Sunteți pe pagina 1din 1

SUBSTANTIVUL.

TEST
Clasa a VI-a
1p oficiu

1. Precizează genul şi numărul substantivelor: 0,50p

floare -
cărţi -
penare -
vacanţă -
computer -

2. Articulează hotărât şi nehotărât substantivele, numărul singular şi plural, N.Ac.: 1p

casă – casa - o casă – casele- nişte case

ghiocel…………………............................................................………..
excursie………………………......................................................……...

3. Analizează substantivele din enunţurile:


Casa bunicilor se află la poalele munţilor şi are ferestre cu perdeluţe galbene. 3p

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

4. Construieşte enunţuri în care să foloseşti substantivul carte cu funcţii sintactice de: 4p

a. subiect, N..........................................................................................................................

b. complement direct, Ac......................................................................................................

c.complement indirect, D.......................................................................................................

d.atribut substantival genitival, G............................................................................................

5. Explică ortografia substantivului copiii. 0,50p