Sunteți pe pagina 1din 3

proiect

SUPLIMENT
la Ordinea de zi
a ședințelor în plen ale Parlamentului
din 25 - 26 martie 2021

Examinarea demersului dlui Igor GROSU, candidat desemnat


pentru funcția de Prim-ministru al Republicii Moldova

0ra 1
Cu privire la acordarea votului de încredere Programului
10.00 de activitate şi a întregii liste a Guvernului

Programul de activitate și întreaga listă a Guvernului


nr. 650 din 23.03.2021
Prezentat - Igor Grosu, candidat desemnat
pentru funcția de Prim - ministru al
Republicii Moldova

Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Programului de


activitate al Guvernului și acordarea votului de încredere
Guvernului
nr. 84 din 23.03.2021
Inițiator - deputatul S.Litvinenco
Raportor - Comisia juridică, numiri și
imunități

1
raport 2 Proiectul de lege privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul
distribuit
deputaților 2021 nr.258/2020 (art.4, 8, anexa nr.1, anexa nr.2, ș.a.)
nr. 86 din 23.03.2021
Lege organică
Inițiatori - deputații P.Burduja, V.Evtodiev, O.Lipskii, V.Odnostalco,
V.Batrîncea
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe

raport 3 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea


distribuit
deputaților nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de
întreprinzător – Anexa nr.1; Legea nr.107/2016 cu privire la energia electrică
– art.7, 48, 49, 50; Legea nr.108/2016 cu privire la gazele naturale-art.7, 63,
64)
nr. 249 din 04.11.2019
Lege organică
Inițiator - deputatul Ig.Munteanu
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe

raport 4 Proiectul de lege pentru modificarea Legii privind sistemul unitar de


distribuit
deputaților salarizare în sectorul bugetar nr.270 din 23 noiembrie 2018 (art.10, 12) și
Legii salarizării nr.847 din 14 februarie 2002 (art.21, 23)
nr. 436 din 03.11.2020
Lege organică
Inițiatori - deputații V.Năstase, D.Plîngău, L.Vovc, Ch.Moțpan,
S.Macari, Ig.Munteanu
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie

5 Proiectul de lege privind unele măsuri în vederea amânării penalităților


pentru întârzierea la plata impozitelor de către agenții economici în
perioada stării de urgență și a stării de urgență în sănătate publică
nr. 383 din 08.09.2020
Lege organică
Inițiator - deputatul D.Alaiba
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
amânat pentru următoarea săptămână
la ședința în plen din 18 martie 2021

raport 6 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.276/2016 cu privire la


distribuit
deputaților principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural
nr. 393 din 21.09.2020 lectura II
Lege organică
Inițiatori - deputații N.Ciubuc, R.Mudreac, A.Slusari, Vl.Bolea
Raportor - Comisia agricultură și industrie alimentară

2
raport 7 Proiectul de lege pentru modificarea Legii viei și vinului nr.57/2006
distribuit
deputaților (art.32, 321, 322, ș.a.)
nr. 524 din 18.12.2020 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil - Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și Mediului)
Raportor - Comisia agricultură și industrie alimentară
raport 8 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative
distribuit
deputaților (Legea nr.231/210 cu privire la comerțul interior- art.3, 211; Codul
contravențional al Republicii Moldova nr.218/2008 -art.273, 414)
nr. 18 din 29.01.2021
Lege organică
Inițiator - deputatul A.Slusari
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Coraportor - Comisia juridică, numiri și imunități
9 Proiectul de hotărâre pentru modificarea articolului 2 din Hotărârea nr.213
din 27.11.2020 cu privire la constituirea Comisiei de anchetă pentru
elucidarea tuturor circumstanțelor care au dus la spălarea banilor în
proporții deosebit de mari prin intermediul judecătorilor și al instituțiilor
financiar-bancare din Republica Moldova
nr. 85 din 23.03.2021
Inițiator - deputatul I. Grigoriu
Raportor - Președintele Comisiei de anchetă