să sincronizaţi manual ora la
care schimbaţi fusul orar şi să actualizaţi dispozitivul la ora
2 Selectaţi Gestionare alimentare > Moduri alimentare. de vară (Sincronizarea orei, pagina 44).
3 Selectaţi un mod de alimentare preîncărcat.
Setarea alertelor de timp
4 Selectaţi Restabilire > Da. 1 Menţineţi apăsat MENU.
Setări de sistem 2 Selectaţi Sistem > Oră > Alerte.
Ţineţi apăsat pe MENU şi selectaţi Sistem. 3 Selectaţi o opţiune:
Limbă text: setează limba afişată pe dispozitiv. • Pentru a seta ca o alertă să sune cu un anumit număr de
minute sau ore înainte de apusul efectiv al soarelui,
Oră: reglează setările de oră (Setări pentru oră, pagina 44). selectaţi Până la apus > Stare > Activat, selectaţi Oră şi
Iluminare fundal: reglaţi setările iluminării de fundal introduceţi ora.
(Schimbarea setărilor iluminării de fundal, pagina 44). • Pentru a seta ca o alertă să sune cu un anumit număr de
Sunete: setează sunetele dipozitivului, precum tonurile tastelor, minute sau ore înainte de răsăritul efectiv, selectaţi Până
alertele şi vibraţiile. la răsărit > Stare > Activat, selectaţi Oră şi introduceţi
Nu deranjaţi: activează sau dezactivează modul Nu deranjaţi. ora.
Folosiţi opţiunea În timpul somnului pentru a activa automat • Pentru a seta o alertă să sune la fiecare oră, selectaţi Din
modul Nu deranjaţi în timpul orelor de somn normale. Vă oră în oră > Activat.
puteţi seta orele normale de odihnă din contul Garmin
Connect. Sincronizarea orei
De fiecare dată când activaţi dispozitivul şi recepţionaţi date de
Taste rapide: vă permite să atribuiţi scurtături tastelor la sateliţi sau deschideţi aplicaţia Garmin Connect pe telefonul
dispozitivului (Personalizarea tastelor rapide, pagina 45). dvs. asociat, dispozitivul detectează automat fusul orar şi ora
Blocare automată: vă permite să blocaţi tastele pentru a curentă. Puteţi să vă sincronizaţi ora manual la schimbarea
preveni apăsarea accidentală a acestora. Folosiţi opţiunea În fusului orar şi pentru actualizarea la ora de vară.
timpul activităţii pentru a bloca tastele în timpul unei activităţi 1 Menţineţi apăsat MENU.
cronometrate. Folosiţi opţiunea Nu în timpul activităţii pentru
a bloca tastele când nu înregistraţi o activitate cronometrată. 2 Selectaţi Sistem > Oră > Sincronizare timp.
Unități: setează unităţile de măsură utilizate pe dispozitiv 3 Aşteptaţi până când dispozitivul se conectează la telefonul
(Schimbarea unităţilor de măsură, pagina 45). dvs. asociat sau localizează sateliţii (Obţinerea semnalelor
de la sateliţi, pagina 48).
Format: setează preferinţe generale de format, precum ritmul şi
viteza afişate în timpul activităţilor, începutul săptămânii şi SUGESTIE: puteţi apăsa DOWN pentru a schimba sursa.
formatul poziţiei geografice, precum şi opţiunile de dată. Schimbarea setărilor iluminării de fundal
Înregistrarea datelor: setează modul în care dispozitivul 1 Menţineţi apăsat MENU.
înregistrează datele activităţii. Opţiunea de înregistrare
Inteligent (implicită) permite înregistrări de activitate mai 2 Selectaţi Sistem > Iluminare fundal.
lungi. Opţiunea de înregistrare Fiecare secundă oferă 3 Selectaţi o opţiune:
înregistrări de activitate mai detaliate, dar este posibil să nu • Selectaţi În timpul activităţii.
înregistreze activităţi întregi care durează mai mult.
• Selectaţi Nu în timpul activităţii.
• Selectaţi În timpul somnului.

44 Personalizarea dispozitivului dvs.


4 Selectaţi o opţiune: 3 Menţineţi apăsat MENU.
• Selectaţi Taste pentru a porni iluminarea de fundal pentru 4 Selectaţi Senzori şi accesorii > Adăugare nou.
apăsări de taste. 5 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Alerte pentru a porni iluminarea de fundal pentru • Selectaţi Căutare toţi senzorii.
alerte.
• Selectaţi tipul senzorului dvs.
• Selectaţi Gest pentru a porni iluminarea ridicând şi
întorcând braţul pentru a vă uita la încheietură. După asocierea senzorului cu dispozitivul, starea senzorului
se modifică din Căutare la Conectat. Datele senzorului apar
• Selectaţi Pauză pentru a seta durata de dezactivare a în bucla ecranului de date sau într-un câmp de date
iluminării de fundal. personalizat.
• Selectaţi Luminozitate pentru a seta nivelul de
luminozitate a fundalului. Modul de afişare extins
Personalizarea tastelor rapide Puteţi utiliza Modul de afişare extins pentru a afişa ecranele de
Puteţi personaliza funcţiile tastelor individuale atunci când sunt date de pe dispozitivul dvs. fēnix pe un dispozitiv Edge
ţinute apăsate, precum şi a combinaţiilor de taste. compatibil în timpul unei curse sau al unui triatlon. Vedeţi
manualul de utilizare Edge pentru mai multe informaţii.
1 Menţineţi apăsat MENU.
2 Selectaţi Sistem > Taste rapide. Utilizarea unui senzor opţional de viteză a
3 Selectaţi o tastă sau o combinaţie de taste pentru a bicicletei sau de cadenţă
personaliza. Puteţi utiliza un senzor compatibil de viteză a bicicletei sau un
4 Selectaţi o funcţie. senzor de cadenţă pentru a trimite date la dispozitivul dvs.
Schimbarea unităţilor de măsură • Asociaţi senzorul cu dispozitivul dvs. (Asocierea senzorilor
Puteţi personaliza unităţile de măsură pentru distanţă, ritm şi wireless, pagina 45).
viteză, cotă, greutate, înălţime şi temperatură. • Setaţi dimensiunea roţii (Dimensiunea şi circumferinţa roţii,
pagina 54).
1 Menţineţi apăsat MENU.
• Începeţi o tură cu bicicleta (Începerea unei activităţi,
2 Selectaţi Sistem > Unități.
pagina 3).
3 Selectaţi un tip de măsurare.
4 Selectaţi o unitate de măsură. Antrenamentul cu un contor de putere
• Accesaţi www.garmin.com/intosports pentru a consulta o listă
Vizualizarea informaţiilor despre dispozitiv cu senzorii ANT+ care sunt compatibili cu dispozitivul (de
Puteţi vizualiza informaţii despre dispozitiv, precum ID-ul exemplu Vector™).
aparatului, versiunea de software, informaţiile despre • Pentru mai multe informaţii, consultaţi manualul de utilizare a
reglementări şi acordul de licenţă. contorului de putere.
1 Menţineţi apăsat MENU. • Ajustaţi zonele dvs. de putere pentru a se potrivi cu
2 Selectaţi Sistem > Despre. obiectivele stabilite şi cu abilităţile dvs. (Setarea zonelor de
putere, pagina 25).
Vizualizarea informaţiilor de reglementare şi • Utilizaţi alerte pentru intervale pentru a fi notificat când
conformitate aferente etichetei electronice atingeţi o zonă de putere specificată (Setarea unei alerte,
Eticheta pentru acest dispozitiv este pusă la dispoziţie sub pagina 37).
formă electronică. Eticheta electronică poate pune la dispoziţie
• Particularizaţi câmpurile de date despre putere
informaţii de reglementare, precum numerele de identificare
(Personalizarea ecranelor de date, pagina 36).
furnizate de FCC sau marcajele de conformitate regionale,
precum şi informaţiile aplicabile privind produsul şi licenţa.
1 Menţineţi apăsat MENU.
Utilizarea schimbătoarelor electronice
Înainte de a putea utiliza schimbătoare electronice compatibile,
2 Din meniul sistemului, selectaţi Despre. cum ar fi schimbătoarele Shimano Di2™, trebuie să le asociaţi
®

cu dispozitivul dvs. (Asocierea senzorilor wireless, pagina 45).


Puteţi particulariza câmpurile de date opţionale (Personalizarea
Senzori wireless ecranelor de date, pagina 36). Dispozitivul fēnix afişează valorile
Dispozitivul dvs. poate fi utilizat cu senzori wireless ANT+ sau ajustărilor curente, când senzorul este în modul de ajustare.
Bluetooth. Pentru mai multe informaţii despre compatibilitate şi
achiziţia de senzori opţionali, vizitaţi buy.garmin.com. Conștientizare situațională
Dispozitivul fēnix dvs. poate fi utilizat cu dispozitivul Varia
Asocierea senzorilor wireless Vision™, Varia™ luminile inteligente ale bicicletei și radarul
Prima dată când conectaţi un senzor wireless la dispozitivul dvs. retrovizor pentru a îmbunătăți conștientizarea situațională.
utilizând tehnologia ANT+ sau Bluetooth, trebuie să asociaţi Consultați manualul de utilizare al dispozitivului dvs. Varia
dispozitivul cu senzorul. După asociere, dispozitivul se pentru mai multe informații.
conectează automat la senzor la începerea unei activităţi, iar NOTĂ: se recomandă să actualizați software-ul fēnix înainte de
senzorul este activ şi în raza de acoperire. a asocia dispozitivele Varia (Actualizarea software-ului utilizând
1 Dacă asociaţi un monitor cardiac, montaţi-l pe corp. aplicaţia Garmin Connect, pagina 12).
Monitorul cardiac nu transmite şi nu primeşte date înainte de
a fi montat. Senzor de talpă
Dispozitivul dvs. este compatibil cu senzorul de talpă. Puteţi
2 Aduceţi dispozitivul la 3 m (10 ft.) de senzor.
utiliza senzorul de talpă pentru a înregistra ritmul şi distanţa în
NOTĂ: staţionaţi la 10 m (33 ft.) distanţă de alţi senzori loc să utilizaţi GPS-ul atunci când vă antrenaţi în interior sau
wireless în timpul asocierii.

Senzori wireless 45
când semnalul GPS este slab. Senzorul de talpă este în Senzori de crose
aşteptare, pregătit să transmită date (precum monitorul de puls). Dispozitivul dvs. este compatibil cu senzorii de crose de
După 30 de minute de inactivitate, senzorul de talpă se opreşte golfApproach CT10. Puteţi utiliza senzorii crosei asociate pentru
pentru a conserva bateria. Când bateria este slabă, pe a monitoriza automat loviturile de golf, inclusiv locaţia, distanţa
dispozitivul dvs. apare un mesaj. Au mai rămas circa cinci ore şi tipul de crosă. Consultaţi manualul de utilizare a senzorilor
de utilizare a bateriei. crosei pentru mai multe informaţii.
Îmbunătăţirea calibrării senzorului de picior
Înainte de a vă calibra dispozitivul, trebuie să recepţionaţi Informaţii dispozitiv
semnale GPS şi vă asociaţi dispozitivul cu senzorul de picior
(Asocierea senzorilor wireless, pagina 45).
Specificaţii
Senzorul de picior se calibrează automat, dar puteţi îmbunătăţi
precizia datelor de viteză şi distanţă după câteva alergări în Tip baterie Baterie cu litiu-ion reîncărcabilă,
încorporată
mediul exterior cu ajutorul GPS-ului.
fēnix 6S durata de viaţă a Până la 9 zile în modul ceas inteli-
1 Staţi afară timp de 5 minute, având vedere liberă către cer. bateriei gent
2 Începeţi activitatea de alergare. fēnix 6 durata de viaţă a bateriei Până la 14 zile în modul ceas inteli-
3 Alergaţi pe un traseu fără oprire timp de 10 minute. gent
4 Opriţi activitatea şi salvaţi-o. fēnix 6X durata de viaţă a Până la 21 zile în modul ceas inteli-
bateriei gent
Pe baza datelor înregistrate, valoarea de calibrare a
Rezistenţa la apă 10 ATM1
senzorului de picior se schimbă, dacă este necesar. Nu ar
trebui să fie necesar să calibraţi din nou senzorul de picior, Interval de temperaturi de func- De la -20º la 45ºC (de la -4º la 113ºF)
decât în cazul în care stilul dvs. de alergare se schimbă. ţionare şi depozitare
Interval de temperatură de De la 0º la 45 ºC (de la 32º la 113 ºF)
Calibrarea manuală a senzorului de picior încărcare USB
Înainte de a vă calibra dispozitivul, trebuie să vă asociaţi Interval de temperatură de Între 0° şi 60°C (între 32 şi 140°F)
dispozitivul cu senzorul de picior (Asocierea senzorilor wireless, încărcare solară
pagina 45). Frecvenţe wireless 2,4 GHz la 18 dBm nominal
Se recomandă calibrarea manuală în cazul în care cunoaşteţi
factorul de calibrare. Dacă aţi calibrat senzorul de picior cu un Informaţii privind bateria
alt produs Garmin, este posibil să cunoaşteţi factorul de Durata de viaţă reală a bateriei depinde de caracteristicile
calibrare. activate pe dispozitiv, precum monitorizarea activităţii, puls
1 Menţineţi apăsat MENU. măsurat la încheietură, notificări smartphone, GPS, senzori
2 Selectaţi Senzori şi accesorii. interni şi senzori conectaţi.
3 Selectaţi senzorul de picior. Mod fēnix 6SDurata fēnix 6Durata fēnix 6XDurata
de viaţă a de viaţă a de viaţă a
4 Selectaţi Factor cal. > Setare valoare. bateriei fēnix 6S bateriei fēnix 6 bateriei fēnix 6X
5 Reglaţi factorul de calibrare: Mod smart- Până la 9 zile/ Până la 14 Până la 21 zile/24
• Măriţi factorul de calibrare dacă distanţa este prea mică. watch cu 10,5 zile cu zile/16 zile cu zile cu încărcare
urmărirea încărcare solară2 încărcare solară2 solară2
• Reduceţi factorul de calibrare dacă distanţa este prea activităţii şi
mare. monitorizare
puls cu
Setarea vitezei şi a distanţei pentru senzorul de picior măsurare la
Înainte de a vă personaliza viteza şi distanţa pentru senzorul de încheietură
picior, trebuie să vă asociaţi dispozitivul cu senzorul de picior 24/7
(Asocierea senzorilor wireless, pagina 45). Modul GPS Până la 25 Până la 36 Până la 60 zile/66
Vă puteţi seta dispozitivul să calculeze viteza şi distanţa ore/28 ore cu ore/40 ore cu zile cu încărcare
utilizând datele senzorului de picior în locul datelor de la GPS. încărcare solară3 încărcare solară3 solară3

1 Menţineţi apăsat MENU. Modul GPS Până la 6 ore Până la 10 de Până la 15 ore/16
cu muzică ore ore cu încărcare
2 Selectaţi Senzori şi accesorii. solară3
3 Selectaţi senzorul de picior. Baterie Până la 50 Până la 72 Până la 120
maximă mod ore/64 ore cu ore/93 ore cu ore/148 ore cu
4 Selectaţi Viteză sau Distanță. GPS încărcare solară3 încărcare solară3 încărcare solară3
5 Selectaţi o opţiune: Mod expediţie Până la 20 Până la 28 Până la 46 zile/56
• Selectaţi Exterior când vă antrenaţi cu GPS-ul oprit, de cu GPS zile/26 zile cu zile/36 zile cu zile cu încărcare
obicei în interior. încărcare solară2 încărcare solară2 solară2
• Selectaţi Întotdeauna pentru a utiliza datele senzorului de Mod ceas Până la 34 Până la 48 Până la 80
picior indiferent de setarea GPS. pentru econo- zile/59 zile cu zile/80 zile cu zile/120 zile cu
misirea încărcare solară2 încărcare solară2 încărcare solară2
bateriei
tempe™
tempe este un senzor de temperatură ANT+ wireless. Puteţi
monta senzorul pe o bandă sau pe o buclă securizată, unde Gestionarea datelor
este expus la aer ambiant şi, ca atare, asigură o sursă NOTĂ: dispozitivul nu este compatibil cu Windows 95, 98, Me,
Windows NT şi cu Mac OS 10.3 şi versiunile anterioare.
® ®
constantă de date de temperatură precise. Trebuie să asociaţi
tempe cu dispozitivul pentru a afişa date de temperatură de la
tempe. 1 Dispozitivul este rezistent la presiunea echivalentă cu o adâncime de 100 m.
Pentru informaţii suplimentare, vizitaţi www.garmin.com/waterrating.
2 Purtare toată ziua cu 3 ore/zi în exterior în condiţii de 50.000 lucşi
3 Cu utilizare în condiţii de 50.000 lucşi

46 Informaţii dispozitiv
Ştergerea fişierelor
ATENŢIONARE
Dacă nu cunoaşteţi rolul unui fişier, nu îl ştergeţi. Memoria
dispozitivului dvs. conţine fişiere importante de sistem, care nu
trebuie şterse.
1 Deschideţi unitatea sau volumul Garmin.
2 Dacă este necesar, deschideţi un folder sau volum.
3 Selectaţi un fişier.
4 Apăsaţi tasta Ştergere de pe tastatură.
NOTĂ: sistemele de operare Mac oferă asistenţă limitată
pentru modul de transfer al fişierelor MTP. Trebuie să
deschideţi unitatea Garmin de pe un Windows sistem de
operare. Trebuie să utilizaţi aplicaţia Garmin Express pentru
a şterge fişierele cu muzică de pe dispozitiv. 2 Aliniaţi noua curea cu dispozitivul.
3 Presaţi cureaua în poziţie.
NOTĂ: asiguraţi-vă că aţi fixat cureaua. Încuietoarea trebuie
Întreţinere dispozitiv să se închidă peste acul ceasului.
4 Repetaţi paşii de la 1 la 3 pentru a înlocuia cealaltă parte a
Întreţinerea dispozitivului curelei.
ATENŢIONARE
Nu utilizaţi un obiect ascuţit pentru a curăţa dispozitivul. Reglarea curelei metalice de ceas
Evitaţi agenţii chimici de curăţare, solvenţii şi insecticidele care Dacă ceasul dvs. include o curea metalică, trebuie să duceţi
pot deteriora componentele din plastic şi finisajele. ceasul la un bijutier sau alt profesionist, pentru a vă regla
lungimea curelei metalice.
Clătiţi bine dispozitivul cu apă proaspătă după expunerea la clor,
apă sărată, soluţie de protecţie solară, produse cosmetice,
alcool sau alte substanţe chimice agresive. Expunerea Depanare
prelungită la aceste substanţe poate conduce la deteriorarea
carcasei.
Dispozitiv în limba greşită
Evitaţi apăsarea pe taste sub apă. Puteţi schimba limba dispozitivului dacă aţi ales accidental limba
Menţineţi brăţara din piele curată şi uscată. Evitaţi să înotaţi sau greşită.
să faceţi duş cu brăţara de piele. Brăţara de piele se poate 1 Menţineţi apăsat MENU.
deteriora sau decolora ca urmare a expunerii la apă sau
transpiraţie Utilizaţi brăţările din silicon ca alternativă. 2 Derulaţi la ultimul element din listă şi apăsaţi pe .
Evitaţi şocuri extreme şi tratamente brutale, deoarece acestea 3 Apăsaţi pe .
pot diminua durata de viaţă a produsului. 4 Selectaţi limba.
Nu depozitaţi dispozitivul în locuri în care poate fi expus timp
îndelungat la temperaturi extreme; în caz contrar, dispozitivul Este smartphone-ul meu compatibil cu
poate fi deteriorat ireversibil. dispozitivul meu?
Curăţarea dispozitivului Dispozitivul fēnix este compatibil cu smartphone-urile utilizând
tehnologia Bluetooth.
ATENŢIONARE Pentru mai multe informaţii, vizitaţi www.garmin.com/ble.
Chiar şi cantităţi reduse de transpiraţie sau de umiditate pot
cauza coroziunea contactelor electrice atunci când dispozitivul Telefonul meu nu se conectează la dispozitiv
este conectat la un încărcător. Coroziunea poate împiedica
Dacă telefonul nu se va conecta la dispozitiv, puteţi încerca
încărcarea şi transferul de date.
aceste sfaturi.
1 Ştergeţi dispozitivul utilizând o lavetă umezită cu o soluţie de • Opriţi smartphone-ul şi dispozitivul dvs. şi apoi porniţi-le din
detergent slab. nou.
2 Ştergeţi dispozitivul cu ceva uscat. • Activaţi tehnologia Bluetooth pe smartphone.
După curăţare, lăsaţi dispozitivul să se usuce complet. • Actualizaţi aplicaţia pentru Garmin Connect la cea mai
SUGESTIE: pentru mai multe informaţii, accesaţi recentă versiune.
www.garmin.com/fitandcare. • Ştergeţi dispozitivul din aplicaţia Garmin Connect şi setările
Bluetooth de pe smartphone pentru a reîncerca procesul de
Curăţarea benzilor din piele asociere.
1 Ştergeţi benzile din piele cu o cârpă uscată. • Dacă aţi cumpărat un smartphone nou, ştergeţi dispozitivul
2 Folosiţi un balsam pentru piele pentru a curăţa benzile din din aplicaţia Garmin Connect de pe smartphone-ul la care
piele. intenţionaţi să renunţaţi.
• Poziţionaţi smartphone-ul la o distanţă de 10 m (33 ft.) de
Schimbarea curelelor QuickFit ®
dispozitiv.
1 Glisaţi încuietoarea de pe cureaua QuickFit şi îndepărtaţi • Pe smartphone-ul dvs., deschideţi aplicaţia Garmin Connect,
cureaua de pe ceas. selectaţi sau şi selectaţi Dispozitive Garmin >
Adăugare dispozitiv pentru a accesa modul pentru
asociere.

Întreţinere dispozitiv 47
• From the watch face, hold MENU, and select Telefon > de utilizator şi istoricul activităţilor, selectaţi Ştergere date
Asociere telefon. şi resetare setări.
NOTĂ: dacă aţi configurat un portofel Garmin Pay,
Pot folosi senzorul Bluetooth cu ceasul? această opţiune şterge şi portofelul de pe dispozitiv. Dacă
Dispozitivul este compatibil cu anumiţi senzori Bluetooth. Prima aveţi muzică stocată pe dispozitiv, această opţiune şterge
dată când conectaţi un senzor Garmin la dispozitivul dvs., muzica stocată.
trebuie să asociaţi dispozitivul cu senzorul. După asociere,
dispozitivul se conectează automat la senzor la începerea unei Obţinerea semnalelor de la sateliţi
activităţi, iar senzorul este activ şi în raza de acoperire. Este posibil ca dispozitivul să necesite o vizibilitate
1 Menţineţi apăsat MENU. neobstrucţionată a cerului pentru a recepţiona semnale de la
2 Selectaţi Senzori şi accesorii > Adăugare nou. sateliţi. Ora şi data sunt setate automat pe baza poziţiei GPS.
3 Selectaţi o opţiune: SUGESTIE: pentru mai multe informaţii despre GPS, vizitați
www.garmin.com/aboutGPS.
• Selectaţi Căutare toţi senzorii.
1 Ieşiţi în aer liber, într-un spaţiu deschis.
• Selectaţi tipul senzorului dvs.
Partea frontală a dispozitivului trebuie să fie orientată spre
Puteţi particulariza câmpurile de date opţionale cer.
(Personalizarea ecranelor de date, pagina 36).
2 Aşteptaţi ca dispozitivul să localizeze sateliţii.
Căştile mele nu se conectează la dispozitiv Pot fi necesare 30 - 60 de secunde pentru localizarea
semnalelor de satelit.
În cazul în care căştile dvs. au fost conectate anterior la
smartphone utilizând tehnologia Bluetooth, acestea se pot Îmbunătăţirea recepţiei prin satelit GPS
conecta la smartphone-ul dvs. înainte de a se conecta la • Sincronizaţi frecvent dispozitivul cu contul dvs. Garmin
dispozitivul dvs. Puteţi încerca aceste sfaturi. Connect:
• Opriţi tehnologia Bluetooth de pe smartphone. ◦ Conectaţi-vă dispozitivul la un computer utilizând cablul
Consultaţi manualul de utilizare al smartphone-ului pentru USB şi aplicaţia Garmin Express.
mai multe informaţii. ◦ Sincronizaţi dispozitivul cu aplicaţia Garmin Connect
• Rămâneţi la o distanţă de 10 m (33 ft.) de smartphone în timp utilizând smartphone-ul cu funcţia Bluetooth activată.
ce conectaţi căştile la dispozitiv. ◦ Conectaţi dispozitivul la contul dvs. Garmin Connect
• Asociaţi căştile cu dispozitivul dvs. (Conectarea căştilor utilizând o reţea Wi‑Fi wireless.
Bluetooth, pagina 15). În timp ce este conectat la contul dvs. Garmin Connect,
dispozitivul descarcă mai multe zile de date recepţionate prin
Muzica se întrerupe sau căştile nu rămân satelit, ceea ce îi permite să localizeze rapid semnalele
conectate sateliţilor.
Când folosiţi un dispozitiv fēnix conectat la căşti prin tehnologia • Luaţi dispozitivul afară, în spaţiu deschis, departe de clădiri
Bluetooth, semnalul este cel mai puternic când există o linie de înalte şi de copaci înalţi.
vizare directă între dispozitiv şi antena căştilor. • Rămâneţi pe loc câteva minute.
• Dacă semnalul trece prin corpul dvs., este posibil să
experimentaţi pierderi de semnal sau să vi se întrerupă Citirea temperaturii nu este precisă
căştile. Temperatura corpului dvs. afectează citirea temperaturii pentru
• Vă recomandăm să purtaţi căştile cu antena pe aceeaşi parte senzorul de temperatură intern. Pentru a obţine cea mai precisă
a corpului cu dispozitivul fēnix. citire a temperaturii, trebuie să scoateţi ceasul de pe încheietură
• Deoarece căştile variază în funcţie de model, puteţi încerca şi să aşteptaţi 20 - 30 de minute.
să mutaţi ceasul la cealaltă mână. De asemenea, puteţi folosi un senzor de temperatură exterior
opţional tempe pentru a vizualiza citiri precise ale temperaturii
Repornirea dispozitivului dvs. ambiante în timp ce purtaţi ceasul.
1 Menţineţi apăsat LIGHT până când se opreşte dispozitivul.
2 Menţineţi apăsat LIGHT pentru a porni dispozitivul. Prelungirea duratei de viaţă a bateriei
Puteţi face mai multe lucruri pentru a extinde durata de viaţă a
bateriei.
Restabilirea tuturor setărilor implicite
Puteţi restabili toate setările dispozitivului la valorile implicite din • Modificaţi modul de alimentare în timpul unei activităţi
fabrică. (Comutare modul Alimentare, pagina 3).
1 Menţineţi apăsat MENU. • Activaţi funcţia de economisire a bateriei din meniul de
comenzi (Vizualizarea meniului de comenzi, pagina 1).
2 Selectaţi Sistem > Resetare.
• Reduceţi temporizarea iluminării de fundal (Schimbarea
3 Selectaţi o opţiune: setărilor iluminării de fundal, pagina 44).
• Pentru a restabili toate setările dispozitivului la valorile • Reduceţi luminozitatea fundalului.
implicite din fabrică şi a salva toate informaţiile introduse
• Utilizaţi modul GPS UltraTrac pentru activitatea dvs.
de utilizator şi istoricul activităţilor, selectaţi Resetare
(UltraTrac, pagina 39).
setări implicite.
• Dezactivaţi tehnologia Bluetooth atunci când nu utilizaţi
• Pentru a şterge toate activităţile din istoric, selectaţi
funcţii conectate (Caracteristici conectate, pagina 10).
Ştergere toate activităţile.
• Atunci când întrerupeţi activitatea pentru o perioadă mai
• Pentru a reseta toate totalurile cu distanţe sau durate,
îndelungată, utilizaţi opţiunea de reluare ulterioară (Oprirea
selectaţi Resetare totaluri.
unei activităţi, pagina 3).
• Pentru a restabili toate setările dispozitivului la valorile
implicite din fabrică şi a şterge toate informaţiile introduse

48 Depanare
• Dezactivaţi monitorizarea activităţii (Dezactivarea • În medii expuse la vânt, acoperiţi dispozitivul cu mâneca sau
monitorizării activităţii, pagina 26). haina, deoarece rafalele puternice pot cauza măsurători
• Utilizaţi o faţă de ceas care nu se actualizează în fiecare eronate.
secundă.
De exemplu, utilizaţi un cadran de ceas fără secundar Cum obţineţi mai multe informaţii
(Personalizarea feţei de ceas, pagina 41). Puteţi găsi mai multe informaţii despre acest produs pe site-ul
web Garmin.
• Limitaţi notificările pentru smartphone pe care le afişează
dispozitivul (Administrarea notificărilor, pagina 11). • Accesaţi support.garmin.com pentru manuale, articole şi
actualizări de software suplimentare.
• Opriţi transmiterea datelor privind pulsul către dispozitivele
Garmin asociate (Transmiterea datelor privind pulsul către • Accesaţi buy.garmin.com sau contactaţi dealerul Garmin
dispozitivele Garmin, pagina 16). pentru informaţii privind accesoriile opţionale şi piesele de
schimb.
• Dezactivaţi monitorizarea pulsului la încheietura mâinii
(Dezactivarea monitorului cardiac montat la încheietură, • Accesaţi www.garmin.com/ataccuracy pentru informaţii
pagina 17). despre precizia funcţiilor.
NOTĂ: monitorizarea pulsului măsurat la încheietură este Acesta nu este un dispozitiv medical.
utilizată pentru calculul minutelor de activităţi fizice de
intensitate ridicată şi al numărului de calorii arse.
• Porniţi citirile manuale ale pulsoximetrului (Dezactivarea
Anexă
măsurării automate a pulsoximetriei, pagina 24).
Câmpuri de date
Monitorizarea activităţii NOTĂ: unele câmpuri de date necesită accesorii ANT+ sau
Pentru mai multe informaţii privind precizia monitorizării Bluetooth pentru afişarea datelor.
activităţii, accesaţi garmin.com/ataccuracy. % Puls ultima tură: procentul mediu din rezerva de puls (pulsul
maxim minus pulsul în repaus) pentru ultima tură încheiată.
Contorul meu zilnic de paşi nu apare
% Rezervă puls: procentul rezervei de puls (pulsul maxim
Contorul zilnic de paşi este resetat în fiecare noapte la miezul
minus pulsul în repaus).
nopţii.
% Rezervă puls maxim interval: procentul maxim din rezerva
Dacă apar linii întrerupte în locul contorului dvs. de paşi,
de puls (pulsul maxim minus pulsul în repaus) pentru
permiteţi dispozitivului să obţină semnalele de la sateliţi şi să
lungimea de bazin curentă.
seteze automat ora.
% rezervă puls med. interval: procentul mediu din rezerva de
Contorul de paşi pare imprecis puls (pulsul maxim minus pulsul în repaus) pentru lungimea
În cazul în care contorul de paşi pare imprecis, puteţi încerca de bazin curentă.
aceste sfaturi. Altitudine: altitudinea locaţiei dvs. curente, deasupra nivelului
• Montaţi-vă dispozitivul pe încheietura non-dominantă. mării sau sub acesta.
• Purtaţi dispozitivul în buzunar când împingeţi un cărucior Altitudine GPS: altitudinea locaţiei curente utilizând GPS-ul.
pentru copii sau un aparat de tuns iarba. Altitudine maximă: altitudinea cea mai înaltă atinsă de la ultima
• Purtaţi dispozitivul în buzunar numai când vă utilizaţi mâinile resetare.
sau braţele. Altitudine minimă: altitudinea cea mai joasă atinsă de la ultima
NOTĂ: este posibil ca dispozitivul să interpreteze unele resetare.
mişcări repetitive, precum spălatul vaselor, împăturirea Apus: ora apusului de soare, pe baza poziţiei dvs. GPS.
rufelor sau aplaudatul ca fiind paşi.
Ascensiune totală: distanţa totală ca diferenţă de nivel urcată
Numerele de paşi de la dispozitiv şi din contul Garmin de la ultima resetare.
Connect nu corespund Avans total în faţă/sp.: alergare. Timpul cu care sunteţi în
Numărul de paşi din contul Garmin Connect se actualizează la general în avans sau în întârziere faţă de ritmul ţintă.
sincronizarea dispozitivului. Baterie Di2: energia rămasă a bateriei unui senzor Di2.
1 Selectaţi o opţiune: Baterie transmisie: starea bateriei, raportată de un senzor de
• Sincronizaţi contorul de paşi cu aplicaţia Garmin Connect poziţie a transmisiei.
(Utilizarea Garmin Connect la computer, pagina 12). Cadenţă: ciclism. Numărul de rotaţii al braţului pedalier. Pentru
• Sincronizaţi contorul de paşi cu aplicaţia Garmin Connect ca aceste date să fie afişate, dispozitivul dvs. trebuie să fie
(Sincronizarea manuală a datelor cu Garmin Connect, conectat la un accesoriu de cadenţă.
pagina 12). Cadenţă: alergare. Numărul de paşi pe minut (stânga şi
2 Aşteptaţi ca dispozitivul să vă sincronizeze datele. dreapta).
Sincronizarea poate dura câteva minute. Cadenţă medie: ciclism. Cadenţa medie pentru activitatea
NOTĂ: reîmprospătarea aplicaţiei Garmin Connect sau a curentă.
aplicaţiei Garmin Connect nu vă sincronizează datele şi nu Cadenţă medie: alergare. Cadenţa medie pentru activitatea
vă actualizează contorul de paşi. curentă.
Numărul de etaje urcate nu pare corect Cadenţă tură: ciclism. Cadenţa medie pentru tura curentă.
Dispozitivul dvs. utilizează un barometru intern pentru a măsura Cadenţă tură: alergare. Cadenţa medie pentru tura curentă.
modificările de înălţime pe măsură ce urcaţi etajele. Înălţimea Cadenţă ultima tură: ciclism. Cadenţa medie pentru tura cel
unui etaj urcat este de 3m (10 ft.). mai recent finalizată.
• Evitaţi să vă ţineţi de balustradă sau să săriţi trepte când Cadenţă ultima tură: alergare. Cadenţa medie pentru tura cel
urcaţi scările. mai recent finalizată.
Calorii: numărul total de calorii arse.

Anexă 49
Coborâre maximă: rata de coborâre maximă în picioare pe Distanţă ultima tură: distanţa parcursă pentru cea mai recentă
minut sau metri pe minut de la ultima resetare. tură finalizată.
Coborâre medie: distanţa de coborâre verticală medie de la Distanţă verticală până la destinaţie: altitudinea dintre poziţia
ultima resetare. curentă şi destinaţia finală. Pentru ca aceste date să fie
Coborâre totală: distanţa totală ca diferenţă de nivel coborâtă afişate, trebuie să vă deplasaţi.
de la ultima resetare. Dist per ped ut: sporturi cu vâsle. Distanţa medie parcursă per
COG: direcţia reală de deplasare, indiferent de cursul cârmit şi mişcare pe durata ultimei ture finalizate.
de variaţiile temporare ale direcţiei. Durată de contact cu solul: durata petrecută pe sol la fiecare
Combinaţie poziţie transmisie: Combinaţia curentă a poziţiilor pas în timpul alergării, măsurată în milisecunde. Durata
transmisiei, raportată de un senzor de poziţie a transmisiei. contactului cu solul nu este calculată în timpul mersului.
Constanţă de pedalare: o măsurătoare care arată în ce măsură Durată de contact cu solul în tură: durata medie a contactului
ciclistul aplică în mod egal forţă pe pedale la fiecare cu solul pentru tura curentă.
acţionare a pedalelor. Durată medie de contact cu solul: durata medie a contactului
Consultări widget: alergare. Un grafic color care arată cu solul pentru activitatea curentă.
intervalul dvs. curent de cadenţă. Durată multi-sport: durata totală pentru toate sporturile într-o
Cronometru: ora curentă pentru cronometru. activitate multi-sport, inclusiv tranziţiile.
Cronometru de odihnă: cronometrul pentru pauza curentă (înot Durată opriri: timpul cronometrat de oprire pentru activitatea
în bazin). curentă.
DCS echilibru: echilibrul stânga/dreapta pe durata de contact Durata pe zone: timpul scurs pe fiecare zonă de puls sau de
cu solul în timpul alergării. putere.
Dec.cent.platformei în tură: decalajul mediu în centrul Echilibru: echilibrul stânga/dreapta al puterii curente.
platformei pentru tura curentă. Echilibru 10 s: echilibrul mediu stânga/dreapta al puterii de
Dec.centr.platf.med.: decalajul mediu în centrul platformei deplasare timp de 10 secunde.
pentru activitatea curentă. Echilibru 30 s: echilibrul mediu stânga/dreapta al puterii de
Decalajul faţă de centrul platformei: decalajul de la centrul deplasare timp de 30 secunde.
platformei. Decalajul în centrul platformei este locul de pe Echilibru 3 s: echilibrul mediu stânga/dreapta al puterii de
platforma pedalei în care este aplicată forţa. deplasare timp de trei secunde.
Direcţia pe busolă: direcţia în care vă deplasaţi pe baza Echilibru DCS în tură: echilibrul mediu pe durata de contact cu
busolei. solul pentru tura curentă.
Direcţie: direcţia în care vă deplasaţi. Echilibru în tură: echilibrului mediu stânga/dreapta al puterii
Direcţie de deplasare: direcţia de la locaţia curentă către o pentru tura curentă.
destinaţie. Pentru ca aceste date să fie afişate, trebuie să vă Echilibru mediu: echilibrului mediu stânga/dreapta al puterii
deplasaţi. pentru activitatea curentă.
Direcţie GPS: direcţia în care vă deplasaţi pe baza GPS-ului. Echilibru mediu DCS: echilibrul mediu pe durata de contact cu
Dist.miş.u.tr.: înot. Distanţa medie parcursă per mişcare pe solul pentru sesiunea curentă.
durata ultimei ture finalizate. Efect antrenam. anaerobic: impactul activităţii curente asupra
Dist. până la următorul: distanţa rămasă până la următorul condiţiei fizice anaerobe.
punct de pe traseu. Pentru ca aceste date să fie afişate, Efectul antrenam. aerobic: impactul activităţii curente asupra
trebuie să vă deplasaţi. condiţiei fizice aerobe.
Dist.seg.răm.: alergare. Distanţa rămasă pentru split-ul curent. Eficienţă putere liniară: o măsurătoare care arată în ce măsură
Distanță: distanţa parcursă pentru traseul sau activitatea ciclistul pedalează eficient.
curente. Efort: măsurarea dificultăţii pentru activitatea curentă bazată pe
Distanţă interval: distanţa parcursă pentru intervalul curent. altitudine, gradient şi schimbările rapide ale direcţiei.
Distanţă medie per mişcare: sporturi cu vâsle. Distanţa medie Efort: lucrul mecanic acumulat efectuat (puterea produsă), în
parcursă per mişcare pe durata activităţii curente. kilojouli.
Distanţă medie per pedalare: înot. Distanţa medie parcursă Efort susţinut în timpul turei: scorul general de efort susţinut
per mişcare pe durata activităţii curente. pentru tura curentă.
Distanţă nautică: distanţa parcursă în metri marini sau picioare Etaje coborâte: numărul total de etaje coborâte în ziua
marine. respectivă.
Distanţă per mişcare: sporturi cu vâsle. Distanţa parcursă la o Etaje pe minut: număr de etaje urcate pe minut.
mişcare. Faţă: transmisia faţă a bicicletei, raportată de un senzor de
Distanţă per mişcare în tură: înot. Distanţa medie parcursă per poziţie a transmisiei.
mişcare pe durata turei curente. Fază de putere de vârf dreapta: unghiul de vârf al fazei de
Distanţă per mişcare în tură: sporturi cu vâsle. Distanţa medie putere curente pentru piciorul drept. Vârful fazei de putere
parcursă per mişcare pe durata turei curente. este intervalul de unghiuri în care ciclistul produce cantitatea
de vârf din forţa de acţionare.
Distanţă rămasă: distanţa rămasă până la destinaţia finală.
Pentru ca aceste date să fie afişate, trebuie să vă deplasaţi. Fază de putere de vârf medie stânga: unghiul de vârf al fazei
de putere medii pentru piciorul stâng pentru activitatea
Distanţă split: alergare. Distanţa totală pentru split-ul curent. curentă.
Distanţă totală estimată: distanţa estimată de la start până la Fază de putere de vârf stânga: unghiul de vârf al fazei de
destinaţia finală. Pentru ca aceste date să fie afişate, trebuie putere curente pentru piciorul stâng. Vârful fazei de putere
să vă deplasaţi. este intervalul de unghiuri în care ciclistul produce cantitatea
Distanţă tură: distanţa parcursă pentru tura curentă. de vârf din forţa de acţionare.

50 Anexă
Fază de putere de vârf stânga în tură: unghiul de vârf al fazei Lungime medie pas: lungimea medie a pasului pentru
de putere medii pentru piciorul stâng pentru tura curentă. sesiunea curentă.
Fază de putere dreapta: unghiul fazei de putere curente pentru Lungime pas: lungimea pasului pe care îl faceţi între două
piciorul drept. Faza de putere este acea regiune în care este păşiri succesive, măsurată în metri.
acţionată pedala şi în care este produsă o putere pozitivă. Lungime pas în tură: lungimea medie a pasului pentru tura
Fază de putere dreapta în tură: unghiul fazei de putere medii curentă.
pentru piciorul drept pentru tura curentă. Lungimi: numărul de lungimi de bazin finalizate pe durata
Fază de putere medie dreapta: unghiul fazei de putere medii activităţii curente.
pentru piciorul drept pentru activitatea curentă. Lungimi interval: numărul de lungimi de bazin finalizate pe
Fază de putere medie stânga: unghiul fazei de putere medii durata intervalului curent.
pentru piciorul stâng pentru activitatea curentă. Maxima din 24 de ore: temperatura maximă înregistrată în
Fază de putere stânga: unghiul fazei de putere curente pentru ultimele 24 de ore de la un senzor de temperatură compatibil.
piciorul stâng. Faza de putere este acea regiune în care este Medie max. % interval: procentul mediu din pulsul maxim
acţionată pedala şi în care este produsă o putere pozitivă. pentru lungimea de bazin curentă.
Fază de putere stânga în tură: unghiul fazei de putere medii Medie mişcări per lungime: numărul mediu de mişcări pe
pentru piciorul stâng pentru tura curentă. lungime de bazin pe durata activităţii curente.
Fază de put vf md dr: unghiul de vârf al fazei de putere medii Minima din 24 de ore: temperatura minimă înregistrată în
pentru piciorul drept pentru activitatea curentă. ultimele 24 de ore de la un senzor de temperatură compatibil.
Flux: măsurătoarea care arată cât de constant vă menţineţi Mişcări: înot. Numărul total de mişcări pentru activitatea
viteza şi uniformitatea în timpul virajelor din activitatea curentă.
curentă.
Mişcări: sporturi cu vâsle. Numărul total de mişcări pentru
Fluxul turei: scorul general de flux pentru tura curentă. activitatea curentă.
Fz de put vf dr în tură: unghiul de vârf al fazei de putere medii Mişcări în tură: înot. Numărul total de mişcări pe tura curentă.
pentru piciorul drept pentru tura curentă.
Mişcări în tură: sporturi cu vâsle. Numărul total de mişcări pe
GPS: puterea semnalului satelitului GPS. tura curentă.
Hemoglobină totală: concentraţia totală de hemoglobină Mişcări în ultima tură: înot. Numărul total de mişcări pentru
estimată din muşchi. ultima tură finalizată.
În af.tras.: distanţa către stânga sau dreapta deviată de la ruta Mişcări în ultima tură: sporturi cu vâsle. Numărul total de
originală. Pentru ca aceste date să fie afişate, trebuie să vă mişcări pentru ultima tură finalizată.
deplasaţi.
Mişcări per lungime interval: numărul mediu de mişcări pe
Ind.asc./cob.totală: distanţele totale coborâte şi urcate în timpul lungime de bazin pe durata intervalului curent.
activităţii sau de la ultima resetare.
Mişcări pe ultima lungime: numărul total de mişcări pentru
Ind.ef.antren.: impactul activităţii curente asupra condiţiei dvs. ultima lungime de bazin finalizată.
fizice aerobice şi anaerobice.
Momentul zilei: ora din zi pe baza setărilor dvs. curente de
Ind.osc. pe vert.: un indicator color care arată numărul dvs. de locaţie şi de oră (format, fus orar, ora de vară).
oscilaţii pe verticală din timpul alergării.
Nivelul de performanţă: scorul nivelului de performanţă este o
Ind.pt.durata de contact cu solul: un indicator color care arată evaluare în timp real a capacităţii dvs. de efort.
durata petrecută pe sol la fiecare pas în timpul alergării,
măsurată în milisecunde. Normalized Power: Normalized Power™ pentru activitatea
curentă.
Indi.raport de osc.vert.: un indicator color care arată raportul
dintre oscilaţiile pe verticală şi lungimea pasului. Numărul de etaje urcate: numărul total de etaje urcate în ziua
respectivă.
INDICATOR BUSOLĂ: direcţia în care vă deplasaţi pe baza
busolei. OES: ora estimată la care veţi ajunge la destinaţia finală
(ajustată conform orei locale din locul de destinaţie). Pentru
Indicator de puls: un grafic colorat care arată zona dvs. ca aceste date să fie afişate, trebuie să vă deplasaţi.
curentă de puls.
OES la următorul: ora estimată la care veţi ajunge la următorul
INDICATOR DE PUTERE: un indicator color care arată zona punct de pe traseu (ajustată conform orei locale din punctul
dvs. curentă de putere. de pe traseu). Pentru ca aceste date să fie afişate, trebuie să
Indicator echilibru DCS: un indicator color care arată echilibrul vă deplasaţi.
stânga/dreapta de pe durata de contact cu solul din timpul Ore baterie: numărul de ore rămase până la consumarea puterii
alergării. bateriei.
Indicator PacePro: alergare. Ritmul dvs. curent şi ritmul ţintă în Oscilaţie medie pe verticală: numărul mediu de oscilaţii pe
funcţie de split. verticală pentru activitatea curentă.
Intensity Factor: Intensity Factor™ pentru activitatea curentă. Oscilaţie pe verticală: numărul de oscilaţii din timpul alergării.
Lap Normalized Power: Normalized Power medie pentru tura Mişcarea pe verticală a torso-ului, măsurată în centimetri
curentă. pentru fiecare pas.
Last Lap Normalized Power: Normalized Power medie pentru Oscilaţie pe verticală în tură: numărul mediu de oscilaţii pe
ultima tură finalizată. verticală pentru tura curentă.
Latitudine/Longitudine: poziţia curentă în latitudine şi Pantă: calculul ascensiunii (altitudine) comparativ cu rulajul
longitudine indiferent de setarea formatului poziţiei selectate. (distanţă). De exemplu, dacă pentru fiecare 3 m (10 ft.) urcaţi
Locaţie: poziţia curentă utilizând setarea formatului poziţiei parcurgeţi 60 m (200 ft.), înclinația este 5%.
selectate. Paşi: numărul de paşi efectuaţi în cadrul activităţii curente.
Locaţie de destinaţie: poziţia destinaţiei dvs. finale. Prag de putere funcţională %: puterea curentă manifestată, ca
procent din puterea de prag funcţională.

Anexă 51
Presiune ambiantă: presiunea atmosferică necalibrată. Raport mişcări în tură: înot. Numărul mediu de mişcări pe
Presiune barometrică: presiunea atmosferică curentă calibrată minut (mpm) pe durata turei curente.
Procentaj baterie: nivelul rămas al bateriei, în procente. Raport mişcări în tură: sporturi cu vâsle. Numărul mediu de
mişcări pe minut (mpm) pe durata turei curente.
Puls: pulsul dvs. în bătăi pe minut (bpm). Dispozitivul trebuie să
fie echipat cu funcţia de monitorizare a pulsului la încheietura Raport mişcări în ultima tură: înot. Numărul mediu de mişcări
mâinii sau să fie conectat la un monitor cardiac compatibil. pe minut (mpm) în timpul ultimei ture finalizate.
Puls maxim %: procentul din pulsul maxim. Raport mişcări în ultima tură: sporturi cu vâsle. Numărul
mediu de mişcări pe minut (mpm) în timpul ultimei ture
Puls maxim % interval maxim: procentul maxim din pulsul finalizate.
maxim pentru lungimea de bazin curentă.
Raport mişcări pe ultima lungime: numărul mediu de mişcări
Puls maxim % în tură: procentul mediu din pulsul maxim pentru pe minut (mpm) pe durata ultimei lungimi de bazin finalizate.
tura curentă.
Raport pe verticală în tură: raportul mediu dintre oscilaţiile pe
Puls maxim % în ultima tură: procentul mediu din pulsul verticală şi lungimea pasului pentru tura curentă.
maxim pentru ultima tură încheiată.
Raport planare: raportul dintre distanţa orizontală şi distanţa
Puls maxim interval: pulsul maxim pentru lungimea de bazin verticală parcurse.
curentă
Raport planare la destinaţie: raportul de planare necesar
Puls mediu: pulsul mediu pentru activitatea curentă. pentru a coborî de la poziţia curentă către altitudinea de
Puls mediu interval: pulsul mediu pentru lungimea de bazin destinaţie. Pentru ca aceste date să fie afişate, trebuie să vă
curentă. deplasaţi.
Puls mediu maxim %: procentul mediu din pulsul maxim pentru Răsărit: ora răsăritului de soare, pe baza poziţiei dvs. GPS.
activitatea curentă. Rata respiratorie: rata respiratorie în respiraţii pe minut (brpm).
Puls tură: pulsul mediu pentru tura curentă. Repet.: în timpul unei activităţi de antrenament de forţă, numărul
Puls ultima tură: puls mediu pentru ultima tură finalizată. de repetiţii dintr-un set de exerciţii.
Punct de trecere stabilit ca dest.: ultimul punct de pe ruta Repetare pornită: cronometrul pentru ultimul interval plus
către destinaţie. Pentru ca aceste date să fie afişate, trebuie pauza curentă (înot în bazin).
să vă deplasaţi. Rezervă de puls % în tură: procentul mediu din rezerva de puls
Putere: ciclism. Putere curentă generată în waţi. (pulsul maxim minus pulsul în repaus) pentru tura curentă.
Putere: schi. Putere curentă generată în waţi. Dispozitivul dvs. Rezervă medie puls %: procentul mediu din rezerva de puls
trebuie să fie conectat la un monitor cardiac compatibil. (pulsul maxim minus pulsul în repaus) pentru activitatea
Putere 10 s: media puterii de mişcare produse timp de 10 de curentă.
secunde. Ritm: ritmul curent.
Putere 30 s: media puterii de mişcare produse timp de 30 de Ritm 500 m: ritmul curent de vâslire pe 500 m.
secunde. Ritm 500 m în ultima tură: ritmul mediu de vâslire pe 500 m
Putere 3 s: media puterii de mişcare produse timp de 3 de pentru ultima tură.
secunde. Ritm interval: ritmul mediu pentru intervalul curent.
Putere în ultima tură: puterea medie produsă pentru ultima tură Ritm mediu: ritmul mediu pentru activitatea curentă.
finalizată.
Ritm mediu 500 m: ritmul mediu de vâslire pe 500 m pentru
Putere maximă: puterea cea mai mare produsă pentru activitatea curentă.
activitatea curentă.
Ritm pe ultima lungime: ritmul mediu pentru cea mai recentă
Putere maximă în tură: puterea cea mai mare produsă pentru lungime de bazin finalizată.
tura curentă.
Ritm split: alergare. Ritmul pentru split-ul curent.
Putere maximă în ultima tură: puterea maximă produsă pentru
ultima tură finalizată. Ritm tură: ritmul mediu pentru tura curentă.
Putere medie: puterea medie produsă pentru activitatea Ritm tură 500 m: ritmul mediu de vâslire pe 500 m pentru tura
curentă. curentă.
Putere per greutate: puterea curentă măsurată în waţi per Ritm ultima tură: ritmul mediu pentru cea mai recentă tură
kilogram. finalizată.
Putere tură: puterea medie produsă pentru tura curentă. Saturaţie O2 muşchi %: procentul estimat de saturaţie a
muşchilor cu oxigen pentru activitatea curentă.
Rap. oscilaţie verticală: raportul dintre oscilaţiile pe verticală şi
lungimea pasului. Setare cronometru: în timpul unei activităţi de antrenament de
forţă, volumul de timp petrecut în setul curent de exerciţii.
Raport de transmisie: numărul de dinţi al transmisiilor faţă şi
spate ale bicicletei, conform celor detectate de un senzor de SOG maximă: viteza de deplasare maximă pentru activitatea
poziţie a transmisiei. curentă, indiferent de cursul cârmit şi de variaţiile temporare
ale direcţiei.
Raport mediu pe verticală: raportul mediu dintre oscilaţiile pe
verticală şi lungimea pasului pentru sesiunea curentă. SOG maximă nautică: viteza de deplasare maximă, în noduri,
pentru activitatea curentă, indiferent de cursul cârmit şi de
Raport mişcări: înot. Numărul de mişcări pe minut (mpm). variaţiile temporare ale direcţiei.
Raport mişcări: sporturi cu vâsle. Numărul de mişcări pe minut SOG medie nautică: viteza de deplasare medie, în noduri,
(mpm). pentru activitatea curentă, indiferent de cursul cârmit şi de
Raport mişcări în medie: sporturi cu vâsle. Numărul mediu de variaţiile temporare ale direcţiei.
mişcări pe minut (mpm) pe durata activităţii curente. SOG mediu: viteza de deplasare medie pentru activitatea
Raport mişcări interval: numărul mediu de mişcări pe minut curentă, indiferent de cursul cârmit şi de variaţiile temporare
(mpm) pe durata intervalului curent. ale direcţiei.

52 Anexă
SOG nautică: viteza de deplasare reală, în noduri, indiferent de Ţintă ur.dis.seg.: alergare. Ritmul ţintă pentru split-ul următor.
cursul cârmit şi de variaţiile temporare ale direcţiei. Tip mişcări interval: tipul de mişcare curent pentru interval.
SOG tură: viteza de deplasare medie pentru tura curentă, Tip mişcări pe ultima lungime: tipul de mişcare utilizat în
indiferent de cursul cârmit şi de variaţiile temporare ale timpul ultimei lungimi de bazin finalizate.
direcţiei.
Training Stress Score: Training Stress Score™ pentru
SOG ultima tură: viteza de deplasare medie pentru ultima tură activitatea curentă.
finalizată, indiferent de cursul cârmit şi de variaţiile temporare
ale direcţiei. Traseu: direcţia de la locaţia de plecare la o destinaţie. Traseul
poate fi vizualizat ca o rută planificată sau setată. Pentru ca
Solicitare: nivelul de solicitare al antrenamentului pentru aceste date să fie afişate, trebuie să vă deplasaţi.
activitatea curentă. Nivelul de solicitare al antrenamentului
reprezintă consumul suplimentar de oxigen de după Tură coborâre: distanţa de coborâre verticală parcursă pentru
antrenament (EPOC), ceea ce indică efortul depus în timpul tura curentă.
exerciţiului. Tură Swolf: punctajul Swolf pentru tura curentă.
Spate: transmisia spate a bicicletei, raportată de un senzor de Tură urcare: distanţa de ascensiune verticală parcursă pentru
poziţie a transmisiei. tura curentă.
Stres: nivelul curent de stres. Ture: numărul de ture finalizate în cadrul activităţii curente.
Swolf interval: punctajul SWOLF mediu pentru intervalul Ultima tură - coborâre: distanţa de coborâre verticală parcursă
curent. pentru ultima tură finalizată.
Swolf în ultima tură: punctajul Swolf pentru cea mai recentă Ultima tură - urcare: distanţa de ascensiune verticală parcursă
tură finalizată. pentru ultima tură finalizată.
Swolf mediu: punctajul SWOLF mediu pentru activitatea Urcare maximă: rata de ascensiune maximă în picioare pe
curentă. Punctajul dvs. SWOLF este suma dintre durata minut sau metri pe minut de la ultima resetare.
pentru o lungime şi numărul de mişcări pentru lungimea Urcare medie: distanţa de ascensiune verticală medie de la
respectivă (Terminologie din domeniul înotului, pagina 6). ultima resetare.
Pentru înotul în ape deschise, punctajul SWOLF se
Urm. dist.segm.: alergare. Distanţa totală pentru split-ul
calculează pe 25 de metri.
următor.
Swolf pe ultima lungime: punctajul SWOLF mediu pentru cea
Următorul punct de trecere: următorul punct de pe traseu.
mai recentă lungime de bazin finalizată.
Pentru ca aceste date să fie afişate, trebuie să vă deplasaţi.
Temperatură: temperatura aerului. Temperatura corpului dvs.
Viteză: viteza curentă de deplasare.
afectează senzorul de temperatură. Puteţi asocia un senzor
tempe la dispozitiv pentru a asigura o sursă constantă de Viteză de deplasare medie: viteza medie în timpul deplasării
temperaturi precise. pentru activitatea curentă.
TER: timpul estimat rămas până la atingerea destinaţiei finale. Viteza efectivă către destinaţie: viteza cu care ajungeţi la o
Pentru ca aceste date să fie afişate, trebuie să vă deplasaţi. destinaţie pe o rută. Pentru ca aceste date să fie afişate,
trebuie să vă deplasaţi.
Timp aşezat: timpul petrecut în şa pe durata pedalării pentru
activitatea curentă. Viteză generală medie: viteza medie pentru activitatea curentă,
inclusiv vitezele de deplasare şi oprite.
Timp aşezat în tură: timpul petrecut în şa pe durata pedalării în
tura curentă. Viteză la sol: viteza reală de deplasare, indiferent de cursul
cârmit şi de variaţiile temporare ale direcţiei.
Timp deplasare: timpul total de mişcare pentru activitatea
curentă. Viteză maximă: viteza de vârf pentru activitatea curentă.
Timp în picioare: timpul petrecut în picioare pe durata pedalării Viteză medie: viteza medie pentru activitatea curentă.
pentru activitatea curentă. Viteză nautică: viteza curentă în noduri.
Timp în picioare în tură: timpul petrecut în picioare pe durata Viteză nautică maximă: viteza maximă în noduri pentru
pedalării în tura curentă. activitatea curentă.
Timp interval: timpul cronometrat pentru intervalul curent. Viteză nautică medie: viteza medie în noduri pentru activitatea
Timp mediu în tură: timpul mediu pe tură pentru activitatea curentă.
curentă. Viteză tură: viteza medie pentru tura curentă.
Timp până la următorul: durata estimată rămasă până ajungeţi Viteză ultima tură: viteza medie pentru tura cel mai recent
la următorul punct de pe traseu. Pentru ca aceste date să fie finalizată.
afişate, trebuie să vă deplasaţi. Viteză verticală: viteza de ridicare sau de coborâre în timp.
Timp scurs: timpul total înregistrat. De exemplu, dacă porniţi Viteze: transmisiile faţă şi spate ale bicicletei, raportate de un
cronometrul şi alergaţi timp de 10 minute, apoi opriţi senzor de poziţie a transmisiei.
cronometrul pentru 5 minute, iar apoi porniţi cronometrul şi
alergaţi timp de 20 de minute, timpul scurs este de 35 de Vit ver pn la ob: raportul de ascensiune sau de coborâre până
minute. la altitudine predeterminată. Pentru ca aceste date să fie
afişate, trebuie să vă deplasaţi.
Timp tură: timpul cronometrat pentru tura curentă.
Zonă de putere: intervalul curent de putere produsă (de la 1 la
Timpul de înot: timpul de înot pentru activitatea curentă nu 7), în funcţie de FTP sau de setările particularizate.
include durata de odihnă.
Zonă puls: intervalul curent al pulsului dvs. (de la 1 la 5).
Timp ultima tură: timpul cronometrat pentru ultima tură Zonele implicite se bazează pe profilul dvs. de utilizator şi pe
finalizată. pulsul maxim (220 minus vârsta dvs.).
Ţintă dis.seg.: alergare. Ritmul ţintă pentru split-ul curent.

Clasificările standard ale volumului maxim de O2


Aceste tabele includ clasificările standard pentru estimarea volumului maxim de O2 în funcţie de vârstă şi sex.

Anexă 53
Bărbaţi Percentilă 20–29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79
Superior 95 55,4 54 52,5 48,9 45,7 42,1
Excelent 80 51,1 48,3 46,4 43,4 39,5 36,7
Bun 60 45,4 44 42,4 39,2 35,5 32,3
Suficient 40 41,7 40,5 38,5 35,6 32,3 29,4
Slab 0-40 <41,7 <40,5 <38,5 <35,6 <32,3 <29,4

Femei Percentilă 20–29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79


Superior 95 49,6 47,4 45,3 41,1 37,8 36,7
Excelent 80 43,9 42,4 39,7 36,7 33 30,9
Bun 60 39,5 37,8 36,3 33 30 28,1
Suficient 40 36,1 34,4 33 30,1 27,5 25,9
Slab 0-40 <36,1 <34,4 <33 <30,1 <27,5 <25,9

Date retipărite cu permisiunea The Cooper Institute. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi www.CooperInstitute.org.
Clasificările FTP Dimensiune pneu Circumferinţă roată (mm)
Aceste tabele includ clasificări pentru evaluarea puterii de prag 26 × 1,25 1953
funcţionale (FTP) în funcţie de sex. 26 × 1-1/8 1970
Bărbaţi Waţi pe kilogram (W/kg) 26 × 1,40 2005
Superior 5,05 şi mai mare 26 × 1,50 2010
Excelent De la 3,93 la 5,04 26 × 1,75 2023
Bun De la 2,79 la 3,92 26 × 1,95 2050
Suficient De la 2,23 la 2,78 26 × 2,00 2055
Neantrenat Mai puţin de 2,23 26 × 1-3/8 2068
26 × 2,10 2068
Femei Waţi pe kilogram (W/kg) 26 × 2,125 2070
Superior 4,30 şi mai mare 26 × 2,35 2083
Excelent De la 3,33 la 4,29 26 × 1-1/2 2100
Bun De la 2,36 la 3,32 26 × 3,00 2170
Suficient De la 1,90 la 2,35 27 × 1 2145
Neantrenat Mai puţin de 1,90 27 × 1-1/8 2155
27 × 1-1/4 2161
Clasificările FTP se bazează pe studiul efectuat de Hunter Allen
27 × 1-3/8 2169
şi Andrew Coggan, PhD, Training and Racing with a Power
Meter (Antrenamentele şi cursele efectuate cu un contor de 29 x 2,1 2288
putere) (Boulder, CO: VeloPress, 2010). 29 x 2,2 2298
29 x 2,3 2326
Dimensiunea şi circumferinţa roţii 650 x 20C 1938
Senzorul de viteză detectează automat dimensiunea roţii. Dacă 650 x 23C 1944
este necesar, puteţi introduce manual circumferinţa roţii în 650 × 35A 2090
setările senzorului de viteză.
650 × 38B 2105
Dimensiunea pneului este marcată pe ambele părţi ale pneului.
650 × 38A 2125
Aceasta nu este o listă completă. Puteţi, de asemenea, să
măsuraţi circumferinţa roţii sau să utilizaţi unul dintre 700 × 18C 2070
calculatoarele disponibile pe internet. 700 × 19C 2080
Dimensiune pneu Circumferinţă roată (mm) 700 × 20C 2086
20 × 1,75 1515 700 × 23C 2096
20 × 1-3/8 1615 700 × 25C 2105
22 × 1-3/8 1770 700C tubular 2130
22 × 1-1/2 1785 700 × 28C 2136
24 × 1 1753 700 × 30C 2146
24 × 3/4 tubular 1785 700 × 32C 2155
24 × 1-1/8 1795 700 × 35C 2168
24 × 1,75 1890 700 × 38C 2180
24 × 1-1/4 1905 700 × 40C 2200
24 × 2,00 1925 700 × 44C 2235
24 × 2,125 1965 700 × 45C 2242
26 × 7/8 1920 700 × 47C 2268
26 × 1-1,0 1913
26 × 1 1952

54 Anexă
Legendă simboluri
Aceste simboluri pot fi afişate pe dispozitiv sau pe etichetele
accesoriilor.
WEEE simbolul pentru eliminare şi reciclare. Simbolul WEEE este
ataşat produsului în conformitate cu directiva UE 2012/19/UE, cu
privire la Deşeurile de echipamente electrice şi electronice (WEEE).
Scopul său este de a descuraja eliminarea neadecvată a acestui
produs şi de a promova reutilizarea şi reciclarea.

Anexă 55
Index cronometru 4, 6, 9, 31, 34
numărătoare inversă 31
locaţii 32
editare 31
cronometru pentru numărătoare inversă 31 salvare 31, 34
A curăţarea dispozitivului 47 ştergere 31
accesorii 45, 48, 49 cursă 30 locul acului, vizualizare în verde 9
aclimatizare 22 lungimea pasului 17
activităţi 2–5, 9, 10, 35, 39 D lungimi 6
iniţiere 3 date
personalizare 3, 6, 26, 32 încărcare 12 M
preferinţe 3 pagini 36 maritim 43
salvare 3 partajare 45 măsurarea unei lovituri 8
actualizări, software 12 stocare 11, 12 măsurători 9
afişaj extins 45 transferare 11, 12 meniu de comenzi 1, 41
afişaje pentru ceas 41 date utilizator, ştergere 47 meniu principal, personalizare 40
alarme 30, 36 depanare 5, 16, 18, 23, 24, 47–49 mesaje text 11
alergare pe bandă 4 derulare automată 38 metronom 5
alertă 5 detecţie incidente 12, 13 Minute de activitate intensă 26
alerte 26, 36–38, 43, 44 dimensiuni ale roţii 54 mişcări 6
puls 16 dinamica alergării 17, 18 MOB 33
altimetru 34, 42 distanţă 38 mod avion 1
calibrare 42 alerte 37, 43 modul ceas 1, 39
altitudine 22, 28 măsurare 7, 9 monitorizare 12, 24
analiza balansării 9 dogleg 8 monitorizarea activităţii 25, 26
antrenament 4, 5, 10, 22, 27–30 durata prevăzută a cursei 19 muzică 14, 15
calendar 27 durată de contact cu solul 17 încărcare 15
planificări 26, 27 redare 15
Antrenament pentru triatlon 6 E servicii 14, 15
antrenare în interior 3, 4 ecran 44
apeluri telefonice 11 Efect antrenament 18, 19 N
aplicaţii 4, 10, 12–14 exerciţii 6, 7, 26, 27 navigare 10, 32, 34, 36, 43
smartphone 2 creare 26 oprire 33
asistenţă 12, 13 încărcare 26 Sight 'N Go 33
asociere NFC 14
senzori 45
F nivel de performanţă 18, 20
Senzori ANT+ 16 feţe de ceas 14, 41 nivel de stres 18, 20, 23, 41
Senzori Bluetooth 48 fusuri orare 44 nivelul de solicitare al antrenamentului 21, 22
smartphone 1, 2, 47 notificări 10, 11
G apeluri telefonice 11
Auto Lap 37, 38 Galileo 38
Auto Pause 38 mesaje text 11
Garmin Connect 10–13, 26–28, 32
B stocare date 12 O
Garmin Express 2, 13 obiective 29, 30
barometru 34, 42
actualizare software 2 odihnă automată 7
calibrare 42
baterie 47 Garmin Pay 14 odometru 9, 35
durată viaţă 46 găuri, înlocuire 8 om la apă (OLA) 33
încărcare 2 GLONASS 38, 39, 44 oră 44
GPS 39, 44 alerte 37
maximizare 3, 10, 11, 39, 43, 44, 48
semnal 48 setări 44
benzi 47
setări 38 zone şi formate 44
Body Battery 23
busolă 9, 34, 41–43 GroupTrack 13 oră răsărit şi apus 44
calibrare 41 oscilaţie pe verticală 17, 18
H
butoane 1 handicap 8 P
C hartă 33, 34, 37, 42, 43 partajarea datelor 45
setări 42 personalizarea dispozitivului 2, 36, 41, 42, 45
cadenţă 5, 17
hărţi 36, 43 plăţi 14
alerte 37
actualizare 2 pornire 5
senzori 45
calendar 27 navigare 33, 34 portofel 14
parcurgere 34 prag lactat 18, 20
calibrare
altimetru 42 predictor de cursă 18
I profil de utilizator 24
busolă 41 ID unitate 45
calorie, alerte 37 profiluri 2
iluminare de fundal 44
cartelă de scor 8, 9 activitate 4
informaţii despre siguranţă 13
căşti 48 utilizator 24
intervale 6, 7
conectare 15 puls 7, 16
exerciţii 28
tehnologie Bluetooth 15, 48 alerte 16, 37
IQ mişcare 26
câmpuri de date 14 asociere senzori 16
istoric 34, 35
ceas 30, 31 monitor 16–19, 22, 23
ştergere 35 zone 18, 24, 25, 35
comenzi pentru muzică 15 trimitere la computer 11, 12
comenzi rapide 1, 41 pulsoximetru 16, 23, 24, 26
încărcare 1, 2
computer 15 punctaj SWOLF 6
încărcarea datelor 12
Condiţie fizică 19 puncte de interes (POI) 32, 34
înot 6, 7, 27
conectare 11, 13 puncte de trecere 34
Connect IQ 14 J proiectare 31
contacte, adăugare 12, 13 Jumpmaster 6 puncte pe hartă. Consultaţi puncte de interes
contacte de urgenţă 12, 13 (POI)
contacte de urgență 12, 13 L putere (forţă) 18
Control la distanţă inReach 40 layup 8 alerte 37
Control la distanţă VIRB 40 limbă 44 metri 19, 21, 45, 54
coordonate 32 LiveTrack 12, 13 zone 25

56 Index
R USB 12
raport vertical 17, 18
recorduri personale 30 V
ştergere 30 VIRB telecomandă 40
recuperare 18, 21–23 Virtual Partner 29, 30
referinţă nordică 42 viteză 38
resetarea dispozitivului 44, 48 vizualizare în verde 8
rezistenţă la apă 47 locul acului 8, 9
ritm 28 VO2 max. 18, 19, 21, 27, 53
rute 32 W
setări 37
Wi‑Fi 13
S conectare 13
salvare activităţi 4, 6, 9 widgeturi 1, 2, 14, 16, 23, 39, 41
saturaţia oxigenului 23, 24 Z
schi 5
zone
alpin 5
oră 44
în afara pistei 5
pornire 25
snowboard 5
puls 24, 25
trasee de schi 5
zone de, puls 25
scor 8
scor de stres 20, 23
segmente 29
semnale de la sateliţi 38, 48
senzor de picior 46
senzor de talpă 45
senzori ANT+ 45
Senzori ANT+ 45, 46
echipament de fitness 4
Senzori Bluetooth 45
senzori de bicicletă 45
senzori de viteză şi de cadenţă 45
setare direcţie 43
setări 1, 2, 7, 13, 24, 26, 35, 37, 39–45, 48
setări de sistem 44
Sight 'N Go 33
smartphone 12, 14, 39, 47
aplicaţii 10, 13
asociere 1, 2, 47
snowboard 5
software
actualizare 2, 12
licenţă 45
versiune 45
specificaţii 46
sporturi multiple 3, 6, 35
stare de repaus 25
starea antrenamentului 18, 21, 22, 27, 30
statistică 8, 9
stocare date 11, 12
ştergere
istoric 35
recorduri personale 30
toate datele de utilizator 47
T
taste 44, 45
personalizare 38
tehnologie Bluetooth 10–12
căşti 15, 48
Tehnologie Bluetooth 5, 11
tehnologieBluetooth 11, 47
tempe 46, 48
temperatură 22, 46, 48
tonuri 5, 31
TracBack 3, 33
trasee 32, 33
creare 32
editare 32
încărcare 32
redare 7
selectare 7
traseu virtual 4
ture 4, 5
ţintă 8, 29
U
UltraTrac 38, 39
unităţi de măsură 45
urcare automată 38

Index 57
support.garmin.com

Octombrie 2020 GUID-517186D0-FA8B-4C0D-85A2-F5FF1AB61BB7 v4