Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

REPERE GENERALE

Unitatea de învățământ: Liceul Tehnologic UCECOM „ Spiru Haret”, Iasi


Cadru didactic: M.I. Beleuz Mihaela
Modulul IV: Pigmentarea si depigmentarea parului
Domeniul: Estetica şi igiena corpului omenesc
Profilul: Servicii
Calificarea: Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist
Clasa: a X–a CF
Unitatea de rezulate ale învăţării: 9. Pigmentarea şi depigmentarea părului
Tipul lecţiei: Formarea de priceperi şi deprinderi de execuţie
Subiectul lecţie: Decolorarea parului
Tipul de invatare: sincron
Durata: 100 min
Data :

Scopul lecţiei:
Să îşi îmbogăţească experienţa tangibila ca bază a cunoştinţelor practice, pentru a fi capabili să se implice în realizarea acţiunilor
trasate, valorificând deprinderile de lucru însuşite si formarea deprinderilor practice

Competențe generale :
o Respectarea normelor de protectie a muncii si de igiena
o Folosirea corespunzatoare a instrumentelor si a materialelor in vederea realizarii decolorarii parului.
o Asumarea responsabilitatii executarii corecte a tehnicii de lucru
o Asumarea sarcinilor ce ii revin in cadrul grupei de lucru.

Competente specifice:
Exemplificarea responsabila a tehnicii de lucru;
Folosirea corespunzator a instrumentelor si a materialelor de lucru in vederea obtinerii celui mai bun rezultat
Comunicarea cu colegii si cu cadrul didactic pe marginea sarcinii de lucru.
Respectarea normelor de protectia muncii si de igiena personala si la locul de muncu
Verificarea din punct de vedere dermatologica a ingrijirilor faciale
Asumarea sarcinilor repartizate in cadrul ehipei

Obiective operationale
Elevii vor realiza modul de pregatre a locuui de munca
Elevii vor prezenta scopul examinarii clientei
Elevii sunt capabili sa realizeze sis a prezente modul de lucru al tehnicii de decolorare a parului

Resurse procedurale:
-observarea sistematică
-conversaţia
-demostraţia
-problematizarea
-exerciţiu practic
-investigaţia

Resurse materiale:
Materiale, lenjerie şi produse:
-manta
-prosop
-mănuşi
- cască pentru alegerea şuviţelor
- folie de aluminiu
- pudra decolorantă
- oxidanţi (9%, 12%)
- şampon, balsam, mască pentru păr decolorat
Instrumente:
- pieptene
- pensulă
- vazonaş
- croşet.
Cataloage de specialitate
Prospecte ale produselor folosite pentru decapare
Cataloage de specialitate
Prospecte ale produselor folosite pentru decapare

Forma de activitate: - frontală;


- individuală;
- pe grupe.

Evaluarea:
Proba scrisă:
- fişe de lucru
Proba practică:
- Elevul demonstrează că este capabil să recunoască resursele pentru decaparea părului: produse, materiale, lenjerie, instrumente

- Elevul demonstrează că este capabil să pregătească clientul în vederea realizării decapării părului

- Elevul demonstrează că este capabil să realizeze decaparea părului

- Elevul demonstrează că este capabil să asigure regulile de igienă şi de protecţie a muncii specifice lucrărilor de realizare a
decapării părului.
Scenariul lectiei

Nr Secventele Timp Activitatea maistrului Activitatea elevilor Resurse Evaluare


crt lectiei (min.) instructor
Materiale Procedurale
Moment *Verificarea prezentei si *Isi corecteaza tinuta; Catalogul; *Conversatia
1. organizatoric 5‘ tinutei elevilor , *Pregatesc caietele Caietul
notarea absentelor; elevului
*Pregatirea caietelor
Verificarea *Adreseaza intrebarii: *Raspund la intrebarile *Dialogul
2. cunostintelor din 15’ 1.Principiul decapării maistrului; Cataloage de
lectia anterioara părului *Participa la dialogul specialitate Evaluare orala
“Realizarea 2.Metode de decapare a initiat de maistru
decapajului parului instructor
folosind baia de 3. Procedeul de decapare a
ulei” părului folosind baia de ulei
Organizarea *Anunta titlul lectiei * Observă atent *Fise de Explicatia
3. activitatii la lectia 30’ ”Decaparea părului folosind activitatea demonstrată lucru; Conversatia
de predare pudră decolorată şi apă de profesor. *Reviste de Problematizarea
-invatare oxigenată”; specialitate
*Demonstrează modul de
decapare a parului pe toată
lungimea firelor de păr.
-Asigurarea condiţiilor de
igienă, de siguranţă şi de
calitate.
Consolidarea *Urmareste: *Analizeaza: *Produse Conversatia; Observarea
4. priceperiilor si 35’ - alegerea produselor -executarea decapării Demonstratia sistematica a
deprinderilor de *Indruma: activitatea parului pe toată Exercitiu modului de
executie elevilor si corecteaza lungimea firelor de păr practic lucru a:
eventualele greseli -executarea spalarii - aplicarii
parului dupa decapare corecte a
- tratarea parului cu decapantuluipe
masti de protectie a toată lungimea
parului firelor de păr
*Raspunde la -executarea
intrebarile maistrului; spalarii parului
*Corecteaza dupa decapare
eventualele greseli - asigurarea
condiţiilor de
igienă, de
siguranţă şi de
calitate.
Evaluarea *Distribuie fise de lucru *Primesc si analizeaza Fise de lucru Dialog dirijat; *Autoevaluarea
5. rezultatelor 15’ *Discuta fisele de lucru; fisele de lucru; Observarea si evaluarea
*Noteaza elevii *Elevii- autoevalueaza alegerii
propriile fise produselor
*Aprecierea si
notarea
PROIECTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

Unitatea şcolară: Liceul Tehnologic UCECOM "Spiru Haret” Iași


Maistru Instructor: Beleuz Mihaela
Domeniul: Estetica şi igiena corpului omenesc
Profilul: Servicii
Calificarea: Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist
Clasa: a X a –prof.
Unitatea de rezultate ale învăţării: 9. Pigmentarea şi depigmentarea părului
Tipul lecţiei: Formarea de priceperi şi deprinderi de execuţie
Locul desfăşurării: atelier şcoală – sincron
Durata: 100'

Conţinuturi:
Definirea decapajului
Metode de decapare (baia de ulei, pudră decolorantă amestecată cu apă oxigenată, pudră decapantă, aplicarea unei vopsele mai deschise
fără adăugarea oxidantului)
- efecte obţinute
- resurse
- pregătirea clientului
- tehnica de lucru.

Rezultatul învăţării: Execută decapajul

Cunoştinţe:
9.1.29. Prezentarea conţinutului consilierii clientei
9.1.30. Prezentarea resurselor pentru decapare
9.1.31. Prezentarea operaţiilor de pregătire a locului de muncă
9.1.32. Prezentarea operaţiilor de pregătire a clientei
9.1.33. Prezentarea normelor de securitate şi sănătate în muncă specifice
9.1.34. Prezentarea normelor de igienă specific
9.1.35. Descrierea tehnicii de lucru pentru decaparea prin realizarea băii de ulei
9.1.36. Descrierea tehnicii de lucru pentru decaparea cu pudră decolorantă şi apă oxigenată
9.1.37. Descrierea tehnicii de lucru pentru decaparea prin aplicarea unei vopsele mai deschise fără adăugarea oxidantului

Abilităţi:
9.2.18. Consilierea clientei
9.2.19. Selectarea resurselor necesare
9.2.20. Pregătirea locului de muncă
9.2.21. Pregătirea clientei
9.2.22. Alegerea metodei de decapare în funcţie de rezultatul dorit
9.2.23. Realizarea decapării folosind baia de ulei
9.2.24. Realizarea decapării cu pudră decolorantă şi apă oxigenată
9.2.25. Realizarea decapării cu pudră decapantă
9.2.26. Realizarea decapării prin aplicarea unei vopsele mai deschise

Atitudini:
9.3.16. Analizarea cu atenţie a caracteristicilor părului clientei
9.3.17. Luarea deciziei corecte cu privire la realizarea decapării
9.3.18. Realizarea decapării conform tehnicii de lucru
9.3.19. Respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă şi a normelor de igienă specifice
9.3.20. Asigurarea calităţii lucrării

Resurse materiale:
Materiale, lenjerie şi produse:
-manta
-prosop
-mănuşi
- cască pentru alegerea şuviţelor
- folie de aluminiu
- pudra decolorantă
- oxidanţi (9%, 12%)
- şampon, balsam, mască pentru păr decolorat
Instrumente:
- pieptene
- pensulă
- vazonaş
- croşet.
Cataloage de specialitate
Prospecte ale produselor folosite pentru decapare

Resurse procedurale:
-observarea sistematică
-conversaţia
-problematizarea
-demonstraţia
-exerciţiu practic
-investigaţia

Evaluarea:
*Proba scrisă:
-fişe de lucru

*Proba practică:
- Elevul demonstrează că este capabil să recunoască resursele pentru decaparea părului: produse, materiale, lenjerie, instrumente

- Elevul demonstrează că este capabil să pregătească clientul în vederea realizării decapării părului

- Elevul demonstrează că este capabil să realizeze decaparea părului

- Elevul demonstrează că este capabil să asigure regulile de igienă şi de protecţie a muncii specifice lucrărilor de realizare a
decapării părului.

S-ar putea să vă placă și