Sunteți pe pagina 1din 16

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE


NESECRET
PITEŞTI
NR.
Data: 36427 / 12.03.2021
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE
INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI ARGEŞ Ex. unic
SERVICIUL RESURSE UMANE
Operator de date cu caracter personal nr. 4985

APROB POSTAREA PE INTERNET

ŞEFUL INSPECTORATULUI,
Comisar șef de poliţie
NEAGOE MIHAI FLORIN

ANUNŢ
privind rezultatele la evaluarea psihologică susținută în perioada 01 – 03.03.2021
la Universitatea din Piteşti de către candidații înscriși la concursurile de admitere în
cadrul instituţiilor de învăţământ postliceal ale MAI,
În acord cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016, s-a procedat la o
modalitate de informare prin care să nu se mai publice datele cu caracter personal ale
candidaților.
În acest sens, pentru determinarea rezultatului propriu, se recomandă fiecărui
candidat să confrunte codul numeric din tabelul de mai jos cu propriul cod numeric atribuit
cu ocazia depunerii dosarului.
Punem în vedere candidaților faptul că nu se va comunica prin telefon/fax/mail
rezultatul evaluării psihologice. Determinarea rezultatului din tabelul de mai jos revine
candidaților.
În măsura în care există neconcordanțe între numărul atribuit în fișa predată
candidatului și numărul din tabelul de mai jos sau candidatul nu se regăsește în tabel,
acesta se va prezenta personal la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Argeș, având
asupra sa cartea de identitate și fișa atribuită în cadrul procedurii, în vederea clarificării
eventualelor neclarități.
Punem în vedere celor interesați să nu contacteze telefonic lucrătorii Serviciului
Resurse Umane pentru confirmarea de rezultate sau coduri atribuite, ci doar în măsura în
care constată necorcondanțe.
În continuare, reiterăm următoarele:
Eventualele contestații cu privire la avizul psihologic de inaptitudine, se formulează
în scris, în nume propriu și va cuprinde, în mod obligatoriu: numele, prenumele si C.N.P.-
ul candidatului contestatar, data și scopul evaluării psihologice, precum și motivele pe care
se întemeiează contestația și se depun, sub sancțiunea decăderii, în termen de 3 zile
lucrătoare de la data postării pe pagina de internet a IPJ Argeş, la sediul Inspectoratului
de Poliție Județean Argeș, personal sau prin fax la nr. de telefon 0248213399.
Pentru candidații care au fost declarați “inapt” psihologic (după contestaţii),
activitatea de recrutare încetează și nu mai pot participa la concursul de admitere
organizat de unități de învățământ care pregătesc personal pentru nevoile M.A.I.
Pagina 1 din 16
Originalul prezentului anunţ se află la nivelul I.P.J. Argeş - Serviciul Resurse Umane

Mun. Pitești, str.Victoriei, nr.60, județul Argeș, Tel.0248/607000, Fax 0248/213399


NR. CRT COD UNIC DE IDENTIFICARE OBSERVAȚII
1. AG-SAI-LC-52085 APT
2. AG-SAI-LC-52101 APT
3. AG-SAI-LC-52269 APT
4. AG-SAI-LC-52318 APT
5. AG-SSM-LC-52172 APT
6. AG-SVL-LC-52001 APT
7. AG-SVL-LC-52002 APT
8. AG-SVL-LC-52003 APT
9. AG-SVL-LC-52004 APT
10. AG-SVL-LC-52005 APT
11. AG-SVL-LC-52006 APT
12. AG-SVL-LC-52007 APT
13. AG-SVL-LC-52008 APT
14. AG-SVL-LC-52009 APT
15. AG-SVL-LC-52010 APT
16. AG-SVL-LC-52011 APT
17. AG-SVL-LC-52012 APT
18. AG-SVL-LC-52013 APT
19. AG-SVL-LC-52014 APT
20. AG-SVL-LC-52015 APT
21. AG-SVL-LC-52016 APT
22. AG-SVL-LC-52017 APT
23. AG-SVL-LC-52018 APT
24. AG-SVL-LC-52019 APT
25. AG-SVL-LC-52020 APT
26. AG-SVL-LC-52022 APT
27. AG-SVL-LC-52023 APT
28. AG-SVL-LC-52024 APT
29. AG-SVL-LC-52025 APT
30. AG-SVL-LC-52026 APT
31. AG-SVL-LC-52027 APT
32. AG-SVL-LC-52028 APT
33. AG-SVL-LC-52029 INAPT
34. AG-SVL-LC-52030 APT
35. AG-SVL-LC-52031 APT
36. AG-SVL-LC-52032 INAPT
37. AG-SVL-LC-52033 INAPT
38. AG-SVL-LC-52034 ABSENT
39. AG-SVL-LC-52035 APT
40. AG-SVL-LC-52036 APT
41. AG-SVL-LC-52037 APT
42. AG-SVL-LC-52038 APT
43. AG-SVL-LC-52039 APT
44. AG-SVL-LC-52040 APT
45. AG-SVL-LC-52041 APT
46. AG-SVL-LC-52042 APT

Pagina 2 din 16
Originalul prezentului anunţ se află la nivelul I.P.J. Argeş - Serviciul Resurse Umane

Mun. Pitești, str.Victoriei, nr.60, județul Argeș, Tel.0248/607000, Fax 0248/213399


47. AG-SVL-LC-52043 APT
48. AG-SVL-LC-52044 INAPT
49. AG-SVL-LC-52045 APT
50. AG-SVL-LC-52046 APT
51. AG-SVL-LC-52047 APT
52. AG-SVL-LC-52048 APT
53. AG-SVL-LC-52049 APT
54. AG-SVL-LC-52050 APT
55. AG-SVL-LC-52051 APT
56. AG-SVL-LC-52052 APT
57. AG-SVL-LC-52053 INAPT
58. AG-SVL-LC-52054 APT
59. AG-SVL-LC-52055 APT
60. AG-SVL-LC-52056 APT
61. AG-SVL-LC-52057 APT
62. AG-SVL-LC-52058 APT
63. AG-SVL-LC-52059 APT
64. AG-SVL-LC-52060 APT
65. AG-SVL-LC-52061 APT
66. AG-SVL-LC-52062 APT
67. AG-SVL-LC-52063 APT
68. AG-SVL-LC-52064 APT
69. AG-SVL-LC-52065 APT
70. AG-SVL-LC-52066 APT
71. AG-SVL-LC-52067 APT
72. AG-SVL-LC-52068 APT
73. AG-SVL-LC-52069 APT
74. AG-SVL-LC-52070 APT
75. AG-SVL-LC-52071 APT
76. AG-SVL-LC-52072 APT
77. AG-SVL-LC-52073 APT
78. AG-SVL-LC-52074 APT
79. AG-SVL-LC-52075 APT
80. AG-SVL-LC-52076 APT
81. AG-SVL-LC-52077 INAPT
82. AG-SVL-LC-52078 APT
83. AG-SVL-LC-52079 APT
84. AG-SVL-LC-52080 APT
85. AG-SVL-LC-52081 APT
86. AG-SVL-LC-52082 APT
87. AG-SVL-LC-52083 APT
88. AG-SVL-LC-52084 APT
89. AG-SVL-LC-52086 APT
90. AG-SVL-LC-52087 APT
91. AG-SVL-LC-52088 INAPT
92. AG-SVL-LC-52089 APT
93. AG-SVL-LC-52090 APT
94. AG-SVL-LC-52091 APT
95. AG-SVL-LC-52092 APT
Pagina 3 din 16
Originalul prezentului anunţ se află la nivelul I.P.J. Argeş - Serviciul Resurse Umane

Mun. Pitești, str.Victoriei, nr.60, județul Argeș, Tel.0248/607000, Fax 0248/213399


96. AG-SVL-LC-52093 APT
97. AG-SVL-LC-52094 APT
98. AG-SVL-LC-52095 APT
99. AG-SVL-LC-52096 APT
100. AG-SVL-LC-52097 APT
101. AG-SVL-LC-52098 INAPT
102. AG-SVL-LC-52099 APT
103. AG-SVL-LC-52100 APT
104. AG-SVL-LC-52102 INAPT
105. AG-SVL-LC-52103 APT
106. AG-SVL-LC-52104 APT
107. AG-SVL-LC-52105 APT
108. AG-SVL-LC-52106 APT
109. AG-SVL-LC-52107 APT
110. AG-SVL-LC-52108 APT
111. AG-SVL-LC-52109 APT
112. AG-SVL-LC-52110 APT
113. AG-SVL-LC-52111 APT
114. AG-SVL-LC-52112 APT
115. AG-SVL-LC-52113 APT
116. AG-SVL-LC-52114 APT
117. AG-SVL-LC-52115 APT
118. AG-SVL-LC-52116 APT
119. AG-SVL-LC-52117 APT
120. AG-SVL-LC-52118 APT
121. AG-SVL-LC-52119 APT
122. AG-SVL-LC-52120 APT
123. AG-SVL-LC-52121 ABSENT
124. AG-SVL-LC-52122 APT
125. AG-SVL-LC-52123 APT
126. AG-SVL-LC-52124 APT
127. AG-SVL-LC-52125 APT
128. AG-SVL-LC-52126 APT
129. AG-SVL-LC-52127 APT
130. AG-SVL-LC-52128 APT
131. AG-SVL-LC-52129 INAPT
132. AG-SVL-LC-52130 APT
133. AG-SVL-LC-52131 APT
134. AG-SVL-LC-52132 APT
135. AG-SVL-LC-52133 APT
136. AG-SVL-LC-52134 APT
137. AG-SVL-LC-52135 APT
138. AG-SVL-LC-52136 APT
139. AG-SVL-LC-52137 APT
140. AG-SVL-LC-52138 APT
141. AG-SVL-LC-52139 APT
142. AG-SVL-LC-52140 APT
143. AG-SVL-LC-52141 APT
144. AG-SVL-LC-52142 APT
Pagina 4 din 16
Originalul prezentului anunţ se află la nivelul I.P.J. Argeş - Serviciul Resurse Umane

Mun. Pitești, str.Victoriei, nr.60, județul Argeș, Tel.0248/607000, Fax 0248/213399


145. AG-SVL-LC-52143 APT
146. AG-SVL-LC-52144 APT
147. AG-SVL-LC-52145 APT
148. AG-SVL-LC-52146 APT
149. AG-SVL-LC-52147 APT
150. AG-SVL-LC-52148 APT
151. AG-SVL-LC-52149 APT
152. AG-SVL-LC-52150 APT
153. AG-SVL-LC-52151 APT
154. AG-SVL-LC-52152 APT
155. AG-SVL-LC-52153 APT
156. AG-SVL-LC-52154 APT
157. AG-SVL-LC-52155 APT
158. AG-SVL-LC-52156 APT
159. AG-SVL-LC-52157 APT
160. AG-SVL-LC-52158 APT
161. AG-SVL-LC-52159 APT
162. AG-SVL-LC-52160 APT
163. AG-SVL-LC-52161 APT
164. AG-SVL-LC-52162 APT
165. AG-SVL-LC-52163 INAPT
166. AG-SVL-LC-52164 APT
167. AG-SVL-LC-52165 APT
168. AG-SVL-LC-52166 APT
169. AG-SVL-LC-52167 APT
170. AG-SVL-LC-52168 APT
171. AG-SVL-LC-52169 APT
172. AG-SVL-LC-52170 INAPT
173. AG-SVL-LC-52171 APT
174. AG-SVL-LC-52173 APT
175. AG-SVL-LC-52174 APT
176. AG-SVL-LC-52175 APT
177. AG-SVL-LC-52176 APT
178. AG-SVL-LC-52177 APT
179. AG-SVL-LC-52178 APT
180. AG-SVL-LC-52179 APT
181. AG-SVL-LC-52180 APT
182. AG-SVL-LC-52181 APT
183. AG-SVL-LC-52182 APT
184. AG-SVL-LC-52183 APT
185. AG-SVL-LC-52184 APT
186. AG-SVL-LC-52185 APT
187. AG-SVL-LC-52186 APT
188. AG-SVL-LC-52187 APT
189. AG-SVL-LC-52188 APT
190. AG-SVL-LC-52189 APT
191. AG-SVL-LC-52190 APT
192. AG-SVL-LC-52191 APT
193. AG-SVL-LC-52192 INAPT
Pagina 5 din 16
Originalul prezentului anunţ se află la nivelul I.P.J. Argeş - Serviciul Resurse Umane

Mun. Pitești, str.Victoriei, nr.60, județul Argeș, Tel.0248/607000, Fax 0248/213399


194. AG-SVL-LC-52193 APT
195. AG-SVL-LC-52194 APT
196. AG-SVL-LC-52195 APT
197. AG-SVL-LC-52196 APT
198. AG-SVL-LC-52197 APT
199. AG-SVL-LC-52198 APT
200. AG-SVL-LC-52199 ABSENT
201. AG-SVL-LC-52200 APT
202. AG-SVL-LC-52201 APT
203. AG-SVL-LC-52202 APT
204. AG-SVL-LC-52203 INAPT
205. AG-SVL-LC-52204 APT
206. AG-SVL-LC-52205 APT
207. AG-SVL-LC-52206 INAPT
208. AG-SVL-LC-52207 INAPT
209. AG-SVL-LC-52208 APT
210. AG-SVL-LC-52209 APT
211. AG-SVL-LC-52210 APT
212. AG-SVL-LC-52211 APT
213. AG-SVL-LC-52212 APT
214. AG-SVL-LC-52213 APT
215. AG-SVL-LC-52214 APT
216. AG-SVL-LC-52215 APT
217. AG-SVL-LC-52216 APT
218. AG-SVL-LC-52217 APT
219. AG-SVL-LC-52218 APT
220. AG-SVL-LC-52219 APT
221. AG-SVL-LC-52220 APT
222. AG-SVL-LC-52221 APT
223. AG-SVL-LC-52222 APT
224. AG-SVL-LC-52223 APT
225. AG-SVL-LC-52224 APT
226. AG-SVL-LC-52225 APT
227. AG-SVL-LC-52226 INAPT
228. AG-SVL-LC-52227 APT
229. AG-SVL-LC-52228 INAPT
230. AG-SVL-LC-52229 APT
231. AG-SVL-LC-52230 APT
232. AG-SVL-LC-52231 ABSENT
233. AG-SVL-LC-52232 APT
234. AG-SVL-LC-52233 APT
235. AG-SVL-LC-52234 APT
236. AG-SVL-LC-52235 APT
237. AG-SVL-LC-52236 APT
238. AG-SVL-LC-52237 APT
239. AG-SVL-LC-52238 APT
240. AG-SVL-LC-52239 APT
241. AG-SVL-LC-52240 APT
242. AG-SVL-LC-52241 APT
Pagina 6 din 16
Originalul prezentului anunţ se află la nivelul I.P.J. Argeş - Serviciul Resurse Umane

Mun. Pitești, str.Victoriei, nr.60, județul Argeș, Tel.0248/607000, Fax 0248/213399


243. AG-SVL-LC-52242 APT
244. AG-SVL-LC-52243 APT
245. AG-SVL-LC-52244 APT
246. AG-SVL-LC-52245 APT
247. AG-SVL-LC-52246 APT
248. AG-SVL-LC-52247 APT
249. AG-SVL-LC-52248 APT
250. AG-SVL-LC-52249 APT
251. AG-SVL-LC-52250 APT
252. AG-SVL-LC-52251 APT
253. AG-SVL-LC-52252 INAPT
254. AG-SVL-LC-52253 APT
255. AG-SVL-LC-52254 APT
256. AG-SVL-LC-52255 APT
257. AG-SVL-LC-52256 APT
258. AG-SVL-LC-52258 APT
259. AG-SVL-LC-52259 APT
260. AG-SVL-LC-52260 APT
261. AG-SVL-LC-52261 APT
262. AG-SVL-LC-52262 APT
263. AG-SVL-LC-52263 APT
264. AG-SVL-LC-52264 APT
265. AG-SVL-LC-52265 APT
266. AG-SVL-LC-52266 APT
267. AG-SVL-LC-52267 APT
268. AG-SVL-LC-52268 ABSENT
269. AG-SVL-LC-52270 APT
270. AG-SVL-LC-52271 APT
271. AG-SVL-LC-52272 APT
272. AG-SVL-LC-52273 APT
273. AG-SVL-LC-52274 APT
274. AG-SVL-LC-52275 APT
275. AG-SVL-LC-52276 APT
276. AG-SVL-LC-52277 APT
277. AG-SVL-LC-52278 APT
278. AG-SVL-LC-52279 APT
279. AG-SVL-LC-52280 APT
280. AG-SVL-LC-52281 APT
281. AG-SVL-LC-52282 APT
282. AG-SVL-LC-52283 APT
283. AG-SVL-LC-52284 APT
284. AG-SVL-LC-52285 APT
285. AG-SVL-LC-52286 APT
286. AG-SVL-LC-52287 APT
287. AG-SVL-LC-52288 APT
288. AG-SVL-LC-52289 APT
289. AG-SVL-LC-52290 APT
290. AG-SVL-LC-52291 INAPT
291. AG-SVL-LC-52292 INAPT
Pagina 7 din 16
Originalul prezentului anunţ se află la nivelul I.P.J. Argeş - Serviciul Resurse Umane

Mun. Pitești, str.Victoriei, nr.60, județul Argeș, Tel.0248/607000, Fax 0248/213399


292. AG-SVL-LC-52293 APT
293. AG-SVL-LC-52294 APT
294. AG-SVL-LC-52295 ABSENT
295. AG-SVL-LC-52296 APT
296. AG-SVL-LC-52297 APT
297. AG-SVL-LC-52298 APT
298. AG-SVL-LC-52299 INAPT
299. AG-SVL-LC-52300 APT
300. AG-SVL-LC-52301 APT
301. AG-SVL-LC-52302 APT
302. AG-SVL-LC-52303 APT
303. AG-SVL-LC-52304 APT
304. AG-SVL-LC-52305 INAPT
305. AG-SVL-LC-52306 APT
306. AG-SVL-LC-52307 APT
307. AG-SVL-LC-52308 APT
308. AG-SVL-LC-52309 APT
309. AG-SVL-LC-52310 APT
310. AG-SVL-LC-52311 APT
311. AG-SVL-LC-52312 APT
312. AG-SVL-LC-52313 APT
313. AG-SVL-LC-52314 APT
314. AG-SVL-LC-52315 APT
315. AG-SVL-LC-52316 APT
316. AG-SVL-LC-52317 APT
317. AG-SVL-LC-52319 APT
318. AG-SVL-LC-52320 APT
319. AG-SVL-LC-52321 APT
320. AG-SVL-LC-52323 APT
321. AG-SVL-LC-52324 APT
322. AG-SVL-LC-52325 APT
323. AG-SVL-LC-52326 APT
324. AG-SVL-LC-52327 APT
325. AG-SVL-LC-52328 APT
326. AG-SVL-LC-52329 APT
327. AG-SVL-LC-52330 APT
328. AG-SVL-LC-52331 APT
329. AG-SVL-LC-52332 APT
330. AG-SVL-LC-52333 APT
331. AG-SVL-LC-52334 APT
332. AG-SVL-LC-52335 APT
333. AG-SVL-LC-52336 APT
334. AG-SVL-LC-52337 APT
335. AG-SVL-LC-52338 APT
336. AG-SVL-LC-52339 APT
337. AG-SVL-LC-52340 APT
338. AG-SVL-LC-52341 APT
339. AG-SVL-LC-52342 APT
340. AG-SVL-LC-52343 APT
Pagina 8 din 16
Originalul prezentului anunţ se află la nivelul I.P.J. Argeş - Serviciul Resurse Umane

Mun. Pitești, str.Victoriei, nr.60, județul Argeș, Tel.0248/607000, Fax 0248/213399


341. AG-SVL-LC-52344 APT
342. AG-SVL-LC-52345 APT
343. AG-SVL-LC-52346 APT
344. AG-SVL-LC-52347 APT
345. AG-SVL-LC-52348 APT
346. AG-SVL-LC-52349 APT
347. AG-SVL-LC-52350 INAPT
348. AG-SVL-LC-52351 APT
349. AG-SVL-LC-52352 APT
350. AG-SVL-LC-52353 APT
351. AG-SVL-LC-52354 APT
352. AG-SVL-LC-52355 APT
353. AG-SVL-LC-52356 APT
354. AG-SVL-LC-52357 APT
355. AG-SVL-LC-52358 INAPT
356. AG-SVL-LC-52359 APT
357. AG-SVL-LC-52360 APT
358. AG-SVL-LC-52361 APT
359. AG-SVL-LC-52362 INAPT
360. AG-SVL-LC-52363 APT
361. AG-SVL-LC-52364 APT
362. AG-SVL-LC-52365 INAPT
363. AG-SVL-LC-52366 APT
364. AG-SVL-LC-52367 ABSENT
365. AG-SVL-LC-52368 APT
366. AG-SVL-LC-52369 APT
367. AG-SVL-LC-52370 APT
368. AG-SVL-LC-52371 APT
369. AG-SVL-LC-52372 APT
370. AG-SVL-LC-52373 APT
371. AG-SVL-LC-52374 APT
372. AG-SVL-LC-52375 APT
373. AG-SVL-LC-52376 APT
374. AG-SVL-LC-52377 APT
375. AG-SVL-LC-52378 APT
376. AG-SVL-LC-52379 APT
377. AG-SVL-LC-52380 APT
378. AG-SVL-LC-52381 APT
379. AG-SVL-LC-52382 APT
380. AG-SVL-LC-52383 APT
381. AG-SVL-LC-52384 APT
382. AG-SVL-LC-52385 APT
383. AG-SVL-LC-52386 INAPT
384. AG-SVL-LC-52387 APT
385. AG-SVL-LC-52388 APT
386. AG-SVL-LC-52389 APT
387. AG-SVL-LC-52390 APT
388. AG-SVL-LC-52391 APT
389. AG-SVL-LC-52392 APT
Pagina 9 din 16
Originalul prezentului anunţ se află la nivelul I.P.J. Argeş - Serviciul Resurse Umane

Mun. Pitești, str.Victoriei, nr.60, județul Argeș, Tel.0248/607000, Fax 0248/213399


390. AG-SVL-LC-52393 APT
391. AG-SVL-LC-52394 APT
392. AG-SVL-LC-52395 INAPT
393. AG-SVL-LC-52396 APT
394. AG-SVL-LC-52397 APT
395. AG-SVL-LC-52398 APT
396. AG-SVL-LC-52399 APT
397. AG-SVL-LC-52400 APT
398. AG-SVL-LC-52401 APT
399. AG-SVL-LC-52402 APT
400. AG-SVL-LC-52403 APT
401. AG-SVL-LC-52404 APT
402. AG-SVL-LC-52405 APT
403. AG-SVL-LC-52406 APT
404. AG-SVL-LC-52407 APT
405. AG-SVL-LC-52408 APT
406. AG-SVL-LC-52409 INAPT
407. AG-SVL-LC-52410 APT
408. AG-SVL-LC-52411 APT
409. AG-SVL-LC-52412 APT
410. AG-SVL-LC-52413 APT
411. AG-SVL-LC-52414 APT
412. AG-SVL-LC-52415 APT
413. AG-SVL-LC-52416 APT
414. AG-SVL-LC-52417 APT
415. AG-SVL-LC-52418 APT
416. AG-SVL-LC-52419 APT
417. AG-SVL-LC-52420 ABSENT
418. AG-SVL-LC-52421 APT
419. AG-SVL-LC-52422 APT
420. AG-SVL-LC-52423 APT
421. AG-SVL-LC-52424 APT
422. AG-SVL-LC-52426 APT
423. AG-SVL-LC-52427 APT
424. AG-SVL-LC-52428 APT
425. AG-SVL-LC-52429 APT
426. AG-SVL-LC-52430 APT
427. AG-SVL-LC-52431 APT
428. AG-SVL-LC-52432 APT
429. AG-SVL-LC-52433 APT
430. AG-SVL-LC-52434 APT
431. AG-SVL-LC-52435 APT
432. AG-SVL-LC-52436 APT
433. AG-SVL-LC-52437 APT
434. AG-SVL-LC-52438 APT
435. AG-SVL-LC-52439 APT
436. AG-SVL-LC-52440 APT
437. AG-SVL-LC-52441 APT
438. AG-SVL-LC-52442 APT
Pagina 10 din 16
Originalul prezentului anunţ se află la nivelul I.P.J. Argeş - Serviciul Resurse Umane

Mun. Pitești, str.Victoriei, nr.60, județul Argeș, Tel.0248/607000, Fax 0248/213399


439. AG-SVL-LC-52443 APT
440. AG-SVL-LC-52444 APT
441. AG-SVL-LC-52445 APT
442. AG-SVL-LC-52446 APT
443. AG-SVL-LC-52447 APT
444. AG-SVL-LC-52448 APT
445. AG-SVL-LC-52449 APT
446. AG-SVL-LC-52450 APT
447. AG-SVL-LC-52451 APT
448. AG-SVL-LC-52452 APT
449. AG-SVL-LC-52453 APT
450. AG-SVL-LC-52454 APT
451. AG-SVL-LC-52455 APT
452. AG-SVL-LC-52456 APT
453. AG-SVL-LC-52457 APT
454. AG-SVL-LC-52458 APT
455. AG-SVL-LC-52459 ABSENT
456. AG-SVL-LC-52460 APT
457. AG-SVL-LC-52461 INAPT
458. AG-SVL-LC-52462 APT
459. AG-SVL-LC-52463 APT
460. AG-SVL-LC-52464 APT
461. AG-SVL-LC-52465 APT
462. AG-SVL-LC-52466 APT
463. AG-SVL-LC-52467 APT
464. AG-SVL-LC-52468 ABSENT
465. AG-SVL-LC-52469 APT
466. AG-SVL-LC-52470 APT
467. AG-SVL-LC-52471 APT
468. AG-SVL-LC-52472 APT
469. AG-SVL-LC-52473 APT
470. AG-SVL-LC-52474 ABSENT
471. AG-SVL-LC-52475 APT
472. AG-SVL-LC-52476 APT
473. AG-SVL-LC-52477 INAPT
474. AG-SVL-LC-52478 APT
475. AG-SVL-LC-52479 APT
476. AG-SVL-LC-52480 APT
477. AG-SVL-LC-52481 APT
478. AG-SVL-LC-52482 APT
479. AG-SVL-LC-52483 APT
480. AG-SVL-LC-52484 APT
481. AG-SVL-LC-52485 APT
482. AG-SVL-LC-52486 APT
483. AG-SVL-LC-52487 APT
484. AG-SVL-LC-52488 APT
485. AG-SVL-LC-52489 ABSENT
486. AG-SVL-LC-52490 ABSENT
487. AG-SVL-LC-52491 APT
Pagina 11 din 16
Originalul prezentului anunţ se află la nivelul I.P.J. Argeş - Serviciul Resurse Umane

Mun. Pitești, str.Victoriei, nr.60, județul Argeș, Tel.0248/607000, Fax 0248/213399


488. AG-SVL-LC-52492 APT
489. AG-SVL-LC-52493 APT
490. AG-SVL-LC-52494 APT
491. AG-SVL-LC-52495 APT
492. AG-SVL-LC-52496 APT
493. AG-SVL-LC-52497 APT
494. AG-SVL-LC-52498 APT
495. AG-SVL-LC-52499 APT
496. AG-SVL-LC-52500 APT
497. AG-SVL-LC-52501 APT
498. AG-SVL-LC-52502 APT
499. AG-SVL-LC-52503 APT
500. AG-SVL-LC-52504 APT
501. AG-SVL-LC-52505 ABSENT
502. AG-SVL-LC-52506 APT
503. AG-SVL-LC-52507 APT
504. AG-SVL-LC-52508 APT
505. AG-SVL-LC-52509 APT
506. AG-SVL-LC-52510 APT
507. AG-SVL-LC-52511 APT
508. AG-SVL-LC-52512 APT
509. AG-SVL-LC-52513 APT
510. AG-SVL-LC-52514 APT
511. AG-SVL-LC-52515 INAPT
512. AG-SVL-LC-52516 APT
513. AG-SVL-LC-52517 APT
514. AG-SVL-LC-52518 INAPT
515. AG-SVL-LC-52519 APT
516. AG-SVL-LC-52520 ABSENT
517. AG-SVL-LC-52521 APT
518. AG-SVL-LC-52522 APT
519. AG-SVL-LC-52523 APT
520. AG-SVL-LC-52524 APT
521. AG-SVL-LC-52525 APT
522. AG-SVL-LC-52526 APT
523. AG-SVL-LC-52527 APT
524. AG-SVL-LC-52528 APT
525. AG-SVL-LC-52529 APT
526. AG-SVL-LC-52530 APT
527. AG-SVL-LC-52531 APT
528. AG-SVL-LC-52532 APT
529. AG-SVL-LC-52533 APT
530. AG-SVL-LC-52534 APT
531. AG-SVL-LC-52535 APT
532. AG-SVL-LC-52536 APT
533. AG-SVL-LC-52537 APT
534. AG-SVL-LC-52538 APT
535. AG-SVL-LC-52539 APT
536. AG-SVL-LC-52540 APT
Pagina 12 din 16
Originalul prezentului anunţ se află la nivelul I.P.J. Argeş - Serviciul Resurse Umane

Mun. Pitești, str.Victoriei, nr.60, județul Argeș, Tel.0248/607000, Fax 0248/213399


537. AG-SVL-LC-52541 APT
538. AG-SVL-LC-52542 APT
539. AG-SVL-LC-52543 APT
540. AG-SVL-LC-52544 APT
541. AG-SVL-LC-52545 APT
542. AG-SVL-LC-52546 APT
543. AG-SVL-LC-52547 APT
544. AG-SVL-LC-52548 APT
545. AG-SVL-LC-52549 APT
546. AG-SVL-LC-52550 APT
547. AG-SVL-LC-52551 APT
548. AG-SVL-LC-52552 APT
549. AG-SVL-LC-52553 APT
550. AG-SVL-LC-52555 APT
551. AG-SVL-LC-52556 ABSENT
552. AG-SVL-LC-52557 APT
553. AG-SVL-LC-52558 APT
554. AG-SVL-LC-52559 APT
555. AG-SVL-LC-52560 APT
556. AG-SVL-LC-52561 APT
557. AG-SVL-LC-52562 APT
558. AG-SVL-LC-52563 APT
559. AG-SVL-LC-52564 APT
560. AG-SVL-LC-52565 APT
561. AG-SVL-LC-52566 APT
562. AG-SVL-LC-52567 APT
563. AG-SVL-LC-52568 APT
564. AG-SVL-LC-52569 APT
565. AG-SVL-LC-52570 APT
566. AG-SVL-LC-52571 APT
567. AG-SVL-LC-52572 APT
568. AG-SVL-LC-52574 APT
569. AG-SVL-LC-52575 APT
570. AG-SVL-LC-52576 APT
571. AG-SVL-LC-52577 APT
572. AG-SVL-LC-52578 APT
573. AG-SVL-LC-52579 APT
574. AG-SVL-LC-52580 INAPT
575. AG-SVL-LC-52581 APT
576. AG-SVL-LC-52582 APT
577. AG-SVL-LC-52583 APT
578. AG-SVL-LC-52584 APT
579. AG-SVL-LC-52585 APT
580. AG-SVL-LC-52586 APT
581. AG-SVL-LC-52587 APT
582. AG-SVL-LC-52588 APT
583. AG-SVL-LC-52589 APT
584. AG-SVL-LC-52590 APT
585. AG-SVL-LC-52591 APT
Pagina 13 din 16
Originalul prezentului anunţ se află la nivelul I.P.J. Argeş - Serviciul Resurse Umane

Mun. Pitești, str.Victoriei, nr.60, județul Argeș, Tel.0248/607000, Fax 0248/213399


586. AG-SVL-LC-52592 APT
587. AG-SVL-LC-52593 APT
588. AG-SVL-LC-52594 APT
589. AG-SVL-LC-52595 APT
590. AG-SVL-LC-52596 APT
591. AG-SVL-LC-52597 APT
592. AG-SVL-LC-52598 APT
593. AG-SVL-LC-52599 APT
594. AG-SVL-LC-52600 APT
595. AG-SVL-LC-52601 APT
596. AG-SVL-LC-52602 APT
597. AG-SVL-LC-52603 APT
598. AG-SVL-LC-52604 APT
599. AG-SVL-LC-52605 APT
600. AG-SVL-LC-52606 APT
601. AG-SVL-LC-52607 APT
602. AG-SVL-LC-52608 APT
603. AG-SVL-LC-52609 APT
604. AG-SVL-LC-52610 APT
605. AG-SVL-LC-52611 APT
606. AG-SVL-LC-52612 APT
607. AG-SVL-LC-52613 APT
608. AG-SVL-LC-52614 APT
609. AG-SVL-LC-52615 APT
610. AG-SVL-LC-52616 APT
611. AG-SVL-LC-52617 INAPT
612. AG-SVL-LC-52618 APT
613. AG-SVL-LC-52619 APT
614. AG-SVL-LC-52620 APT
615. AG-SVL-LC-52621 APT
616. AG-SVL-LC-52622 APT
617. AG-SVL-LC-52623 APT
618. AG-SVL-LC-52624 APT
619. AG-SVL-LC-52625 APT
620. AG-SVL-LC-52626 APT
621. AG-SVL-LC-52627 APT
622. AG-SVL-LC-52628 APT
623. AG-SVL-LC-52629 APT
624. AG-SVL-LC-52630 APT
625. AG-SVL-LC-52631 APT
626. AG-SVL-LC-52632 INAPT
627. AG-SVL-LC-52633 ABSENT
628. AG-SVL-LC-52634 INAPT
629. AG-SVL-LC-52635 ABSENT
630. AG-SVL-LC-52636 APT
631. AG-SVL-LC-52637 APT
632. AG-SVL-LC-52638 APT
633. AG-SVL-LC-52639 APT
634. AG-SVL-LC-52640 APT
Pagina 14 din 16
Originalul prezentului anunţ se află la nivelul I.P.J. Argeş - Serviciul Resurse Umane

Mun. Pitești, str.Victoriei, nr.60, județul Argeș, Tel.0248/607000, Fax 0248/213399


635. AG-SVL-LC-52641 APT
636. AG-SVL-LC-52642 APT
637. AG-SVL-LC-52643 ABSENT
638. AG-SVL-LC-52644 INAPT
639. AG-SVL-LC-52645 APT
640. AG-SVL-LC-52646 APT
641. AG-SVL-LC-52647 INAPT
642. AG-SVL-LC-52648 APT
643. AG-SVL-LC-52649 APT
644. AG-SVL-LC-52650 APT
645. AG-SVL-LC-52651 APT
646. AG-SVL-LC-52652 APT
647. AG-SVL-LC-52653 APT
648. AG-SVL-LC-52654 APT
649. AG-SVL-LC-52655 APT
650. AG-SVL-LC-52656 APT
651. AG-SVL-LC-52657 ABSENT
652. AG-SVL-LC-52658 APT
653. AG-SVL-LC-52659 ABSENT
654. AG-SVL-LC-52660 APT
655. AG-SVL-LC-52661 APT
656. AG-SVL-LC-52662 APT
657. AG-SVL-LC-52664 INAPT
658. AG-SVL-LC-52666 APT
659. AG-SVL-LC-52667 APT
660. AG-SVL-LC-52668 APT
661. AG-SVL-LC-52669 APT
662. AG-SVL-LC-52670 APT
663. AG-SVL-LC-52671 ABSENT
664. AG-SVL-LC-52672 APT
665. AG-SVL-LC-52673 APT
666. AG-SVL-LC-52674 APT
667. AG-SVL-LC-52675 INAPT
668. AG-SVL-LC-52676 INAPT
669. AG-SVL-LC-52677 ABSENT
670. AG-SVL-LC-52678 APT
671. AG-SVL-LC-52679 INAPT
672. AG-SVL-LC-52681 APT
673. AG-SVL-LC-52682 APT
674. AG-SVL-LC-52683 APT
675. AG-SVL-LC-52684 APT
676. AG-SVL-LC-52685 APT
677. AG-SVL-LC-52686 APT
678. AG-SVL-LC-52687 APT
679. AG-SVL-MN-52021 APT
680. AG-SVL-MN-52554 APT
681. AG-SVL-RR-52257 INAPT
682. AG-SVL-RR-52322 APT
683. AG-SVL-RR-52425 APT
Pagina 15 din 16
Originalul prezentului anunţ se află la nivelul I.P.J. Argeş - Serviciul Resurse Umane

Mun. Pitești, str.Victoriei, nr.60, județul Argeș, Tel.0248/607000, Fax 0248/213399


684. AG-SVL-RR-52573 APT
685. AG-SVL-RR-52663 APT
686. AG-SVL-RR-52665 APT
687. AG-SVL-RR-52680 APT

ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE

Comisar de poliţie
DRAGOMIR DUMITRA – DANIELA

Postat 12.03.2021, ora 13.20

Pagina 16 din 16
Originalul prezentului anunţ se află la nivelul I.P.J. Argeş - Serviciul Resurse Umane

Mun. Pitești, str.Victoriei, nr.60, județul Argeș, Tel.0248/607000, Fax 0248/213399

S-ar putea să vă placă și