Sunteți pe pagina 1din 1

Prof. Tomici Corina, Lic.Teh. Ion I.C.

Brătianu, Timișoara

An școlar 2019-2020 Teste de antrenament


I. Exercițiul 2 din variantele de bac și testele de antrenament

1. Se consider funcția 𝑓: ℝ → ℝ, 𝑓(𝑥) = 𝑥 2 − 3𝑥 + 1 . Arătați că: 𝑓(1) = 𝑓(2).


2. Se consider funcția 𝑓: ℝ → ℝ, 𝑓(𝑥) = 𝑥 2 − 4𝑥 + 2. Determinați numerele reale a pentru care 𝑓(𝑎) = 2.
3. Se consider funcția 𝑓: ℝ → ℝ, 𝑓(𝑥) = 3𝑥 − 1. Calculați: (𝑓 ∘ 𝑓)(1).
4. Se consider funcția 𝑓: ℝ → ℝ, 𝑓(𝑥) = 𝑥 2 − 5𝑥 + 6. Determinați abscisele punctelor de intersecție a graficului
funcției f cu axa Ox.
5. Determinați coordonatele punctului de intersecție a graficelor funcțiilor 𝑓: ℝ → ℝ, 𝑓(𝑥) = 3𝑥 + 4 și 𝑔: ℝ →
ℝ , 𝑔(𝑥) = 8 − 𝑥.
6. Se consider x1 și x2 soluțiile ecuației x 2 − 4x + m = 0, unde m este un număr real. Determinați numărul real m
pentru care 𝑥12 + 𝑥22 = 2
7. Determinați numerele reale m, știind că punctul A(m; 6) aparține graficului funcției 𝑓: ℝ → ℝ, 𝑓(𝑥) = 𝑥 2 + 2 .
8. Se consider funcția 𝑓: ℝ → ℝ, 𝑓(𝑥) = 2𝑥 + 1 . Determinați mulțimea valorilor reale ale lui x pentru care 𝑓(𝑥) ≥
𝑓(1).
9. Determinați numărul real m pentru care graficul funcției 𝑓: ℝ → ℝ, 𝑓(𝑥) = 𝑥 2 − 𝑚𝑥 + 3 conține punctul A(2; 5).

10. Determinați imaginea funcției 𝑓: [1,5] → ℝ, 𝑓(𝑥) = 2𝑥 + 1 .


11. Determinați coordonatele punctului de intersecție a graficelor funcțiilor f:R→R,f(x)=x2-2x și g:R→R ,g(x)=2x-4.

12. Se consider x1 și x2 soluțiile ecuației x 2 + mx + 1 = 0, unde m este un număr real. Determinați numărul real m
pentru care 𝑥1 + 𝑥2 + 2𝑥1 𝑥2 = 1
13. Calculați 𝑓(−1) ⋅ 𝑓(1) unde 𝑓: ℝ → ℝ, 𝑓(𝑥) = 𝑥 2 − 3𝑥 + 2.
14. Arătați că 2(𝑥1 + 𝑥2 ) − 𝑥1 ⋅ 𝑥2 = 4, unde x1 și x2 sunt soluțiile ecuației 𝑥 2 − 7𝑥 + 10 = 0.
15. Se consider 𝑓: ℝ → ℝ, 𝑓(𝑥) = 𝑥 2 + 𝑎2 , unde a este un număr real. Determinați numerele reale a, pentru
care 𝑓(1) = 2.
16. Determinați numărul real a știind că punctul A(4;0) aparține graficului funcției 𝑓: ℝ → ℝ, 𝑓(𝑥) = −𝑥 + 𝑎 .
17. Se consider funcția 𝑓: ℝ → ℝ, 𝑓(𝑥) = 𝑥 2 − 1. Calculați 𝑓(1) ⋅ 𝑓(2) ⋅ 𝑓(3) ⋅ 𝑓(4) ⋅ 𝑓(5).
18. Determinați numărul natural n pentru care punctul A(n; 7) aparține graficului funcției 𝑓: ℝ → ℝ, 𝑓(𝑥) = 𝑥 2 + 𝑥 + 1.
19. Determinați numărul m pentru care 𝑓(1) = 0, unde 𝑓: ℝ → ℝ, 𝑓(𝑥) = 𝑥 2 + 𝑚.
20. Determinați coordonatele punctului de intersecție a graficului funcției f cu axa OY, unde 𝑓: ℝ → ℝ, 𝑓(𝑥) = 2𝑥 2 +
𝑥 + 3.
21. Determinați numărul real a pentru care punctul A(1; 0) aparține graficului funcției 𝑓: ℝ → ℝ, 𝑓(𝑥) = 𝑥 2 + 𝑎𝑥 + 1.
22. Se consider funcția 𝑓: ℝ → ℝ, 𝑓(𝑥) = 𝑥 2 + 5. Arătați că 𝑓(𝑥) − 𝑓(−𝑥) = 0, pentru orice număr real x.

S-ar putea să vă placă și